Документи державних архівів України
до 60-ї річниці входження Криму до складу України

Документи державних архівів України
до 60-ї річниці входження Криму до складу України
Матеріали з фондів:

Державного архіву в Автономній Республіці Крим

<<< перелік >>>

Постанова Президії Верховної Ради РРФСР "Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу Української РСР"
5 лютого 1954 р.
ДА РФ, ф. 7523, оп. 58, спр. 1316, арк. 4

<<< перелік >>>
На початок
На початок