Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1918-2010 роки

Запорізький архів. З історії міста Олександрівська. Єврейські студії (XIX - І половина XX ст.): Збірник документів: Наук.довід, вид. / Упоряд : О. Г. Величко, І. В. Козлова, С. Д. Третяк. - Державний архів Запорізької області, Запорізьке міське відділення товариства "Україна-Ізраїль", Запоріжжя, 2012. - 384 с.

ISBN 978-966-599-364-3
ББК 63.3 (4Укр9=Евр)5+79.301(4Укр-43ап)
УДК94(477.64)(=411.16)«19»:930.25(477.64)
З=33

© Запорізький національний університет, 2012
© Державний архів Запорізької області, 2012
© Запорізьке міське відділення товариства «Україна-Ізраїль», 2012
© Запорізький національний технічний університет, 2012

До видання увійшли документи архівних фондів з історії єврейської громади Запоріжжя І половини XIX ст. - І половини XX ст.

На початок
На початок