Документальні виставки on-line

Автограф української історії: ІХ-ХХІ ст.

Розділ 7
Запорозькі автографи (XVIII ст.)

<<< перелік >>>

Пашпорти, видані від Коша Запорозької Січі:
Кошовим отаманом Василем Павловичем козакові Титарівського куреня Павлові Малому. 1741 р., 25 липня.
ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 408;

<<< перелік >>>
На початок
На початок