Запорізький архів. Народна війна. 1941-1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області : Збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид. /
Авт.-упоряд.: В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова. - Запоріжжя, Прем'єр, 2005. - 560 с.

ББК 63.3(4Укр-43Зап)624-44
УДК 94(477.64)"1941/1945"(093.2)
Н 30

ISBN 966-685-153-9

© Державний архів Запорізької області, 2005
© Автори-упорядники: В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова, 2005

На початок
На початок