Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї. Науковий збірник. Випуск 44. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічпої конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, 16-17 квітня 2013 року, м. Луцьк. Упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак. - Луцьк, 2013. - 352 с., іл.

ISBN 978-966-2780-16-1
УДК 94(477.82)
ББК 63.3(4УКР-4ВОЛ)
М 62

© Волинський краєзнавчий музей, 2013.
© ДП "Волинські старожитності", 2013.

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича (1933-2010) - українського фольклориста та етнографа, яка відбулася 16-17 квітня 2013 року в м. Луцьку. В публікаціях піднімаються питання дослідження наукової спадщини О. Ошуркевича; формування музейних етнографічних збірок; дослідження, збереження та катологізація пам'яток народнонобутової культури Волині.

На початок
На початок