Документальні виставки on-line

Голодомор 1932-1933 рр.

Документи Держархіву Дніпропетровської області

<<< перелік  

Копія анонімного листа надісланого до ЦК ВКП(б) і газети "Правда". 17.05.1933
Ф. П-19, оп. 1, спр. 90, арк. 41-42

<<< перелік  
На початок
На початок