Документальні виставки on-line

До 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

Документи Державного архіву Миколаївської області

  перелік >>>
 1. Постанова виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 25 липня 1944 р. № 279 «Про розселення колишніх польських громадян у районах області»
  (ф. Р-992, оп. 2, спр. 152, арк. 67-68 зв.)
 2. Зведення про прибуття українців, переселених з Польщі до Миколаївської області з 18 листопада 1944 р. по 09 грудня 1944 р.
  ф. Р-992, оп. 2, спр. 155, арк. 6-6 зв.)
 3. Відомості про прибуття українського населення, евакуйованого з Польщі до УРСР, та розміщення його по районах Миколаївської області з 18 листопада 1944 р. по 20 грудня 1944 р.
  (ф. Р-992, оп. 4, спр. 1, арк. 4)
 4. Відомості про прибуття українського населення, евакуйованого з Польщі до УРСР, та розселення його по районах Миколаївської області з 18 листопада 1944 р. по 10 січня 1945 р.
  (ф. Р-992, оп. 4, спр. 1, арк. 8-8 зв.)
 5. Доповідна уповноваженого Миколаївського облвиконкому та Миколаївського обкому КП(б)У до Миколаївського облвиконкому та Миколаївського обкому КП(б)У від 29 грудня 1944 р. з відомостями щодо розміщення та працевлаштування переселенців з Польщі на території Веселинівського району
  (ф. Р-992, оп. 2, спр. 154, арк. 82-83 зв.)
 6. Зведення про прибуття українців, переселених з Польщі до Миколаївської області у січні 1945 р. – квітні 1945 р. (так у документі)
  (ф. Р-992, оп. 2, спр. 155, арк. 8-8 зв.)
 7. Повідомлення голови виконавчого комітету Вознесенської районної Ради депутатів трудящих Миколаївської області до Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 22 січня 1945 р. щодо прибуття до Вознесенського району Миколаївської області переселенців з Люблінського воєводства Польщі
  (ф. Р-992, оп. 2, спр. 370, арк. 2)
 8. Список евакуйованих родин (господарств) с. Покровка Холмського району Люблінської області (воєводства), прибулих 03 лютого 1945 р. до с. Бесарабка Тилігуло-Березанського (нині Березанського) району Миколаївської області
  (ф. Р-6197, оп. 1, спр. «Списки осіб, евакуйованих з Польщі до Миколаївської області» (24 листопада 1944 р. – 15 квітня 1946 р.), арк. 125-127)
 9. Заява гр. Арцишевського І.І., переселенця з с. Ставок Холмського району Польщі, котрий тимчасово знаходився на ст. Петрівка поблизу с. Веселинове (так у документі) до уповноваженого з евакуації у Миколаївській області від 22 липня 1945 р. з проханням перевести його з родиною до ст. Ківерни Волинської області (так у документі)
  (ф. Р-992, оп. 2, спр. 393, арк. 290-290 зв.)
 10. Заява гр. Хаврай Л., переселенки з с. Войславича Холмського району Польщі, до обласного комітету (так у документі) від 24 листопада 1945 р. з проханням дозволити виїхати з колгоспу ім. Молотова (населений пункт не вказано) Миколаївської області до м. Ровне через погані кліматичні умови
  (ф. Р-992, оп. 2, спр. 392, арк. 285)
 11. Миколаївської області (документ не датований, на обкладинці справи вказані дати: 01 січня 1946 р. – 10 червня 1946 р.)
  (ф. Р-992, оп. 4, спр. 4, арк. 24-25)
 12. Список українського населення, прибулого з Польщі та розселеного у колгоспі ім. А.Марті Ватерловської (нині Ставківської) сільради Веселинівського району Миколаївської області від 12 березня 1946 р.
  (ф. Р-992, оп. 4, спр. 2, арк. 12-12 зв.)
 13. Постанова виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих та обкому КП(б)У від 15 березня 1946 р. № 4885 «Про надання допомоги у господарському устрої українського населення, евакуйованого з Польщі до Миколаївської області»
  (ф. Р-992, оп. 2, спр. 368, арк. 19-19 зв.)
 14. Довідка управління у справах сільського та колгоспного будівництва при Миколаївському облвиконкомі від 29 березня 1946 р. «Про виконання постанови РНК УРСР та ЦК КП(б)У від 04 жовтня 1945 р. та виконкому Миколаївської облради депутатів трудящих та обкому КП(б)У від 27 грудня 1945 р. «Про заходи щодо господарського устрою українського населення, прибулого з Польщі»
  (ф. Р-992, оп. 4, спр. 3, арк. 44-44 зв.)
 15. Список переселенців, що потребують матеріальної допомоги по районам Миколаївської області, надісланий начальником сектора розселення при Миколаївському облвиконкомі до управління при Раді Міністрів УРСР у справах евакуації та розселення (документ не датований, на обкладинці справи вказані дати: 05 січня 1948 р. – 25 грудня 1948 р.)
  (ф. Р-992, оп. 4, спр. 10, арк. 50-52)
 16. Лист Міністерства фінансів УРСР та управління при Раді міністрів УРСР у справах евакуації до завідувача відділу з переселення Миколаївського облвиконкому від 20 жовтня 1949 р. № 5.2.12 щодо закінчення розрахунків з переселенцями з Польщі та Чехословаччини, прибулих до УРСР
  (ф. Р-992, оп. 4, спр. 14, арк. 57-60)
 17. Довідка начальника відділу переселення при Миколаївському облвиконкомі до Миколаївського обкому КП(б)У від 15 березня 1950 р. «Про прийом та господарчо-побутовий устрій переселенців, котрі були переселені з західних областей УРСР по колгоспам та радгоспам Миколаївської області на 15 березня 1950 р.»
  (ф. Р-992, оп. 4, спр. 20, арк. 34-35)
  перелік >>>
На початок
На початок