Документальні виставки on-line

До 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

Документи Державного архіву Тернопільської області

  перелік >>>
 1. Директивні вказівки про порядок та план розселення українського населення з Польщі на території Тернопільської області, 27.12.1944р.
  Ф.р.1833, оп.5, спр.7, арк.6,7,8.
 2. Звернення секретаря Тернопільського обкому КПУ до Ради Народних Комісарів УРСР про додаткове переселення у Тернопільську область етнічних українців з території Польщі, 03.03.1945р.
  Ф.п.1, оп.1, спр.316, арк.5.
 3. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР «Про розселення і побутове влаштування в західних областях УРСР 30 000 сімей українського населення евакуйованого з території Польщі», 05.05.1945р.
  Ф.р.1833, оп.5, спр.30, арк.63,64,65.
 4. План додатково розселення українського населення в районах Тернопільської області, 23.05.1945р.
  Ф.п.1, оп.1, спр.239, арк.82.
 5. Довідка про розселення і побутове влаштування українського населення, яке прибуло з території Польщі в Тернопільську область станом на 01 серпня 1945 року.
  Ф.п.1, оп.1, спр.310, арк.62,63,64,65,66,67.
 6. Про факти грабежу та знущання над українським населенням зі сторони польського населення на території Польщі, вересень 1945 року.
  Ф.п.1, оп.1, спр.284, арк.10,11,12,17,18.
 7. Інформація про напад банди на населений пункт і залізничну станцію Любіча-Королівська на якій знаходились українські переселенці з території Польщі, березень 1946 року.
  Ф.п.1833, оп.5, спр.48, арк.2,3,4,5,6.
 8. Акт про влаштування українських переселенців з Польщі, члени родин яких були вбиті поляками в с. Ожана Ярославського повіту в серпні 1945 року.
  Ф.р.1833, оп.5, спр.44, арк.20.
 9. Списки повністю зруйнованих сіл та сіл в яких збереглося від 3 до 20 хат на території Перемишлянського Передгір’я, складені за даними польських авторів.
  Ф.3562, оп.1, спр.6, арк.1,2.
 10. Список родин закатованих у селі Павлокома 03 березня 1945 року.
  Ф.3562, ооп.1, спр.15, арк.1,2.
 11. Звіт про виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1946 року «Про стан господарсько-побутового влаштування евакуйованого із Польщі в УРСР українського населення» у Тернопільській області, 09.10.1946р.
  Ф.р.1833, оп.4, спр.83, арк.1,2,3,4.
 12. Довідка про розселення та побутове влаштування переселенців по районах Тернопільської області станом на 01 листопада 1947 року.
  Ф.р.1833, оп.2, спр.101, арк.7.
 13. Відомість про кількість переселенців з Польщі та забезпечення їх будинками, квартирами та землею по районах Тернопільської області, станом на 01 жовтня 1948р.
  Ф.п.1, оп.1, спр.1166, арк.57.
 14. Евакуаційні листи українських переселенців з Польщі 1945-1946 роки.
  Ф.р.654, оп.1, спр.6, арк.5,7,17,27,240.
 15. Карта Лемківщини й Надсяння, складена В. Кубійовичем, М. Кульчицьким (Українське видавництво, м. Краків) (фонд Штогрина).
  Ф.р.3471, оп.1, спр.74, арк.1.
  перелік >>>
На початок
На початок