Абраменко Л. М., Амонс А. І.
Репресовані прокурори в Україні: документи, нариси, матеріали. - Київ: Істина, 2006. - 376 с.

ББК 67.9(4УКР)72
А64

ISBN 966-7613-97-6

© Абраменко Л. М., Амонс А. І., 2006
© Видавництво "Істина", 2006

До книги ввійшли документи, архівні матеріали спецслужб, фотографії та нариси про долю прокурорських працівників в Україні, пов'язані з масовими репресіями на підставі рішень позасудових органів не тільки за часів терору 1937-1938 рр., а й в інші періоди більшовицького правління.
Автори розповідають, підтверджуючи відповідними архівними документами, як з перших днів свого правління більшовицька влада встановила червоний терор в Україні. Під його жорна на підставі сфабрикованих правоохоронними органами УРСР справ, а в перші роки радянської влади і без них, потрапляли не лише найкращі представники українського народу: вчені, військові, діячі культури, науки, мистецтва, представники інтелігенції, робітників та селян, а й прокурорські працівники, які далеко не завжди погоджувалися з методами більшовицького правління та терором, що застосовувався проти українського народу.

На початок
На початок