Минуле і сучасне Волині та Полісся. Шацьке поозер'я у світовій та українській історії

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Локачинський район та Затурці в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 46. Матеріали XLVI Всеукраїнської наукової історико-краєзнав- чої конференції. Упоряд. А. Силюк. - Луцьк: "Волинські старожитності", 2013. - 202 с., іл.

УДК [93+02](477.82)08
ББК 63.3(4УКР-4ВОЛ)я43+78.33
В 62

© Волинський краєзнавчий музей, 2013.

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників XLVI Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбулася в с. Затурці 14 червня 2013 року, присвячені археології, історії, культурі та етнографії Волині та Локачинщини в контексті української та світової історії. Окремий розділ присвячено відомому українському державному та політично¬му діячеві В ячеславу Липинському.

Розраховане на науковців, краєзнавців, освітніх працівників та широке коло шанувальників минувшини.

На початок
На початок