Документальні виставки on-line

До 25-ї річниці незалежності України

Документи

<<< перелік >>>

"Глухівські статті" - договір, укладений між гетьманом Лівобережної України Дем'яном Ігнатовичем (Многогрішним) під час його обрання на посаду, з представниками московського уряду. 16 березня 1669 р.
ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1, спр. 38, арк. 1, 5 зв., 7 зв. Копія XVIII ст.

<<< перелік >>>
На початок
На початок