Документальні виставки on-line

До 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

Документи Центрального державного архіву громадських об'єднань України (ЦДАГО України)

  перелік >>>
 1. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР та Центрального комітету КП(б)У “Про Угоду між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР” та текст Угоди. 19 вересня 1944 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 776, арк. 172, 174-185.
 2. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР та Центрального комітету “Про реалізацію Угоди між Урядом Української РСР і Польським Комітетом Національного Визволення з евакуації українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР”. 19 вересня 1944 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 55, арк. 27-31.
 3. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про практичні заходи з евакуації українського населення із території Польщі та польських громадян із території УРСР” та текст листа голови Ради Народних Комісарів УРСР і секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова головам виконавчих комітетів обласних рад і секретарям обласних комітетів КП(б)У західних областей. 25 жовтня 1944 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 780, арк. 116, 118-122.
 4. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР та Центрального комітету КП(б)У “Про розселення в областях Української РСР 10 877 сімей (господарств), евакуйованих із території Польщі” та план розселення по областях. 17 листопада 1944 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 782, арк. 37-39, 40.
 5. Витяг із доповідної записки заступника головного представника Уряду УРСР І. Гребченка секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку про хід евакуації польських громадян з території УРСР. 19 грудня 1944 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 790, арк. 219-220.
 6. Довідка Управління при Раді Народних Комісарів УРСР у справах евакуації про хід евакуації українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР станом на 1 липня 1945 року.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1468, арк. 197.
 7. Лист першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Й. Сталіну про виконання Угоди між Урядом УРСР і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР, підписаної 9 вересня 1944 року. Липень 1945 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1468, арк. 165-166.
 8. Лист першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова заступнику наркома закордонних справ СРСР А. Вишинському щодо проекту додаткового протоколу до Угоди між Урядом УРСР і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР, підписаної 9 вересня 1944 року. 24 листопада 1945 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1464, арк. 32.
 9. Проект додаткового протоколу до Угоди між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР, підписаної 9 вересня 1944 року. 24 листопада 1945 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1464, арк. 23-25.
 10. Витяг із повідомлення сільськогосподарського відділу ЦК КП(б)У секретареві ЦК КП(б)У Д. Коротченку про хід евакуації українського населення з території Польщі в райони УРСР. 15 грудня 1945 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1472, арк. 227-230.
 11. Відозва Люблінського воєводи В. Рузги до українського населення Люблінського воєводства із закликом переселятися на територію УРСР. Травень 1946 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2611, арк. 10, 11.
 12. Повідомлення головного представника Уряду УРСР з евакуації польських громадян із УРСР А. Поколя секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку про результати евакуації станом на 10 травня 1946 року. 16 травня 1946 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2611, арк. 1.
 13. Витяг із доповідної записки головного уповноваженого Уряду УРСР з евакуації М. Ромащенка секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку про виконання Угоди від 9 вересня 1944 року про евакуацію українського населення з території Польщі. 12 липня 1946 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2611, арк. 33-37.
  перелік >>>
На початок
На початок