В ім'я майбутнього нації.
Документи і матеріали про організацію допомоги студентам-емігрантам
українською діаспорою в 1920-2000 роках. - К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. - 920 с.

ББК 63(4Укр.)

ISBN 966-7060-82-9

© Володимир Сергійчук. Упорядкування, вступна стаття, 2005
© Владислав Роговий. Упорядкування, 2005
© Михайло Черненко. Художнє оформлення, 2005
© Микола Сергійчук. Іменний покажчик, 2005
© Українська Видавнича Спілка, 2005

Збірник документів, котрі в своїй абсолютній більшості вперше вводяться до наукового обігу, подає процес утвердження серед української діаспори такої важливої риси нашого народу, як жертовність в ім'я здобуття студентами-емігрантами з рідної землі вищої освіти в різних країнах світу.
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією української еміграції, а також воліє взяти за приклад жертовність задля розвитку української духовності.

На початок
На початок