Архівні установи Закарпаття

Архівні установи Закарпаття

ISBN 978-617-7344-09-3
ББК 79.33(4Укр-4Зак)
УДК 930.25(477.87)
А 87

Фрхівнв установи Закарпаття:інформаційно-довідкове видання/ Державний архів Закарпатської області. - Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А.М., 2015, - 96 с.

Пропоноване видання містить короткий історичний огляд розвитку архівної справи в Закарпатті, інформацію про діяльність, функції, склад і зміст фондів Державного архіву Закарпатської області та місцевих установ

На початок
На початок