Минуле і сучасне Волині та Полісся

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині. Науковий збірник. Випуск 52. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 20 листопада 2014 року, м. Луцьк / Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. - Луцьк, 2014. - 499 с.: іл.

УДК [93+02](477.82)08
ББК 63.3(4УКР-4 ВОЛ)я43+78.33
М 62

© Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, 2014
© Волинський краєзнавчий музей, 2014

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників 52-ї Всеукраїнської наукової історико- краєзнавчої конференції, яка пройшла в м. Луцьку 20 листопада 2014 року з нагоди 25-річчя створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, присвячені дослідженням історії становлення та сучасному стану краєзнавства та краєзнавчої освіти на Волині. В окремому розділі розміщено матеріали з історії та культури краю в контексті вітчизняної та світової історії.

Розраховане на науковців, краєзнавців, музейних працівників та широке коло шанувальників минувшини.

На початок
На початок