ГОЛОДОМОР 1932-1933
Публікації офіційних документів, інших архівних матеріалів, спогадів, свідчень
Матеріали до бібліографії

Публікується з доповненнями з дозволу авторів та видавців за виданням:
Голодомор в Україні. 1932-1933 рр.: Бібліографічний покажчик /
Упорядники: Л. М. Бур'ян, І. Е. Рикун; редколегія: О. Ф. Ботушанська, С. В. Кульчицький (відп. ред.), В. Мотика;
ОДНБ ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України,
Фундація українознавчих студій Австралії. - Одеса, 2001. - 656 с.

© Л. М. Бур'ян, І. Е. Рикун, упорядкування, 2001
© ОДНБ ім. М. Горького, 2001
© Ін-т історії України НАН України, 2001
© Фундація українознавчих студій Австралії, 2001
© ТзОВ "Дивосвіт", 2001
© Г. В. Папакін, доповнення, 2003-2007


Загальні матеріали

1933-1939 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-19891982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 | 1990-19991991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 | 2000-

Регіональні матеріали:


Загальні матеріали

1933-1939

1933

Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников передовых колхозов 15-19 февраля 1933 г.: Стеногр. отчет. - М.; Л.: Сельхозгиз, 1933. - 352 с.

Україна гине з голоду: Відозва Укр. Жіночого Союзу в Празі до укр. громадянства всіх країн світу. - Прага, 1933.

Голод в Україні: День жалоби і гніву: Заклик Укр. Громад. Ком. Рятунку України у Львові // Тризуб. - 1933. - Ч. 38. - С. 14-15.

Допоможіть! Трагедія продовжується // Гуртуймося. - 1933. - Січ. - Ст. на обкл.

Заклик Українського Комітету в Румунії // Тризуб. - 1933. - Ч. 42. - С. 11-12.

Новий виступ уряду УHP в справі голоду в Україні: (Комунікат Укр. Пресового Бюра в Парижі з 18 верес, с.р.) // Тризуб. - 1933. - Ч. 34. - С. 12.

[Звернення Громадського комітету допомоги Україні до українського народу] // Свобода. - Л., 1933. - Ч. 32. - С. 2.

Косиор С. В. Итоги хлебозаготовок и задачи КП(б)У в борьбе за поднятие сельского хозяйства Украины: Докл. на Пленуме ЦК КП(б)У // Правда. - 1933. -- 15 февр.

Постышев П. Итоги 1933 сельскохозяйственного года и очередные задачи КП(б)У: Речь на Пленуме ЦК КП(б)У 19 нояб. 1933 г. // Правда. - 1933. - 24 нояб.

Рятуймо Україну від голодової смерті: [Звернення Екзекутив. ком. Об-ня укр. організацій в Америці] // Свобода. - 1933. - 12 вересня.

1934

Шульгин О. Без території: Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. - Париж, 1934. - 352 с.
Те саме / Упоряд.: Г. В. Стрельський, І. Д. Шевченко; Відп. ред. Г. Й. Удовенко. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
Спроби уряду УНР допомогти голодуючим. - С. 96-98; Голод на Україні:
[Док.] - С. 206-212.

The Famine: Authentic Documentation on the Mass Starvation in the Soviet Union. - Vienna, 1934. - 64 p.
Те саме нім. мовою. - Під заголовком: Hungersnot: Authentische Dokumente uber das Massensterben in der Sowjetunion.

Чужинці про історичну ролю України: [Із заклику Лондон. ком. допомоги голодуючій Україні] // Гуртуймося. - 1934. - Ч. 11. - С. 28-29.

1936

Корбут С. Україна в огні: На основі док. - Л., 1936. - 32 с.: ілюстр. -(Дешева книжка: Двотижневик; Ч. 19-20). Голодомор. - С. 1, 2, 11, 29.

1938

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1932). Ч. 2. 1924-1933. - [M.]: Партиздат, 1938. - 816с.

1940-1949

1941

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 2. 1925-1939 / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). - М.: Партиздат, 1941. - 834 с.

1948

Паклен Р. "Біла книга": Нац. і соц. політика Совєтів на службі моск. імперіялізму: На основі автент. уряд. совет. даних. - Мюнхен: Укр. політик, 1948. - 220 с.
Голодомор. - С. 50, 117, 124.


1950-1959

1953

Пастирське Послання Високопреосвященнішого Єпископа Кир Івана Бучка Апостольського Візитатора Українців у Західній Європі про святкування світлих і сумних річниць в 1953 році. - Б.м.: Б.в., 1953. - 12 с.

Чорні справи Кремля: Біла книга. - Детройт; Торонто, 1953-1955.
T. l. - 1953.
T. 2. - 1955

The Black Deeds of the Kremlin: A White Book: 2 vols / Ed. by S.O. Pidhainy, V.I. Hryshko, P.P. Pavlovych, I.I. Sandul and A.R Stepovyi; Transl. by M. Coach, J. Hiadun, A. Oreletsky and 0. Prychodko. - Toronto; Detroit, 1953-1955.
Vol. 1: Book of the Testimonies. - Toronto: Ukr. Assoc. of Victims of Russ. Commun. Terror, 1953. - 545 p.
Vol. 2: The Great Famine in the Ukraine in 1932-1933. - Detroit: Dem.
Organization of Ukrainians Formerly Persecuted by the Sov. Regime, 1955. - 720p.

First Victims of Communism: White Book on the Religious Persecution in Ukraine: Transl. from the Ital. - Rome, 1953. - 115 p. Голодомор. - С. 16.

1954

Калиник О. Що несе з собою комунізм?: (Док. про рос.-комуніст. терор в Україні). - Мюнхен; Торонто: Спілка визволення України, 1954. - 112с., 15 арк. фотокоп.
Колективізація. - С. 85-93; Голодомор. - С. 103-112.
Рец.: Соловей Д. // Вільна Україна. - 1955. - Ч. 5. - С. 57-65.
Те саме англ. мовою. - London: Ukr. Youth Assoc. in Great Britain, 1955. - 120 p., [24] 1. of pi.: ill. - Під заголовком:
Communism: The Enemy of Mankind: Doc. about the Methods and Practice of Russ. Bolshevik Occupation in Ukraine. Колективізація. - С. 91-99; Голодомор. - С. 109-118.

1956

Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква: Док. для історії. - Мюнхен: Краєва рада УАПЦ у Федеральній Республіці Німеччині, 1956. - 228с.: ілюстр., портр.

1957

Коллективизация сельского хозяйства: Важнейшие постановления Коммунистической партии и советского правительства. 1927--1935 / Сост.: Л.Ф. Кузьмина, В.Е. Полетаев, Ю.У. Томашевич; Отв. ред. П.Н. Шарова. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 574 с.


1960-1969

1962

Історія колективізації сільського господарства Української РСР. 1917-1937рр.: 36. док. і матеріалів: У 3 т. - К.: Наук. думка, 1962-1971.
Т. 2: Здійснення суцільної колективізації на Україні 1927-1932 / Упоряд.: І. Х. Ганжа, О. О. Кривошеєва, Г. М. Михайличенко та ін. - 1965. - 839 с. Т. 3: Зміцнення і дальший розвиток колгоспного ладу на Україні, 1933-1937 pp. / Упоряд.: І. Х. Ганжа, В. Г. Панкратьева, H. I. Ткач та ін. - 1971. - 787с.

Russian Oppression in Ukraine: Rep. and Doc. - London: Ukr. Publishers, 1962. -576 p. Рец.: О. С. Мартирологія України під червоною Москвою // Вісн. ООЧСУ. -1965. - №10. - С. 28-29.

1963

Звернення Протестаційного Комітету проти московського народовбивства в Україні 1933 року // Шлях перемоги. - 1963. - 9 черв.

1966

Las Negras Acetones del Kremlin. Libro Blanco: 2 vol. - Buenos Aires, 1966-1967.
Vol. l: Libro de Testimonios. - 633 p.
Vol. 2: Libro de Testimonios [El Gran Hambre en Ucrainia en 1932-1933]. - 797 p.

1968

Комітети назаможних селян України (1921-1933): Зб. док. і матеріалів. - К.: Наук. думка, 1968. - 636, [3] с.

Звернення Головної Управи Демократичного Об'єднання в США колишніх репресованих українців совєтським режимом до українського народу на батьківщині у зв'язку з 35-літтям штучного голоду в 1932-1933 роках // Укр. вісті. - 1968. - 4 серп.


1970-1979

1973

World Congress of Free Ukrainians. Memorandum from the World Congress of Free Ukrainians to the General Secretary of United Nations, Hon. Dr Kurt Waldheim. - London: World Congr. of Free Ukrainians, 1973. - [6] p.

В сорокаріччя голоду: Звернення КУК // Екран. - 1973. - Ч. 67-68. - С. 3.

Декларація Головної управи Українського Євангельського Об'єднання в Північній Америці з нагоди 40-річчя пам'яті штучно створеного кремлівськими комуністами голоду в Україні в 1932-1933 роках // Визвол. шлях. - 1973. - Кн. 7-8. - С. 902-906; Єванг. ранок. - Ч. 1084-1086. - С. 6-7, 10; Гомін України. - 18 серп; Свобода. - 5 лип.; Укр. думка. - 26 лип.

Conquest R. The Human Cost of Soviet Communism: Prepared... for the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Laws of the Comm. on the Judiciary, United States Senate. - Washington, U.S.G.P.O., 1971. - ІІ, 33, VI p.

Звернення в 40-у річницю голодової облоги України // Вісн. ООЧСУ. -1973. - Ч. 5. - С. 1-2.

Звернення КУК для відмічення 40-ої річниці голоду в Україні, спрямованого совєтсько-російським режимом проти українського народу // Бюл. Ком. Українців Канади. - 1973. - Ч. 1; Вільне слово. -17 берез.; Гомін України. - 10 берез.; Канад. фармер. - 12 берез.; Новий шлях. - 24 берез.

Наруга над жертвами московського голодомору: Відкритий лист до Високопреосвященного Митрополита УАП в США Мстислава // Місія України. - 1973. - 4.1. - С. 26-31.

Український Католицький Єпископат Галицької Церковної Провінції в справі подій на Великій Україні до всіх людей доброї волі: Звернення Католицької Церкви, яке було надруковано в 1933 році / Андрей Шептицький, Григорій Хомишин та ін. // Екран. - 1973. - Ч. 67-68. - С. 3; 1983. - Ч. 123-124-125. - С. 6; Вісник. - 1983. - Ч. 9. - С. 7; Укр. вісті. - 22 трав. - С. 1.

Документ з "Українського голосу" за 13 вересня 1933 // Укр. голос. -1973. - 21 берез. - С. 2.

Документи в 40-річчя голоду в Україні // Гомін України, - 1973. - 1 груд. - С. 3; 7 груд. - С. 3; 15 груд.

Звернення в 40-у річницю голодової облоги України: (Укр. Визвол. Фонд у ЗСА) // Свобода. - 1973. - 5 трав.

Звернення Священного Собору Єпископів Української Греко-Православної Церкви в Канаді до всього українського народу і до людей доброї волі усього світу:
(Звернення в 40-у річницю голодової облоги України Москвою) // Вісник. - 1973. - 1 берез. - С. 1.

Звернення УККА: У 40-і роковини великого голоду в Україні // Свобода. - 1973. - 3 трав.; Укр. життя. - 6 трав.

Мстислав, Митрополит. Архіпастирське послання з нагоди 40-ї річниці Великого Голоду // Рідна Церква. - 1973. - Ч. 94. - С. 4; Свобода. - 20 берез.; Укр. думка. - 19 квіт.

Резолюції Злучених відділов УРСоюзу в Торонто, Канада // Вільне слово. - 1973. - 16 черв.

Український Громадський Комітет. Великобританія. Комунікат // Укр. думка. - 1973. - 1 берез.

1974

Звернення Другого Світового Конгресу Вільних Українців до українського народу в Україні: [До 40-ї річниці голодомору] // Визвол. шлях. - 1974. - Кн. 2. - С. 250-255.

1976

Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 1. 1918-1941. - К.: Политиздат Украины, 1976. -1062 с.

1978

Український правозахисний рух: Док. і матеріали Укр. громад, групи сприяння виконанню Гельсінкських угод на Україні / Передм. А. Зваруна; Упоряд. О. Зінкевич. - Торонто; Балтімор, 1978. - 476 с.: портр. Голодомор. - С. 22, 53, 68, 284, 398.

Ethnocide des Ukrainiens en URSS: Documents IV / Pref. de A. Besanson. - Paris: Ed. PIUF, 1978. - 163, [2] p. - (Le Messager Ukrainien, Publication Clandestine d'Ukraine Sovietique. - Printemps 1974; № 7, 8). Голодомор. - С. 31-120.


1980-1989

1980

Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898-1970: Пер. з 8-го рос. вид. / За заг. ред. П. М. Федосеева і К.У. Черненка. - К.: Політвидав України, 1980.
Т. 4. 1927-1931. - 557 с.
Т. 5. 1931-1941. - 471 с.

1982

З листа Представництва Викопного Органу УН Ради в Австралії до голови Світового Об'єднання Прихильників ДЦ УНР пані Стефанії Букшованої: [З нагоди відзначення 50-річчя голодомору] // Бюл. Об-ня Прихильників ДЦ УНР в Америці. -1982. - Ч. 4. - С. 8.

Заклик до всього українського громадянства у вільному світі: За Головну Управу Об-ня Прихильників ДЦ УНР в США / С. Букшована, К. Степовий, Р. Потер // Мета. - 1982. - Берез. - С. 5.

Звернення-заклик Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі до українського громадянства, в справі подій у Польщі, голодової трагедії в Україні і близького свята Державности // Мета. - 1982. - Ч. l. - С. 1-2; Укр. думка. - 28 січ. - С. 4.

Зі звернення-заклику Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі до українського громадянства // Бюл. Об-ня Прихильників ДЦ УНР в Америці. - 1982. - Ч. 4. - С. 1.

Повідомлення й заклик Світової Федерації Українців - Колишніх Політичних В'язнів і Репресованих Советами: (Щодо відзначення 50-річчя голодомору в Україні) // Мета. - 1982. - Ч. 4. - С. 7.

Екзекутива Крайового Комітету відзначення 50-ліття штучного голоду в Україні в 1932-1933 роках: Комунікат // Укр. думка. - 1982. - 7 жовт. - С. 1.

Звернення Закордонного представництва Гельсінкської групи до керівників урядів Західної Європи, Канади і Америки, які підписали Гельсінкський заключний акт // Укр. голос. - 1982. - 31 січ. - Підписали: П. Григоренко, Л. Плющ, Н. Світлична.

Звернення УККА до громадянства: [Голодомор 1932-33 pp., русифікація та ін. утиски, а в цілому нищення українців як нації] // Гомін України. - 1982. - 5 трав. - С. 5.

Звернення УККА до громадянства: [Заклик до пошанування жертв голоду в Україні] // Нац. трибуна. - 1982. - 28 листоп. - С. 1.

Крайовий Комітет відзначення 50-ліття штучного голоду в Україні в 1932-1933 роках у Британії: Звернення до українського громадянства // Укр. думка. - 1982. - 2 груд. - С. l.

Резолюції Конференції духовенства УПЦ в ЗСА, що відбулася 20-21жовтня 1982 p. в Домі української культури в Саут Баунд Брук, Н.Дж. // Новий шлях. - 1982. - 18 груд. - С. 9.

Резолюції Українських американських ветеранів, внесені до протоколу Конгресу: [Стосовно відзначення 50-річчя штучного голоду в Україні] // Новий шлях. -1982. - 30 жовт. - С. 9.

Світова Федерація Українців - Колишніх Політичних В'язнів і Репресованих Советами до нашого патріотичного й жертвенного членства, однодумців і прихильників та всього українського громадянства: (Повідомлення й Заклик) // Америка. - 1982. - 7 трав. - С. 2, 4.

1983

Чорновіл В. Звернення до Комітету прав людини ООН, Міжнародної Амністії, Комітету за вільний світ, Гельсінкських груп США й інших країн // Укр. Гельсінкська Група. 1978-1982: Док. і матеріали / Упоряд. і зред. О. Зінкевич. - Торонто; Балтимор, 1983. - С. 915-920. Голодомор. - С. 918.

Letter in Support of the Appeal of the National Committee to Commemorate Genocide Victims in Ukraine, 1932-33 / Ukr. Nat. Assoc. - Jersey City, 1983. - Apr. - (Mimeographed).

Soviet Russian Genocide in Ukraine: 50th Mournful Anniversary of the Man-Made Famine: A Memorandum: Submitted to His Excellency J.P. de Cuellar, Secretary General of the United Nations / by Ukr. Congr. Comm. of America. - New York, N.Y.: [The Comm.], 1983. - [7] p.
Рец.: Документальна публікація УККА про голод в Україні // Укр. думка. -1983.- 1 верес. - С. 3.

United States. Congress. House. A Bill to Establish a Commission to Study the 1932-1933 Famine Caused by the Soviet Government in Ukraine. - H.R. 3993, 98th Congr., 1st sess. - 1983.

Андрій, Митрополит УГПЦ і Максим, Митрополит УПКЦ. Звернення Провідників українських церков з приводу трагічних роковин голоду на Україні в 1932-1933 pp. // Батьківщина. - 1983. - Ч. 10. - С. 1; Гомін України. - 28 верес.; Новий шлях. - 1 жовт.; Укр. голос. - 3 жовт.

Архіпастирське Послання Собору Єпископів Української Автокефальної Церкви у 50-ліття Великого голоду в Україні // Визвол. шлях. - 1983. - Кн. 5. - С. 535-536.

Ба П. Звернення до українців у Франції посла і посадника 6-ої дільниці Парижа П'єра Ба з нагоди відзначення трагічних роковин голоду-геноциду в Україні // Екран. - 1983. - Ч. 123-125. - С. 19.

Вісті з Союзу Українок: [Звернення "Союзу Українок" у Львові до міжнар. жіноцтва: Передрук з журн. "Жіноча доля" (Коломия). - 1983. - Ч. 19] // Наше життя. -1983. - Ч. 9. - С. 4-5: ілюстр.

Голгофа і Воскресіння: Великоднє Послання Гол. Управи Укр. Сванг. Об-ня в Півн. Америці в 50-річчя штучного голоду в Україні // Батьківщина. - 1983. - Ч. 5. - С. 3; Єванг. ранок. - Січ.-берез. - С. 1-3; Новий шлях. - 7-14 трав. - С. 14.

З нагоди 50-ліття Великого голоду: (Лист Віце-президента Дж. Буша до Владики Мстислава, 22 квіт. 1983 р.) // Молода Україна. - 1983. - Ч. 323. - С. 15;
Новий шлях. - 28 трав.; Укр. вісті. - 22 трав.

Звернення Президії Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців до української організованої спільноти з приводу травневої акції СКВУ у 1983 році: [Про пошанування жертв голодомору] // Вісн. СКВУ. - 19,83. - Ч. l. - С. 4-5; Гомін України. - 13 квіт. - С. 7; Наша мета. - 13 квіт. - С. 7; Новий шлях. - 30 квіт. - С. 4; Свобода. - 21 квіт. - С. 1-3; Укр. думка. - Ч. 18-19. - С. 7; Укр. голос. - 9 трав. - С. 3; Укр. вісті. - 10 квіт. - С. 1; Шлях перемоги. - 8 трав. - С. 4.

Звернення Української Католицької Ієрархії Канади до своїх вірних з приводу жалібного відзначення 50-річчя Великого голоду в Україні // Наша дорога. -1983. - Ч. 3. - С. 1-2; Укр. вісті. - 11 трав. - С. 1-2.

Зі звернення Президії Комітету Українців Канади до українського громадянства в 50-річчя голоду в Україні в роках 1932-1933 // Єванг. ранок. - 1983. - Ч. 1199-1201.- С. 12-13.

Із звернення Крайового Комітету УККА у справі відзначення 50-ліття голодової облоги України // Мета. - 1983. - Ч. 4. - С. 7.

Із звернення Президії Секретаріату СКВУ у 50-річчя голодової облоги України Москвою // Нові дні. - 1983. - Ч. 401-402. - С. 32.

[Лист Р. Рейгана Укр. Конгресовому Комітету Америки з нагоди 50-річчя голодомору] // Вісник. - 1983. - Ч. 7-8. - С. 8.

Листівка, видана Європейським Об'єднанням організацій на чужині в час голоду 1932-1933 pp. із закликом до жертв "В користь голодуючим в Україні" // Бюлетень Сусп. служби українців Канади. - 1983. - Ч. 4. - Текст на обкл.

Меморандум-пригадка ООН про голод 1932-33 pp. // Мета. - 1983. - Ч. 1. - С. 4.

Ніколи не забудемо Москві: [Заява Президії Світового Укр. Визвол. Фронту Канади] // Визвол. шлях. - 1983. - Кн. 6. - С. 652-653: ілюстр.; Вісник. - Ч. 9. - С. 1-9; Гомін України. - 11-18 трав. - С. 1; Нац. трибуна. - 8 трав. - С. 1; Укр. думка. - 26 трав. - С. 2; Укр. голос. - 9 трав. - С. 5; Укр. вісті. - 25 трав. - С. 7, 11.

Пасхальне Архіпастирське Послання до всечесного духовенства і вірних Української Православної Церкви в Америці й Канаді / Митрополит Андрій, Єпископ Миколай // Батьківщина. - 1983. - Ч. 5. - С. 1; Вільне слово. - 7-14 трав. - С. 2; Свобода. - 6 трав. - С. 1, 7.

Під світовий суд Росію за народовбивчий голод в Україні: [Звернення Проводу ОУН] // Авангард. - 1983. - Ч. 3-4. - С. 161-165; Визвол. шлях. - Кн. 6. -С. 645-651; Вісник. - Ч. 7-8. - С. 1-6.

Послання Священного Собору Єпископів УГПЦ в Канаді // Визвол. шлях. -1983. - Кн. 5. - С. 536-537.

Прокламація Президента ЗСА Р. Рейгана // Вісн. СКВУ. - 1983. - Ч. 1. - С. 5.

Резолюції Всеканадійських делегатських річних зборів Об'єднання Прихильників Державного Центру У HP // Мета. - 1983. - Ч. 6. - С. 7.

Резолюції Собору Українського Євангельського Об'єднання в Північній Америці, що відбувся в Торонто, Онт., Канада, 4-6 верес. 1982: [Зокрема, про голодомор в Україні] // Єванг. ранок. - 1983. - Ч. 1199-1201. - С. 10-11.

Резолюція з'їзду членів Українського Товариства у Великобританії: [З нагоди 50-річчя голодомору в Україні] // Мета. - 1983. - Ч. 10. - С. 2.

Аплікація УНР: (1 листоп. 1983 року Уряд Української Народної Республіки в екзилі вніс до Міжнароднього суду в Гаазі офіційну пропозицію в справі започаткування процедури проти уряду СРСР у справі геноциду-голодомору) // Церква і життя. - 1983. - 4 груд. - С. 1.

Архіпастирське Великоднє Послання Собору Єпископів Української Греко-Православної Церкви в Канаді до всечесного духовенства, преподобного чернецтва і боголюбивих вірних Української Греко-Православної Церкви в Австралії // Новий шлях. - 1983. - 7-14 трав.; Укр. голос. - 2 трав. - С. 9.

Архіпастирське Послання Блаженнішого Митрополита Мстислава в 50-ту річницю Великого Голоду на Україні в роках 1932-1933 // Новий шлях. - 1983. -28 трав. - С. 5; Свобода. - 7 трав. - С. 1, 3; Укр. вісті. - 15 трав. - С. 1.

Архіпастирське Послання до всечесного духовенства і побожних вірних Української Автокефальної Церкви у вільнім світі сущої: [Баунд Брук] / Мстислав, Анатолій, Володимир // Новий шлях. - 1983. - 6 серп. - С. 3; Укр. думка. - 14 лип. - С. l.

Архіпастирське Послання Собору Єпископів Української Православної Церкви у 50-ліття голоду в Україні // Вільна думка. - 1983. - 13-20 берез. - С. 2; Новий шлях. - 26 лют. - С. 1; Укр. думка. - 3 берез.

Великоднє Послання Головної Управи Українського Євангельського об'єднання в Північній Америці в 50-річчя Великого голоду в Україні // Укр. думка. - 1983. - Ч. 18-19. - С. 7.

Великоднє Послання Собору Єпископів св. Української Автокефальної Православної Церкви / Митрополит Мстислав, Архієпископ Марко, Архієпископ Константин, Єпископ Анатолій // Вільне слово. - 1983. - 7-14 трав. - С. 9; Укр. думка. - Ч. 18-19. - С. 1-2; Шлях перемоги. - 8 трав. - С. 1.

Відзначення 50-річчя голоду в Україні: Комюніке: [Управа відділу КУК, Торонто] // Гомін України. - 1983. - 24 серп. - С. 5.

Відозва української католицької ієрархії у З'єднаних Стейтах Америки з нагоди сумної річниці п'ятдесятиліття зорганізованого Москвою злочинного голоду в Україні // Свобода. - 1983. - 25 берез. - С. 1, 4.

Гідно вшануймо жертви московського народовбивства в Україні 1932-1933 років: (Заклик Президії Конф. укр. політ, партій і організацій) // Новий шлях. - 1983. - 28 трав. - С. 1-4.

Голод на Україні: [Наведено лист від Т-ва Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР з відмовою від допомоги голодуючим] // Укр. голос. - 1983. - 14 листоп. - С. 3.

Голокост в Україні 1933 року: Резолюція 16-ї Конф. ВАКЛ: [Люксембург, 22 вересня 1983 р.] // Гомін України. - 1983. - 2 листоп.; Укр. думка. - 20 жовт. - С. 5; Шлях перемоги. - 9 жовт. - С. 1.

Дві резолюції Робітничої Спілки // Новий шлях. - 1983. - 28 трав. - С. 3.

До українського громадянства в Європі та всім українцям у західному світі: (Звернення Президії КОУГЦУ в Європі) // Укр. думка. - 1983. - 28 квіт. -С. 17; Укр. слово. - 30 трав. - С. 2, 3; Укр. голос. - 30 трав. - С. 2, 3.

До українського громадянства у вільному світі: [Звернення Держ. Центру УНР в екзилі] // Наша мета. - 1983. - 22 черв. - С. 6-7.

З нами Бог!: Різдвяне Послання Голов. Управи Укр. Єванг. Об-ня Півн. Америки // Новий шлях. - 1983. - 1-8 січ. - С. 1, 2.

За дальшу активність праці: Комюніке: [На пленар. сесії ЛВУ йшлося про організацію вшанування жертв штучного голоду] // Гомін України. - 1983. - 2 лют. - С. 9.

Заклик: [Запрошення до участі у вшануванні пам'яті жертв голодомору] / Укр. Визвол. Фронт // Нац. трибуна. - 1983. - 8 трав. - С. 1.

Заклик Головного Екзекутивного Комітету УН Союзу, щоб їхня мученицька смерть не була даремна // Свобода. - 1983. - 24 верес. - С. 1.

Заклик для вшанування пам'яті жертв Великого голоду в Україні в 1932-33 роках: (Українці міста Філадельфії і околиць!) // Свобода. - 1983. - 11 трав. - С. 4.

Заклик до українців Чикаго й околиць // Укр. вісті. - 1983. - 6 листоп. - С. 2.

Заклик до членок Союзу Українок Америки // Свобода. - 1983. - 21 верес. - С. 3.

Заклик Комітету Українців Канади: Відділ Едмонтон у справі Голоду // Укр. голос. - 1983. - 6 черв. - С. 7; Укр. вісті. - 11 трав. - С. 2.

Заклик Конференції центральних, українських, академічних професійних товариств // Свобода. - 1983. - 27 верес. - С. 1.

Заклик Крайового Громадського Комітету в ЗСА для вшанування пам'яті жертв Великого голоду в Україні в 1932-33 роках у справі Дня молитви // Свобода. - 1983. - 11 трав.- С. l.

Заклик Президії Української Американської Координаційної Ради: [Орг. справи] // Свобода. - 1983. - 27 верес. - С. 1.

Заклик Управи Шкільної Ради при УККА: [Щодо участі у маніфестації, присвяченій пам'яті жертв голодомору] // Свобода. - 1983. - 28 верес. - С. 1.

Звернення Блаженнішого Митрополита Мстислава з нагоди 50-ї річниці Великого голоду в Україні в 1932-33 роках // Свобода. - 1983. - 25 січ. - С. 1.

Звернення Громадського Комітету для відзначення 50-ліття організованого Москвою голоду в Україні до всіх установ українського громадянства метрополії Детройта // Укр. вісті. - 1983. - 9 січ. - С. 6.

Звернення до українського суспільства: (СУЖЕРО) // Новий шлях. -1983. - 20 cepп.- C. 16.

Звернення Закордонного представництва Української Гельсінкської групи до керівників урядів Західної Європи, Канади і Америки // Укр. вісті. - 1983. - 9 січ. - С. l.

Звернення Закордонного представництва Української Гельсінкської групи до Президента ЗСА Рональда Рейгана, до Сенату, до Конгресу, до громадськости З'єднаних Стейтів Америки: [3 приводу вбивства 269 пасажирів і членів екіпажу південнокорейс. літака. Є згадка про голод в Україні] // Новий шлях. - 1983. - 29 жовт. - С. 1.

Звернення Комітету побудови пам'ятника св. П. Митрополиту Василеві Липківському до всіх українців, у світі розсіяних // Свобода. - 1983. - 12 трав. -С. 4; Укр. вісті. - 22 трав. - С. 5.

Звернення Крайового Громадського Комітету в ЗСА для вшанування пам'яті жертв Великого голоду в Україні в 1932-33 роках // Свобода. - 1983. - 8 квіт. - С. l, 3; Укр. голос. - 23 трав. - С. 7.

Звернення Президії Комітету Українців Канади до українського громадянства в 50-річчя трагічного голоду в Україні 1932-1933 pp. // Новий шлях. -1983. - 5 лют. - С. 1; Укр. голос. - 17 січ. - С. 3.

Звернення Президії Ради СУБ до українського громадянства. Великдень 1983 // Укр. думка. - 1983. - Ч. 18-19. - С. 3.

Звернення Президії Секретаріату СКВУ у 50-річчя голодової облоги України Москвою 1932-33 // Вільна думка. - 1983. - 5-12 черв. - С. 4, 14; Гомін України. - 8 черв. - С. 2; Укр. думка. - 7 лип. - С. 1-8; Укр. голос. - 30 трав. - С. 10; Шлях перемоги. - 12 черв.

Звернення Українського Громадського Комітету міста Чикаго: [З приводу 50-ліття Великого голоду в Україні] // Укр. вісті. - 1983. - 14 берез. - С. 1.

Комітет Українців Канади, відділ в Гамільтоні, Онтаріо. Важливий комунікат: [3 приводу 50-х роковин голоду] // Новий шлях. - 1983. - 30 квіт. - С. 20; Укр. голос. - 9 трав. - С. 3.

Комітет Українців Канади, відділ Гамільтон. Комунікат у справі відзначення 50-ї річниці голоду в Україні // Новий шлях. - 1983. - 1 жовт.

Комунікат до українського громадянства: [Відзначення 50-ї річниці голодомору, Торонто, 3 лип. 1983 р.] // Новий шлях. - 1983. - 7-14 трав. - С. 14; Укр. голос. - 18 квіт. - С. 8.

Комунікат Комітету відзначення 50-річчя штучного голоду в Україні в 1932-1933: [Графство Ланкашир, Велика Британія] // Укр. думка. - 1983. - 31 берез. -С.З.

Комунікат Комітету Українців Канади. Відділ Торонто: [Прогр. відзначення 50-х роковин голодомору] // Новий шлях. - 1983. - 26 берез. - С. 11.

Комунікат СФУЖО // Новий шлях. - 1983. - 19 листоп. - С. 14.

Комунікат: Управа Комітету Українців Канади Відділу Торонто подає повідомлення про відзначення і пошанування жертв голоду // Вільне слово. - 1983. -19 берез. - С. 1; Гомін України. - 16 берез. - C. 2.

Липовецький М., Чмиленко В., Сенишин Р. Резолюційна Комісія, Торонто. Об-ня Прихильників Держ. Центру: [Резолюції щодо вшанування жертв голодомору] // Укр. голос. - 1983. - 30 трав. - С. 11.

Меморандум Секретаріату СКВУ до ООН // Наша мета. - 1983. - 9 берез. - С. 7.

Мстислав, Митрополит. Різдвяне Привітання Первоієрарха Св. Української Автокефальної Православної Церкви братам і сестрам в Україні і поза її межами, по всьому світі розсіяним // Новий шлях. - 1983. - 1-8 січ. - С. l, 2.

Наша молитва за Вас: Заклик Всеукр. Сванг.-Баптист. Братства // Свобода. - 1983.- 19 трав. - С. 1.

Пам'ятаймо про минуле - думаймо про майбутнє: Новоріч, заклик Голов. Екзекутив. Ком. УНС // Свобода. - 1983. - 25 січ. - С. 1.

Петиція АОЛПУ до президента Рейгана: [Звернення з приводу голоду 1932-33 pp. в Україні] // Укр. вісті. - 1983. - 22 трав. - С. 2.

50 років тому - про голод в Україні: (Листи, відозви, заклики) // Укр. думка. - 1983. - 16 черв. - С. 5.

Резолюції: [Резолюції Віча українців, представників різних громад Шотландії і півн. Англії, що зібралися для відзначення 50-ліття голодомору] // Укр. думка. - 1983. - 20 жовт. - С. 3; Шлях перемоги. - 16 жовт. - С. 3.

Резолюції, видані з'їздом СУС у Саскатуні: [Присвячені голодомору] // Укр. голос. - 1983. - 22 серп. - С. 4.

Резолюції 25 з'їзду СУЖЕРО: [Щодо відзначення 50-ї річниці голодомору] // Укр. вісті. - 1983. - 27 берез. - С. 1.

Резолюції Десятого Звичайного Крайового З'їзду делегатів Українського Патріархального Товариства в ЗСА // Наша мета. - 1983. - 1 черв. - С. 5.

Резолюції Річної Конференції ОЖ ОЧСУ Америки, яка відбулася 20-26 листопада 1982 p. в Нью-Йорку: [Заклик пошанувати пам'ять жертв голоду] // Гомін України. - 1983. - 2 берез. - С. 11.

Резолюції українців, зібраних із різних громад Великої Британії з центром Гол Вестмінстер, Лондон, 11 червня 1983 р. для відзначення 50-ліття Великого голоду в Україні в pp. 1932-33 // Укр. думка. - 1983. - 7 лип. - С. 6.

Резолюції 14 Конгресу Українців Канади: [4-й пункт присвячено 50-й річниці голодомору] // Гомін України. - 1983. - 22 лют. - С. 12; Укр. голос. - 5 груд. - С. 3.

Різдвяне Послання Собору Єпископів Української Автокефальної Православної Церкви // Укр. думка. - 1983. - 7 січ. - С. 1, 2.

Слово Блаженнішого Патріярха Иосифа в 50-ту річницю голоду в Україні // Гомін України. - 1983. - 13 квіт. - С. 1; Новий шлях. - 16 квіт. - С. 1; Свобода. - 7 квіт. - С. 1-3; Укр. думка. - 14 квіт. - С. 1.

Соборне Великоднє Послання Ієрархії Помісної Української Католицької Церкви // Гомін України. - 1983. - 11-18 трав. - С. 1-3.

Схиляючись в поклоні перед муками, вшановуємо пам'ять жертв Великого голоду в Україні в 1932-33 pp.: Резолюції: [Конф. Організації українських жінок у Великій Британії] // Укр. думка. - 1983. - 24 лют. - С. 4.

У 50-ті роковини голоду в Україні: Заклик Відділу КУК в Едмонтоні // Гомін України. - 1983. - 22 черв. - С. 2.

Ямняк Павло, Архімандрит. В роковини штучного голоду, доконаного московською тиранією над нашим народом. Моє звернення до всього українського народу в діаспорі сущому // Вільне слово. - 1983. - 20 квіт. - С. 6; Укр. голос. - 30 трав. - С. 7, 8.

Янішевська Г. Звернення до українського громадянства Об'єднання Прихильників ДЦ УНР в Канаді // Укр. голос. - 1983. - 17 січ. - С. 7.

On the So Called 'Famine' in the Ukraine // News Release. - 1983. - 28 Apr. - P. 1-3. - (Issued by the Press Office of the USSR Embassy in Canadal Ottawa).
Resolution / Comite "Famine-1933" // Le Monde Libertaire. - 29 dec. - P. 7.

1984

United States. Congress. Senate. Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry. Collectivization and its Impact on the Ukrainian Population and on Soviet Agricultural Productivity: Hearing before the Comm. on Agriculture, Nutrition, and Forestry, United States Senate, 98th Congr., 1st Sess., Nov. 15, 1983. - Washington, D.C.: U.S. G.P.O., 1984. - III, 124 p.

United States. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. Ukrainian Famine of 1932 and 1933: Hearing before the Comm. on Foreign Relations, United States Senate, 98th Congr., 2nd Sess., Aug. 1, 1984. - Washington, D.C.: U.S. G.P.O., 1984. - ПI, 137 p.: ill.

Звернення Президії Секретаріяту СКВУ до української організованої спільноти з приводу травневої акції СКВУ у 1984 році // Вісн. СКВУ. - 1984. - Ч. 1. - С. 20; Укр. думка. - 31 трав. - С. 4; Укр. слово. - 27 трав. - С. 1.

Максудов С. Голод 1933 года в партийных и правительственных постановлениях // СССР: Внутренние противоречия. - 1984. - Вып. 10. - С. 80-128.

Рейган Р. Прокламація Президента // Мета. - 1984. - Ч. 11. - С. 1; Визвол. шлях. - 1985. - Кн. 1. - С. 62-63.

Резолюції VII-го Світового з'їзду УНДС, схвалені в Торонті, Канада, 13 липня 1984р. // Мета. - 1984. - Ч. 10. - С. 3.

Становище й резолюції 8-го Всеканадського з'їзду Об'єднання Прихильників Державного Центру УНР, що відбулося 10-го березня 1984 р. // Мета. - 1984. - Ч. 5. - С. 4.

Звернення до українського громадянства: [Про підтримку законопроекту ч. 4459 "Про дослідження причин і наслідків голокосту в Україні в 1932-33 pp."] // Свобода. - 1984. - 31 лип. - С. 3.

Звернення Ієрархії Українських Церков до української спільноти провінції Манітоби: [Про вшанування пам'яті жертв голодомору; Канада] // Укр. голос. -1984. - 7 трав. - С. 2.

Звернення Четвертого Світового Конгресу Вільних Українців до українського народу на Батьківщині // Укр. думка. - 1984. - 19 січ. - С. 1.

Звернення IV СКВУ до українського народу в Україні // Гомін України. -1984. - 27 черв. - С. 3.

Резолюції Надзвичайного Собору Української Греко-Православної Церкви в Канаді, що відбувся 26-27 листопада 1983 року в місті Вінніпегу // Вісник. - 1984. - 1 лют. - С. 1,2.

Становище і резолюції IV-го Світового з'їзду Українського Визвольного фронту 28-29 листопада 1983 р. Торонто, Канада // Гомін України. - 1984. - 22 лют. - С. 3.

Щоб злочин уже ніколи не повторився!: Заклик Голов. Екзекутив. Ком. Укр. Нар. Союзу // Свобода. - 1984. - 17 квіт. - С. 1.

1985

United States. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on International Operations. Commission on the Ukraine Famine Act: Hearing before the Subcommittee on Intern. Operations of the Comm. on Foreign Affairs, House of Representatives, 98th Congr., 2nd Sess., Oct. 3. 1984. - Washington, D.C.: U.S. G.P.O., 1985. - III, 37 p.: l m.

1987

Документ про голод: [Лист італ. консула Граденіго до посольства Італії в Москві. 1933] // Молода Україна. - 1987. - Ч. 364. - С. 8-Ю; Патріярхат. - Ч. 2. - С. 9-11; Слово. - 1993. - 20-27 авг. - С. 3. - Під заголовком: Голод и украинский вопрос / Коммент. В. Марочко; Юг. - 27 июля. - Під заголовком: Голод и украинский вопрос; Самост. Україна. - 1999. - Ч. 19-20. - С. 4. - (З архіву). - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 4).

Злепко Д. Великий голод: Колективізація і пляни ліквідації Рад. України під час голоду 1932-33 років: На основі неопубл. док. політ. арх. М-ва закордон. справ ФРН // Вісті комбатанта. - 1987. - Ч. 4. - С. 40-50.

1988

Documentary Evidence / Submitted by W. Liber; Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. -l v. (Various pagings): map. - Texts in EngL, Germ., Rus. and Ukr.

[Documentary Evidence Exhibits Received by the International Commission of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine]. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 29 v.: ill. - Texts in EngL, Rus. and Ukr.; Collection of documents managed by the Europ. Div. of the Library of Congr.

Documents in Dr. R. Conquest, "Harvest of sorrow": Index / Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings) - Texts in EngL, Germ., Rus. and ukr.

Documents in Dr. J. Mace, "Famine in Ukraine", "Problems of Communism", May-June 1984: Index / Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings) - Texts in ukr., Engl. and Rus.

Eyewitness accounts / Submitted by W. Liber; Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings).

The Foreign Office and the Famine: British Documents on Ukraine and the Great Famine of 1932-1933 / Ed. by M. Carynnyk, L.Y. Luciuk and B.S. Kordan; With a forew. by M.R. Marrus. - Kingston, Ont.; Vestal, N.Y: Limestone Press, 1988. - LXI, 493 p., [1] folded leaf of pi., map. - Bibliogr.: P. 467-471.
Рец.: Наукові співпрацівники Катедри видали книжку про голод // Укр. голос. - 1988. - 13 черв. - С. 7.
Нова книжка про голод // Вільна думка. - 1988. - 5 черв. - С. 2. Doerr P.W. // Canad. Slavonic Papers. - 1988. - Vol. 30, № 4. - P. 525-526. Debo R.K. // Intemation History Review. - 1989. - Vol. 11, № 2. - P. 367-369. Tauger M.B. // Slavic Review. - 1989. - Vol. 40, № 4. - P. 678-680.

Historical accounts / Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings).

Hunter I. Closing submissions: [Oct. 31 - Nov. 4, 1988, United Nations Plaza Hotel, New York City / By I.A. Hunter, W. Liber... et al.]; Intern. Commis. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 107 p.

International Commission of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine: May 23-27, 1988, Europa Hotel Brussels, Belgium: [Proceedings]. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 2 v. - In typescript.
Vol. l. - 724 p.
Vol. 2. - 416 p.

International Commission of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine: [Proceedings]: Oct. 31 - Nov. 4, 1988, United Nations Plaza Hotel, New York City; New York, USA / Description by Mr. Liber, Mr. Hunter. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 3 v. - In typescript.

International Press Reports / Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings). -Texts in Engl., French and Germ.

Mace J.E. Book of Articles / Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings). -Photocopy.

Muggeridge M. Malcolm Muggeridge: [Маггерідж Малькольм - московський кореспондент "Манчестер Гардіан"]: Three articles in Manchester Guardian;
Interview by B. Nahaylo; Excerpt from "Malcolm Muggeridge: A life" / Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings).

Muggeridge M. Testimony of Malcolm Muggeridge (Mrs. Kitty Muggeridge also present): taken at Robertsbridge, Sussex, England, Monday, June 27,1988 / By Mr. Hunter, by Ms. Chycziy; also present, G.I.A.D. Draper, Commissioner, A. Jenkala; Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990].-117 p.

Newspaper Accounts: [Index] / Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings).

The 1932-33 Original photographs from Kharkiv, Ukraine / Submitted by W. Liber; Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 47 1.: ill. - Texts in Engl. and Germ.

[Soviet Decrees]: Index / Intern. Commiss. of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings). -Texts in Engl., Rus. and Ukr.

Soviet Party and Government Decrees and Newspaper Reports Concerning the 1932-33 Famine in Ukraine / Сотр. and transl. by M. Carynnyk. - [Toronto: The Commiss., between 1988 and 1990]. - 1 v. (Various pagings). - Texts in Engl., Rus. and Ukr.

United States. Commission on the Ukraine Famine. Investigation of the Ukrainian Famine, 1932-1933: 2nd Interim Rep. of Meetings and Hearings of and before the Commiss. on the Ukraine Famine held in 1987: hearing, San Francisco, Ca., Feb. 10, 1987; hearing, Phoenix, Arizona, Feb. 13, 1987; hearing and meeting, Wa

shington, D.C., Apr. 30, 1987; hearing, Philadelphia, Penn., June 5, 1987. - Washington, D.C.: U.S. G.P.O, 1988. - IV, 142 p.

United States Congress. Commission on the Ukraine Famine. Investigation of the Ukrainian Famine, 1932-1933: Rep. to Congr.: Adopted by the Commiss., Apr. 19, 1988; Submitted to Congr., Apr. 22, 1988. - Washington, D.C.: U.S. G.P.O., 1988. - XXV, 524 p. Рец.: Totten S. // Holocaust and Genocide Studies. - 1991. - Vol. 6, № 2. - P. 223-226.

Zlepko D. Der ukrainische Hunger-Holocaust: Stalins verschweigener Volkermord 1932/33 an 7 Millionen ukrainischen Bauern im Spiegel geheimgehaltener Akten des deutschen Auswnrtigen Amtes. - Sonnebuhe: H.Wild, 1988. - 309 s.: ill., facsims.

P.M. Нова документація Сталінового геноциду // Укр. голос. - 1988. - 4 січ. -С. 1.

1989

Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1932 pp.: [Сб. / Сост. В. П. Данилов и др.; Под ред. и со вступ. ст. В. П. Данилова, H. A. Ивницкого]. - М.: Политиздат, 1989. - 526 с.: иллюстр.

Голод на Україні (1931-1933 pp.): [Док. і матеріали] / Вступ]. сл. В. І. Марочко, Є. П. Шаталіної // Укр. іст. журн. - 1989. - № 7. - С. 99-111; № 8. - С. 105-117; № 9. -С. 110-121; № 11.-С. 78-90; №12. - С. 123-128; 1990. - № 1. - C. 104-112.

Україна. Голод 1932-1933 років: За повідомл. бриг. дипломатів / Пер. з англ. І. Євтуха; Вступ. сл. C. Кульчицького // Всесвіт. - 1989. - № 11. - С. 153-161: карт.

Голод на Україні (1931-1933 pp.) / Публ. док. підгот. Є.П. Шаталіна, B.I. Марочко // Сіл. вісті. - 1989. - 26 верес.

Мукосій Ф., Солопун П., Солопун К. Голод на Україні: [Лист робітників Херсон]. з-ду сільгоспмашинобудування до Г.І. Петровського, 3 лип. 1931 р.] // Сіл. вісті. - 1989. - 26 верес.


1990-1999

1990

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - 603, [2] с. - Із змісту: Кульчицький C.B. Трагічна статистика голоду. - C. 77-78.
Рец.: Рудич Ф.М. Свідчать документи: Голод 1933-го: Результати досліджень // Рад. Україна. - 1990. - 13 груд.
Марочко B. I. Голод і його "творці" // Комуніст України. - 1991. - № 6. - С. 78-79.
Шевчук В.П. Голод 1932-1933 років на Україні: Очима істориків, мовою док. // Укр. іст. журн. - 1991. - № 5. - С. 154-156.
Сисоєв Г. Хроніка штучного голоду // Веч. Харків. - 1991. - 15 січ.
Шевченко В. У полоні старих схем // Голос України. - 1991. - 19 черв.: ілюстр.

30-е годы: взгляд из сегодня: [Сб.] / Отв. ред. Д.А. Волкогонов. - М.: Наука, 1990. - 165 с.
Постанова ЦВК та РНК від 7 серпня 1932 р. (закон про колоски). - С. 40-55.

International Commission of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. The Final Report, 1990 / President of the Commission J.W.F. Sundberg; Petitioner World Congr. of Free Ukrainians; General Counsel I.A. Hunter. - Toronto: The Commiss. Documentation Office, 1990. - l v. (Various pagings): ill. - In typescript.

Investigation of the Ukrainian Famine, 1932-1933: Oral History Project of the Commission on the Ukraine Famine / Ed. for the Commiss. by J.E. Mace and L. Heretz. - Washington, D.C.: U.S. G.P.O., 1990. - 3 v. - Texts in Ukr. with Engl. Summaries.

Голод 1932-1933 років на Україні: Свідчать арх. док. / Вступ, сл. Р. Пирога // Під прапором ленінізму. - 1990. - № 8. - С. 64-86.

Голод 1933 года / Вступ, ст., коммент., подгот. текста Ю.И. Гончаренко, А.П. Чиченкова // Сов. арх. - 1990. - № 6. - С. 45-46, 52.

Голодомор 1932-1933: Свідчать док. / Підгот. В. Северин // Соц. культура. -1990. - № 10. - С. 16-17.

United States. Joint Resolution to Designate the Week of November 3, 1990, to November 10, 1990 as "National Week to Commemorate the Victims in the Ukraine, 1932-1933", and to Commemorate the Ukrainian Famine of 1932-1933 and the Policies of Russification to Supress Ukrainian Identity. [Washington, D.C.: U.S. G.P.O., 1990]. - [2] p.

Кульчицький С.В., ШаталінаЄ.П. Джерела про колективізацію і голод на Україні: (За матеріалами ЦДА ЖР УРСР 1929-1933 pp.) // Архіви України. -1990. - № 6. - С. 38-49: ілюстр.

Панчук М., Диброва С. 20-30-е: Док., факты, свидетельства // Коммунист Украины. - 1990. - № 4. - С. 70-84.

О голоде 1932-1933 годов на Украине и публикации связанных с ним архивных материалов: Постановление ЦК Компартии Украины // Правда Украины. - 1990. - 7 февр.

Пиріг Р. Повернення правди: [За арх. матеріалами] // Рад. Україна. -1990. - 27 берез.

Северин В. Як насувався голодомор: (Док. історії) // Київ. правда. - 1990. - 18 верес.; Веч. Киев. - 21 сент. - Рос. мовою.

1991

33-й: голод: Народна книга-меморіал / Упоряд., літзапис: Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. - К.: Рад. письменник, 1991. - 584 с.

Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців: Метод. рек. / Упоряд.: Л. Г. Мельник, А. Г. Слюсаренко, В. А.
Короткий та ін. - К.: НМК ВО, 1991. - 315 с.
Голодомор. - С. 45-59.

Комуністична партія України: з'їзди і конференції / Кер. авт. кол. В.Ф. Солдатенко. - К.: Україна, 1991. - 478 с.

Lettere da Kharkov: La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord net rapporti dei diplomatici italiani, 1932-33 / A cura di A. Graziosi. - Torino: Einaudi, 1991. - VII, 241 p. -(Gli Struzzi; 412).

Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Західній області // Золоті ворота. - 1991. - № l. - С. 78-79.

Чорна пляма в історії України: [Добірка італ. дип. док.] / Пер. з англ. Ігоря та Ірини Євтухів // Трибуна. - 1991. - № 1. - С. 26-28.

1992

Колективізація і голод на Україні, 1929-1933: 36. док. і матеріалів / АН України. Ін-т історії України; Упоряд.: Г.М. Михайличенко, Є.П. Шаталіна; Відп. ред. C.B. Кульчицький. - К.: Наук. думка, 1992. - 732, [1] с. - Додатки: С. 643-733.
Те саме. - 2-е вид. - 1993. - 732, [1] с.

Матеріали до історії літератури і громадської думки: Листування з амер. арх., 1857-1933. Т. З / Ред.: Б. Струмінський, М. Скорупська у співпраці з Є. Касинцем і Н. Лівицькою-Холодною; Авт. вступ, ст.: М. Раєв, М. Скорупська; Укр. вільна акад. наук у США. - Нью-Йорк, 1992. - 813 с.
Голодомор. - С. 354, 413, 535, 538.

Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 годов: Итоговый отчет, 1990 г.: Пер. с англ. / Отв. за вып. В.Б. Евтух. - К., 1992. -191с.
Рец.: Грицак Я. // Україна в минулому. - К.; Л., 1993. - Вип. 4. - С. 218-221.

Голодомор: Tерор Москви проти української нації / Матеріали підгот. і пер. з англ. та італ. В. Романець // Розбудова держави. - 1992. - № 4. - С. 14-23.

Розкуркулення в УРСР / Підгот. до друку Є.П. Шаталіна // Укр. іст. журн. - 1992. -№ 7-8. - С. 103-111.

1993

Мухіна M. Упокорення голодом: 36. док. / АН України. Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії. - К., 1993. - 309, [3] с.: ілюстр. - (Джерела з новітньої історії України).

Неоголошена війна: Спогади свідків, арх. док. та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років / Авт.-упоряд. В. Тимофеев. - Тернопіль: Збруч, 1993.- 134 с.: ілюстр.

"Луку Даниленка з лав ВКП(б) виключити...": За те, що став на захист селян у часи голодомору, організованого Москвою. Згодом розстріляли: [Док.] / Авт. публ. Ю. Даниленко // Україна. - 1993. - № 19. - С. 24-26.

Малинова Г.И. Голод, которого не было: [Парт. док.] // Краевед, вестн. -1993. - № 2. - С. 14-17; Веч. Одесса. - 1994. -11,13 янв.

Меморандум про голод в Україні, поданий до урядів і поширений серед впливових осіб: [Європейська федерація українців за кордоном] // Вісн. АН України. -1993. - № 7. - С. 87-89.

Національна трагедія України: (Док. про політику рад. влади щодо укр. селянства. 1931-1934 pp.) / Публ. В. Сергійчука // Військо України. - 1993. - № 11. - С.100-123.

Про заходи у зв'язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні: Наказ М-ва освіти України // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1993. - № 11. - С. 2-3.

Українська реакція на голод в Україні 1933 року: [Акція протесту українців Галичини та діаспори в 1933 р. Док.] // Укр. світ. - 1993. - Ч. 3-12. - С. 36.

Упокорення голодом / Передм. та підгот. публ. М. Ю. Мухіної // Архіви України. - 1993. - № 1-3. - С. 15-34.

Уривки з книги "Форін Офіс та Голодомор" - збірки британських документів про Україну та Великий Голод 1932-1933 pp. // Золоті ворота. - 1993. - № 4. - С. 68-79.

Хорошун Б. Документи свідчать і звинувачують: Виповнюється 60 років трагедії укр. народу - голодомору 1932-1933 років // Трибуна. - 1993. - № 7. - С. 28.

Цвенгрош Г. Непочутий заклик до рятунку: Бібл. знахідка - док. про голодомор в Україні: [Львів, наук. б-ка ім. В. Стефаника] // Вісн. АН України. -1993. - № 7. - С. 86-89.

President Clinton's Statement on the Sixtieth Anniversary of the Ukrainian Famine-Genocide // Studien zu Nationalitatenfragen / Institut zur Erforschung der nationalen Probleme. - 1993. - № 9. - S. 151.

Базак О. Постановления в год голодомора (1933 г.): [Зокрема, про "Тимчасові правила трудового порядку в колгоспах" від 8 квіт. 1933 р.] // Юг. - 1993. - 19 июня.

Голодомор 1932-1933 pp.: [Док.] // Перспектива. - 1993. - 20 берез. - С. 1; 27 берез. - С. 1; 3 квіт. - С. l.

Горошко С. ...І Сталін не відмовив: (Док. свідчать) // Молодь України. -1993. - 13 лип.

Звернення до української спільноти з нагоди штучного голоду в Україні 1932-33 pp. / Секретаріат СКВУ // Укр. вісті. - 1993. - 30 трав. - С. 1.

Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні до всіх Рад народних депутатів, представників Президента, місцевих державних адміністрацій, громадських організацій // Голос України. - 1993. - 23 берез. - С. 3; Літ. Україна. - 25 берез.

Злупко С. Голодомор мовою документів // Шлях перемоги. - 1993. - 30 жовт.

Осипенко Е. Документи свідчать // Запоріз. правда. - 1993. - 11 верес.

Послание Президента США // Веч. Одесса. - 1993. - 11 сент.; Голос України. - 14 верес. - С. 1. - Укр. мовою.

Про заходи у зв'язку з 60-ю річницею голодомору в Україні: Указ Президента України від 19 лют. 1993 р. // Вільна думка. - 1993. - 11-18 квіт. - С. 1, 16; Голос України. - 26 лют. - С. 2.

Солоненко M. Смерть приходила з центру: Парт. док. підтверджують:
голодомор на Україні організувала... ВКП(б) // Культура і життя. - 1993. - 11 верес. - С. 4; Слобід, край. - 8 черв.

1932-33 pp.: Голодомор: (Публ. док.) // Уряд. кур'єр. - 1993. - 20 лют. - С. 6.

Шкробот П. Трагедія - мовою документів // Поділля. - 1993. - 4 черв.

1994

Гордійчук О. Злочин, котрому нема аналога в світі, або Погляд на голодомор 1932-1933 pp. через призму партійних та інших документів // Поклик сумління. - 1994. - № 12. - С. 2.

Як нищили українське село: [Док. 1930-1932 pp.] // Укр. слово. - 1994. -10 лют. - С. 13-14.

1996

Вони повстали проти геноциду / Підгот. В. Сергійчук // Молодь України. - 1996. - 8 серп.

1997

Національні процеси в Україні: історія і сучасність: Док. і матеріали:
Довідник: У 2 ч. Ч. 2 / У поряд.: І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка; За ред. В. Ф. Панібудьласки. - К.: Вища шк., 1997. - 704 с.
Голодомор. - С. 200-246.

Писатель и вождь: Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. 1931-1950 годы: Сб. док. из личного арх. И. В. Сталина / Сост. Ю. Мурин. - М.: Раритет, 1997. - 159 с.
Голодомор. - С. 22-69.

Хрестоматія з історії України: Навч. посіб. для вчителів / За ред. B. I. Червінського. - К.: Вежа, 1997. Рец.: Горошко С. Літопис української історії в документах і фактах // Освіта. - 1997. - 2-9 квіт. - С. 3.

1998

Хрестоматія з історії України: Посіб. для 10 кл. серед, шк. / У поряд.: С. В. Кульчицький, О. І. Ганжа. - К.: Освіта, 1998. - 176 с. Голодомор. - С. 120-134.

Хрестоматія з новітньої історії України (1917-1945 pp.): Навч. посіб. для 10 кл. серед, шк. - К.: Генеза, 1998. - 400 с. Голодомор. - С. 276-287.

Чорна книга України: 36. док., арх. матеріалів, листів, доп., ст., дослідж., есе / Упорядкув., ред. Ф. Зубанича; Передм. В. Яворівського. - К.: Вид. центр "Просвіта", 1998. - 784 с.
Національна катастрофа України (голодомор 30-х). - С. 123-219.
Рец.: Бондар О. Не забуті жахи голодомору // Думська площа. - 1998. - 21 листоп.

Голодомор мовою документів / Підгот. В. Терен // Час. - 1998. - 6-13 листоп. - С. 7.

Про встановлення Дня пам'яті жертв голодомору: Указ Президента України № 1310/98 від 26 листоп. 1998 р.: [День пам'яті голодомору відзначатиметься щорічно у четверту суботу листоп.] // Уряд. кур'єр. - 1998. - 28 листоп. - С. 4.

Про 65-і роковини голодомору в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України // Уряд. кур'єр. - 1998. - 29 жовт.

Чорна книга України: [Урив. з кн.] // Слово. - 1998. - 11 груд.

1999

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 pp.): Джерелознавче дослідж. - К., 1999. - 359, [11] с.: ілюстр.
Нищення селянства. - С. 247-252.
Рец.: Романюк П. // Визвол. шлях. - 2000. - Кн. 2. - С. 96-101.
Хорунжий Ю. Червоний терор // Укр. слово. - 2000. - 10-16 лют. - С. 7.

За геноцид - до суду: [Лист на ім'я Ген. Прокурора М. Потебенька з проханням про порушення кримінальної справи за фактами примусової смерті під час голодомору, організованого комуністичною владою] // Січеслав. край. - 1999. - № 3. - Підпис: Дніпропетр. обл. об'єднання ВУТ "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка.
Відлуння: "За геноцид - до суду": [Відповідь нач. управління нагляду за проведенням слідства органами прокуратури В.Ю. Черникова] // Січеслав. край. -1999. - № 8. - С. 3.

Кузьминец А., Сокур В. Такого массового людоедства не знал ни один народ: [Публ. док.] // Независимость. - 1999. - 3 дек. - С. 4, 13.

Лук'яненко Л.Г. До керівників українських громад: Звернення: [Про створення міжнар. Асоц. дослідників голодоморів в Україні] // Самост. Україна. -1999. - Ч. 25-26. - С. 4. - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 5).

Лук'яненко Л.Г. Клопотання про порушення кримінальної справи за статтею 93, п. "е" КК України: [За фактами примусової голодної смерті громадян України в 1932-1933 роках] // Самост. Україна. - 1999. - Ч. 25-26. - С. 4. - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 5).
[Відповідь прокуратури Києва на звернення Асоц. дослідників голодоморів про притягнення до кримінально відповідальності винних у геноциді] // Самост. Україна. - 1999. - Ч. 11-12. - С. 5 - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 2).

Портет темряви: Свідчення, документи і матеріали: У 2 кн. / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; Авт.-упоряд. П. Ящук. - К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1999. - Кн. 1. - 705 с.

Портет темряви: Свідчення, документи і матеріали: У 2 кн. / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; Авт.-упоряд. П. Ящук. - К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1999. - Кн. 2. - 611 с.

Статут Асоціації дослідників голодоморів в Україні // Самост. Україна. - 1999. - Ч. 5-6. - С. 6-7. - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 1).

Портрет темряви: Свідчення, документи і матеріали у двох книгах / Асоціація дослідників голодоморів в Україні. - Кн. Перша. - К., 1999.


2000-2006

2000

Ковальчук А. Спочатку голодомор з'явився на папері...: [Огляд постанов ЦК ВКП(б)] // Нар. газ. - 2000. - 16-22 берез. - С. 5: ілюстр.

2001

Командири великого голоду: Поїздка В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. / За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. - Київ: Генеза, 2001. - 399 с.

2002

Голод 1932-1933 років на Черкащині. Документи і матеріали / Держархів Черкаської обл.; Авт.-упоряд. Т. А. Клименко, С. І. Кононенко, С. І. Кривенко. - Черкаси: 2002. - 224 с.

З історії голодомору 1932-1933 рр. на Сумщині: нарис-огляд / Укладач переліку документів та списку фондів Л. А. Покидченко. Відповідальна за випуск Л. Я. Заїка. - Суми, 2002. - 61 с.

2003

Голодомор на Чернігівщині 1932–1933 рр. мовою документів: Тематичний перелік / Упорядн.: Л.П. Коноваленко, А.В. Морозова, Н.М. Полетун. Ред. А.І. Неділя. [Державний архів Чернігівської області]. – Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2003. – 72 с.

Український Голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив / Упоряд. о. Ю. Мицик. - Т. 1. - К.: Вид. дім. "КМ Академія", 2003. - 296 с.

Famine-Genocide in Ukraine, 1932-1933: Western Archives, Testimonies and New Research / Edited by Wsevolod W. Isajiw. – Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, Toronto, 2003 (ISBN 0-921537-56-5).

Published on the 70th anniversary of the 1932-1933 Famine in Ukraine, the book presents an analysis of documents about the Famine found in Western and Russian archives. It examines reports about the Famine sent at the time by the German, Italian, and British consulates to their governments. Up to now, little has been written about these reports. The reports give a shocking picture of the unbelievable tragedy that the Famine was. They also indicate that the Famine was brought about intentionally by the Soviet government of the time. The book examines Famine witness testimonies collected both in the West and in Ukraine since its independence. It shows the pressure exerted by the Soviet regime on the Western press to deny the Famine and the willingness of some reporters to comply. It also contains an article on the letters by Stalin, recently discovered in the Russian archives, linking the Famine to Stalin's hatred of the Ukrainian independence movement of the time. The book also examines two other famines in Ukraine spawned by the Soviet regime in the twentieth century. An extensive bibliography on the 1932-1933 Famine is included.

2004

Український Голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив / Упоряд. о. Ю. Мицик. - Т. 2. - К.: Вид. дім. "КМ Академія", 2004. - 443 с.

Документи з фондів центральних державних архівів України / Парламентські слухання щодо вшанування памяті жертв голодомору 1932-1933 років 12 лютого 2003 р. / Верховна Рада; Кабінет Міністрів України. - К., 2003. - С. 121-154.

2005

Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Матеріали до бібліографії документальних публікацій

2006

Український хліб на експорт: 1932-1933 / Упоряд.: В. Сергійчук. Редкол.: Г. Боряк, Р. Круцик, Ю. Куляс, В. Лозицький, Н. Маковська, В. Сергійчук, Б. Федорак, І. Юхновський. - К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. - 432 с.

Голодомор 1932-1933 років на Сумщині / Упор.: Покидченко Л. А. Державний архів Сумської області; Сумська облдержадміністрація; Сумська облрада. - 1 вид. - Суми: Видавництво "Ярославна", 2006. - 356 с.: іл.

"Столиця відчаю": Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців. Свідчення, комментарі / Упор.: Т. Поліщук. - Харків-Нью-Йорк-Львів: "Березіль", 2006. - 416 с.

На початок