Документальні виставки on-line

У витоків державної архівної служби України (1917-1920)
Виставка документів Національного архівного фонду України

  перелік >>>
 1. Проект "Компетенції Генерального Секретарства з народної просвіти", яким передбачено підпорядкування Секретарству всіх архівів на території України, 21 вересня 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 2581, оп. 12, арк. 6-7
 2. Чернеткові варіанти Плану діяльності Архівно-бібліотечного відділу Секретарства освіти, складеного О. Грушевським, жовтень (?) 1917 р.
  ЦДАВО України, ф. 2581, оп. 12, арк. 21-22, 23
 3. План організації архівної справи на Україні, 1917 р.
  ЦДІА України, м. Київ, ф. 1235, оп. 1, спр. 1056, арк. 81-82
 4. Копія листа, надісланого О. С. Грушевським до Генерального секретарства справ військових, щодо необхідності збирання документів військово-історичного характеру та відправлення їх не до Москви, а до заснованого в Києві військово-історичного відділу, 11 січня 1918 р.
  ЦДІА України, м. Київ, ф. 1235, оп .1, спр. 1056, арк. 24
 5. Протокол № 2 засідання Комісії з вироблення проекту утворення Центрального архіву, 18 квітня 1918 р.
  ЦДІА України, м. Київ, ф. 1235, оп. 1, спр. 1052, арк. 41
 6. Доповідна записка архівно-бібліотечного відділу до Міністерства мистецтв та національної культури щодо першочергових завдань роботи відділу, 1918 р.
  ЦДІА України, м. Київ, ф. 1235, оп. 1, спр. 1056, арк. 71-72
 7. Статут "Товариства для вивчення історії революційного руху на Півдні Росії", квітень 1919 р.
  Держархів Одеської області, ф. Р-1928, оп. 1, спр. 1, арк. 6
 8. Подання першого завідувача Кримським Центральним архівом Бориса Грекова до таврійського губернатора з проханням затвердити проект кошторису Таврійського центрального архіву при Таврійському університеті та дозволити продовжити перевезення місцевих архівів до Сімферополя, 25 червня 1919 р.
  Держархів в АРК, ф. Р-2235, оп. 1, спр. 25, арк. 11
На початок
На початок