Анотований реєстр описів. Фонди після 1917 року

Державний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 року: анотований реєстр описів. Том 3: Фонди Р-3003 — Р-4116 / редкол.: В. О. Лебідь (голова) та ін.; Державна архівна служба України; Державний архів Херсонської області. - Херсон : Айлант, 2016. - 468 с.

ISBN 978-966-630-093-5
ISBN 978-966-630-102-5 (Том 3)

Анотований реєстр описів. Фонди після 1917 рокуДержавний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 року: анотований реєстр описів. Том 3: Фонди Р-3003 — Р-4116 / редкол.: В. О. Лебідь (голова) та ін.; Державна архівна служба України; Державний архів Херсонської області. - Херсон : Айлант, 2016. - 468 с.

Анотований реєстр містить відомості про документи Національного архівного фонду України періоду після 1917 року, які знаходяться на зберіганні в державному архіві Херсонської області. Описові статті третього тому включають відомості про склад та зміст архівних фондів Р-3003-Р-4116. Видання оснащене науково-довідковим апаратом.

Пропоноване видання видається за галузевою програмою "Архівні зібрання України", входить до серії спеціальних довідників "Анотовані реєстри описів фондів".

Довідник розраховано на фахівців архівної справи, істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться документальною спадщиною України.

На початок
На початок