МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ
ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

Передконгресова конференція Міжнародної ради архівів

22-24 травня 2003 р. у м. Ельблонг (Польща) відбулася передконгресова конференція Міжнародної ради архівів та IX Міжнародна конференція архівів Центральної та Східної Європи. В її роботі взяли участь Президент Міжнародної ради архівів Е. де Сантос Каналеха, перший віце-президент МРА, керівник Державного архіву Австрії Л. Миколецький, віце-президент МРА М. Кайя, Президент Європейського відділення МРА М. де Буадеффр, керівники комітетів МРА представники державних архівних служб Білорусії, Болгарії, Великобританії, Литви, Палестинської автономії, Польщі, Росії, Словенії, США, Туреччини, Угорщини, України, Швейцарії, Швеції, Фінляндії та інших, а також Ради Європи та Європейської комісії. Предметом обговорення такого представницького форуму архівної громадськості стали "Архіви у суспільстві". Голова Державного комітету архівів України виступив з інформацією про архівне законодавство України 1991-2002 років, яке закріпило перехід від тоталітарної спадщини до реалій демократичного суспільства. Учасники конференції зійшлися на тому, що роль архівів у сучасному інформаційному або електронному суспільстві надзвичайно висока, і відповідати на суспільні виклики архіви можуть тільки тоді, коли вони володіють сучасними інформаційними засобами, модерною технікою і технологіями відбору, збереження та використання ретроспективної документної інформації.

Презентація довідника "Волинь - Східна Галичина"

24-25 травня у Варшаві відбулася офіційна презентація першого тому довідника по архівних фондах України та Республіки Польща "Волинь-Східна Галичина. 1943-1944", підготовленого архівістами двох країн. Презентація проходила під патронатом Президента Республіки Польща Олександра Кваснєвського за участю представників Адміністрації Президента РП, Сейму, Уряду, Служби Безпеки, Посольства України в Республіці Польща. Серед запрошених були учасники і свідки трагічних подій того часу, коли братовбивчий конфлікт призвів до масових жертв серед цивільного українського та польського населення. Від імені української частини авторів та укладачів довідника з промовою виступив Голова Державного комітету архівів країни Г. Боряк.

Участь архівістів у Міжнародній науковій конференції
"Буковинська преса 1914-1940 рр."

6-7 червня начальник відділу інформації та використання документів держархіву області за запрошенням Центру розвитку науки і культури Східної Європи взяла участь у міжнародній конференції в Технічному університеті м. Дрезден, (Німеччина), де виступила з доповіддю "Буковинська преса про голодомор на Україні 1932-1933 рр.".


Директор Держархіву
Чернівецької області
Л. Анохіна

Участь архівістів у Міжнародній науково-методичній конференції
з проблем викладання історії Голокосту в навчальних закладах України

25-27 червня у Дніпропетровську відбулася Міжнародна науково-методична конференція з проблем викладання історії Голокосту в навчальних закладах України, організована Міжнародною організацією "Task Force", що представляє Раду Європи, а також Всеукраїнським центром дослідження Голокосту "Ткума". З лекцією виступила заступник директора Державного архіву Вінницької області Фаїна Винокурова.


Заступник директора
Вінницької області
Ф. Винокурова

Зустріч керівників державних архівних служб України та Польщі

30 червня - 2 липня у Яремчі відбулася зустріч керівників Державного комітету архівів України і Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща та групи експертів з питань реституції архівних документів. У зустрічі брали участь:

- з української сторони - Геннадій Боряк, голова Державного комітету архівів України, член Міжурядової українсько-польської комісії в справах охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей; Валентина Врублевська, заступник Голови Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, член Міжурядової українсько-польської комісії в справах охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей; Катерина Мицан, директор Державного архіву Івано-Франківської області; Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ; Георгій Папакін, начальник відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву; Діана Пельц, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Львів;

- з польської сторони - Дарія Наленч, Генеральний директор державних архівів Республіки Польща; Анджей Бернат, Генеральний директор Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща, член Міжурядової польсько-української комісії в справах охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей; Яцек Крохмаль, керівник Наукового закладу архівістики Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща; Владислав Стемпняк, заступник Генерального директора державних архівів Республіки Польща.

Учасники зустрічі заслухали інформацію керівників державних архівних служб України і Польщі про стан архівної справи в Україні та Польщі, а також перспективи виконання домовленостей і експертних висновків, ухвалених на засіданнях груп експертів з питань архівної спадщини Міжурядової українсько-польської комісії у справах охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей, що проводилися протягом 2001-2002 рр.

У відповідності до законодавства обох держав, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, в інтересах подальшого розвитку професійних архівних зв'язків, керівники Державного комітету архівів України і Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща підписали Протокол про взаємне передавання культурних цінностей, в якому декларували взаємну готовність передати один одному архівні документи і фонди, визнані переміщеними культурними цінностями.

Учасники зустрічі заслухали інформацію керівників державних архівних служб України і Польщі про заходи, здійснені ними для ліквідації наслідків гуманітарної катастрофи - пожежі, що сталася 10 квітня 2001 р. у Кам'янець-Подільському міському архіві. Г. Боряк ще раз висловив щиру подяку Генеральному директору державних архівів Республіки Польща за вжиті заходи, що спрямовані на врятування архівних документів у Кам'янці-Подільському, і висловив надію на оперативне вирішення українською стороною всіх процедурних та організаційних проблем. В. Врублевська поінформувала про дії Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у цьому напрямі.

Учасники зустрічі обговорили переліки документів з державних архівів України та Польщі, які можуть бути предметом розгляду на наступних засіданнях групи експертів з питань архівної спадщини Міжурядової українсько-польської комісії в справах охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей, а також перспективи залучення до реституційного процесу колекцій архівних документів, що зберігаються в інших установах, за межами системи державних архівів України і Польщі.

Обговорено концепцію Спільної архівної спадщини, запропоновану ЮНЕСКО.

Сторони висловили готовність опрацювати питання про надання статусу Спільної архівної спадщини тим архівним зібранням, які не можуть беззастережно стати предметом реституції, та обговорити процедуру й перспективи надання такого статусу.

Відзначено надзвичайну плідну й успішну співпрацю українських і польських архівістів у реалізації спільних видавничих проектів - зокрема, фундаментального академічного видання "Руська (Волинська) Метрика. 1569-1673" (Київ, 2002); нещодавно опублікованого архівного довідника "Волинь - Східна Галичина. 1943-1944. Путівник по архівних джерелах" (Варшава; Київ, 2003), присвяченого історії польсько-українського збройного протистояння 1943-1944 рр. (презентація останнього відбулася у Варшаві 24 травня 2003 р.). Обговорено перспективи інших едиційних проектів - підготовки другого тому довідника "Волинь-Східна Галичина", електронної версії цього видання, яку має бути розміщено на офіційних сайтах архівних служб України та Польщі; чотиритомної публікації документів з історії українсько-польських стосунків 1939-1947 рр.; підготовки міжархівного путівника "Архів Радзивіллів" й другого тому "Руської (Волинської) Метрики".

Учасники зустрічі домовилися про підготовку спільних Інтернет-виставок архівних документів за методикою, запропонованою Держкомархівом України. Першою з таких виставок стане Інтернет-виставка "Волинь - Східна Галичина. 1943-1944".

Предметом обговорення учасників зустрічі став також запропонований Українською стороною проект "Архівна Україніка у Польщі. Короткий довідник"

За результатами зустрічі підписано спільний Протокол.

На початок
На початок