Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині. Науковий збірник. Випуск 47. Матеріали XLVII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. Упоряд. А. Силюк. - Луцьк, 2013. - 332 с., іл.

УДК [93+02](477.82)08
ББК 63.3(4УКР-4ВОЛ)я43+78.33
В 62

© Волинський краєзнавчий музей, 2013.

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників XLVII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбулася в м. Луцьк і м. Володимирі-Волинському 19-20 червня 2013 року, присвячені археології, історії, культурі та етнографії Володимира-Волинського і Волині в контексті української та світової історії. Окремий розділ присвячено ролі християнства в історії та культурі краю.

Розраховане на науковців, краєзнавців, освітніх працівників та широке коло шанувальників минувшини.

На початок
На початок