Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Логотип Державного комітету архівів України Звернення громадян

Види запитів до державних архівів:

 • соціально-правового характеру;
 • тематичні;
 • майнові;
 • персональні.

Запити соціально-правового характеру - запити фізичної або юридичної особи, пов’язані із соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, що передбачають витребування інформації про:

 • реєстрацію актів громадянського стану;
 • національність (підтвердження громадянства України);
 • освіту;
 • трудовий стаж (для трудових книжок лише архівна довідка) та заробітну плату;
 • пенсії;
 • присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;
 • нагороди, присудження почесних звань;
 • творчу діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці;
 • службу у Збройних силах СРСР, Українському війську;
 • військову службу в складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку;
 • участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
 • поранення, стан здоров’я та перебування у військово-лікувальних установах;
 • участь у Великій Вітчизняній війні;
 • перебування в партизанських загонах та з’єднаннях, участь у підпільному русі в період Великої Вітчизняної війни;
 • перебування в евакуації, на окупованій території України та інших держав у період Великої Вітчизняної війни, у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни;
 • примусове вивезення з тимчасово окупованої території до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи в період Великої Вітчизняної війни;
 • репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію.

Виконання запитів, спрямованих на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задовільнення інтересів населення, пов'язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, займає провідне місце в роботі державних архівів і, згідно з Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (ст. 35),здійснюється безкоштовно.

У першу чергу виконуються запити найменш соціально захищених верств населення, колишніх в'язнів гетто та концтаборів, репресованих, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які мають встановлені законодавством пільги.

Видані архівні довідки мають суттєве значення для нарахування пенсій, працевлаштування громадян в Україні та поза її межами.

Усього лише за останні п'ять років (2009-2013) архівними установами виконано майже 2 млн. соціально-правових запитів, у середньому 370 тис. запитів на рік.


Довідкова інформація

Відомості про місцезнаходження документів ліквідованих організацій та підприємств м. Чорнобиля та м. Прип'яті, евакуйованих у 1986 році


Інформацію про місцезнаходження документів ліквідованих та реорганізованих підприємств, установ і організацій, документи з особового складу яких перебувають на зберіганні в державних архівах, Ви можете знайти на їх офіційних веб-сайтах (http://www.archives.gov.ua/Archives/).


Форми документів для соціально-правових запитів:


Перелік запитів, які виконуються
державними архівами на платній основі


Тематичні – запити, що стосуються надання інформації з певної проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період. Різновидом тематичного запиту є фактографічний запит щодо встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.


Майнові – запити, що стосуються підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно:

 • виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень;
 • надання дозволу на реконструкцію та перебудову існуючих споруд;
 • закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями;
 • введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд;
 • виділення житла;
 • продаж домоволодінь;
 • виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних рішень виконкомів.

Персональні (можуть стосуватися як самого заявника, так і інших осіб.):

 • Біографічний запит стосується інформації про перебіг життя та уточнення біографічних фактів фізичної особи;
 • Генеалогічний запит має на меті надання інформації для встановлення родового та родинного зв’язку і має містити інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних таким зв’язком, про історію сім’ї, роду, які стають дедалі важливішим напрямом діяльності державних архівів України.

 • Щороку виконується понад 2 тис. генеалогічних запитів від людей, предки або родичі яких різного часу проживали в Україні. Найбільший відсоток запитів припадає на центральні державні історичні архіви у Києві та Львові, що мають унікальну джерельну базу - метричні книги ХVII - початку ХХ ст. різних конфесій - православної, греко- та римокатолицької, евангелічної, іудейської, а также ревізькі сказки кінця ХVІІІ - середини ХІХ ст., сповідальні розписи, матеріали переписів населення ХІХ-ХХ ст., військові документи, списки власників будинків тощо. Аналогічні документи, переважно кінця ХVІІІ - початку ХХ ст., зберігає й більшість державних архівів областей.


  Генеалогічні дослідження проводяться на платній основі. Вартість виконання запиту залежить від його складності і, відповідно, часу, витраченого на пошуки, та визначається чинними прейскурантами. Оплата може здійснюватися банківським (поштовим) переказом на рахунок державного архіву. Плата за виконання запиту включає вартість як власне довідки (бл. 40 грн.), так і пошукових робіт. Середня вартість пересічного запиту щодо однієї особи від 200 до 500 грн.; вартість складного запиту може сягати 2 тис. грн.


  Звертаючися до відповідного регіонального архіву із запитом генеалогічного характеру, заявник має надати таку інформацію:

  • історичний регіон України, де проживали предки;
  • назва села, міста, містечка;
  • прізвище предка (для жінки - дівоче прізвище);
  • дати народження, шлюбу, смерті;
  • віросповідання;
  • суспільний (майновий) стан;
  • ім'я заявника, поштова (за наявності й електронна) адреса, номери телефону, факсу.

  Швидкість та результативність пошуку залежать від повноти й точності вказаних Вами вихідних даних.


  Виконання тематичних, персональних та майнових запитів архів здійснює як платну послугу або пропонує фізичній/юридичній особі, що звернулася до архіву з таким запитом, провести самостійний пошук за документами архіву у читальному залі.


  З контактною інформацією державних архівів Ви можете ознайомитися у рубриці "Архівні установи".


  Як встановити свій родовід? //
  Голос Карпат. - 2013. - 20 жовтня
  Закарпаття онлайн. - 2013. - 22 жовтня
  "Карпатський об’єктив". - 2013. - 22 жовтня

На початок
На початок