Земельні банки Новоросійського краю

Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів) / авт.-упор.: А. В. Пивовар, О. І. Пєший, К. В. Шляховий. - К.: Академ-періодика, 2010. - 620 с.

УДК 930.253(477.6/.7)
ББК 63.3 (4 Укр)
З 51
ISBN 978-966-360-146-5

© Державний архів Одеської області, 2010

© Державний архів Дніпропетровської області, 2010

© Державний архів Кіровоградської області, 2010

© Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, 2010

© А.В. Пивовар: передмова, узагальнення, 2010

© О.І. Пєший: опрацювання документів, 2010

© К.В. Шляховий: опрацювання документів, 2010

У виданні представлено цілісні описи фондів земельних банків Новоросійського краю другої половини ХІХ — початку ХХ ст., зосереджених в обласних архівах Одеси, Дніпропетровська та Кіровограду, що відбивають конкретний хід розвитку земельних відносин пореформеного періоду як у межах території сучасної Південної України, включаючи Крим, так і у суміжних регіонах Поділля та Молдови.

Видання розраховане на фахівців у галузі історії економіки та фінансів, джерелознавства, всіх, хто цікавиться історією відповідних регіонів.

На початок
На початок