Документальні виставки on-line

До 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

Документи Державного архіву Івано-Франківської області

  перелік >>>
 1. Листи Управління при Раді Міністрів СРСР у справах евакуації та розселення українського і польського населення щодо організації розселення українського населення на території Станіславської області.
  ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 8, арк. 8, 38.
 2. Рішення виконкому Станіславської обласної ради депутатів трудящих від 03.03.1946 “Про виділення коштів для надання безповоротної грошової допомоги родинам українського населення прибувшего з Польщі, які мають гостру потребу”.
  ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 9, арк. 1, 2.
 3. Постанова бюро Станіславського обкому КПбУ від 28.12.1947 “Про стан виконання постанови Ради Міністрів УРСР та ЦК КПбУ про господарче влаштування переселенців із Польщі в Станіславську область”.
  ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 15, арк. 102-104.
 4. Лист Управління при Раді Міністрів СРСР у справах евакуації та розселення українського і польського населення начальнику сектору розселення при виконкомі Станіславської облради депутатів трудящих щодо розшуку переселенців з Польщі.
  ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 17, арк. 27, 28.
 5. Заяви та скарги переселенців з Польщі щодо непроведення розрахунків з ними, листування щодо їх розгляду органами влади Станіславської області.
  ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 44, арк. 3-4, 49-50, 59-60, 234-235.
  перелік >>>
На початок
На початок