Документальні виставки on-line

До 500-річчя Реформації

Документи

  перелік >>>
 1. 1830 р., квітня 6. – Циркуляр Міністерства внутрішніх справ київському військовому губернатору щодо святкування 13 квітня 1830 року ювілею Аугсбурзького віросповідання.
  ЦДІАК України, ф. 533, оп. 2, спр. 536, арк. 2.
 2. 1862 р. – Відомість про учбові заклади Київської губернії, не підпорядковані Міністерству народної освіти, в яких викладається Закон Божій за лютеранським віросповіданням.
  ЦДІАК України, ф. 707, оп. 28, спр. 2, арк. 227 зв-228.
 3. 1878 р. – Відомості про Тринітарський монастир у м. Берестечко Волинської губ.
  ЦДІАК України, ф. 442, оп. 57, спр. 207, арк. 9 зв-10.
 4. 1909 р., квітня 11. – Донесення волинського віце-губернатора київському, подільському та волинському генерал-губернатору щодо розгляду питання про призначення іноземців на посади пастирів євангелично- лютеранських громад. Витяг з переліку євангелично-лютеранських громад Волинської губ.
  ЦДІАК України, ф. 442, оп. 859, спр. 62, арк. 10-11, 12.
 5. Лист Єпископа Катеринославського і Таврійського Сімеона катеринославському губернатору Святополк-Мирському П. Д. щодо общини штундистів у селі Васильківка і необхідності висилки ватажків Гаркуші М. і Євсюка П.
  Держархів Дніпропетровської обл., ф. 11, оп. 1, спр. 355, арк. 1–1 зв.  01 березня 1900 р.
 6. Лист єпископа Сімеона катеринославському губернатору про зухвалу поведінку штундистів села Перещепине, з проханням зобов’язати поліцію строго стежити за ними
  Держархів Дніпропетровської обл., ф. 11, оп. 1, спр. 355, арк. 13–13 зв.  13 листопада 1900 р.
 7. Рапорт павлоградського справника катеринославському губернатору про поширення штундизму в селі Васильківка, з додатком акта дізнання про послідовників штундизму та іменного списку сектантів
  Держархів Дніпропетровської обл., ф. 11,  оп. 1, спр. 355, арк. 3-4 зв. 05 травня 1900 р.
 8. Статут Першої київської громади християн-адвентистів сьомого дня (документ російською мовою).
  Держархів Київської області, Київський губвиконком, ФР-1, оп. 1, спр. 186, арк. 158-159
 9. Акт ревізії фінансів Київської громади християн-баптистів (документ російською мовою).
  Держархів Київської області, Підвідділ з ліквідації майна релігійних установ при Київському губвиконкомі, ФР-862, оп. 1, спр. 95, арк. 2.
 10. Статут товариства євангелістів з надання допомоги хворим у м. Львові
  Держархів Львівської області, Ф. 350 "Дирекція поліції у Львові" оп. 1, спр. 4933 "Статут товариства євангелістів з надання допомоги хворим у м. Львові", 1907 р., арк. 1-14.
 11. Інформаційний звіт Уповноваженого у справах релігій у Львівській області Вінниченка М. про перебування делегації "Церкви Братів" з США у м. Львові
  Держархів Львівської області, ф. Р-1332 Уповноважений Ради у справах релігії по Львівській області оп. З спр. 193 Інформаційний звіт Уповноваженого у справах релігій у Львівській області Вінниченка М. про перебування делегації "Церкви Братів" з США у м. Львові», 1967 р., арк. 1-4
 12. Із списку народжених та хрещених по Вормс-Іоганестальської парафії Одеського повіту Херсонської губернії за 1899 рік
  Держархів Миколаївської області, ф. 484, оп. 1, спр. 2343, арк. 47-47 зв.
 13. Із хронологічного списку осіб, які взяли шлюб по Вормс-Іоганестальської парафії Одеського повіту Херсонської губернії за 1899 рік
  Держархів Миколаївської області, ф. 484, оп. 1, спр. 2343, арк. 71-71 зв.
 14. Із списку померлих по Вормс-Іоганестальської парафії Одеського повіту Херсонської губернії за 1899 рік
  Держархів Миколаївської області, ф. 484, оп. 1, спр. 2343, арк. 77-77 зв., 78
 15. 1872 р Накази консисторії про спосіб переміщення церковних капіталів
  Держархів Одеської області, ф. 630, оп. 1, спр. 252, арк. 3.
 16. 1839 р. . Відомості про узятих у шлюб.
  Держархів Одеської області, ф. 630, оп. 1, спр.78, арк. 3.
 17. 1831–1850 рр. Списки прихожан громади Гільдендорф.
  Держархів Одеської області, ф. 630, оп. 1, спр. 38, арк. 1.
 18. Довідка про діяльність релігійної общини євангельських християн-баптистів у с. Кошубівка Полтавського району Полтавської області, складена уповноваженим Ради у справах релігійних культів в Полтавській області. 04.06.1962.
  Держархів Полтавської області, Ф. р.—4085, оп. 15, спр. 12, арк. 119-121.
 19. Проект (генплан, план, фасад, розріз) молитовного дому євангельських християн-баптистів в с. Володимирівка (Нейбург) Одеського повіту Херсонської губернії. Укладач інженер Масальський П.
  Держархів Херсонської області, ф. Р-4101, оп. 1, спр. 41, арк. 1
 20. Посвідчення голови Херсонської окружної ради Євангельських християн Филиповича К.І.
  Держархів Херсонської області, ф. Р-822, оп. 2, спр. 22, арк. 44
 21. Витяг з протоколу засідання трійки при УНКВС по Миколаївській області про засудження Потапенка Захарія Івановича, керівника секти єговістів с. Першокостянтинівка Чаплинського району (зі справи репресованого)
  Держархів Херсонської області, ф. Р-4033, оп. 6, спр. 672, арк. 25
 22. Євангельська церква, так звана лютеранська кірха. Збудована у 1847 – 1849 рр. за проектом архітектора Йозефа Енгеля. Освячена 30 вересня 1849 року.
  Держархів Чернівецької області, Фотодокумент 0-909
 23. Статистичні відомості про кількість осіб євангельського віросповідання в м. Чернівці станом на 1787 р.
  Держархів Чернівецької області, Ф. 1, оп. 4, спр. 20, арк. 5-5зв.
 24. Договір дарування земельної ділянки розміром 200 клафтерів2 на розі вулиць Бішофсгассе (нині вулиця Університетська) та Рошергассе (нині вулиця Б.Хмельницького) від магістрату окружного міста Чернівці євангельській громаді під будівництво нової церкви
  Держархів Чернівецької області, Ф. 39, оп. 1, спр. 145, арк. 19-19зв.
 25. Відомості про діяльність євангельської громади м. Чернівці (про її створення, кількість членів громади, її майновий стан та ін.)
  Держархів Чернівецької області, Ф. 326, оп. 1, спр. 105, арк. 1-2зв.
  перелік >>>
На початок
На початок