Діловодство: Практичний посібник

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів. – К.: Видавництво "Інкунабула" 2012. – 480 с.
Авторський колектив:
С.В. Сельченкова – керівник теми, кандидат іст. наук (Укрдержархів);
Н.О. Кузьміна (Укрдержархів);
С.Г. Кулешов – докт. іст. наук, професор (УНДІАСД);
О.М. Загорецька – канд. іст. наук (УНДІАСД);
А.Ю. Слизький (УНДІАСД).

УДК 352.077.1(477)(083.81)
ББК 67.9(47Укр)401я45
П 27

Перелік включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій. Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання, і може використовуватися також фізичними особами –підприємцями.

Зміст (Файл в форматі PDF - 845 КБ)

Із змінами

На початок
На початок