Документи державних архівів України
до 60-ї річниці входження Криму до складу України

Документи державних архівів України
до 60-ї річниці входження Криму до складу України
Матеріали з фондів:

Державного архіву в Автономній Республіці Крим

<<< перелік >>>

Зі звітної доповіді секретаря Кримського обкому Компартії України Д. Полянського на XXV Кримській обласній партійній конференції - з оцінкою факту передачі Криму до складу УРСР, як події, що відповідає інтересам СРСР
9 березня 1954 р.
ДА АР Крим, ф. П-1, оп. 1, спр. 3663, арк. 9

<<< перелік >>>
На початок
На початок