Документальні виставки on-line

До 90-річчя проголошення Акта Злуки

Документи ЦДАВО України

  перелік >>>
 1. Протест Харківської губернської ради з приводу виключення Харківщини з меж УНР. 21 серпня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 21, 28
 2. Протокол засідання Генерального секретаріату про стн військових, фінансових, адміністративних та земельних справ в Україні. 2 листопада 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 49-50, 54-54 зв.
 3. Постанова 3-го Всеукраїнського військового зїзду про проголошення Української демократичної республіки. 20-31 жовтня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф.1115,оп.1, спр.2, арк. 93
 4. Перший універсал Української Центральної Ради, 10 червня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 5-8
 5. Другий універсал Української Центральної Ради (робочий варіант), 03 липня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 5, арк. 10-11
 6. Посвідчення члена Генерального секретаріату Української Центральної ради С. Петлюри. 5 листопада 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 65, арк. 1
 7. Декларація Центральної ради до Тимчасового уряду про визнання автономії України, 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 2, арк. 60
 8. Проект автономного статуту України, 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 108-111 зв.
 9. Законопроект про підданство УНР. 4 березня 1918 р.
  ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 3, спр. 9, арк. 1, 1 зв., 7.
 10. Протокол засідання Комітету Центральної Ради. 9 квітня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 2, спр. 1, арк. 1-1 зв.
 11. Резолюція громади "Вільна Україна" ( м. Іркутськ, Росія) на підтримку автономної України. 26 квітня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 50, арк. 24
 12. Постанова Української Центральної Ради про статут Генерального Секретаріату, 16 липня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115,оп. 1, спр. 1, арк. 10-12
 13. Звернення Генерального Секретаріату України до народу України про прийняття ним всієї повноти влади, 3 листопада 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 12, арк. 76-76 зв.
 14. Третій універсал Української Центральної ради, 7 листопада 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9
 15. Постанова з'їзду українців Валуйського повіту Воронізької губернії з вимогою до Тимчасового уряду включити до складу України Бессарабію, частини Воронізької та Курської губерній. 24 жовтня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 74
 16. Четвертий універсал Української Центральної Ради, 9 січня 1918 р.
  ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 2, спр. 2, арк. 2-6
 17. Офіційна нота - протест Генерального секретаріату УНР до РНК Росії. 29 грудня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 23, арк. 27
 18. Відповідь РНК Росії до Генерального секретаріату УНР з погрозою розпочати військові дії. 31 грудня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 23, арк. 37-38
 19. Тимчасовий Земельний закон УНР, 18 січня 1918 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 185-187
 20. Телеграма Української мирної делегації в Бресті, направлена Українській Центральній раді, Раді Міністрів України та всьому українському народові про підписання мирної угоди з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною, 27 січня 1918 р.
  ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 86, арк. 1
 21. Постанова 1 Українського з'їзду Західного фронту про підтримку Центральної Ради та Генерального Секретаріату, січень 1918 р.
  ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 8, арк. 14
 22. Протокол засідання Малої Ради. 1 лютого 1918 р.
  ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 10, арк. 1
 23. Закон Ради Народних Міністрів про державну мову в УНР, 18 січня 1919 р.
  ЦДАВО України, ф. 1429, оп. 2, спр. 2, арк. 2
 24. Циркуляр Українського телеграфного агентства про засідання Українського трудового конгресу щодо зміцнення об'єднаних частин України та національної оборони краю, 23 січня 1919 р.
  ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 219, арк. 6
 25. Інформація УТА у газеті "Республіка" про святкування у Києві злуки Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою, 2 лютого 1919 р.
  ЦДАВО України, ф. 3505, оп. 1, спр. 36, арк. 1-1 зв.
 26. Закон "Про форму Української влади", ухвалено Конгресом трудового народу України. 28 січня 1919 р.
  ЦДАВО України, ф. 2208, оп. 1, спр. 141, арк. 1
 27. Постанова про введення до складу Директорії УНР Є.Петрушевича, як представника від Західної області УНР. 13 березня 1919 р.
  ЦДАВО України, ф. 1065, оп. 1, спр. 38, арк. 3
 28. Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною республікою, 22 січня 1919 р.
  ЦДАВО України, ф. 1429, оп. 1, спр. 5, арк. 5.
 29. Ухвала Української Національної Ради про злуку Західно-Української Республіки з Українською Народною Республікою, 3 січня 1919 р.
  ЦДАВО України, ф. 2192, оп. 2, спр. 3, арк. 1
 30. Звернення Української Національної Ради до українського народу про створення незалежної української держави на землях бувшої Австро-Угорщини, 1 листопада 1918 р.
  ЦДАВО України, ф. 3505, оп. 1, спр. 38, арк. 1
 31. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії (про створення Західно-Української Народної Республіки), 13 листопада 1918 р.
  ЦДАВО України, ф. 3505, оп. 1, спр. 35, арк. 169-169 зв.
 32. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії (про створення Західно-Української Народної Республіки), 13 листопада 1918 р.
  ЦДАВО України, ф. 3505, оп. 1, спр. 35, арк. 169-169 зв.
  перелік >>>
На початок
На початок