Винниченко й українська соціал-демократія / Упоряд. та авт. передм. В. С. Лозицький. - К.: Парламентське вид-во, 2008. - 280 с.

УДК 329.14(092)
ББК 66.62Д В48
В 48

ISBN 978-966-611-618-8

© Центральний державний архів громадських об'єднань України, 2008

Зібрані архівні документи і матеріали висвітлюють історію створення та діяльності першої в Україні політичної партії соціал-демократичного спрямування (РУП - УСДРП), роль В. Винниченка в її організаційному та ідеологічному зміцненні, що дало можливість українським соціал-демократам стати найвпливовішою політичною силою періоду національної революції.

Розраховано на науковців, студентів, усіх, хто цікавиться політичною історією України, її партіями і рухами.

На початок
На початок