Кримські татари: шлях до повернення. Кримськотатарський національний рух
(друга половина 1940-х - початок 1990-х років) очима радянських спецслужб. Зб. док. та матеріалів. Ч.1 / Інститут історії України НАНУ. Державний архів Служби безпеки України. -
Упоряд.: О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк, С.А. Кокін, О.А. Лошицький. - К., 2004. 395 с.

Перейти до Ч.2

ББК 63.3 (4 Укр. - 6 КРМ)
К - 82

ISBN 966-02-3285-3
966-02-3286-1

© Інститут історії України НАНУ, 2004
© Державний архів Служби безпеки України, 2004
© О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк, С.А. Кокін, О.А. Лошицький, упорядкування, 2004
© О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк, вступна стаття, коментарі, хроніка, іменний та географічний покажчики, 2004

До збірника увійшли документи та матеріали, що висвітлюють історію кримськотатарського національного руху в другій половині 1940-х на початку 1990-х рокув, розкривають форми і методи боротьби його активістів за повернення на батьківщину, позицію українських, російських та міжнародних правозахисних організацій, протидію зазначеним процесам з боку владних структур та радянських спецслужб.
Для істориків, етнологів, політологів, викладачів, всіх хто цікавиться історією України.

На початок
На початок