Документи та матеріали до історії приазовських албанців /
Упорядники: А. Бойко, Л. Брацило, І. Козлова, В. Мільчев, О. Тадеєв. Запорізьке наукове т-во ім. Я. Новицького; Управління культури та туризму Запорізької облдержадміністрації; Державний архів Запорізької області; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Запорізьке відділення. – Запоріжжя, 2006. – 168 с.
(Старожитності Південної України. – Вип. 18).


ББК Т3 (4Укр-43п = 9Алб)
УДК 94(477.64 = 18)

ISBN 966-599-271-4

© Упорядники, 2006
© ЗНТН, 2006

На початок
На початок