Голод 1932-1933 років на Черкащині. Документи і матеріали

Звертатися:
chda@pub.nensi.net

Please contact:
chda@pub.nensi.net

Голод 1932-1933 років на Черкащині. Документи і матеріали /
Держархів Черкаської обл.; Авт.-упоряд. Т. А. Клименко, С. І. Кононенко, С. І. Кривенко. - Черкаси: 2002. - 224 с.

ISBN 966-95518-9-2

Документи, спогади, списки, народна творчість, які включено до збірника, висвітлюють трагичні події, що відбувалися на Черкащині під час голодомору 1932-1933 років.

Збірник є даниною пам'яті черкащанам, які загинули мученицькою смертю від голоду.

Для істориків, викладачів, вчителів, студентів, краєзнавців, молоді, широкого читацького залу.


Зміст

Від авторів-упорядників

Ще раз про голодомор

Голод на Черкащині

Документи розповідають 1932 р.

Спогади людей, які пережили голодомор 1932-1933 років

Публікації у газетах про голод 1932-1933 років

Насильна колективізація та штучний голод 1932-1933 років у народній творчості
(співомовки, анекдоти, примовки, прислів'я, думи, прикази, вірші)

Списки померлих від голоду в 1932-1933 роках

Списки скорочень

Іменний покажчик

Географічний покажчик

Перелік документів і матеріалів


Від авторів-упорядників

З кінця 80-х років у пресі почали з'являтися перші публікації архівних документів про голодомор 1932-1933 років. Над забороненою темою було трохи відкрито завісу таємниці. Укладачі збірника ставили собі за мету зібрати в одне ціле архівні документи і матеріали, які б дали повну уяву про жахливу українську трагедію, що сталася 70 років тому на Черкащині.

Збірник документів про голод 1932-1933 років у Черкаському краї відображає соціально-економічний стан його сіл, політику держави відносно селянства, яка призвела до голоду, та його страшні наслідки.

Під час роботи над збірником була проведена значна робота по виявленню документів у фондах партійних та радянських органів, матеріалів місцевої преси, як держархіву Черкаської області, так і Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України та Центрального державного архіву громадських об'єднань України. До збірника вміщено лише частину з них. Крім цього подаються також раніше опубліковані у різних виданнях архівні документи та матеріали, що значно поповнює джерельну базу збірника.

Сподіваємось, що введення цих документів і матеріалів у науковий обіг стимулює дослідження теми і згодом побачать світ інші видання, які будуть нагадувати майбутнім поколінням про ті страшні роки, коли заради здійснення привабливої ідеї тисячі наших земляків змушені були помирати без хліба, коли для того, щоб вижити, діти зрікалися батьків, коли на базарах кипіли котли з людським м'ясом.

У збірнику публікується 95 документів і матеріалів, археографічне опрацювання яких проведено у відповідності з "Правилами издания исторических документов" (М. - 1986).

Документи і матеріали подані у збірнику як повністю, так і у вигляді витягів з них. Скорочення, як правило, зроблені у тому випадку, якщо певна частина документу не відповідає темі збірника або не відноситься до регіону. Назви населених пунктів, округів, районів подані за адміністративно-територіальним поділом того часу.

Архівні документи подаються мовою оригіналу із збереженням стилю викладу та мовних особливостей часу. Орфографічні та синтаксичні помилки виправлені без застережень. Недописані, пропущені, нерозбірливі слова, неточності доповнені чи замінені в квадратних дужках.

Особливо бережно опрацьовані заяви, листи, спогади. Напівписьменні чи зовсім неписьменні дописувачі, як могли, викладали свої думки.

Документи збірника мають редакційні заголовки та посилання на їх місцезнаходження.

Всі особливості датування документів застережено у текстуальних примітках або позначкою "не раніше" такого-то числа.

Користуватися збірником допоможуть додатки: список скорочень, іменний та географічний покажчики, перелік документів.

Автори-упорядники висловлюють щиру подяку всім, хто допоміг створити архівну колекцію "Спогади черкащан про голод 1932-1933 років", яка продовжує поповнюватися та дослідникам-популяризаторам архівних документів, а також працівникам відділів реєстрації актів громадянського стану райдержадміністрацій та міськвиконкомів області за проведену роботу по виявленню статистичних відомостей про народжуваність та смертність населення у 1932-1933 роках.

На початок