Минуле і сучасне Волині та Полісся. Шацьке поозер'я у світовій та українській історії

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Шацьке поозер'я у світовій та українській історії. Науковий збірник. Випуск 45. Матеріали XLV Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, м. Луцьк - смт. Шацьк, 24-26 травня 2013 року / Упоряд. А. Силюк, О. Златогорський. - Луцьк: "Волинські старожитності", 2013. - 206 с., іл.

УДК [93+02](477.82)08
ББК 63.3 (4 УКР-4ВОЛя43+78.33)
В 62

© Волинський краєзнавчий музей, 2013.
© Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, 2013.
© ДП "Волинські старожитності" ДП НДЦ "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України, 2013.
© Автори статей, 2013.

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників XLV Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбулася 24-26 травня 2013 року у м. Луцьку та смт. Шацьку, присвячені археології, історії, культурі, етнографії Волині та Шацького поозер'я в контексті світової та української історії, висвітлено контакти Європи та Азії. Розрахований на науковців, краєзнавців, освітніх працівників та широке коло шанувальників минувшини.

На початок
На початок