Документальні виставки on-line

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ:
ШЛЯХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
(середина XVII ст. - 1996 р.)

Документи Національного архівного фонду України

<<< перелік >>>

Перший універсал Української Центральної Ради. 10 червня 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9 зв.

<<< перелік >>>
На початок
На початок