Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


Голод 1946–1947 років на Миколаївщині. Мовою архівних документів

Голод 1946–1947 років на Миколаївщині. Мовою архівних документів
Миколаїв: Видавець Шамрай П. М., 2010. – 300 с.

Голодомор 1932–1933: запорізький вимір.

Голодомор 1932–1933: запорізький вимір /
Запоріжжя: Просвіта, 2008. – 320 с.

Kолекція документів Галузевого державного архіву Служби безпеки Україні на офіційному сайті СБУ

"Голодомор 1932-1933 рр. в Україні"

Kолекція документів Галузевого державного архіву Служби безпеки Україні на офіційному сайті СБУ

Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр.

Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр.: Науково-документальне видання /
М. М. Старовойтов, В. В. Михайличенко. - К.: ВД "Стилос", 2008. - 288 с., іл.

Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Матеріали до бібліографії документальних публікацій

Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 /
Матеріали до бібліографії документальних публікацій
Упорядники: Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський.
Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2005. - 55 с.

Файл у форматі pdf (428 Кб)

Голодомори в Україні: Одеська область

Голодомори в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) /
Дослідження, спогади, документи
/ Кол. авт. та упоряд. - Одеса: Астропринт, 2007. - 460 с.

Файл у форматі pdf (16 Кб)

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів /
Кер. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - 605 с.

Голодомор 1932-1933 років на Черкащині

Голодомор 1932-1933 років на Черкащині. Книга пам´яті в документах та спогадах. -
Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2007. - 484 с.

Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька област

Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область: Документи і матеріали /
Авт.-упоряд.: Ф. А. Винокурова, Р. Ю. Подкур. - Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1998. - 224 с.

Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині

Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині /
Мовою архівних документів. Збірник документів і матеріалів. Державний архів Кіровоградської області. - Кіровоград, 2008. - 368 с.

Файл у форматі PDF (2,25 MB)

Голод 1932-1933 років на Черкащині. Документи і матеріали /
Державний архів Черкаської обл.; Авт.-упоряд.: Т. А. Клименко, С. І. Кононенко, С. І. Кривенко. - Черкаси: 2002. - 224 с.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: Документи і матеріали

Голодомор 1932-1933 років в Україні: Документи і матеріали /
Упоряд.: Р. Я. Пиріг; НАН України, Інститут історії України. - К.:, Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 1128 с.

Голодомор в Україні:<br>Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.).<br>Спогади, документи, дослідження

Голодомор в Україні:
Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.).
Спогади, документи, дослідження
/
Упор.: Л. Г. Білоусова, О. М. Барановська, Т. Є. Волкова, Г. Л. Малінова, Г. М. Паніван, В. В. Харковенко. - Одеса: "Чорномор´я", 2005. - 152 с.

Голодомор на Чернігівщині 1932-1933 рр. мовою документів: Тематичний перелік

Голодомор на Чернігівщині 1932-1933 рр. мовою документів: Тематичний перелік /
Упорядн.: Л. П. Коноваленко, А. В. Морозова, Н. М. Полетун. Ред. А. І. Неділя. [Державний архів Чернігівської області]. - Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2003. - 72 с.

Файл у форматі pdf (541 Кб)

Дзеркало душі народної: Спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні "Розсекречена память" /
Упор. В.Даниленко. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 767 с.

Файл у форматі PDF

З історії голодомору 1932-1933 рр. на Сумщині: нарис-огляд /
Укладач переліку документів та списку фондів Л. А. Покидченко. Відповідальна за випуск Л. Я. Заїка. - Суми, 2002. - 61 с.

Файл у форматі PDF

Імена, повернуті із забуття

Імена, повернуті із забуття /
За матеріалами судових справ репресованих селян 1929-1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області. Державний архів Кіровоградської області. - Кіровоград, 2008. - 130 с.

Файл у форматі PDF (5,76 MB)

Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині

Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині /
Центр по дослідженню історії та культури Полтавської облдержадміністрації; Державний архів Полтавської області. - Полтава, 1997. - 264 с.

Колективізація і голод на Україні: 1929-1933

Колективізація і голод на Україні: 1929-1933. Збірник матеріалів і документів /
АН України. Інститут історії України та ін.: Упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; Відп. ред.: Кульчицький С. В. - Київ: Наукова думка, 1992. - 736 с. - Додатки: 643-733 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

Національна книга Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні /
Миколаївська область. - Миколаїв: Видавництво "Шамрай", 2008 - 864 с.

Файл у форматі PDF (12,6 MB)

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

Національна книга Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні /
Одеська область: [у 2 ч.] - Одеса: Астропринт, 2008. - Ч. 1 / Ред. кол. М. Д. Сердюк (голова) та ін. - 2008. - 1008 с.

Файл в форматі PDF (6,9 MB)

Національна книга Пам´яті про жертви Голодомору 1932-1933 років в Україні: /
Український інститут національної пам´яті. Хмельницька обласна державна адміністрація. Державний архів Хмельницької області. Хмельницька область, Том 1, 2008. - 752 с.

Файл у форматі PDF (8,4 MB)

Правда про голодомор на Одещині. Березівський район /
Упоряд. Ніточко І. І. - Одеса: Астропринт, 2008. - 220 с.

Файл у форматі PDF (14 MB)

Спокута
Голодомори на Запоріжжі (1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 рр.)
/
Статті, документи, спогади. - Запоріжжя: "Дніпровський металург", 2008. - 520 с.

Файл у форматі PDF (2,6 MB)

Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг.

Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. /
Сост.: О. В. Хлевнюк, Р. У. Дэвис, Л. П. Кошелева, Э. А. Рис, Л. А. Роговая. Федеральная архивная служба России; Российский государственный архив социально-политической истории. - М.: РОССПЭН, 2001. - 798 с.; ил.

"Столиця відчаю"

"Столиця відчаю" /
"Столиця відчаю":
Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців. Свідчення, комментарі /
Упор.: Т. Поліщук. - Харків-Нью-Йорк-Львів: "Березіль", 2006. - 416 с.

Як нас морили голодом

Володимир Сергійчук. Як нас морили голодом /
Вид. 3-е, доповнене /
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства. - К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. - 392 с.

Волинь пам’ятає

Волинь пам’ятає. Відлуння на Волині голодомору 1932-1933 років у радянській Україні /
Автори-упорядн. М. М. Кучерепа, В. В. Ткачук; за заг. ред. М. М. Кучерепи. – Луцьк: РВГ Науковий центр історичних студій Волині”, 2008. - 264 с.: 36 іл.

На початок
На початок