Минуле і сучасне Волині та Полісся

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури. Науковий збірник. Випуск 51. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю від дня народження Олени Пчілки та 65-річчю з часу створення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, с. Колодяжне на Волині, 26-27 червня 2014 року. Упоряд. А. Силюк, В. Комзюк. - Луцьк, 2014. - 312 с.: іл.

УДК (93+02)(477.82)08
ББК 63.3 (4УКР-4ВОЛ)я 43+78.33
М 62

© Волинський краєзнавчий музей, 2014
© Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, 2014

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю від дня народження Олени Пчілки та 65-річчю з часу створення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, яка відбулася в с. Колодяжне на Волині, 26-27 червня 2014 року, присвячені дослідженням життя, творчої спадщини і увічнення пам'яті Олени Пчілки, Лесі Українки, інших представників відомої української родини Косачів-Драгоманових в контексті української та світової історії та культури. Окремі матеріали присвячені питанням організації діяльності літературних музеїв в сучасних умовах.

Розраховане на науковців, краєзнавців, музейних працівників та широке коло шанувальників минувшини.

На початок
На початок