Документальні виставки on-line

До 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  перелік >>>
 1. Витяг з Угоди між Урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. 9 вересня 1944 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1-6
 2. Постанова Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У про реалізацію Угоди між Урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. 19 вересня 1944 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 245. Арк. 130-133
 3. Постанова Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У про забезпечення автотранспортом Головного уповноваженого і Головного представника по переселенню українців з території Польщі і польських громадян з території України до Польщі та додаток до неї. 9 жовтня 1944 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 246. Арк. 1, 2
 4. Лист Головного уповноваженого Уряду УРСР по переселенню М. Підгорного Голові Ради народних комісарів УРСР М. Хрущову про виділення 20 тон палива у зв'язку із систематичними виїздами в населені пункти для оформлення документів на кожну українську родину для евакуації. 16 жовтня 1944 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 270. Арк. 77, 78
 5. Постанова Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У про порядок постачання апаратів Головного представника Уряду УРСР і Головного уповноваженого Польського комітету національного визволення, а також районних представників і районних уповноважених з евакуації польського населення до Польщі та додаток до неї. 20 жовтня 1944 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 246. Арк. 18, 19
 6. Лист Секретаря Львівського обкому КП(б)У І. Грушецького Голові Ради народних комісарів УРСР М. Хрущову про необхідність перенесення державного кордону між СРСР і Польщею, встановленого в 1939 р., на 10 км від р. Західний Буг в районі м. Сокаль та схематична карта. 23 жовтня 1944 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 259. Арк. 3, 3зв., 4
 7. Постанова Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У про розміщення в областях УРСР 717 родин (господарств) українського населення, що евакуюється з території Польщі та додаток до не неї. 28 жовтня 1944 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 246. Арк. 52-55
 8. Постанова Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У про розміщення в областях УРСР 10877 родин (господарств) українського населення, що евакуюється з території Польщі та додаток до не неї. 17 листопада 1944 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 246. Арк. 70-75
 9. Лист заступника Головного уповноваженого Уряду УРСР з евакуації М. Ромащенка Головному уповноваженому Тимчасового уряду Польської Республіки з евакуації [В.] Вольському про посилення терористичної діяльності банд проти українського населення, спрямованої на зрив Люблінської угоди від 9 вересня 1944 р. 10 березня 1945 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 12-15
 10. Лист заступника Головного представника Тимчасового уряду Польської Республіки у справах евакуації Й. Бернаша Міністерству цивільної адміністрації у Варшаві про скупчення українського населення на залізницях через відсутність транспорту для його відправлення з Польщі до УРСР. 11 червня 1945 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 22, 22б
 11. Шифротелеграма Головного уповноваженого Уряду УРСР по переселенню М. Підгорного голові Ради народних комісарів УРСР М. Хрущову про посилення заходів щодо переселення українських родин з Перемишльського, Люблінського, Лисковського та Ярославського районів. 12 вересня 1945 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 9. Спр. 4. Арк. 6, 7
 12. Шифротелеграма [Головного уповноваженого Уряду УРСР по переселенню] голові Ради народних комісарів УРСР М. Хрущову про примусову евакуацію українського населення Польським військом. 14 вересня 1945 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 9. Спр. 4. Арк. 8
 13. Стенограма наради при заступнику Головного уповноваженого Уряду УРСР з евакуації М. Ромащенка з працівниками райуповноваженими. 4 січня 1946 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 1-19
 14. Текст перекладу статті з “Газети Любельської” “В Польщі не буде української проблеми”. 24 січня 1946 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 16-19
 15. Шифротелеграма Головного уповноваженого Уряду УРСР по переселенню М. Підгорного секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку про причини зменшення темпу евакуації українського населення з Польщі. 30 січня 1946 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 9. Спр. 4. Арк. 14, 15
 16. Акт передавання справ по евакуації українського населення з території Польщі від Головного уповноваженого М. Підгорного заступнику М. Ромащенку. 4 квітня 1946 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 1-4
 17. Записка Головного уповноваженого Уряду УРСР з евакуації М. Ромащенка Головному уповноваженому Уряду Польської Республіки в справах репатріації [В.] Вольському про недопущення примусового виселення українського населення з території Польщі без належного оформлення. 8 червня 1946 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 79, 80
 18. Шифротелеграма Головного уповноваженого Уряду УРСР по евакуації М. Ромащенка голові Ради Міністрів УРСР та секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку про завершення евакуації українського населення з території Польщі. 8 серпня 1946 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 9. Спр. 4. Арк. 137-140
 19. Шифротелеграма Головного уповноваженого Уряду УРСР по евакуації М. Ромащенка секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку щодо погодження процедури і порядку підписання акту про завершення евакуації українського населення з Польщі. 15 листопада 1946 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 9. Спр. 4. Арк. 24, 25
 20. Витяг із Заключного звіту Головного уповноваженого Уряду УРСР по евакуації українського населення з території Польщі про виконання Угоди від 9 вересня 1944 р. між Урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі. 14 лютого 1947 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 591. Арк. 1, 3-9, 30, 32, 141
 21. Постанова Ради Міністрів УРСР про стан взаємних розрахунків з переселенцями з Польщі, що прибули до УРСР. 18 лютого 1947 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 549. Арк. 6-13
 22. Постанова Ради Міністрів УРСР про завершення розрахунків з переселенцями, що прибули до УРСР з Польщі та довідка з цього питання. 4 грудня 1947 р.
  ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 554. Арк. 89-91
 23. Протокол Представництв Уряду УРСР і Польської Республіки по відселенню у зв'язку з демаркацією державних кордонів між СРСР і Польською Республікою. 12 червня 1948 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 5. Спр. 3. Арк. 1, 2
 24. Акт про результати проведеного відселення радянських громадян української і білоруської національностей з населених пунктів УРСР, що відійшли до Польщі, і громадян польської національності, що залишилися в тих само населених пунктах у зв'язку з демаркацією радянсько-польським державним кордоном. 12 червня 1948 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 5. Спр. 3. Арк. 5-7
 25. Витяг із Звіту про роботу Уповноваженого Уряду СРСР з передавання майна на ділянці державної території СРСР, що відійшла до Польської Республіки. 1951 р.
  ЦДАВО України. Ф. 4959. Оп. 5. Спр. 90. Арк. 1-15
  перелік >>>
На початок
На початок