АРХІВИ В СВІТІ

Виставка "200 років Військовому архіву Австрії"

18 жовтня Державний архів Австрійської Республіки, який складається з кількох самостійних частин: Архіву Республіки, Придворного та державного архіву, Архіву фінансової палати та Військового архіву, відкрив документальну виставку, присвячену 200-річчю від заснування Військового архіву. Офіційно він був створений 1801 р. Нагадаємо, що певна частина австрійської та Австро-Угорської "мілітарики" зберігається також у ЦДІАЛ України, у складі фондів кінця XVIII–XIX cтоліть.


Доступ до документів вищих урядових установ у Великобританії

У Державному архіві Великобританії (Public Record Office) 1 січня 2002 р. закінчується 30-річний термін обмеження використання на офіційні урядові документи 1971 р. відповідно до закону про доступ до державних матеріалів. На відкритий доступ переводяться протоколи засідань Кабінету міністрів Великобританії, урядові меморандуми, а також протоколи засідань комітету начальників штабів Міністерства оборони. Із змістом більшості з цих документів вже в січні 2002 р. можна буде ознайомитися через електронні засоби зв'язку, зокрема і на web-сайті Державного архіву Великобританії.


Семінар, присвячений організації роботи з документами прем'єр-міністрів
та Кабінету міністрів Великобританії

27 листопада Інститут сучасної британської історії провів одноденний семінар для аспірантів, дослідників та архівістів. На ньому обговорювалися проблеми роботи з урядовими документами, створеними в діловодних службах Прем'єр-міністра та Кабінету міністрів Великобританії, і надійшли на зберігання до Державного архіву Великобританії. Це перший iз циклу семінарів, що мають на меті засвоєння науковцями та архівістами техніки досліджень, відбору та зберігання таких документів, створення науково-довідкового апарату до них. Цього разу учасники семінару ознайомилися з особливостями дослідження урядових документів. Серед доповідей на семінарі були: "Політика відбору Державним архівом урядових документів"; "Минуле, сучасне і майбутнє архівного відділу урядового апарату"; а практичні заняття проводилися з ознайомлення з особливостями користування урядовими документами у Державному архіві Великобританії.


Семінар реставраторів, бібліотекарів та архівістів Scripta 2001

19–20 жотня у німецькому місті Лейпцигу, світовій столиці книги, проходив організований фірмою Becker Preservotec семінар-виставка сучасного обладнання та технологій реставрації і консервації книжкових видань та архівних документів Scripta 2001.


НОВІ ВИДАННЯ

Публікації державних архівних установ

ALMA MATER: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917–1920. Матеріали, документи, спогади: У 3 кн. Кн. 2: Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського  / Упоряд.: В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. – К.: Прайм, 2001. – 704 с.

У другій книзі тритомного збірника подано офіційні документи, щоденники і спогади сучасників про життя київського Університету св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського (початок, продовження – в третій книзі). Вперше публікуються численні архівні документи та фотоматеріали, що цілком по-новому репрезентують університет в роки Української революції.

Розраховано на істориків, діячів освіти і культури, випускників, студентів i викладачів, та усіх шанувальників Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
"Да святится имя Твоє…" Огляд документів і матеріалів з історії християнства на Херсонщині / Упоряд.: О. І. Стукалова, В. О. Баранюк, З. С. Орлова, Д. В. Бєлий; Держархів Херсонської області. – Херсон, 2001. – Вип. 2. – 42 с. – (Серія "Бібліотечка архіву").

Випуск присвячено 2000-літтю Різдва Христового. Це перша спроба узагальнення документів та матеріалів з історії християнства на Херсонщині. У грудні 2000 р. – вересні 2001 р. у приміщенні Херсонського краєзнавчого музею експонувалась виставка "Да святится имя Твоє…". На ній були представлені унікальні архівні документи, експонати з фондів краєзнавчого музею, цікаві матеріали та фотографії з колекції відомих херсонських краєзнавців Є. В. Горностаєва та С. В. Макарова. Другий випуск "Бібліотечки архіву" подає коментарі до розділів виставки та перелік документів і матеріалів Держархіву Херсонської області, більшість з яких не увійшла до експозиції виставки.
З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2001. – № 2 (17). Науковий і документальний журнал. Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; Інститут історії України НАН України; Служба безпеки України; Державний комітет архівів України; Всеукраїнська спілка краєзнавців.

У журналі представлено ґрунтовну добірку документів В. Ченцова про жандармерію та охранку царської Росії, три нариси з історії спецслужб – О. Боженка про радянські особливі відділи, В. Окіпнюка про правові основи забезпечення режиму таємності органами ДПУ УСРР, В. Золотарьова про керівний склад НКВС УСРР. У розділі Personalia представлено розвідки про генерала О. Грекова, публікація листів О. Г. Костельника та матеріали до біографічного словника керівників органів державної безпеки УРСР 1953–1991 рр. Три публікації присвячено репресивній та інформаційній діяльності органів ВЧК–ГПУ 20–30-х років (автори – Т. Бикова, Г. Капустян, В. Нікольський). Рубрика Маловідомі сторінки історії презентує факти і міркування про українсько-польські відносини в минулому (Ю. Телеховський), огляд діяльності спецпідрозділу ОУН(б) після Другої світової війни (В. Єфременко), історіографічний огляд дослідження дисидентського руху 1960-х років (О. Бажан). Цікава інформація вміщена у розділі Повідомлення, рецензії, інформації
З історії благодійництва на Херсонщині / Упоряд.: З. Орлова, О. Шинкаренко; Державний архів Херсонської області. – Херсон, 2000. – Вип. 1. – 24 с. – (Серія "Бібліотека архіву").

Державний архів Херсонської області започаткував серію "Бібліотека архіву", в якій будуть публікуватися кращі наукові роботи архівістів та істориків, а також найбільш цікаві документи архіву. В першому випуску надруковано роботу досвідчених херсонських архівістів З. С. Орлової та О. І. Шинкаренко про історію розвитку благодійництва на Херсонщині, в якій використано раніше не публіковані документи.

Розрахована на дослідників історії рідного краю, науковців, учителів та всіх, кого цікавить старовина.
Літопис УПА. Нова серія. Т. 3: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943–1959 / Упоряд.: О. Вовк, І. Павленко, Ю. Черненко; Національна Академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Вид-во "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об'єднань України. – К., 2001.

У книзі зібрано установчі документи і матеріали Центрального Комітету Комуністичної партії (більшовиків) України про організацію боротьби з українським національно-визвольним рухом на теренах західних областей України протягом 1943–1959 рр. Документи й супровідні до них матеріали апарату ЦК КП(б)У висвітлюють основні події періоду розгортання і проведення збройної та ідеологічної протидії українським націоналістичним організаціям комуністичним керівництвом республіки, засоби і методи, за допомогою яких ця боротьба здійснювалась.

Для істориків, архівістів, викладачів, студентів та широкого загалу читачів.
Михайло Драгоманов. Документи і матеріали 1841–1994 / Упоряд.: Г. Болотова, І. Бутич, Н. Грабова, О. Купчинський, Д. Пельц, Г. Сорока; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка; Національний музей літератури України; Центральний державний історичний архів України, м. Львів. – Львів, – 2001. – 734 с.

У збірці висвітлено основні етапи життя, громадсько-політичної, наукової і видавничої діяльності видатного ученого і політичного діяча Михайла Драгоманова, його місце в науковому і літературному процесі України, переслідування М. Драгоманова і його творчості. Наведено документи та матеріали про вшанування пам'яті й поширення творчості ученого і громадського діяча.
Немецкое население Таврической губернии. Т. 1: Аннотированный тематический перечень дел / Сост.: Л. П. Кравцова (отв. сост.), Е. В. Каркач; Государственный архив при Совете министров Автономной Республики Крым; Институт германских и восточноевропейских исследований, Геттинген (Германия). – Одесса, 2000. – 520 с.

Тематичний перелік справ фондів "Канцелярия Таврического губернатора" і "Таврическое губернское правление" дає дослідникам джерелознавчу базу з економічного, політичного, культурного розвитку і правового статусу німецького та менонітського населення Таврійської губернії за 1803–1917 рр.

Для вчених-істориків та етнографів, архівістів, музейних працівників, краєзнавців, викладачів історії, студентів історичних факультетів, активістів національних та релігійних общин. 

Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Укл.: І. Б. Матяш (кер.), В. М. Гика, С. Г. Кулешов, Л. П. Одинока, Т. П. Прись, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова; Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2001. – 52 с.

У методичному посібнику висвітлено основні аспекти організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України з врахуванням специфіки їхньої діяльності. Подано рекомендації щодо планування, виконання планових завдань, звітності, організації впровадження результатів досліджень.

Для працівників архівних установ.
Пам'ять Биківні: Документи та матеріали / Упоряд.: О. Г. Бажан та ін.; Інститут історії України НАН України; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; Центральний державний архів громадських об'єднань України. – К., 2000. – 320 с.

До збірника включено документи та матеріали колишніх служб, пов'язані з масовими політичними репресіями, жертви яких поховано поблизу селища Биківня, а також короткі біографічні дані про мешканців Києва, репресованих тоталітарним режимом в 30-х роках ХХ століття.
"Передайте детям нашим о нашей судьбе..." Сборник документов, дневников и материалов / Сост.: Л. П. Кравцова, М. И. Тяглый; Благотворительный еврейский центр "Хесед Шимон"; Государственный архив при Совете министров Автономной Республики Крым. – Симферополь, 2001. – 294 с.

Документальний збірник присвячено подіям Голокосту (масового знищення євреїв у роки Другої світової війни) в Криму. Наведені офіційні документи, записи щоденників очевидців та спогади, більшість з яких публікуються вперше, змальовують картину "остаточного вирішення єврейського питання" на півострові і відкривають нові подробиці нацистського окупаційного режиму в містах і селах Криму.

Для істориків, соціологів, викладачів вищих та середніх учбових закладів, краєзнавців, а також всіх, кого хвилюють драматичні події кримської історії.
Проблеми архівознавства і джерелознавства. Збірник наукових праць до 90-річчя від дня народження професора В. І. Стрельського / Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.) та ін. – Вип. 4. – К., 2001. – 416 с.

У збірнику висвітлено життєвий шлях і науковий доробок доктора історичних наук, професора Київського університету імені Тараса Шевченка В'ячеслава Ілліча Стрельського (1910–1983). Вміщено спогади його учнів, колег, друзів; дослідження з джерелознавства, архівознавства, історіографії.

Збірник містить бібліографічний та історіографічний покажчики про життя і творчу спадщину вченого, документи.
Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941–1945 рр.). Наук.-довід. вид. / Авт.-упоряд.: О. В. Бажан, А. В. Кентій, В. С. Лозицький та ін.; Редкол.: В. А. Смолій та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 319 с.; іл.

У книзі розкриваються питання організації та основні напрямки діяльності УШПР, нелегального ЦК КП(б)У, обласних штабів партизанського руху тощо. Автори-упорядники на базі архівних документів із фондів партизанського руху Центрального державного архіву громадських об'єднань України висвітлюють історію створення партизанських формувань, що вели бойову та диверсійну діяльність в Україні та за її межами (у Польщі, Угорщині, Чехословаччині) під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.

Розраховано на науковців, краєзнавців, студентів, усіх тих, хто цікавиться історією партизанського руху на території України.
Центральний державний архів громадських об'єднань України. Путівник / Авт.-упоряд.: Б. Іваненко (керів.), О. Бажан, А. Кентій, Н. Маковська, А. Соловйова; Редкол.: Р. Пиріг (голова), Г. Боряк, Б. Іваненко, В. Лозицький. – К., 2001. – 496 с.

У рамках серії "архівні зібрання України", затвердженої Держкомархівом у 2000 р., вийшов друком перший путівник по фондах і колекціях ЦДАГО України. Це взагалі перше інформаційне видання про склад і зміст раніш недоступної широкому загалу фондів, зібраних у колишньому архіві ЦК КПУ, в тому числі тих, що перебували на таємному зберіганні. Представлено фонди політичних партій та організацій, громадських організацій, фонди партизанських загонів, з'єднань та штабів, колекції документів, а також фонди особового походження. Велика інформаційна насиченість додатку на науково-довідкового апарату, де подається міжархівний покажчик фондів колишніх партійних архівів обкомів КПУ, повний реєстр фондів ЦДАГО, перелік окремих тематичних та алфавітних картотек за документами архіву, а також покажчики до самого путівника.
Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник / Упоряд.: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, Г. Сварник, І. Сварник, Н. Франко; Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Львів. – Л. – К., 2001. – 408 с. – (Серія "Архівні видання України").

У фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львові зосереджено одну з найбагатших і найдавніших збірок документальних матеріалів ХІІІ – першої пол. ХХ ст. з історії Західної України, Польщі, Австро-Угорщини та інших країн Європи. Містить фонди центральних установ і організацій старопольського періоду (XIV–XVIII ст.), австро-угорського панування в Галичині (1772–1918), Української Народної Республіки і Західно-Української Народної республіки (1917–1921) та Польщі міжвоєнного періоду (1918–1939). Документи архіву висвітлюють економічний, політичний і культурний розвиток земель Західної України, боротьбу українського народу за створення незалежної держави.

Для спеціалістів-істориків, політологів, архівістів, викладачів, мовознавців, археологів, краєзнавців, студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться документальними джерелами вивчення української історії ХХ ст.Документальні, джерелознавчі та довідкові видання інших установ

Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) / Упоряд.: І. О. Ворончук; Національна Академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ–Старокостянтинів, 2001. – 416 с.

Публікація містить переклад частини унікального джерела першої половини ХVII cт. – Інвентаря маєтків князів Острозьких 1620 р. Вона дає багатий і різноманітний матеріал стосовно 127 поселень, що за сучасним адміністративно-територіальним поділом розташовуються на території Хмельницької області. Детальний опис міст і сіл, наявних у них ремесел і промислів, ярмарків і торгів, сільськогосподарських знарядь, фільварків та їхньої продукції, характер а й сівозмін тощо дозволяє проаналізувати стан і рівень розвитку не лише окремих галузей господарства, продуктивних сил даної території в цілому. Поіменний перелік мешканців цих поселень, зазначення роду їхніх занять, повинностей відкриває широкі можливості для дослідження проблем соціальної історії, історичної демографії, а представлена в інвентарі мікротопонімічна і гідронімічна номенклатури – для вивчення ономастики, історичної географїі тощо. До тексту додаються передмова, географічний покажчик, словник застарілих слів.

Для істориків, географів, демографів, етимологів, вчителів, студентів.
Гисторія ... Г. Граб'янки. "Лђтописъ краткій..." / Упор. В. М. Мойсієнко; НАН Україн; Інститут української мови. – Житомир, 2001. – 278 с. – (Пам'ятки української мови ХVIII ст. Серія козацьких літописів).

Публікуються тексти з Житомирського рукописного кодексу ХVIII ст., що зберігається в Житомирському обласному краєзнавчому музеї. До тексту додаються передмова, коментарі, іменний та географічний покажчики, список слів, що вживаються у літописах під титлами. Для істориків, мовознавців, учителів, студентів.
Голодомор в Україні 1932–1933 рр. Бібліографічний покажчик / Упоряд.: Л. М. Бур'ян, І. Е. Рікун; Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького; Інститут історії України НАН України; Фундація українознавчих студій Австралії. – Одеса–Львів: Вид-во М. П. Коць, 2001. – 656 с.

Покажчик охоплює понад шість тисяч назв публікацій за 1932–2000 рр., які всебічно висвітлюють одну з найтрагічніших сторінок історії України. Буде корисний науковцям, викладачам вищих навчальних закладів і шкіл, краєзнавцям, широкому загалу читачів.
Грузинский генералитет (1699–1921) Биаграфический справочник / Сост. М. Гогитидзе. – К., 2001. – 200 с.; ил.

У довіднику зібрані біографічні відомості про етнічних грузин, які отримали гнеральські чини в період Російської імперії (1699–1917), Тимчасового уряду (1917), білих армій (1918–1920) та Грузинської Демократичної Республіки (1918–1921). Представлена широка галерея історичних персоналій, які прославили своє ім'я на військовій службі вітчизні, змушених історичними обставинами далекоі від батьківщини реалізовувати свої військові таланти. Для істориків, геніалогів та всіх, кого цікавить історія Грузії.
Еврейские некрополи Чернобыля и Горностайполя / Авт. И. В. Дивный. – Винница: Глобус-Пресс, 2001. – Вып. 1. – 128 с. – (Еврейские некрополи Украины).

Це перша в Україні публікація архівних матеріалів з переліком імен тих, хто похований на єврейських цвинтарях містечок Чорнобиль і Горностайпіль Київської губернії в другій половині XIX – на початку XX ст.

Видання здійснене за сприяння Українського товариства біографічної некрополістики.
Михайло Грушевський. Перший президент України, академік. Бібліографія (1885–2000 рр.) / Авт. Б. В. Грановський. – К., 2001. – 386 с.

Довідник містить відомості про наукові, публіцистичні, політичні, освітянські праці та літературні твори першого Президента України Михайла Сергійовича Грушевського, професора, академіка ВУАН, дійсного члена АН СРСР, визначного громадсько-політичного діяча (1866–1934 рр.), видруковані українською та іноземними мовами у 1885–2000 роках, а також інформацію про публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників стосовно його життя та діяльності.

Видання присвячене десятиріччю незалежності України та 135-літтю від дня народження М. С. Грушевського.
Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Редкол.: Г. Боряк, Ю. Мицик, В. Наулко, П. Сохань (відп. ред.), В. Ульяновський, В. Шандра, Ю. Шаповал. – Т. 5. – К., 1999. – 296 с.

Після довгої перерви побачив світ черговий том Наукових записок молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, цього разу виданий під егідою Запорізького відділення інституту. Проте тематика матеріалів не обмежується Запоріжжям чи Південною Україною. Серед авторів – українські та закордонні дослідники, які пишуть про Польську королівську канцелярію XVI–XVII ст. (П. Кулаковський), боротьбу з татарськими наїздами (С. Лепявко, В. Грибовський). Цілий блок розвідок присвячено історії козацтва, Запорозької Січі, іншим військовим формуванням (Болгарський та Македонський полки), економічним та політичним проблемам Південної України, її колонізації у XVII–XIX ст., національним меншинам (німці, болгари). Цікаві повідомлення з історії XX ст., які зачіпають проблеми проведення столипінської аграрної реформи на Півдні (О. Приймак), програмні документи махновського руху 1919 р. (В. Чоп), повоєнної відбудови Донбасу (В. Михненко). Завершують збірник джерелознавча розвідка з вивчення політичної поведінки робітників 1961–1991 рр. (О. Додонов) та огляд західних інтерпретацій взаємин України з Росією на сучасному європейському інтер'єрі (В. Петровський).
Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення / Редкол.: Г. Боряк, Ю. Мицик, В. Наулко, П. Сохань (відп. ред.), В. Ульяновський, В. Шандра, Ю. Шаповал. – Т. 6. – К., 2001. – 368 с.

Даний том є логічним продовженням попереднього як за автурою, так і за змістом своїх матеріалів. Тут містяться повідомлення П. Кулаковського, С. Лепявка, В. Мільчева, В. Чопа, які далі розвивають теми їх попередніх публікацій ї є їх логічним продовженням. Разом з тим том містить статті нових авторів, у тому числі відомих вчених В. Наулка, В. Старкова, В. Мусієнка, архівіста О. Ігнатуші та ін. Досліджуються не лише писемні, а й картографічні джерела (І. Сапожніков, В. Кожукару), музейні експонати (Г. Чаплигіна), "усна історія" (Л. Білан), багато уваги приділяється питанням історіографії (статті В. Ржеутського, Н. Костилєвої, В. Андрєєва, Д. Бравцова), джерелознавства тощо.
Спеціальна карта України Гійома Левассера де Боплана 1650 року. Мірило [1:450 000] / Упоряд.: М. Вавричин, О. Голько; Національна Академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Львівське відділення. – Київ–Львів, 2000. – 72 с.; 8 карт (факсиміле).

Факсиміле унікальної пам'ятки картографії України середини ХVII ст. супроводжується першим виданням фундаментального академічного довідника – покажчика близько 3 тис. назв відображених на ній об'єктів, що їх було локалізовано на підставі сучасної топографічної карти України.
Страницы военного некрополя старой Одессы. Кн. 3 / Авт. И. В. Дивный. – К., 2001. – 132 с. – (Серия "Некрополистика в Украине").

Третя книга довідника-некрополя продовжує знайомити читача з біографіями генералів і штаб-офіцерів, що служили в армії, поліції та прикордонній сторожі Російської імперії і були поховані на території Одеси у різні періоди історії міста. Видання побудоване на матеріалах унікального і практично не розробленого дослідниками джерела – записах книг реєстрації поховань Другого Християнського (Нового) кладовища за період з 1886 по 1920 рр.

Для істориків, краєзнавців, всіх, кого цікавить минуле рідного краю.


Зарубіжні архівні видання

Архівы Беларусі на рубяжы ХХ–ХХІ стст.: гісторыя, стан, перспектывы развіцця. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, Мінск, 8–9 лютага 2000. – Мінск, 2001. – 196 с.

До збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції увійшли майже 40 доповідей та повідомлень з питань розвитку архівознавства, археографії, теорії й практики архівної справи, джерелознавства, підготовки кадрів архівістів у Білорусі, Російській Федерації, Україні на сучасному етапі. Найбільшу увагу привертають доповіді Голови Білкомархіву О. М. Міхальченка з оцінкою стану білоруських архівів на межі століть, Голови Держкомархіву України Р. Я. Пирога про проблеми архівного будівництва в Україні, заступника керівника Росархіву В. М. Тарасова з аналізом сучасного стану архівного співробітництва в рамках СНД, Р. П. Платонова про місце Археографічної комісії в системі архівних установ Білорусії та ін. У рекомендаціях конференції йдеться про необхідність використання найсучасніших архівних технологій, адаптації міжнародного досвіду архівного будівництва, підвищення соціального статусу архівних працівників, створення проекту "Віртуальний архів", підготовку державної програми публікації документів НАФ Білорусії.
Государственный архив Томской области. Путеводитель / Сост.: Т. А. Анищенко, А. Г. Караваева, Т. В. Маторина и др. – М., 2001. – 896 с.

У рамках видавничої серії "Архивы России. Путеводители" світ побачив Путівник Державного архіву Томської області. Особливістю Державного архіву Томської області є наявність в ньому документів з історії не лише зазначеної області, а й Алтайського та Красноярського країв, республіки Гірський Алтай, Акмолинської, Кемеровської, Новосибірської, Омської, Семипалатинської областей, які в різні історичні періоди входили до складу колишньої Томської губернії. Даний випуск Путівника презентує 1641 фонд архіву, починаючи з 1917 р. – установ та організацій періоду Тимчасового уряду, Тимчасового сибірського уряду, Російського уряду О. В. Колчака, а також радянських органів влади, управління, економіки, соціальної сфери та культури, правоохоронних, судових суспільно-політичних громадських організацій тощо. Окремо подано особові фонди, різні колекції, фотодокументи. У додатках наводяться дані про адміністративно-територіальний поділ регіону за 1604–1997 рр., списки фондів державного архіву, переданих в інші архіви у 1950–1987 рр., та приєднаних фондів. Друкується досить великий список неанотованих фондів зазначеного історичного періоду, до яких віднесено малоінформативні й малооб'ємні фонди третьої категорії.
Проблемы публикации документов по истории России ХХ века. Материалы Всероссийской научно-практической конференции научных и архивных работников, Москва, 1–2 июня 1999 г. – М., 2001. – 368 с.

Збірник представляє доповіді та повідомлення учасників науково-практичної конференції "Проблемы публикации документов по истории России ХХ века", організаторами якої виступили Федеральна архівна служба Росії, Російське товариство істориків-архівістів та Відділення історії РАН. Серед учасників конференції були наукові співробітники інститутів РАН, викладачі вищих навчальних закладів Москви та Казані, працівники галузевих архівів, музеїв та бібліотек, представники федеральних архівів Росії та архівних установ суб'єктів Російської Федерації. Вони обговорили широке коло теоретичних, методологічних та практичних питань підготовки документальних публікацій з історії ХХ ст. Привертають увагу доповіді Голови Росархіву В. П. Козлова, академіка РАН В. С. Мяснікова, В. Ю. Афіані, М. І. Семірягі, І. І. Кудрявцева та ін. За підсумками конференції прийняті рекомендації, які також вміщено у збірнику.
Центр хранения архивного фонда Алтайского края. Отдел специальной документации. Путеводитель / Сост.: Е. Д. Егорова, Л. А. Гусейнова, Г. А. Завадия и др. – М., 2001. – 960 с.

Виданий в рамках серії "Архивы России. Путеводители", яка здійснюється Федеральною архівною службою Росії разом з Інститутом "Відкрите суспільство", новий путівник достатньо ґрунтовно висвітлюює склад документів всього архівного фонду Алтайського краю, починаючи з другої половини XVIII ст. Датою створення першого архіву на Алтаї вважається 13 грудня 1765 р. Ним став архів Канцелярії Коливано-Вознесенського гірського начальства. Перша частина путівника презентує фонди місцевих органів влади та управління, судових, поліцейських, фінансових, господарських, освітніх, культурних та релігійних установ, а також органів, організацій та установ комуністичної партії і комсомолу, особові фонди, окремі колекції, фотодокументи. Друга частина путівника присвячена фондам відділу спеціальної документації, до числа яких входять документи Особливого сектора загального відділу виконкому Алтайської крайової ради народних депутатів, Управління Федеральної служби безпеки за 1919–1998 рр., Алтайського крайового військкомату, колекція документів жителів краю, які постраждали від політичних репресій тощо. Подано також необхідні довідкові дані про адміністративно-територіальний поділ регіону, структуру Алтайського крайового комітету КПРС, перелік профільних фондів в інших архівосховищах, перелік описів фондів 1 категорії, а також інший довідковий апарат. Варто підкреслити, що укладачі не задалися ціллю проанотувати всі без винятку фонди архіву, вмістивши окремий список неанотованих фондів.

В цілому Путівник є вагомим внеском у програму "Архивы России".
Archives of former international organizations of the States of Central and Eastern Europe. Papers of the International Conferences, Warsaw, October 13–14, 2000, Moscow, May 21–22, 2001: Colloquia Jerzy Skowronek dedicata / Ed. by W. Stepniak. – Warszawa, 2001. – 214 р.

Черговий випуск матеріалів щорічних конференцій, які традиційно організує Генеральна дирекція державних Польщы, цього разу присвячений темі "Архіви колишніх міжнародних організацій країн Центральносхідної Європи. Конференція проходила в два етапи – у Варшаві 2000 р. та Москві 2001 р. У Варшаві учасники конференції обговорили широке коло питань, в тому числі значення архівів міжнародних організацій як предмета архівістики, історію створення та перспективи Історичного архіву Європейського співтовариства, стан архівів міжнародних організацій. Спеціальна дискусія була присвячена архівам Варшавського договору та Ради економічної взаємодопомоги, Інформаційного бюро комуністичних та робітничих партій, оглядам документів цих міжнародних організацій у національних архівах центральносхідноєвропейського регіону. Конференція у Москві обговорювала правовий статус та створення науково-довідкового апарату до архіву Ради економічної взаємодопомоги, який зберігається в Росії. У збірнику матеріалів конференції опубліковано доповіді білоруських, німецьких, польських, російських, румунських, угорських, югославських архівістів та архівістів міжнародних організацій, в тому числі Архіву Відкритого суспільства.
American Archival Studies: Readings in Theory and Practice / Ed. Randall C. Jimerson. – Chicago, 2001.

Праця професора Західного Вашінгтонського університету та керівника програм архівної і діловодної підготовки Р. К. Джімерсона є відтворенням 28 його статей, раніше вміщених у різних архівознавчих виданнях. Вона репрезентує найсучасніші досягнення північноамериканської архівної думки щодо проблем архівістики і ролі архівістів у нинішньому суспільстві. В ній висвітлено важливіші перспективи розвитку базових елементів як архівної практики, так й теорії і методології архівної справи.
Archiwalia рolskiej proweniencji terytorialnej przechowywane w Paсstwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Rosyjskim Paсstwowym Archiwum Wojskowym (Archiwalia wіadz rosyjskich 1813–1918, archiwalia niemieckie z ziem zachodnich i poіnocnych Polski do 1945, archiwalia Senatu WM Gdaсska 1920–1939) / Nauk. red. W. Stкpniak. – Warszawa, 2000. – 144 s.

Підготовлене Генеральною дирекцією державних архівів Польщі довідкове видання висвітлює склад та зміст документів польського походження, що протягом ХІХ та першої половини ХХ століть відклалися у двох федеральних архівосховищах – ДАРФ та РДВІА. Відповідно до цього довідник складається з двох частин, перша з яких висвітлює документи центральних та губернських установ Царства Польського в складі Російській імперії за фондами ДАРФ. Авторами описових статей цієї частини виступили російські архівісти та історики Л. Горізонтов, В. Д'яков, З. Перегудова та О. Тимофеєва. Слід пікреслити, що ці документи мали свою дуже складну долю, до 1993 р. були закритими для дослідників і лише в добу "перебудови" потрапили на відкрите зберігання. Описи фондів другої частини – документів польського походження, що колись перебували у Спеціальному архіві МВС СРСР, а нині зберігаються у Російському державному військовому архіві, склала є. Росовська, відповідальний працівник Генеральної дирекції польських архівів. Основу цього комплексу фондів складають так звані трофейні матеріали, вивезенні Червоною Армією з території Польщі та Німеччини, куди вони були евакуйовані німецькою владою. Всього у виданні розкрито зміст майже 250 фондів, причому не лише адміністративних, судових чи військових установ, а й наукових, навчальних, релігійних установ та окремих діячів польської еміграції. Якщо архівні фонди були розірвані в процесі реституції та повоєнних мандрів, наводиться інформація про місця зберігання решти документів, підготовлена польською архівісткою А. Поквап-Барщ. Путівник видрукований на виконання рішення Російсько-польської комісії у справах культурної спадщини (жовтень 1999 р.) щодо видання довідників про переміщені культурні цінності.
Jahresbericht 2000. Internationaler Suchdienst. – Bad Arolsen, 2001. – 25 s.

У щорічному друкованому звіті Міжнародної служби розшуку Міжнародного Червоного Хреста, яка розміщується на території Німеччини, в Бад-Арользене, є певна кількість інформації, що торкається безпосередньо українських архівів. Так, зокрема, на с. 4 подаються відомості про відвідання керівником Міжнародної служби розшуку Ч.-Кл. Бідерманом державних архівів Львівської та Одеської областей, розкрито склад та зміст документів цих архівів про жертви нацизму. У звіті також фігурують дані щодо кількості вхідних звернень до Міжнародної служби розшуку з різних держав та відповідей на них. За цими показниками Україна є на третьому місці серед Європейських країн (перед йдуть Польща та Чехія) за зверненнями і на четвертому за відповідями (після Польщі, Чехії та Німеччини). У цифрах це виглядає як 60485 запитів та 41800 відповідей (додатки І та ІІ). Загалом же Міжнародна служба розшуку отримала 322007 запитів і направила протягом 2000 р. 361099 відповідей. 

Holocaust-Era Assets: A Finding Aid to Records at the National Archives at Coolege Park, Maryland / Comp. by G. Bradsher; National Archives and Records Administration. – Washigton, DC, 1999. – 1200 p.

Фундаментальний довідник, що вийшов у світ під егідою Національного управління архівів та документів США, представляє зібрання Національного архіву Коледж Парк, які допомагають ідентифікувати, віднайти і повернути законним власникам майно (включно з культурними цінностями), викраденe нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Містить опис зібрань щодо викрадених нацистами творів мистецтва та "нацистського золота"; зусиль США стосовно нерозміщення запасів золота в нейтральних країнах (1944–1945); ролі США у повоєнній локалізації й реституції майна жертв Голокосту; невиплачених страхових полісів; рабської й примусової праці в гітлерівській Німеччині.

Представлено також документальні зібрання щодо викрадених і переміщених бібліотек та архівів.
Lopez Andre Porto Ancona. Tipologia Documental de Partidos e Associaцзes politicas Brasileiras. – Sao Paulo, 1999. – 152 р.

У дослідженні доктора філософії Університету Сан-Пауло (Бразилія) Андре Лопеса розкривається досвід вивчення та типологізації документації, створюваної в ході діяльності партій та інших політичних асоціацій Бразилії. Автор висвітлює основну проблематику цього питання, зупиняючись на міжнародній історіографії, теоретичних аспектах архівознавства, зокрема місця архівістики в інформаційних та документаційних відносинах, існування архівів партійно-політичних інституцій. В окрему главу винесено засади класифікації відповідних документів (окремо за походженням та функціями). На підставі узагальненого матеріалу робляться пропозиції щодо вдосконалення роботи з партійно-політичним документаційним комплексом, в тому числі подається авторський дефініційний апарат проблеми.
Poklady Stбtnнho Ъstшednнho Archivu v Praze / Иesky a Иeckoslovenskэ Stбt v dokumentech. 1158 – 1990. Katalog Vэstavy/ ed. E. Gregorovicova. – Praha, 2001. – 96 s.

З нагоди відкриття нового приміщення Центрального державного архіву в м. Празі державна архівна служба Чеської Республіки організувала велику документальну виставку "Чеська та Чехословацька держава в документах (1158–1990 рр.)". Анотоване видання є багатоілюстрованим каталогом цієї виставки, який презентує більш як 150 архівних документів, починаючи від грамоти німецького цісаря Фрідріха І Барбароси, виданій князю Владиславу Пшемисловичу 1158 р., "Золотої Були" 1212 р., і закінчуючи проектом нової Конституції держави (1989), затвердженої 1992 р. як Конституція Чеської Республіки. Метою видання каталога, як зазначив у передмові до нього організатор виставки і керівник "Архіву Чеської корони" Д. Чумлівські, є ознайомлення широкої громадськості з унікальними скарбами архіву, які представляють безперервний розвиток Чеської та Чехословацької державності протягом багатьох століть. У каталозі широко представлено також унікальні фотодокументи 1918–1945 та наступних років.
Bohdan S. Wynar. Independent Ukraine. A Bibliographic Guide to English-Language Publications, 1989–1999. – Colorado: Englewood, 2000. – 552 p.

Черговий випуск бібліографічної праці Богдана Винара охоплює всі публікації із соціально-гуманітарних проблем України, що з'явилися англійською мовою протягом останнього десятиліття. Усі праці (1719 позицій) подано за розділами: джерельні публікації; мистецтво, фольклор та етнографія; економіка; освіта та філософія; етнічні студії та діаспора; географія, навколишнє середовище і демографія; історія та політичні науки; мова та лінгвістика; право; література; мистецтво; релігія. Серед джерельних публікацій в окремий підрозділ винесено огляди архівних та бібліотечних зібрань, а також різного роду покажчики. Кожна позиція довідника містить стислу анотацію праці, де розкривається її зміст, подається інформація про авторів, а також наводиться бібліографічна інформація щодо рецензій або оглядів на згадані твори.
2001 Society of American Archivists Professional Resources Catalog. – Chicago, 2001. – 48 p.

Товариство американських архівістів вже чотири роки поспіль випускає каталог професійних видань, які можуть стати в нагоді спеціалістам будь-яких галузей архівної справи. Цього разу більш як 170 позицій каталога презентують праці, в яких сконцентровано останні теоретичні досягнення та краща практика архівних інституцій. Каталог висвітлює найновіші публікації із загальних питань архівної справи, експертизи, описування (окремо виділена система кодованого архівного описування EAD, що тільки набуває поширення в архівних установах розвинених країн), інформаційні технології, управління архівами, діловодство, забезпечення збереженості, спеціальних архівів, інформації про архіви, нетекстових документів, а також архівну періодику, що видається Товариством американських архівістів. Остання рубрика каталога – "Щойно з друку". Цікаво, що каталог охоплює на лише паперові видання, а й публікації в електронній формі та у вигляді мікрофільмів. Всі ці видання доступні для замовлення через Товариство.
Źródła Archiwalne do Dziejów Żydуw w Polsce / Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową B. Woszczyńskiego, V. Urbaniak. – Warszawa, 2001. – 600 s.

Двомовне (польською та англійською) видання, підготовлене Генеральною дирекцією польських архівів, є найповнішим оглядом джерел з історії євреїв у польських архівосховищах, а також з історії польських євреїв та Польщі в ізраїльських архівних зібраннях. В оглядах, підготовлених різними авторами, розкривається зміст документів означеної тематики, починаючи з XVI ст., які зберігаються в усіх державних центральних та регіональних архівах, а також у Центральному військовому архіві, архівах Польської академії наук, Інституті національної пам'яті, ізраїльському центрі Яд Вашем тощо. У частині 3 подано статті різноманітної джерелознавчої тематики. Особливу увагу привертають статті А. Берната "Комп'ютеризована архівна інформація з історії євреїв в практиці польських архівів", Х. Ассоліна "Відновлення джерел з єврейської історії шляхом описування та мікрофільмування на прикладі львівської єврейської громади" та ін. Видання ілюстровано фотографіями з фондів Архіву механічної документації та місцевих архівів.


Архівна періодика за кордоном

На початку нового століття географія та номенклатура зарубіжної архівної періодики зазнала істотних змін. Протягом 2001 р. зросла кількість періодичних видань та видань, що продовжуються, які друкують архівні установи, а деякі періодичні видання зазнали суттєвої трансформації.

В першу чергу це стосується журналу Міжнародної ради архівів Archivum та Janus, що виходили багато років, остаточно припинили своє існування. Замість них з'явився новий Міжнародний журнал архівів Сomma.

Comma. International Journal on Archives. – 2001. 1–2. Ed. Nancy Bartlet, Bentley Historical Library, University of Michigan, USA.

Перший номер нового міжнародного журналу має здебільшого презентаційний характер. У ньому заявлена періодичність (4 рази на рік), багатомовність (матеріали друкуються або резюмуються сьома мовами, у тому числі російською, арабською та китайською) та спрямованість журналу: статті, звіти, дослідження, огляди з основних напрямків архівної справи, підготовлені членами МРА.

Відкриває номер стаття Генерального секретаря виконкому МРА Яна ван Альбади "Архіви – частка пам'ятi чи дещо більше". Представлено також матеріали Комітету з правових питань (авторські права в архівній справі, юридичні аспекти функціонування електронних документів), секцій МРА з бізнес-архівів (вплив корпоративного злиття на збереженість архівів у різних регіонах Європ) та архівів робітничого руху.

В регіональному плані представлено матеріали з архівних проблем Південної Африки, Латинської Америки, Іспанії та Португалії. В них висвітлено значний обсяг інформації про ці регіони, які лишалися поза увагою міжнародних архівних публікацій останнього часу. Нове видання справляє враження грунтовно підготовленого міжнародного часопису, і лишається сподіватися на появу там дописів українських архівістів.


Якщо нова Comma приречена бути здебільшого трибуною досвіду архівів та обговорення практичних питань архівної справи, то інший новий журнал, що його започаткувала відоме наукове видавництво "Kluwer Academic Publishers", має стати органом міжнародної архівної думки. Це важке завдання поклали на себе науковці-архівісти Голландії, підтримавши тим самим традицію національної архівної школи – адже, саме голландські архівісти більш як 100 років тому підготували першу узагальнюючу працю з архівістики.

Archival Science. International Journal on Recorded Information. Vol.1, N 1, 2001/ Ed.-in-Chief: Peter Horsman, Eric Ketelaar, Theo Thomassen.

У передмові від головних редакторів зазначається, що новозаснований журнал має за мету сприяти розвиткові архівознавства як окремої наукової дисципліни. Він спрямований перш за все на задоволення інтересів науковців та викладачів-архівознавців, а в другу – на всіх інших, хто професійно цікавиться архівною справою. Журнал засадничо незалежний від будь-якої професійної асоціації чи групи країн і спрямований на розкриття всіх аспектів теорії, методології та практики архівної справи по всьому світові.

Серед перших публікацій журналу стаття відомого канадського архівознавця Т. Кука "Архівознавство і постмодернізм: нові формулювання для старих концепцій"; француза Б. Дельма "Архівознавство в інформаційному суспільстві", італійки Л. Дуранте "Вплив цифрових технологій на архівознавство", керівника А. Марбург А. Менне-Херіц "Доступ – переформулювання архівної парадигми", нарис розвитку сучасної італійської архівної теорії та кілька рецензій на французькі, шведські й іспанські архівознавчі праці. Новий журнал має виходити чотири рази на рік.

Новим архівним видання, що продовжується, ознаменували 2001 рік також білоруські архівісти. У рамках заснованої ще 1998 р. серії історії, архівознавства та джерелознавства Державний комітет з архівів та діловодства Республіки Біларусь, Національний історичний архів та Білоруський науково-дослідний інститут документознавства і архівної справи випустив перший збірник науково-популярних повідомлень та статей під назвою "Архіваріус".

Архіварыус. Зборнік навукова-папулярных паведамленняу і артыкулау. Мінск, 2001. – Выпуск 1. – 190 с.

До складу редколегії збірника ввійшли працівники згаданих архівних установ А. К. Голубович (голова), С. П. Адамович (відп. секр.), В. І. Адамушко, В. М. Денісов, Н. М. Левчик, В. В. Федосов, З. Л. Яцкевич. В розділах збірника "Історія", "Публікація архівних документів", "Джерелознавство", "Архівознавство", "Інформація та хроніка" вміщено 30 матеріалів, які розповідають про документи XVI – початку ХХ ст. Серед їх авторів переважно фахівці Національного історичного архіву, Білкомархіву, а також науковці – дослідники білоруської історії. Значне місце серед публікацій належить джерелам з історії церкви, дослідженням долі історичних родів, аналізу джерел з генеалогії, стану збереження історичних документів тощо. В цілому нове видання є цікавим, і ми сподіваємося на його сталий вихід і в подальшому.


Нове видання, спеціально присвячене VI Європейській конференції архівів, що проходила у Флоренції, випустила Архівна служба Італії.

Il Mondo degli Archivi. – N 2, 2001. – 240 s.

У збірнику надруковано матеріали Європейської конференції, яка проходила з 30 травня до 2 червня 2001 р., починаючи від семінару, що відбувся ще напередодні самої конференції і був присвячений архівним програмам та проектам Європейського Союзу. Матеріали подано англійською, французькою та італійською мовами.


Продовжували виходити друком давно відомі й популярні національні архівні журнали. Одне з провідних місць серед них займає, безперечно, друкований орган Асоціації канадських архівістів.

Archivaria. N. 50, Fall 2000. – 220 p.

Цей номер зібрав дуже солідну автуру. Зі статтями виступили доктор Д. Шварц, відома американська архівістка Труді Х. Петерсон, професори Університету Британської Колумбії Т. Іствуд та Х. Макніл, а також практичні архівісти К. Епп, Д. Фейервезе та ін. Серед тем, що привернули їх увагу – проблеми контролю за фотодокументами, автентичність електронних документів, соціальний аналіз канадських архівістів, архівні установи як суцільний комплекс та ін. У номері присутні також інші традиційні рубрики: огляди нових видань, експозицій, повідомлення.

 

Вже тридцять шостий рік виходить у світ журнал Державної архівної та діловодної служби Словацької Республіки

Slovenskб Archivistika. – 2001. Cislo 1. – 202 s.

Статті та повідомлення номеру присвячено підсумкам XIV Міжнародного конгресу архівів, теоретичним аспектам створення особових архівних фондів та колекцій, методиці визначення їх походження, а також окремим архівним документам, їх тематичним добіркам (з церковного питання, дипломатичної історії). У бібліографічному розділі представлено рецензії та реферати на нові видання, огляд закордонних архівних журналів. Традиційно насиченим є хронікальний розділ, де висвітлено події 2000 р. не лише у Словаччині, а й у Польщі, Німеччині, Угорщині тощо.


Матеріали розділу підготував Г. ПапакінЮВІЛЕЇ

3 січня цього року свій ювілей відзначила Тетяна Борисівна СЛЮДИКОВА – інтелігентна, високоосвічена, тактовна, скромна людина, яка майже 30 років працювала в штаті ЦДІАК України. І навіть, працюючи в інших установах, вийшовши на пенсію, досі залишається користувачем наших документів у читальному залі. Нею підготовлені до видання підбірки документів про С. А. Подолинського, відомого у світі економіста, першого еколога, деякі ідеї якого лягли в основу сучасної космонавтики; про діяльность декабристів на Україні та ін. Вона є автором багатьох статей історичної тематики, що публікувалися в періодичній пресі.

Народилася Тетяна Борисівна в 1922 року в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської обл. у родині службовця. Навчалася на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1939–1941), закінчила Всесоюзний заочний юридичний інститут (1944) й історико-архівну аспірантуру (1945–1948) при ЦДІА УССР у м. Києві. Історик-архівіст, юрист.

Працювала помічником прокурора Ленінського району м. Куйбишева (Росія) (1943–1944); науковим співробітником, завідувачем відділу публікації та використання документів ЦДІА УРСР у м. Києві (1944–1967); науковим редактором редакції історії України Української радянської енциклопедії (1967–1977); архівістом 1-ї категорії ЦДІА України у м. Києві (1993). Тривалий час працювала на громадських засадах в історичній секції Київського міського товариства охорони пам'яток історії і культури.

Під час роботи в ЦДІА УРСР у м.Києві брала участь у підготовці Путівника по фондах архіву (1958); була одним з упорядників збірників документів "Революция 1905–1907 гг. на Украине" (1955), "Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях 1902 г." (1961), "Рабочее движение на Украине в годы реакции и нового революционного подъема", "Рабочее движение на Украине в период первой мировой империалистической войны. Июль 1914 – февраль 1917 гг." (1966); є одним із співавторів статті "З історії Центрального державного історичного архіву УРСР в 1945–1958 рр." у виданні "З історії архівного будівництва на Україні" (1958), автором великої кількості статей та публікацій в галузевих виданнях.

Нагороджена медаллю "За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." та знаком "Почесний член товариства охорони пам'яток історії і культури".

І досі колег-архівістів дивує і радує гострота її розуму, тонкий гумор, лагідна посмішка.

Дорога ювілярко, щиро бажаємо вам довгі роки залишатися такою, якою ми Вас знаємо – працьовитою, енергійною і доброю.


* * *


25 листопада 2001 р. виповнилося 50 років Наталі Валентинівні Миргород, заступнику директора ЦДНТА України, яким вона стала дещо більше року тому.

А починала в 1976 р. з посади інженера відділу відомчих архівів цього ж закладу ще до закінчення Харківського інженерно-будівельного інституту, маючи за плечима вісім років робітничого стажування у заводському середовищі. Бо за соціальним походженням теж із робітничої сім'ї шахтарів: народилась в м. Ново-Троїцьку Оренбурзької області.

З 1977 р. – старший інженер відділу, 1988 р. – завідувач відділу комплектування архіву. Огляд пройденого шляху з біографії шановного архівіста Н. В. Миргород (занесена до "Книги Пошани ЦДНТА України в 1982 р., неодноразово нагороджена Почесними відзнаками Головархіву України, адміністрації, цінним подарунком) – це аж ніяк не підсумок зробленого. Продовжуються дослідження, наукові пошуки. У ці пошуки надають нової творчої наснаги і їй, і всім тим, хто поруч з нею працює в одному колективі ось вже 25 років.

Шануймося, Наталя Валентинівно!

На початок
На початок