Державний архів Житомирської області: Путівник.

Державний архів Житомирської області: Путівник. Том 1. - Житомир: вид-во "Волинь", 2014. - 120 с.

ISBN 978-966-690-183-8
ББК 79.34(4Укр-4Жит)791
Д 36

© Державна архівна служба України, 2014
© Державний архів Житомирської області, 2014

Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду України, які знаходяться на зберіганні в Державному архіві Житомирської області. Частина документів стосується території нинішніх Житомирської, Рівненської, Волинської і Хмельницької областей, що входили до складу Волинської губернії з центром у м. Житомирі.

Виходить відповідно до програми "Архівні зібрання України" в серії "Путівиики".

Розрахований на широке коло читачів, дослідників-істориків, архівістів, краєзнавців, викладачів і студентів вишів.

На початок
На початок