Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр.


Розділ ІІ
Документи місцевих партійних та радянських органів, місцевих органів НКВС
Тогочасні публікації місцевих газет


№25
Політлист секретаря
Білокуракинського РПК секретарю ОПК

24 червня 1930 р.

Таємно
т. Приходько

Білокуракинський РПК повідомляє, що 19-ІІ-30 р. о 12 годині дня зібралась купа жінок та куркулів на площі навколо с/ради с. Лубянки, до цієї толпи приєдналась частина середняцько-бідняцької маси села неколективізовані, ця толпа вимагала від с/ради та Уповноваженого РВК повернення їм посівного матеріалу та відпуску краму. Голова с/ради та актив села втекли з с/ради, вся толпа жінок та чоловіків знайшла прийомщика, котрий приймав посівматеріал, й потребували від нього повернення посівматеріалу, приймач був винужден повернути посівматеріал, ця толпа забрала посівматеріал, на цьому й скінчилось.

20-II-30 р. виступають жінки членів колгоспу, які теж вимагали повернути їм посівний матеріал. Представником РВК т.Чередниченко та активом села було розоблачено цей намір, толпа була задоволена цим роз'ясненням.

22-II-3О р. знов виступають жінки с/г артілі "Пятикутня Зірка", з'явились до зсиппункту і вимагали повернути їм хліб, при-йомщик був винужден повернути цього хліба, але з цієї артілі 7 господарств залишається дійсними членами, які не брали свого хліба, в цей день подано заяв до правління про вихід з артілі 41.

Мається по Заводянській с/раді подача заяв про вихід з артілей в кількості 50 штук, ці заяви були подані в час куркульських виступів із села Круглого Містківського району. По всім останнім с/радам члени колгоспів мають устойчивість. Після проведення масової роботи серед членів колгоспів усі ті члени, котрі подавали заяви про вихід, потребували повернути їм їхні заявки і залишились членами артілей, за вийнятком членів

Т-ва СОЗ ім. т. Чубаря Лубянської с/ради.

У Дем'янівській с/раді під час наскоку куркульських банд артіль ім. Ворошилова розібрала свій посівфонд з приводу того, щоб не пограбували. Після виїзду бригади до с. Дем'янівки в кількості 4-х чоловік, які провели масову роз'ясовчу роботу посеред колгоспів, артіль звела весь посівфонд.

Під час виступу куркулів з села Круглої в н/районІ куркулі почали гартуватися до виступу, в деяких куркулів знайдена зброя -4 відріза та 1 берданка, це знайдено по Дем'янівській с/раді, ці куркулі брали участь в виступах, які затримані й знаходяться під вартою, затримка зазначених куркулів була проведена активом села.

З району зникло 15 чоловік куркулів, з котрих встановлено, що брали участь в банді 3 чоловіки. Один куркуль Хмеленко Пилип Петрович, який знаходиться в Ново-Айдарі Ново-Айдарського району.

Районова парторганізація, комсомол, члени артілей та КИС мобілізували самі себе на боротьбу з куркульськими виступами -резерв в районному центрі не досить озброєно та й з озброєних більшість - охотничими рушницями.

Куркулями ізбито активу по Коноплянівській с/раді 21 чоловіка, а також було ночне покушеніє на секретаря Дем'янівської с/ради Верезуна, крім того, взято в артілі 5 коней, з них 2 з упряжжю та 2 саней.

Цією бандою знищено зовсім в Коноплянівській с/раді бібліотеку та устаткування в х/читальні, забрано в зав. х/ч Костяникова всі речі, по Дем'янівській с/раді зовсім розгромлено канцелярію с/ради та все устаткування, в школі знищено шкаф та все шкільне та канцелярське приладдя. Виявлення збитків перевалиться й буде повідомлено в слідуючому політлисті.

Секретар РПК /Сукач/

Державний архів Луганської області, ф. П 4, оп. 1.спр, 588, арк.97.


№26
Витяг з протоколу № 2
засідання бюро Новопсковського райпарткому

4 січня 1932 р.

СЛУХАЛИ: Інформація т. Бойченко про те, що кандідат КП(б)У тов. Вагин, Голова Робочкому зв'язку, підбурював робітників пошти, щоб вони подавали заяви про залишення посад, з огляду на те, що не дають хлібного пайка, деякі це зробили, а на пошті маються заяві окремих поштовиків про уход з роботи, в перших числах січня відбулися збори співробітників пошти, де проводилась куркульсько-контрреволюційна агітація "мовляв, хліб - у нас, млини - у нас, ми пухнемо з голоду, большіе дурні", і нарешті подали телеграму до Нарком-Постачання про видачу пайка.

Державний архів Луганської області, ф. П-6, оп. 1, спр 20, арк. 9.


№27
Витяг з протоколу №7 загальних зборів
Новороссошанського партосередку "Закриті"

8 квітня 1932 р.

Загальні збори констатують: во время сева поставить партійно-комсомольський контроль для сохраненія посівматеріала, щоб не було похіщено сіячами для харчування родин сіячів.

Голова зборів Свірідов

Секретар /нерозбірливо/

Державний архів Луганської області, ф. П-267, оп. І, спр. 108, арк.27,27 зв.,29.


№28
Лист колгоспника Лук'яна Павловича
до брата - червоноармійця

9 травня 1932 р.

Письмо от извесного твого брата Лукян Павловича. Здрастуй дорогой мой братуха Максим Павлович ...

Жизнь наша совсем плохая, а імено почему - потому что кушать нечево, їмо только макуху, та й то по-трудоднях дают, так шо наша жизнь не очень себе, посівна компанія теж плоха. Обстоятельство нашей засів, кампанії таке: лошаді совсем стали, потому что кушать нічево, сена нима, полови теж, тольки 1 солома житна. Люде живут теж так. Так вот яка бувает картіна на полі: лошадь ляга, потому что голодна, а чоловік коло неї сіда, потому что кушать нічого, встає чоловік і говорит: вставай, іще підем, а вона не встает. Вире її за хвіст підніма, підняв і поїхав, сколко видно, поки вже упаде через 10 сажен, потом обратно за хвіст і піднімати, так шо у наших коней почти у всех хвости набік, все тягаємо та добиваємося куска.

Державний архів Луганської області, ф. П-267, оп. 1, спр. 73, арк.25, 25 зв.


№29
Витяг с протоколу
засідання бюро Новопсковського РПК

18 червня 1932 р.

...

б) Що в районі маються випадки, коли окремі колгоспи одержували посівне просо та використовували його на харчування, райколгоспспілка, земвідділ та уповноважені РПК не приняли ніяких заходів щодо такого використання посів, фондів (Ново-Розсош, Булавинівка, Олексіївна, Дем'янівка, Курячівка).

Державний архів Луганської області, ф. П-6, оп. 1, спр. 20, арк. 79.


№30
Заява від громадянки Никоненко Г.Я.
до Бюро Партизан Новопсковського району про збільшення пенсії

[...] червня 1932 р.

Мій чоловік партизан, інвалід, зовсім непрацездатний і немає правої ноги, я теж розбита паралічем, не дивлячись на вищевикла-дене, нам не видають ніяких харчових продуктів і пенсію не одержуємо четвертий місяць. Прошу Бюро Партизан звернути на наше положення увагу й побільшити пенсію (одержуємо пенсії по 6 карбованців на місяць).

Моя адреса: Булавинівка
Галина Яківна Никоненко

Державний архів Луганської області, ф. П-267, оп. 1,спр.64,арк.13.


№31
З доповідної записки ДПУ УСРР у ЦК КП(б)У
про тенденції до виходу з колгоспів на Україні

13 липня 1932 р.

Дополнительно поступившие материалы местных органов ГПУ сигнализируют о дальнейшем росте требований колхозников об исключении их из колхозов.

Массовый характер выходов и тенденции к выходам из колхозов фиксируются в ряде новых районов.

Если за первые 20 дней июня подача заявлений о выходе из колхозов была отмечена в 239 колхозах 65 районов, со стороны 6126 человек, то за последние 10 дней июня это явление имело место в 306 колхозах 81 района, со стороны 7029 человек.

Всего по Украине на протяжении июня поступило заявлений о выходе из колхозов от 14055 человек в 475 колхозах 111 районов.

Значительно усилились также требования колхозников главным образом из числа подавших заявления о выходе из колхозов, о немедленном возвращении обобществленного ими рабочего скота, инвентаря и выделении озимых и яровых посевов.

Во многих колхозах эти требования зачастую носили групповой характер и сопровождались угрозами самовольного разбора скота и инвентаря, если таковой не будет выдан. В тех случаях, когда руководство колхозов проявляло растерянность и бездействие в части проведения соответствующей работы, отдельные группы колхозников самовольно разбирали скот и инвентарь. Особую активность в этих случаях проявляют колхозницы.

Чаще всего разбирается рабочий скот. На протяжении июня, по далеко неполным данным, было разобрано 1640 лошадей в 70 разных колхозах, из них в третьей декаде июня - 989 лошадей по 52 колхозам.

Отмечавшиеся ранее тенденции к разделу колхозного посева на корню и уборка его в индивидуальном порядке в отдельных районах получили широкое распространение как среди подавших заявления о выходе из колхозов, так и в отдельных группах колхозников.

В третьей декаде июня эти тенденции зафиксированы в 148 колхозах.

По-прежнему тенденции к выходам и выходы из колхозов имеют место, главным образом, в тех колхозах, где вопросам организационно-хозяйственного укрепления их не уделяется достаточного внимания и в основном вызваны:

а) бездеятельностью и бесхозяйственностью правлений колхозов;
б) низкой нормой выработки и задолженностью по трудодням;
в) допущенными классовыми искривлениями и недочетами руководства;
г) нечутким отношением к нуждам колхозников;
д) продовольственными затруднениями.

В некоторых местах усилению тенденций к выходам из колхозов способствует деятельность кулацкого, церковного и прочего враждебного элемента, направленная к развалу колхозов, выражающаяся в проведении антисоветской агитации и распространении всевозможных провокационных слухов.

Вместе с тем в ряде районов сельские и районные организации совершенно недостаточно развернули массово-политическую работу. Особо обращает на себя внимание бездеятельность этих организаций в вопросе принятия соответствующих мер предупреждения выходов из колхозов.

Заместитель председателя ГПУ УССР
Карлсон

ЦДАГО України, ф. 1 , оп. 20, спр. 5480, арк. 53-57.

Опубліковано:
Голод 1932-1933років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - № 74. - С 205-207.


№32
Протокол об'єднаного пленуму Новоайдарського РПК
та РАЙ КК Донецької області

14 серпня 1932 р.

Присутні Ч/Пленуму РПК тов.: Мотієнко, Бондар, Лазаренко, Бардаш, Гусів, Задорожній, Сотніков, Гузьов, Калугін, Березніцкий, Смитана, Літвіненко, Завгородній, Майстренко. Кандидати: Воронков, Юмашев, Давидюкова, Толстопятенко, Шопін, Захарчинко.

Члени Пленуму РайКК тт.: Худоба, Панасенко, Давидюк, Скрипник, Цилуйко, Момот, Данільченко, Воронкова, Бондаренко.

Секретарів партосередків - 12 чол. Уповноважених Райпарко-му - 8 чол. Представники Уч, Контори Масдонстроя - т. Кучин, Часовярский, Фітісов.

Представники Участку Зернорадгоспу "Індустрія" Калікін, Дирекції Мільхонченк

РАЗОМ ПРИСУТНІХ 54 ЧОЛ.

1) СЛУХАЛИ: Про хід вборочної, скиртувальної та хлібозаготівельної компаній 1932 року (доп. тов. Бардаш).

ВИСЛОВИЛИСЬ тт: Кривякин, Захарченко, Гузьов, Бондар, Лісняк, Смитана, Гусев, Калікін, Панасенко, Чирнова, Гребіник, Юмашев, Вільховченко, Васільков, Калугін, Задорожній, УХВАЛИЛИ: Постанова додається.

2) СЛУХАЛИ: Про хід будівництва магістралі Москва-Донбас по Ново-Гандарському району. Співдоповідь Рай К.К. Р.С.І. (Доп. Березніцкий, Данільченко, Кучин, Худоба).

ВИСЛОВИЛИСЬ тт.: Часовский, Сидоренко, Бардаш, Калі-кін, Фітісов, Гамольский, Момот, Мотієнко, Гузьов, Гузій, Бондар, Гусів, Задорожній, Лазаренко, Захарчинко, Лісняк.

УХВАЛИЛИ: Пленум РПК та Рай КК вважає, що расстановка та мобілізація комуністів, а також і хід самої роботи по виконанню будівельної програми не задовільний, внаслідок чого Прорабрайон має недовиконання будівельної програми та наявність на будівництві прориву, а саме:

На земляних роботах недовиконано плян на 11%;

По іскуствінним спорудженням недовиконано програму на 72%;

По цивільному спорудженню зовсім відсутні проекти, чертіжі та кошториси.

Відмітити, що механізмами та автомашинами Прорабрайон задовільнений лише на 25%.

Забезпеченість Прорабрайона грабарями має лише на 50%, а кваліфікованими робітниками на 22%.

Будівельними матеріалами Прорабрайон забезпечений лише на 35%. Прорабрайон недостатньо укомплектований ІТР з боку технічного знання.

Не виконання будплана склалось внаслідок того, що недостатньо було зміцнено партійно профспілкове керівництво на виробництві.

Незадовільно розгорнута партійно-масова та масово-виробнича робота, як то: соцзмагання, ударництво, госпрозрахункові бригади, преміально прогресивна оплата праці та нормування робіт.

Нечітке й недостатнє застосування на виробництві 6-ти історичних вказівок тов. Сталіна.

Трикутником Прорабрайона в недостатній мірі приділено уваги підбору вербовочного апарату, через що вербовщики часто не відповідали своєму призначенню.

Партосередки та Сільради в частині надання допомоги будівництву магістралі так в наборі робочої сили, як і тяглової, проявили слабість, а Уповноваженні РПК не забезпечили контролю над виконанням постанов РПК в частині допомоги магістралі.

Відмітити, що поряд наявності гарних показників окремих виробничих бригад, мали місце невірна організація праці в частині рас-тановки й невмілого використання раб. сили, поступаючої на будівництво, через що мали місце плинності як тяглової, так і робочої сили.

На культурно-побутові умови робітників та грабарів трикутником не було приділено достатньої ваги, через що грабарі й робітники до цього часу повністю не забезпечені матрасами, тапчанами та іншими культурно-побутовими умовами.

[Робітне] постачання харчуванням і деце заготівлі продуктів харчування знаходяться під загрозою зриву на зимовий час.

Апарат ЗРК не відповідає своєму призначенню, особливо Уповноважений та Зав. їдальнею, через що необхідна негайна заміна так - Уповноваженого ЗРК, як і Зав. їдальні.

Об'єднаний Пленум РПК та Рай КК постановляє:

1) Схвалити рішення Обкому КП(б)У та затвердити Постанову Бюро Райпаркому і РПС по питанню переведення 30-тиденника соцдопомоги магістралі й вважать за необхідне об'явити місячник з12/VІП ц.р. по 12/ІХ ц.р.
2) Зобов'язати Комфракцію РВК, а в купі з Ком. частиною Прорабрайону в двохденний термін накреслити конкретні [заходи] соцдопомоги колгоспам та одноосібним секторам, виходячи з наявності прорива на будівництві та потрібної кількості робочої й тяглової сили, а також потреби внутрішніх ресурсів будматеріале та деце заготівель продуктів харчування.
3) Зобов'язати фракцію РВК та всі партосередки на підставі складеного пляну соцдопомоги оказати Прорабрайону максимальну допомогу та організації в наборі тяглової і робітної сили, а також форсування деце заготовок продуктів харчування, водночас перевірити попередню постанову щодо надання допомоги магістралі будматеріалами.
4) Запропонувати партосередкам та Уповноваженим Райпарт-кома в купі з Прорабрайонами забезпечити виконання постанови Бюро Райпаркому та Призидії Райвиконкому щодо переведення 30-тиденника по складанню умов з колгоспами та одноосібниками, шляхом переведення роз'ясовчої кампанії та висвітлення в районній пресі завдань 30-тиденника.
5) Зобов'язати Бюро РПК негайно виділити одного члена Бюро РПК, на якого покласти відповідальність за переведення 30-тиденника, а також І надалі керівництво та догляд за ходом будівництва магістралі та забезпечення закінчення його в строк.
6) Зобов'язати Бюро РПК, партосередки та Прорабрайону забезпечити проведення серед робітників масово-виробничої роботи, посиливши керівництво фракції Строй Робіткоме, забезпечивши грабарів та робітників відповідними культ-побутовими умовами.
7) Запропонувати Транспортному Партосередку переглянути розташування партійно-комсомольських сил на виробництві з метою зміцнення парткерівництвом всіх виробничих бригад.
8) Запропонувати Транспортному Партосередку та Партчастині Прорабрайону в двохденний термін перевірити соціяльний стан робітників магістралі, негайно очистивши будівництво від клясово-чуждого елемента, одноразово проводячи рішучу боротьбу з куркульською агітацією на будівництві, не припускаючи ні в якому разі засміченности робітників куркульськими елементами.
9) Доручити Редакції Райгазети широко висвітлювати перебіг роботи по переведенню 30-тиденника соцдопомоги.

3) СЛУХАЛИ: Про стан радгоспу "Скотовод". Співдоповідь Рай КК РСІ. (Доповідачи тт. Сотніков та Худоба).

ВИСЛОВИЛИСЬ: Лутченко, Скубак, Мартинов, Бардаш, Юмашев, Мотієнко.

УХВАЛИЛИ: 1. Відмітити незадовільне керівництво Радгоспом з боку Директора тов. Сотнікова, Контрольора НКЗС тов. Лутченко та Секретаря парт осередку тов. Скубака, що призвело до зриву вборки сіна, значної загибелі молодняку рогатої худоби (за З місяці заг, 400 шт.), невиконання програми нового будівництва та зриву переведення сілосної компанії, що ставить під загрозу зимівлю м'ясо-молочної худоби в радгоспі.

2. Відмітити, що, не дивлячись на організацію радгоспу, ще в квітні місяці й останній період з В.-Теплянського району в Н.-Гайдар в червні місяці, все ж таки скот й до цього часу знаходиться в Верхнє-Теплянському районі, який не має належного догляду, внаслідок чого й маємо велику кількість загибелі скоту, а тому терміново [запра...] В.-Теплянський РПК та Рай КК про загибель скоту та про маючуюся там безгосподарність.

Слідчим органам провести слідство й при виявленні винних притягнути до відповідальності.

3. Запропонувати Директору радгоспе тов. Сотникову, контрольору НКЗС тов. Лутченко та Секретарю партосередку тов. Скубаку негайно перебудувати керівництво радгоспом відповідно до останніх рішень ЦК ВКП(б) та 6-ти історичних вказівок тов. Сталіна, зміцнюючи [єдиноначаліє] дирекції та ділову ув'язку в роботі трикутника радгоспу.

4. Попередити тов. Сотнікова, Лутченко та тов. Скубака, що в разі ними на протязі декади не буде перебудовано роботу по новому та досягнуто рішучого зламу в форсуванні нового будівництва, закладки сілосу та збиранні сіна, питання буде поставлено про перебування їх в партії та притягнення до судової відповідальності.

5. Запропонувати Радгоспному партосередку негайно перебудувати свою роботу відповідно до постанов ЦК КП(б)У від 12/VІІ та промови тов. Кагановича на Пленумі МК ВКП(б), максимально посилюючи партмасову роботу серед робітників радгоспу.

6. Зобов'язати Фракцію радгоспу та партосередок негайно будівництво стаєнь забезпечити буд. матеріалом.

Для доставки буд. матеріалів з пристанційних пунктів в радгосп дирекції радгоспу негайно скласти умови з околішними колгоспами.

Фракції РВК та РКС надати радгоспу максимальну допомогу в організації роботи.

7. Зобов'язати Комфракцію радгоспу та партосередок значно покращити культурно-побутові умови та харчування робітників радгоспу.

8. Запропонувати трикутнику радгоспу на підставі перебудови роботи по-новому забезпечити цілковите виконання програми будівництва до 1/Х ц. р. та забезпечити поголів'я радгоспу фуражем.

9. Комфракції РВК, РКС МТС та партосередкам сіл: Дмитрівна, Олексіївна та Колядівка надавати радгоспу всебічну допомогу в наборі робочої сили та переведенню осінньої посівкампанії.

Секретар РПК
/підпис/ Мотієнко

Державний архів Луганської області, ф. П-53, оп. 1, спр. 777, арк. 1 -2 зв.


№33
Телеграма заступника голови Ради праці і оборони В.В. Куйбишева
в ЦК КП(б)У про необхідність прискорення відвантаження зерна з України на експорт

27 серпня [1932 р.]

Вместо установленного Вам правительством плана отгрузок августе порты 190 тыс. т Вами отгружено только 20 тыс. Таковое положение приводит большим валютным потерям, связанным невыполнением контрактов, простоем тоннажа, также подрыву авторитета рынках. Предлагаю немедленно усилить первую очередь отправку порты, отгрузить до конца месяца тоннах пшеницы 30 тыс., ячменя- 20 тыс., ржи - 10 тыс., не считая уже отгруженного. Примите как боевое задание ежедневных отгрузках, телеграфируйте комзагсто. Куйбышев.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5446, арк. 23.

Опубліковано:
Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - № 95. - С. 235.


№34
Постанова бюро Луганського міськкому КП(б)У
про недопустимість витрачання хліба на громадське харчування
в їдальнях колгоспів

31 серпня 1932 р.

1. Руководствуясь директивой ЦК и Обкома предложить фр. Райколхозсоюза и Сельпартячейкам выдачу хлеба при общественном питании, за исключением трактористов, не допускать. Правления колхозов, нарушающих эту директиву, привлекать к суровой ответственности за разбазаривание продовольственных фондов колхозов.

2. Предложить фр. Райколхозсоюза обеспечить полностью выдачу колхозникам натурального аванса, в соответствии с решением ЦК и Совнаркома, исключительно по трудодням, не допуская уравниловки, а в тех колхозах, где допущены искривления решений ЦК, Совнаркома и Колхозцентра, немедленно исправить ошибки, а виновников, допустивших нарушение указанных директив, привлечь к ответственности.

3. Предложить РКС и партячейкам установить такой порядок, чтобы колхозники, находящиеся на работе, получали общественное питание (горячую пищу), принося свой хлеб.

4. В связи с грубым нарушением директив партии и правительства о выдаче натуральных авансов колхозникам и разбазаривании продовольственных фондов в артели "Демьяна Бедного" Ореховского сельсовета (выдача более 20% обмолота, выдача по 800 грамм хлеба взрослому и 400 грамм подросткам в общественном питании), просить Президиум Гор. КК - председателя колхоза - коммуниста т. Павлюченко, завхоза - кандидата партии -т. Кубаткина и других членов правления коммунистов привлечь к партийной ответственности. Одновременно с этим предложить фр. Райколхозсоюза срочно проверить работу правления колхоза "Демьяна Бедного" и лиц, допустивших грубейшее извращение директив партии и правительства, привлечь к ответственности.

5. Бюро Ореховской партячейки за непринятие решительных мер в отношении коммунистов, работающих в правлении колхоза "Демьяна Бедного" и допустивших искривления линии партии и правительства как в выдаче авансов, так и разбазаривании продовольственных фондов колхоза, объявить строгий выговор с предупреждением и предложить немедленно разоблачить нарушителей директив партии и правительства перед колхозной массой.

г. Луганск
1/ІХ-32 г.

фр. Міськради, РКС,
сельпарт-ячейкам, КК-РКИ. -
к протоколам

Державний архів Луганської області, ф.П-5, оп. 1. спр. 79, арк. 77.


№35
Протокол 4-2 пленуму
Новоайдарського РПК Донецької області

13 вересня 1932 р.

Присутні Члени Пленуму тов.тов.: Бондар, Лазоренко, Завго-родній, Юмашев, Ільїнова, Бардаков, Деніченко, Толстопятенко, Давидюкова, Літвіненко, [Ста...]

Представник Обкому КП(б)У т. Грабовський, Уповноважений Обк. тов. Жиров, тов. Торба.

Секретаріат Парт.ос.-15 ч., Голів С/Р- 15 ч., Голів колгоспів -17 ч., Уповноважених РПК та роб. з Луганськ - 24. Разом - 84 ч.

1. СЛУХАЛИ: Хід виконання хлібозаготівлі (тов. Калугін)

ВИСЛОВИЛИСЬ

тов.: Мирошниченкова, Бойченко, Гузьов, Смитана, Якушев, Бондар, Пучков, Захарченко, Бондар, Ільїнова, Лісняк, Грабовський, Торба

УХВАЛИЛИ: По стану на 13/ІХ ц.р. річний план хлібозаготівлі в районі виконано на 11,1%, з них по колгоспному сектору - 13,5%, одноосібному сектору - 2,9%, по твердому завданню з куркульської частини села лише 14%. Зокрема вересневий плян хлібозаготівлі в районі виконано лише 15%, з них: по колгоспному сектору - 24,9% й одноосібному сектору - 3%.

Відмічаючи неприпустимо ганебний стан виконання хлібозаготівлі та невиконання постанов ЦК КП(б)У й Обкому в цій справі, особливо по одноосібному сектору й зокрема по селах: Смолянино-во, Н-Гайдар, Мало-Вендилівка, Царівка, Колпаки, Штурмово, Денижниково, Співаковка, Баурге[...], що сталося внаслідок правоопортуністичного [...] та потурання на самоплив з боку секретарів партосередків, уповноважених РПК та голів С/Рад і колгоспів (комуністів) цих сіл, з одного боку, й відсутність справжньої більшо-витської масової політичної роботи серед колгоспників й бідняків та середняків-одноосібників, з другого боку, в той час не даючи рішучої відсічи куркульській агітації [...] на підрив хлібозаготівель.

ПЛЕНУМ РПК ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Стверджуючи цілком і повністю постанову Бюро РПК від 11/ІХ ц.р. про виключення з лав партії за правий опортунізм на практиці керівників с М-Вендилівки: Приз, Лесина, Соколика та оголошення догани й виведення зі складу пленуму РПК Літвіненка й Задорожнього (останній зі складу Бюро РПК) й оголошення догани керівникам с. Співаківки, Бондаренко, Сизову, Данілевскому й Уповноваженому РПК т. Крамаренко Пленум РПК доручає Бюро РПК й надалі вести рішучу боротьбу з проявами будь-якого ухилу від генеральної лінії партії, мобілізуючи по більшовитськи партійно комсомольські і колгоспні маси на успішне закінчення виконання пляну хлібозаготівлі, форсуючи молотьбу хліба та збирання соняшнику.

2. Зобов'язати всі партосередки, С/Ради та Уповноважених РПК широко розгортаючи політично-масову роботу підпорядковуючи хлібозаготівлям роботу всіх громадсько-політичних організацій села (сільбудів, хат читалень, шкіл і та ін.) виконання вересневого пляну хлібозаготівлі та недовиконання серпневого плану по колгоспному й одноосібному сектору закінчити повністю до 25/ІХ ц.р.

3. Враховуючи сприятливий стан погоди, що дає цілковиту можливість закінчення виконання плану хлібозаготівлі по одноосібному сектору встановленого Урядом й Обкомом КП(б)У строку.

Зобов'язати всі партосередки, Уповноважених РПК та С/Ради забезпечити виконання хлібозаготівлі в установлені урядом терміни до 1/Х ц.р. по одноосібному сектору.

4. Всі терміни виконання хлібоздачи по твердим завданням з куркульсько заможньої частини села закінчились, але завдання виконано лише в районі на 14% і збоку партосередків та Сільрад особливо сіл: Н-Гайдар, Смоляниново, до куркульсько заможньої частини села заходів адміністративно-судового порядку майже не вживається, що свідчить про правоопортуністичне ставлення партосередків та Уповноважених РПК цих сіл до виконання хлібоздачі по твердим завданням.

Пленум РПК попереджує секретарів партосередків та Уповноважених РПК сіл, що й до цього часу не виконали тверді завдання по хлібозаготівлі, категорично зобов'язує всі партосередки, Уповноважених РПК та фракцію РВК на протязі 2-х діб повністю виконати тверді завдання по хлібоздачі з куркульсько заможньої частини села, вживаючи до останніх найрішучих заходів примусового порядку, опис та продаж майна й віддача до суду.

5. Зобов'язати фракцію РВК, РКС та МСТ і всі партосередки для відвантаження хлібозаготівлі до пристанційних пунктів переключити тяглової сили в кожному селі й колгоспі не менше 15%, максимально використовуючи на основі масової роботи по відвантаженню зернохліба транспорт одноосібного сектору.

6. Відмічаючи зовсім недостатнє керівництво хлібозаготівлями збоку РайзаготЗерно та МТС, Пленум РПК категорично вимагає від керівників цих установ найближчими днями домогтися максимального покращення оперативного керівництва хлібозаготівлями, забезпечивши цілковите виконання постанови ЦК КП(б)У та обкому КП(б)У про організацію й проведення хлібозаготівель в терміни.

2. СЛУХАЛИ: Про хід осінньої сівби в районі УХВАЛИЛИ; План осінньої сівби 22000 га по стану на 13/ІХ ц. р. в районі виконано лише на 13,3% або посіяно 2925 га, з них по колгоспному сектору посіяно 16,7% й одноосібному сектору - 5,3%, а по радгоспу "Скотовод" сівбу й до цього часу не почато.

Пленум відмічає особливо не дозволене відставання в розгорненні сівби по одноосібному сектору всього району та по колгоспному сектору сіл: Безгиново, Ковпаки, Бауергейм, Петренково, Співаківка, Копитаново, які неспр[...] навіть до цього часу організаційно оформити посівні бригади та утворити насіньовий фонд для сівби.

Такий стан розгорнення осінньої сівби свідчить про те, що партосередки, фракція РКС МТС та РЗВ ще й до цього часу не взяли по-справжньому керівництво сівбою й не змобілізували навколо сівби активність колгоспних та бідняцько-середняцьких одноосібних мас.

ПЛЕНУМ РПК ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Категорично зобов'язати всі партосередки, С/Ради та РКС, МТС обов'язково закінчити осінню сівбу в районі по всіх секторах в установлений Обкомом термін, тобто до 25/ІХ ц. р.

2. Фракції РВК на протязі 2-діб перевірити по всіх селах й колгоспах за участю РКС і МТС, як доведено плани сівби до виробничих бригад й одноосібних господарств, та чи пророблено доведенні плани серед колгоспників в бригадах одноосібників на участках.

Перевірку провести відповідно постанов ЦК КП(б)У від 4/ІХ та Донецького Обкому КП{б)У про осіню сівбу.

3. Зобов'язати Фракцію РВК, РКС, МТС та партосередки й С/Ради переключити на осінню сівбу не менше 80% всієї тяглової сили, максимально використовуючи на легких сільгоспроботах в колгоспах [...] скот.

Покласти персональну відповідальність за повне й безперебійне використання тракторного парку МТС на сівбі особисто на тов. Смитану.

4. Парт осередкам, фракції РКС та МТС протягом 2-х діб повністю утворити посів фонди озимих культур по всіх селах й колгоспах району з кращого посів матеріалу, перевівши останньому старанну очис[...].

Одноразово враховуючи в деяких колгоспах району відсутність посів матеріалу озимої пшениці, РЗВ, РКС і МТС в цей же термін порядком організації обміну поміж колгоспами, забезпечити всі колгоспи повністю посів матеріалом оз. пшениці, прискоривши в той же час завоз в район призначеної Обл ЗУ чистосортної оз. пшениці.

5. Відмічаючи наявність порушень з боку окремих колгоспів й одноосібних господарств, обов'язкових вимог агротехнічних заходів під час сівби, особливо в селах: Бауергейм, Дмитрівка, Н-Г-Миколаєвка, [пос....] пшениці, низька очистка та скверний обробіток грунту, Пленум РПК категорично вимагає від всіх парт осередків, фракцій РКС МТС не припускати будь-яких порушень під час сівби агротехнічних вимог, запроваджуючи в обов'язковому порядку на зароших площах скошування бур'янів, глибоку оранку, доброякісне боронування, а також засів р[...]кою.

6. РЗВ вкупі з МТС і РКС та управами колгоспів протягом 2-х діб відповідно до постанови ЦК КП(б)У від 4/ІХ ц.р. скласти й довести до кожного колгоспу, бригади й ланки конкретного плану застосування агротехнічних мироприємств, широко проробивши його серед колгоспників виробничих бригад, одноразово закріпити за кожною виробничою бригадою сталі земельні дільниці під осінню сівбу на весь с/г. рік відповідно [пол.в сівозміну] з тим аби починаючи з осінньої сівби ц.р. в кожному колгоспі було обов'язково застосовано сталі поля сівозм[...].

7. Встановити у всіх колгоспах, бригадах, ланках виключно відрядну оплату праці встановивши воднораз норми виробітку для кожної бригади окремо враховуючи особливості кожної бригади (зем вчасто сільгоспреманент, тяглову силу і т. ін.)

8. Зобов'язати всі партосередки зміцнити парт групи виробничих бригад по осінній сівбі кожен комуніст і комсомолець в виробничий бригаді повинен стати справжнім вдарником в організації колгоспних мас на успішне виконання завдань осінньої сівби.

9. Відмічаючи байдуже відношення до коня в деяких колгоспах, а особливо сіл: Олексіівка, Дмитрівна, Михайлюки зобов'язати всі партосередки та фракцію РКС і МТС негайно перевірити фактичний стан й догляд коня в кожному колгоспі, забезпечивши цілковите виконання постанов ЦК про зміцнення колгоспного коня.

10. Зобов'язати всі партосередки широко проробити постанову ЦК КП(б)У від 4/ІХ ц.р. про осінню сівбу серед колгоспників й одноосібників, водночас зміцнивши організацію й переведення осінньої сівби відповідно постанови ЦК й Обкома КП(б)У.

3. СЛУХАЛИ: Про Секретаря РПК (тов. Грабовський) УХВАЛИЛИ: Ввести в склад Пленуму та Бюро РПК тов. Торбу. Обрати тов. Торбу Секретарем РПК.

4. СЛУХАЛИ: Про тов. Корпенка

УХВАЛИЛИ: Командированного Обкомом КП(б)У в наше розпорядження т. Корпенко й призначеного Бюро РПК Інструктором РПК ввести в склад Пленуму Райпаркому.

5. СЛУХАЛИ: Постанова Бюро РПК від 1/ІХ ц.р. про виведення зі складу Пленуму РПК Мотієнко, Бардаша та Гусіва (тов. Бондар). УХВАЛИЛИ: Постанову Бюро РПК від 1/ІХ ц.р. підтвердити й вивести зі складу Бюро РПК та Пленуму -Мотієнко, Бардаша, Гусіва

6. СЛУХАЛИ: Постанову Бюро РПК від 11/IX 1932 року

УХВАЛИЛИ: Ствердити постанову Бюро РПК від 11/ІХ ц.р. й вивести зі складу Бюро та Пленуму РПК т. Задорожнього, тов. Літвіненко зі складу Пленуму РПК.

Т.В.О. секретаря РПК /Бондар/

Державний архів Луганської області, ф. П-53, оп. 1, спр. 777, арк. 5-8.


№36
Роз'яснення хлібофуражного сектору уповноваженого
Комітету заготівель при РПО СРСР по УСРР Донбасі про збільшення експортного завдання
по зерну за рахунок загальних централізованих заготівель

20 вересня 1932 р.

Уповкомзагсто повідомив Вас про експортове завдання по Донецькій області на 1932/1933 рік в кількості 47.850 тонн, з яких по окремих організаціях та окремих культурах.

  По Укртрактору По зернотресту Разом
Жито
Пшениця озима
Ячмінь
Кукурудза
Пшениця яра-069
"Аржутка Кочина"
Пшениця яра-062
РАЗОМ
5000
4800
15000
10000
2850
1500
850
34800
-
6000
150
1700
 
 
 
13050
5000
10800
15150
11700
2850
1500
850
47850

НАЧ. ХЛІБОФУРАЖНОГО СЕКТОРУ (ВАЙНШТОК)

Референт (КИРИЧЕНКО)

ЦДАВО України, ф. 404, оп. 1, спр. 444, арк. 90.


Від редакції: Як показав подальший перебіг подій, експортні поставки здійснювалися Україною позачергово.


№37
Витяг з протоколу бюро Новоайдарського РПК
Донецької області

26 вересня 1932 р.

Шляхом опиту
Про наслідки об'їзду району
По перевірці перебігу сібви.
(-тт: -Торба, -Бондар, Калугін -Худоба).

Відмітити, що не дивлячись на вжиття рішучих заходів та накреслення низки практичних мироприємств, рішення Бюро РК від 18-23/ІХ ц.р. встановлені терміни сівби - не виконано. На 25/ІХ ц.р. засіяно по району лише: - 33% та явний зрив по одноосібним господарствам - 10%.

Опортуністична бездіяльність окремих парт осередків, Сільрад, Уповноважених Райпарткому як: - Бауергейм, Колпаки, Смоляниново, Муратов, Співаківка, Копитаново, Олексіївна, Дмитрівна привела навіть до того, що замість напруження всіх зусиль та повної мобілізації мас навколо закінчення сівби, улаштували - 25/ІХ ц.р. день відпочинку (секретарі парт осередків та уповноважені, особливо сіл: Муратово, Копитаново - заявили: "Сьогодня релігійне свято, удіяти ми нічого не можем".)

В сівбі серед одноосібних господарств панує самоплив внаслідок оскаженілої роботи куркульсько-ворожих елементів, мають місце масові явища: відмовлення від сівби, скорочення доведених планів, не укриття посівів, особливо це в селах: Ново-Гайдар, Ко-лядівка, Н-Г-Миколаєвка, Смоляниново, та відмітити явне ігнорування, особливо по цих селах, директив РПК щодо розгорнення масово-політичної роботи та мобілізації мас колгоспних, бідняцько середняцьких мас до нещадної боротьби з куркульсько ворожими елементами що намагаються зірвати осінню засівну компанію.

Визнати неприпустимим, роботу Комфракції РВК та РКС і Директора МТС не виконання Бюро РПК від 18/ІХ ц.р. щодо розгорнення обліку оперативних завдань до сел колгоспів та бригад.

БЮРО РПК ПРОПОНУЄ:

1. За ігнорування постанов Бюро РПК, за припущений опортуністичний самоплив в сівбі Секретарям партосередків та Уповноваженим РПК села: Бауергейм - Уривському й Грекову; Колпаки - Шинкарьову; Смоляниново - Серебрякову; Муратове - Толстопятенко; Муратове - Юмашеву; Співаківка - Крамаренко та Кофанову; Олексіївна - Прищепі та Борисенко; Дмитрівка - Сосницькому та Пучкову оголосити сувору догану.

Попередити всіх секретарів партосередків, уповноважених Р.П.К., що вразі не прийняття негайних заходів до закінчення сівби - РПК буде вжито самих найсуворіших заходів.

2. За невиконання постанов РПК, щодо організайції обміну засів-зерна колгоспам, доведення оперативних планів та налагодження обліку тов. Калугіну та Гузьову оголосити сувору догану.

Директору МТС т. Смитані за не переключення 100% тракторного парку на сівбу, грубе порушення норм виробітку та несплату зарплатні трактористам, за відсутність оперативного керівництва МТС засівкомпаніею - оголосити сувору догану з попередженням. Бюро РПК рішуче вимагає від цих товаришів вжиття негайних заходів щоб забезпечували рішення РПК від 18 та 23/ІХ ц.р.

3. Зобов'язати всі партосередки, Уповноважених Райпарткому про негайне переключення на сівбу тягло сили не менше 80% та використання корів, особливо ялових, повністю на сівбу. Секретарям парт осередків та уповноваженим Райпарткому взяти під свій догляд роботу та стеження за нормами виробітку як по кількості, так і по якості у кожній бригаді.

Відмічаючи, що мається напружений стан в колгоспах, які по своїм кількісним завданням значно вирішують сівбу, - додатково надіслати відповідальних Уповноважених Райпарткому:

1). Олексіївка до колгоспу ім. ХVІІ Партконференції - Жиров;

2). Дмитрівка - "Гігант" - Гузьов;

3). Колядівка до колгоспу "Індустрія" - Скрипник;

4). Співаківка - Кофанов.

Покласти персональну відповідальність від Бюро РПК на цих товаришів про закінчення сівби по цих колгоспах.

4. Зобов'язати тов. Калугіна та Гузьова про складання оперативного плану соціалістичної допомоги по сівбі відсталим колгоспам за рахунок тих, що закінчують сівбу, шляхом надсилки буксирів та спеціальних бригад.

5. Зобов'язати Комфракцію РВК та партосередки і уповноважених про негайне налагодження обліку та засіву одноосібних господарств, розбивши на десяти-хатки та прикріпивши відповідальних за облік, які б інформували щоденно.

Комфракції РВК ввести відповідальних за облік серед одноосібних господарств по кожній С-Раді, яких взяти на утримання, вишукавши відповідно до цього кошти, та тих, що зразково поставлять роботу, окремо преміювати.

6. Зобов'язати ТВО Редактора Райгазети тов. П'ясецького посилити висвітлювання в газеті перебігу сівби по конкретним селам, колгоспам та, зокрема: МТС, Радгоспу, викриваючи конкретних носіїв, зривщиків перебігу сівби особливо в боротьбі за якісні показчики.

Т-23

СЕКРЕТАР РПК
підпис (ТОРБА)

М.Г.

Державний архів Луганської області, ф. П-53, оп. 1, спр. 778, арк. 41-41 зв.


№38
Протокол пленуму Новоайдарського РПК
Донецької області

4 жовтня 1932 р.

Присутствовали Ч/Пленума тов.: Торба, Бондар, Андрущен-ко, Толстопятенко, Лазоренко, Бондаренко, Карпенко, Гузьов, Смитана, Сотников, Юмашев.

От Обкома КП(б)У тт.: Волевач, Аврашков

Секретарей партячеек - 14 человек и Уполномоченных РПК с активом 25 человек

1) СЛУШАЛИ: О ходе осеннего сева. (Доклад тов. Дудник, Смитана, Гузьов)

ВЫСТУПИЛИ В ПРЕНИЯХ: Урывский, Толстопятенко, Дани-ленко, Серебряков, Савичев, Скубак, Карпенко, Волевач, Торба.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушан доклад Пред.РИКа тов. Дудника Директора МТС тов. Смитану и Пред.РКС тов. Гу-зьова о ходе осеннего сева по району, Пленум Райпаркома Ново-Айдарского района констатирует:

1. По Ново-Айдарскому району на 4/Х-32 года засеяно 11972 га из общего задания по всем секторам 22400 га, что составляет 53,5% и свидетельствует о невыполнении решения ЦК и Областкома об окончании сева к 5/Х-сг. с фактическим срывом и затяжка посевкомпании непосредственно связана с ухудшением урожайности идет в разрез последним решениям ЦК и Совнаркома от 20/ІХ сг. о Мероприятиях по повышению урожайности. Особо пленум РПК отмечает отставание в ходе сева озимой пшеницы - (засеяно по колхозам всего 15% по индивидуалам сев почти не производится).

Пленум отмечает отставание в некоторых случаях соскрытия посева по индивидуальному сектору села: Смоляниново Ново-Айдар - не налаженность учета посева по индивидуальному сектору. По колхозам наибольшее отставание наблюдается в колхозах Бауергеймского С/совета, где план выполнен всего на 30%, Колпа-ковского С/совета - 26%, Олексеевского - 37%, Дмитриевского С/совета - 35%.

2. Анализируя причины срыва сева в районе Пленум считает, что основной и главной причиной является совершенно неудовлетворительная работа сельских партийных, Советских и колхозных организаций, нежелание и неумение организовать посев, надежды на самотек, что подтверждается фактическими результатами однодневного посева (29/ІХ сг. 824 га посеяно по району, 30/ІХ - 408 га, І/Х - 714 га, 2/Х-367 га, 3/Х-516 га, такая же скачкообразность наблюдается и по всем советам).

При разборе и изучении этого вопроса на месте установлено по всем С/советам, что руководители фактически сева не организовывают, примерно: село Муратово посеяно 2/Х сг. 18 га, 3/Х - 23 га, состояние с тяглом вполне позволяет сеять ежедневно 36 га, т. е. пустить 12 сеялок, 18 плугов и 10 борон и добиться посева на одну сеялку 3 га.

Пред. колхоза "Шлях до комуни" - тов. Толстопятенко вместо реального плана по колхозу с точной расстановкой тягла как к сеялкам, плугам, боронам фактически руководился бумажной резолюцией о посеве 70 га в сутки. Такое явление с организацией сева наблюдается в большинстве колхозов района.

В тоже время Пленум особо отмечает совершенно не удовлетворительное руководство севом со стороны Ново-Айдарского МТС {полное незнание МТС хода сева, значительные простои тракторов по селам Безгиново, Спеваковка, Н-Айдар по причинам прогулов бригадиров и трактористов, недоставки горючего, невыплата зарплаты трактористам, отсутствие наблюдения руководства со стороны Деректора МТС и старшего агронома за ходом сева).

3. Что касается работы РК в организации сева, то Пленум считает, что Райколхоз союз не организовал и не развернул широкой массовой работы среди колхозников вокруг, не возглавил соцсоревнования и ударничества в севе в колхозах, не организовал соцвзаимопомощи колхоз-колхозу, а невыплатой за соцвзаимопомощь на весне (Ново-Ахтырка не получила от Смоляниново хлеба, выданного весной, Дмитриевка не получила денег за работу тягла весной) - фактически значительно подорвал эффективность соцвзаимопомощи.

4. Райземотдел оперативно севом не руководил, не организовал наблюдения за качеством сева по линии агрономии (перевозки сортовой и сортотоварной пшеницы, чем оттянул посев пшеницы).

Что касается посева пшеницы в индивидуальных хозяйствах, то пленум РПК констатирует почти полное отсутствие массовой работы среди индивидуальников по вопросам сева, в большинстве сел почти совершенно не проводились собрания индивидуалов, а там, где они проводились, то судя по протоколам массовая работа заменялась голым администрированием и перекручиванием, проводилась работа на руку кулаку (село Муратово протокол по хлебозаготовке или трафаретными заранее заготовленными постановлениями, с. Смоляниново) - при наличии незначительного % коллективизации по району, а в отдельных селах просто мизерного % (с. Смоляниново - 11% коллективизации) - вопросы сева не были совершенно увязаны с вопросами коллективизации. В тоже время пленум [отм.] хозяйствам [состо...] учета посева индивидуалов, фактическое сокрытие посева, бездеятельность земкомиссий и уполномоченных по севу по индивидуальному сектору.

5. Пленум отмечает неудовлетворительный ход сева по Совхозу "Скотовод" со стороны Деректора тов. Деревянки, где при наличии значительного наличия скота на сегодняшний день посеяно всего лишь 20%.

6. Пленум отмечает, что в результате большевистской организации сева по отдельным советам и колхозам уже на 3/Х сг. осенняя посевкомпания закончена - (село Боброво колхоз им. "Красный Борец" - выполнил сев на 103%, с. Смоляниново колхоз выполнил сев на 107% и весь Ново-Ахтырский и Царевский С/советы выполнили сев с превышением).

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО ПЛЕНУМ РПК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Комфракции РИКа премировать колхозы и колхозников-ударников, проявивших себя в севе и досрочно окончивших сев.

2. Утвердить постановление Бюро РПК о наложении партвзысканий на тов., допустивших фактический срыв сева, одобрить мероприятия Бюро Райпаркома направленные на поднятие дисциплины в парторганизации, ответственности за свои действия.

Предупредить Деректора МТС тов. Смитану, прнд колхоза "Гигант XVII Партконференции" "Ротер Октобер" "Карла Либкнехта" "Чирвоний партизан", а также секретарей партячеек Дмитриевской, Олексеевской, что если они не организуют в ближайшие дни перелома в ходе сева и не ликвидируют отмеченных у них недостатков в работе, то по отношению к ним будут приняты суровые партийные взыскания.

3. Обязать всех секретарей ячеек уполномоченных РПК пред С/советов и пред колхозов района разработать однодневные планы по посеву из расчета использования 100% тракторов и быков, 80% лошадей, привлечения коров, рассчитав расстановку таким образом сеялок, плугов, борон и букарей, чтобы посев был закончен по советам: Ново-Николаевка, Денежниково, Штормово, Смолянино-во, Муратово, Спеваковка, Петренково, Капитаново, Безгиново, Мехайлюки, Царевка и совхоз "Скотовод", Колядовка и Ново-Айдар до 10/Х включительно, а Советы: Олексеевка, Дмитриевка, Колпаки, Бауергейм закончить сев до 15/Х сг. включительно.

4. Пленум обращается к селам и колхозам района, закончивших сев организовать соцвзаимопомощь отстающим колхозам и безлошадным индивидуальным хозяйствам выполнив план соцвзаимопомощи на 100%.

Пленум обязывает РКС в недельный срок организовать расчет с колхозами за соцвзаимопомощь зерном и тяглом весною, под личную ответственность тов. Дудника и Гузьова.

5. Считая, что основным в севе единоличников является массовая работа и что в условиях Ново-Айдарского района проведение осеннего сева и хлебозаготовок должно быть увязано с коллективизацией пленум обязывает Бюро Райпаркома сельские партийные советские и колхозные организации развернуть широко массовую работу среди единоличников за выполнение сева, за качество сена, организовав проработку и обсуждение на собраниях единоличников вопросов коллективизации достижений колхозов и колхозников, применяя методы работы по сельбудах участках и индивидуальной обработки, ведя категорическую борьбу с командованиями - голым администрированием.

Всякие собрания заседания должны быть содержательными, с широко развернутой критикой и самокритикой, с учетом предложений индивидуалов по вопросам сельского хозяйства и жизни села вообще строго следя за проведением в жизнь принятых предложении, исправленных недочетов по жалобам и заявлениям. В основу массовой работы в колхозах положить в основу постановление ЦК КП(б)У по Чубаревскому и Лоховскому районах.

6. Пленум обязывает фракцию РИКа добиться в кротчайший срок не позже 10/Х точного посева индивидуалов, применяя к руководителям и уполномоченным индивидуальных хозяйств самые суровые взыскания за срыв сева.

7. Обязать тов. Дудника и тов. Смитану персонально организовать перевоз озимой пшеницы из Луганска не позже 7/Х сг., в этот же срок организовать перевозку плугов и запаса горючего на две недели.

8. Обязать всех председателей С/советов организовать взаимопомощь безлошадным индивидуалам, вдовам и семьям Красноармейцев, проводя работу по организации безуставных - (групп (супряги).

9. Пленум обязывает Бюро Райпаркома организовать ежедневную проверку выполнения настоящего постановления Пленума Райпаркома построив всю работу по севу в плоскости непосредственного участия всех членов Бюро Райпаркома в ходе сева непосредственно в С/советах, колхозах (на поле).

10. Отмечая катастрофическое отставание по поднятию зяби -6%, предложить комфракции РИКа, РКС и МТС всем партячейкам о переключении необходимого количества тягловой силы и тракторов на зябь.

11. Обязать Комфракцию РИКа РСК и МТС и все партячейки развернуть подготовку к проведению дня урожая и коллективизации, проводя собрания колхозников единоличников бедняков и середняков, проводя смотр выполнения компаний колхозом, премируя примерные ударные бригады, отдельных колхозников ударников, которые героически себя проявили.

2) СЛУШАЛИ: Ход хлебозаготовок по району (Докладчики тт. Бойченко, Смитана)

ВЫСКАЗАЛИСЬ В ПРЕНИЯХ: Аврашков, Бондар, Волевач, Торба, Лазаренко, Дудник, Гузьов, Савичев, Худоба, Скрипник

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав доклад тов. Бойченко и Смитаны о ходе хлебозаготовок как в годовом разрезе, так и за сентябрь месяц, пленум Ново-Айдорского Райпаркома отмечает явно неудовлетворительный ход хлебозаготовительной компании в районе (на сегодняшний день всего выполнено сентябрьского плана ...% и 15,8% годового плана, из них % выполнения по индивидуальному сектору равен 4,3% и по кулакам 20%).

Такое состояние с хлебозаготовками свидетельствует о наличии правооппортунистических настроений со стороны отдельных сельских парторганизаций, наличия самотека, неудовлетворительного руководства хлебозаготовками со стороны фракций РИКа РКС и МТС. Пленум констатирует до сегодняшнего дня по ряду сел не проведено твердых заданий к кулацко-зажиточным хозяйствам, не организовано решительного большевистского отпора правооппортунистическим кулацким настроениям в отдельных колхозах, не поднято массу колхозников бедняков и середняков района на борьбу с хищениями, утайками колхозного зерна, переводом зерна в отход домо[...]лачевание. Почти отсутствует наблюдение за перевозкой зерна на молотарки, в амбары и учетом фактически обмолоченного зерна.

Место большевистской борьбы с вышеотмеченными недостатками и [искривлениями] отдельных руководителей сельских парторганизаций и даже уполномоченные Райпаркома (с/совета Дмитриевка, Бауергейм, Смоляниново, Царевка) - практикуют методы составления опортунистических хлебо-фуражных балансов и твердят об отсутствии хлеба для хлебозаготовок, оказывая сопротивление по выполнению планов.

Пленум категорически осуждает такие настроения в колхозах и поручает Бюро Райпаркома принять самые суровые меры к руководителям, [...ктически] срывающим выполнение хлебозаготовок в районе.

Отмечая полнейший провал выполнения хлебозаготовок по индивидуальному сектору, пленум констатирует, что это объясняется главным образом отсутствием массово разъяснительной работы среди бедняков и середняков индивидуалов, наличия недооценки борьбы с кулачеством (случаи по селу Спеваковка, Смоляниново, Дмитриевка, у кулацко-зажиточных хозяйств фактически сорвавших выполнение плана хлебозаготовок, была отдана только одна лошадь). В некоторых селах Денежниково, Олексеев-ка к кулакам совершенно не применялись меры, предусмотренные законом и наоборот (Муратово), к кулацко-зажиточным хозяйствам отнесены явно середняцкие хозяйства. Пленум отмечает, что МТС никакого участия в хлебозаготовках не принимает.

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО ПЛЕНУМ РПК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Под личную ответственность тов. Дудника и Худобы в 3-х дневный срок закончить проверку твердых заданий по району и объявить результаты проверки через печать, в этот же срок окончить оформление [...менений] к кулацко-зажиточным хозяйствам, не сдающим своих хлебных излишков (закон ВУЦВК от 3/VII), а также отдачу под суд.

Результаты применения мер к кулацко-зажиточным хозяйствам, не выполняющим своих обязательств перед господарством, обсудить на пленуме Советов и общих собраниях.

2. Отмечая совершенно неудовлетворительную борьбу с хищениями хлеба (кукурузы и подсолнуха), затяжку и расследование этих дел со стороны милиции, недостаточной популяризации среди колхозников бедняков и середняков решений суда по этим делам, Пленум обязывает Бюро Райпаркома немедленно проверить работу милиции по расследованию дел по расхищению хлеба в колхозах [ ] применением к злостным расхитителям хлеба постановления ВУЦВКа и Совнаркома союза.

Организовать во всех селах тщательную охрану и наблюдение за сохранением хлеба. Отмечая, что в некоторых селах (Михай-люки и Ново-Айдар) практиковали случаи разбазаривания хлеба, в частности продажа хлеба на рынке, до 15/1-33 года Пленум считает необходимым мобилизовать всю парторганизацию на борьбу с этими явлениями.

3. Пленум категорически обязывает всех секретарей партячеек и уполномоченных под их личную ответственность довести в самое ближайшее время выдачу натуравансов колхозникам до 15% от обмолоченного и не в коем случае вплоть до отдачи их под суд пред-колхозов не превышать 15% от обмолоченного для этой цели.

4. Пленум постановляет весь состав Бюро РПК, Президиум РИКа вместе с партактивом раскрепить по селам в качестве уполномоченных по хлебозаготовкам, обязав их на основании прежних директив и настоящего постановления пленума организовать немедленный перелом в хлебозаготовках.

5. За разбазаривание хлеба в колхозе с. Михайлюки утвердить постановление ячейки об исключении из партии тов. Ткаченко и отдачи его под суд за отсутствие наблюдения за работой колхоза им. Ворошилова Михайлюковского с/совета, поручить фракции РИКа привлечь к ответственности пред. Михайлюковского Сельсовета.

6. Пленум обязывает Парт часть Заготзерно под персональную ответственность тов. Момота обеспечить налаживание учета ежедневных поступлений хлебозаготовок по каждому с/совету и по секторам в отдельности.

4) СЛУШАЛИ: Об итогах выполнения плана мобилизации средств III кв. и план моб.средств на IV кв. (Докл. Бондар). ПОСТАНОВИЛИ: Резолюция прилагается.

5) СЛУШАЛИ: Вывод из состава Пленума РПК тт. Задорожнего и Сотникова. ПОСТАНОВИЛИ: тов. Задорожнего и Сотникова из состава Пленума вывести.

6) СЛУШАЛИ: Вывод из Бюро РПК тов. Лазоренко и т. Задорожнего ПОСТАНОВИЛИ: тов. Лазоренко и Задорожнего из состава Бюро вывести.

7) СЛУШАЛИ: Вывод из кандидатов Пленума тов. Юмашева. ПОСТАНОВИЛИ: тов. Юмашева из кандидатов пленума вывести.

8) СЛУШАЛИ: Кооптирование в состав Пленума Райпаркома тов. Дудника, Недбайло, Вакуленко, Андру-щенко. ПОСТАНОВИЛИ: тов. Дудника, Недбайло, Вакуленко, Андру-щенко кооптировать в состав Пленума Райпаркома.

9) СЛУШАЛИ: Ввод в состав Бюро РПК тов. Дудник, Недбайло, Андрущенко. ПОСТАНОВИЛИ: тов. Дудника, Недбайло, Андрущенко ввести в состав Бюро РПК.

Державний архів Луганської області, ф. П 53, оп. 1, сир. 777, арк.9-13.


№39
Постанова секретаріату Донецького обкому КП(б)У
про викривлення лінії партії в Білолуцькому районі

жовтень 1932 р.

Визнати, що в Білолуцькому районі мали місце обурливі випадки розкуркулення середняків, родин червоноармійців й червоних партизан, акти примусового відбирання корів, масові арешти та знущання над окремими колгоспниками та одноосібниками. Ці факти Обком розцінює як грубе викривлення лінії партії й порушення ревзаконності. Вони сталися внаслідок притуплення клясової пильності, затиску самокритики в парторганізації, засмічен-ності апарату району та відриву керівництва району від партійної маси та широких мас колгоспників.

Квола середпартійна робота, відсутність повсякденної масово-роз'яснюючої роботи серед колгоспників при наявності фактів примиренського ставлення до активізації куркульських елементів, призвело до зовсім незадовільного переведення осіннього сіву та хлібозаготівельної кампанії. Незадовільний перебіг сіву затягування хлібозаготівель стався внаслідок відсутності повсякденної боротьби за орг-госп. зміцнення колгоспів в районі по всім ланкам. Облпарком визначає, що районне керівництво Білолуцького району не справилось з роботою й не зуміло забезпечити лінії партії в керівництві партійною радянською роботою району.

Виходячи з цього, Секретаріат Обкому ухвалює:

1. Секретареві РПК т. Самойленко, як несправившогося, -оголосити сувору догану і з партійної роботи зняти. Бюро РПК оголосити догану. Голову РПК т. Житніка - як несправившогося - з роботи зняти. Фракції РВК - за невжиття заходів в боротьбі з фактами викривлення лінії партії в районі - оголосити догану.

2. Голову КК РСІ т. Тарасюка за неприйняття заходів боротьби з викривленнями лінії партії й несвоєчасне реагування на застереження газети й скарги від колгоспників та одноосібників - з роботи зняти.

Доручити Оргінстру та Відділу кадрів до слідуючого насідання секретаріату подати кандидатури на керівників району замість знятих, переглянути й зміцнити керівний склад робітників району.

3. За розкуркулення середняків, масові протизаконні арешти, командування й застрашування окремих селян - Кукувадченко (зав.РайЗО) та Романенко {Голова комуни с. Талонова) з партії виключити. Запропонувати Облпрокуратурі прискорити слідство та розбор справ на всіх винних в викривленні лінії партії в районі.

4. Запропонувати фракції РВК за участю райпрокурора негайно розглянути всі заяви та скарги на неправильне розкуркулення, примусове усуспільнення худоби, відібрання корів за борги тощо і негайно повернути, разом з цим перевірити стан розгляду заяв від когоспників та одноосібників по всіх установах району.

5. Оргвідділові Обкому надіслати в район оргпартгрупу для допомоги РПК в справі налагодження партійно-масової та вихов-ничої роботи серед комуністів й розгортання масово-роз'яснюючої роботи серед колгоспників та одноосібників.

Через два місяці заслухати в Обкомі доповідь про стан та роботу Білолуцької парторганізації. Цю постанову надрукувати в пресі.

Державний архів Луганської області, ф. П-6, оп. 1, спр. 22, арк. 10.


№40
Витяг з протоколу № 20 засідання бюро
Кадієвського міськпарткому

11 листопада 1932 р.

...

Президиум постановляет:

1) Занести на черную доску колхозы: "Безвірник Луганщини", "Осоавиахим", "Червоний Жовтень", "Новин побут".

2) Изъять зерно в бесспорном порядке в пределах установленного плана хлебозаготовок из числа имеющегося в наличии у перечисленных колхозах.

3) Прекратить снабжение промтоварами этих колхозов.

Предложить сорабкоопу и Донбассторгу вывезти из этих сел все имеющиеся в наличии товары и передать в колхозы, выполнившие план хлебозаготовок, а именно: к/х "Гигант" - Камышевах-скогос/с, "Захист бідноти" -Хорошее, "Коммуна "Ким" - Попас-ная и "Комсомолец" - Попасная, "5-тирічка" - Петровеньки и "Заповіт Ілліча" -К. Кряковка.

4) Предложить МТС ввиду невыполнения этими колхозами ранее заключенных договоров о сдаче (продаже) излишков хлеба государству, в порядке хлебозаготовок, немедленно прекратить машинно-тракторное обслуживание этих колхозов и взыскать всю задолженность МТС в бесспорном порядке.

5) Прокурору привлечь к судебной ответственности правления этих колхозов, как переродившихся, использовавших доверие колхозников во вред государству и общеколхозным интересам, что фактически вредило осуществлению мероприятий партии и сов-власти, направленных на организационно-хозяйственное укрепление колхозов.

Секретарь Горпаркома /Ив. Рубченко/

Державний архів Луганської області, ф. П-185, оп. 1, спр. 1083, арк. 85, 89.


№41
Протокол № 12/45 засідання
Президії Старобільського райвиконкому

11 листопада 1932 р.

ПРИСУТНІ: Коденко, Чиркін, Загорайко, Благодарен, Баштовий, Луганська, Мирошниченко, Шерман, Макарович,

Головує - Коденко
Секретар Мирошниченко

СЛУХАЛИ: Про стан хлібозаготівлі та переведення молотьби по Чмирівській та Байдівській сільрадах /допов. Коденко/.

УХВАЛИЛИ: 1. Констатувати, що села Чмирівка та Байдівка чинять явний опір виконанню хлібозаготівель.

2. Молотьба хліба, особливо пшениці по Чмирівці злочинна відволікається завдяки антирадянського ставлення до молотьби та шкідництва під час проведення молотьби з боку окремих колгоспників та керівників колгоспівських бригад.

3. Сільські ради та їх керівники, уповноважені РВК та колгоспів увесь час поклалися на самовплив, у наслідок чого ставлять під пряму загрозу зриву закінчення у встановлений термін молотьби та хлібозаготівель.

4. Констатувати повну бездіяльність сільських комісій сприяння хлібозаготівлям, особливо одноосібному сектору, ігнорування ними директив Партії та уряду в справі хлібозаготівель.

5. Сільські ради і організації села зовсім не проводять масової роз'яснювальної роботи навколо прискорення молотьби та виконання пляну хлібозаготівель.

Перелічені факти свідчать, що значна частина керівників цих сіл, колгоспників та одноосібників піддалися впливу куркуля та ворожих елементів.

ВИХОДЯЧИ З ЦЬОГО ПРЕЗИДІЯ РАЙВИКОНКОМУ УХВАЛЮЄ:

1. Припинити Чмирівці та Байдівці відпуск всіх видів краму.

2. Запропонувати Райспожспільці і Донбасторгу негайно вивезти увесь наявний крам, що мається в крамницях перелічених сіл і передати таким селам, які закінчили виконання пляжу хлібозаготівель, або краще виконують завдання, а саме: Бутово, Голодаєво. Садки, Криничне та Тецьке. Заборонити продаж краму Чмирівки та Байдівки так по всіх сільських коопераціях, як і в місті.

3. Комісії сприяння хлібозаготівлям цих сільрад за бездіяльність і саботаж розпустити і членів комісії притягти до карної відповідальності.

4. Попередити керуючі органи цих сіл, колгоспників, одноосібники!, що в разі вони найближчими днями не зламають куркульського опіру в справі хлібозаготівель і молотьби та не приступлять негайно чесно виконувати свої обов'язки перед держаною, Райвиконком буде примушений застосовувати до цих сіл надзвичайних заходів.

5. Поруч з цим попередити відсталі села: Підгорівку, Курлчівку та II В-Покрівки і, особливо, Титарівку, що вони зобов'язані негайно зламати опір проти хлібозаготівель і молотьби у себе.

6. Цю постанову оголосити у пресі.

Голова Президії РВК /Коденко/

Секретар /Мирошниченко/

Державний архів Луганської області, ф. Р-1202, оп. 1,спр. 20, арк. 73.


№42
З постанови бюро Старобільського РПК про хлібозаготівлі

13 листопада 1932 р.

Считать, что решение ЦК КП(б)У и Обкома, а также бюро РПК о хлебозаготовках среди колхозников, индивидуальных трудящихся единоличников проработано недостаточно глубоко; при наличии безусловного классового сопротивления, проработка недостаточно обеспечила мобилизацию активности трудящихся масс села на форсированное выполнение плана хлебозаготовок - темпы по-прежнему позорят парторганизацию (выполнено ноябрьского плана 25%, годового - 58%).

Наилучше организовали работу, поэтому обеспечили выполнение годового плана хлебозаготовки Тецкое, Садки, Бутово, близко к выполнению Омельково. Позорно отстают, по существу сдают позиции классовому врагу: Чмировка, Титаровка, Подгоровка, Ка-мянка, Байдовка.

Бюро РПК предупреждает, что в случае не обеспечения решительного перелома по вопросам хлебосдачи и работе молотарок, не выполнения уполномоченными данного ими обещения по вывозу хлеба 12/ХІ -это будет расценено, как кулацкий саботаж, измену [партии] предательство рабочего класса в деле выполнении своих обязательств перед партией и правительством.

Обязать парторганизацию, уполномоченных РПК немедленно организовать вторичную проработку решений ЦК КП(б)У, Областкома и бюро РПК о хлебе, мобилизовав вокруг практического их выполнения активность колхозных, единоличных трудящихся масс села, немедленно сломить сопротивление классового врага хлебозаготовки, обеспечить решительный перелом в темпах хлебосдачи и выполнении плана к установленному сроку, добиться честного лучшего и добросовестного отношения колхозников, единоличников к выполнению своего долга перед рабочим классом и Красной Армией в деле хлебосдачи, применяя к злостным несдатчикам хлеба по контрактации репрессивные меры воздействия (лишая права на получение промтоваров, штрафуя, привлекая к судебной ответственности). Ликвидировать ненормальности, тормозящие выполнение плана, которые отнюдь не являются явлением технического порядка, а как метод классовой борьбы избранным кулачеством на данном отрезке времени сводящегося к неналаженности работы молотарок, необеспечение двигателей горючим, безконтрольного отношения к учету хлеба из-под молотарок, неналаженностъ учета работы молотарки, для того, чтобы скрыть действительное положение каждого дня с молотьбой.

ОБЯЗАТЬ:

а) Тов. Коденко организовать оперативное руководство работы молотарок исходя из замечаний, внесенных на бюро уполномоченными РПК, наладить учет их работы, форсировать переброску, обеспечить немедленно молотарками 1 и 2 В-Покровки, Криничное, Подгоровку, Чмировку, Байдовку, Шпотино.

б) Тов. Чумаченко, Кошевому проверить работу ремонтной мастерской МТС, движущейся бригаде помочь наладить работу, провести массовую работу среди рабочих МТС, мобилизовав их активность на форсированный ремонт тракторов.

в) Топ. Давыденко обеспечить бесперебойное снабжение колхозов горючим, организовав доставку по договорам с колхозниками сроком 2-1-х часов, доставить керосин Голодаево.

г) Уполномоченным РПК, секретарям партячеек личной ответственностью их установить контроль правильного учета намолотого хлеба у молотарок, организовав немедленно проверку у полоны, поставить ее на учет, перевеять, сообщить РПК о выполнении этого ХІ-32 г. с анкетой.

е) Фракции РИКа личной ответственностью тов. Коденко дать [указания колхозам о порядке учета отходов как одной составной [час]ти валового сбора; укрывателей привлечь к ответственности.

Обязать тов. Чумаченко 12/Х1 организовать и направить в [командировку сроком на одну декаду работы для усиления молотьбы бригаду из членов профсоюза 25 чел.; тов. Артамошину на этот же срок систематически ежедневно давать Чмировке помощь по своей [линии].

Отмечая абсолютное бездействие Нарсуда по разбору дел злостных контрактантов, недостаточной борьбы со спекуляцией и кражей, сопротивления выполнению хлебосдачи:

а) Рекомендовать временно в помощь тов. Майоркову Нарсудьей Старобельского участка тов. Шевцова работающего уже в должности судьи, предложить ему немедленно принять дела, организовав выезд на места для разбора дел злостных контрактантов, просить Обл[...стком] и соответствующие организации - санкционировать. Просить вторично КК проверить задержку дел в партийном порядке послабление борьбы со злостным элементом.

б) Обязать судебно-следственные и финорганы немедленно принять самые репрессивные меры борьбы со всякого рода спекуляцией, разбазариванием, скрытием колхозного хлеба, выявлять конкретных виновников, судить, применяя последний закон об охране общественной соцсобственности.

в) Уполномоченным РПК, секретарям партячеек ставить на обсуждение колхозных собраний, и на собраниях единоличников конкретные факты потерь через кражу, разбазаривание, скрытие хлеба, решение суда по этим вопросам, мобилизовав их активность на борьбу с этими явлениями.

г) Обязать редакцию газеты, освещать эти факты в газете "Степова комуна" и "Більшовицькі темпи".

Обязать уполномоченных РПК, секретарей партячеек проверить колхозы по сдаче ими [мерчука], обеспечив вывозку его сроком [-х] дней.

Принять к сведению заявление уполномоченных РПК, что 50% тягла полностью обеспечивает вывозку хлеба согласно установленных графиков до утвержденного срока, обязать уполномоченных и секретарей партячеек безоговорочно 50% тягла перебросить на поднятие зяби, и тракторов 100%.

Всем уполномоченным и партячейкам указать, что выполнение плана картофеля, маслосемян поставить наравне с планом хлебозаготовок и принять те же меры что и за хлеб, выполнение плана шло преступно так как и абсолютно слабо выполняется финплан -обязать немедленно по приезду на село расставить свои силы с таким расчетом, чтобы обеспечить выполнение планов указанных заготовок и мобилизации средств.

Учитывая, что в колхозах еще сохранился прошлогодний государственный подсолнух, сданный колхозам под сохраннные расписки, обязать тов. Циганкова проверить через своих инспекторов, а уполномоченным РПК обеспечить сдачу его на склады завода.

Обязать уполномоченных РПК обеспечить подачу сводок согласно порядка и времени установленного фракцией Райисполкома.

Секретарь РПК Чиркин

Управдел[ами] РПК
/подпись/ Тецкий

Державний архів Луганської області, ф. П-28, оп. 1, спр, 45, арк. 225-226 зв.


№43
Витяг з протоколу № 45/67
засідання бюро Старобільського РПК

13 листопада 1932 р.

...

До тих, що виявляють опір у виконанні своїх завдань хлібоздачі прийняти найрішучих заходів суворої репресії, оголошуючи їм бойкот, позбавляючи права на одержання краму з кооперації та накладання штрафу.

...

Секретар РПК /Чиркин/

Державний архів Луганської області, ф. П-28, оп. 1, спр. 1982, арк. 130-132.


№44
Витяг із протоколу
загальних закритих партійних комсомольських зборів

14 листопада 1932 р.

...

3. Забезпечити роботу мінімум по 15 букарів на бригаду і відповідну кількість сівалок та борін і засоби сівби: ралки припашних тощо аби забезпечити мінімум 35 г 40 г засіву на кожну бригаду щоденно. Забезпечити нормальною годівлею, особливо коней, а також орган. по бригадах громадське харчування для колгоспників щоб забезпечити нормальну роботу в бригаді треба видачу авансо-продуктів у першу чергу проводити для тих колгоспників, що працюють на сівбі і попереді є можливості таку видачу продуктоаван-сів видавати в бригаді та вважати абсолютно за неприпустиме видачу тепер авансопродуктів для тих колгоспників, що мають мало трудоднів і не виходять на сівбу.

...

Секретар п/о /підпис/

Державний архів Луганської області, ф. П-267, оп. 1, спр. 69, арк. 18, 21 зв., 22, 23 зв.


№45
З постанови бюро Троїцького РПК про перебіг виконання
плану хлібозаготівель за листопад

15 листопада 1932 р.

3. За явний саботаж і зрив виконання пляна хлібозаготівлі, як по колгоспах, так і по одноосібному сектору (Тарасівка, Бабічево, Багачка Сільради) припинити зовсім завіз дефіцитного промкраму і вивезти із цих Сільрад І колгоспів увесь маючийся промкрам в ті колгоспи і села, що вивершили річний плян хлібозаготівлі.

4. За опортуністичну практику і ганебне плентання в хвості по виконанню плану хлібозаготівлі припинити завіз дефіцитного промкраму до остаточного виконання річного пляну хлібозаготівлі по таких Сільрадах І колгоспах:

а) Маньківській С/Р припинити завіз одноосібному сектору

б) Сиротинській С/Р колгосп ім.Будьоного

в) Н-Червоній С/Р одноосібному сектору

г) Н-Ніконорівській С/Р колгоспу Н-Побут і одноосібному сектору

д) Покровській С/Р колгоспам і одноосібному сектору

5. Зобов'язати фр. РВК вище наведені Сільради, що зривають виконання пляну хлібозаготівлі занести на чорну дошку, а П/О розгорнути навколо цього масову роботу;

...

Секретар РПК Тарасенко

Державний архів Луганської області, ф. П-234, оп. 1. спр. 694, арк. 136, 137.


№46
Витяг з протоколу № 50/11
засідання бюро Новоайдарського РПК

16 листопада 1932 р.

В окремих селах (Співаківка, Царівка, Боброво) замість масової роботи стали на шлях голого адміністрування, масове необгрунтоване запровадження безспірного стягнення хліба в контрактантів Співаківки, незаконні штрафи по Царівці, трус бідняцько-середняцьких господарств в Бобровому, чим саме дискридитували політику партії.

Секретар РПК /Торба/

Державний архів Луганської області, ф.П-53, оп. 1,спр. 778, арк. 42, 43, 46.


№47
З доповідної записки голови ДПУ УСРР С. Реденса
генеральному секретарю ЦК КП (б)У С. Косіору про заходи з проведення операції
проти "куркульсько-петлюрівських та контрреволюційних елементів"

22 листопада 1932 р.

Совершенно секретно
т. КОСИОРУ

Украинская к[онтр]-р[еволюция]

Беловодский район. - Контр-революционная террористическая организация молодежи, именующая себя "Спілка Визволення Студентів". Организация предполагает похитить шрифт из типографии для изготовления контрреволюционных] листовок. Намечается проведение терактов. Подлежит ликвидации 5 человек.

Краснолучский район. - Повстанческая группировка из числи быв(ших) петлюровцев, участников политбанд. Руководитель - быв(ший) политбандит СУРЖКО, брат агента разведки УНР. Установлены факты распространения участниками группировки петлюровских листовок закордонного происхождения. Имеются данные о связи группировки с закордоном. Подлежит ликвидации 7 чел., из них 4 кулака.

Белая к[онтр]-р[еволюция]

Кадиевский район. - Группировка б[ывших] белых и раскулаченных, выходцев из Шахтинского р[айо]на СКК. Группировку возглавляет бывш[ий] белый, служивший в отряде генерала Мамонтова - БОРИСОВ. Участники группировки являются членами к[онтр]-р[еволюционной] организации, находящейся на территории СКК. Подлежат ликвидации 7 чел. - бывш[ие] белые и кулаки.

Национальная к[онтр]-р[еволюция]

Луганский район. - В последнее время в районе усиливается религиозное движение в немецких колониях. На базе молитвенных домов немколоний возникла повстанческая контрреволюционная] организация, ставящая себе целью вооруженное выступление. Основные фигуранты разработки - немцы-кулаки и середняки. Намечено к аресту 10 человек.

Председатель ГПУ УССР
С. РЕДЕНС

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 25 (1951 р.), спр. 3, арк. 69, 73-100.

Опубліковано:
Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. - К.: ВД "Стилос", 2007. - № 17. -С. 320, 327, 341.


№48
Супровідний лист голови ДПУ УСРР С. Реденса генеральному секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору
із зведенням про ставлення партійців і комсомольців на селі до хлібозаготівель

22 листопада 1932 р.

Совершенно секретно
т. КОСИОРУ

При этом прилагаю подобранный по нашим материалам за период с августа м{еся)ца перечень право-оппортунистических проявлений членов, кандидатов партии и комсомольцев по сельским организациям Украины, сводящихся, в общем, к нежеланию драться за выполнение хлебозаготовительных планов.

Прошу обсудить этот вопрос на Политбюро на предмет вынесения соответствующего решения.

Председатель ГПУ УССР
С. Реденс

Зведення ДПУ УСРР про настрої і протидію партійців та комсомольців під час хлібозаготівель

20 листопада 1932 р.

Совершенно секретно

Август [1932г.]

СВАТОВСКИЙ РАЙОН. Уполномоченные РПК по Коломичанскому, Ковалевскому, Сватовскому, Октябрьскому, Балтийскому, Райгородскому, Гончаровскому и Круглинскому сельсоветам заявили, что "План хлебозаготовок по этим сельсоветам является нереальным".

СТАРОБЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Зам[еститель| предводителя Старобельского РИК??а НЕДЕЛЬЧЕНКО в беседе с некоторыми членами партии заявлял: "План нереален, заберут все. В стране нет правды, а у наг: в районе тем более. Уйду из партии и пойду бить молотом. План навязали, нужно сплочение честных людей-революционеров для борьбы с гадами, которые творят антисоветские дела с хлебозаготовкой".

Председатель артели им. Сталина ИЛЬМИНСКИЙ, кандидат партии, заявил: "План для артели очень большой. Болит душа, что такая маленькая артель должна выполнять такую цифру, необходимо ходатайствовать перед РИКом о снижении плана".

ЛУГАНСКИЙ РАЙОН. При обсуждении плана хлебозаготовок на колхозных собраниях в ряде мест отмечены выступления членов партии против принятия плана. Так, например, в Сухо-дольском сельсовете член партии БИРЮКОВ на собрании заявил: "План большой, нам придется голодать, молотить нечего, пусть забирают хлеб в соломе".

Такие выступления отмечены по Ново-Анновскому, Ореховскому, Ново-Светловскому, Кругляковскому, Самсоновскому. Суходольскому и др. сельсоветам (всего зафиксировано 26 аналогичных выступлений).

КРАСНОЛУЧСКИЙ РАЙОН. Уполномоченный РПК в Со-фиевском сельсовете СВИКОВИЕВ в беседе с активистами заявил: "В этом году хлеб хуже, чем в прошлом, а план больше. Как его доводили до колхозов, я не понимаю, при таком положении все колхозники разбегутся".

Сентябрь 1932 г.

МЕЛОВСКОЙ РАЙОН. В с. Морозовка кандидаты партии МЕДВЕДЕВ и КРИКУНОВ, выступая на общих собраниях, заявляли: "До каких пор этих бедных крестьян будут обирать... Нас, колхозников, призывают на собрания только для того, чтобы показать, что, мол, колхозники сами, добровольно сдают хлеб государству".

БЕЛОВОДСКИЙ РАЙОН. При проработке плана хлебозаготовок на закрытых партсобраниях были выступления против принятия плана. В с. Снньково партсобранием было вынесено такое решение: "Ввиду неурожайностн, план хлебозаготовок, данный РИКом, не принять как нереальный, выполнять плана не будем".

РОВЕНЕЦКНЙ РАЙОН. "Хлеба на ссыппункт не повезу, к постановлении правительства говорится, что в первую очередь надо снабдить колхозников, а потом уже сдавать государству" (председатель] колхоза "Верный путь" Ореховского сельсовета кандидат партии КИРИЧЕНКО).

РУБЕЖАНСКИЙ РАЙОН. "В этом году мы по своему сельсовету просчитались, план выполнять не придется. Предполагаемый урожай ниже фактического. У нас не только излишков, но едва ли на посев останется" (секретарь партячейки КАРАУШ, с. Первомайское).

КАДИЕВСКИЙ РАЙОН. "Хлебозаготовку я выполнять не буду, так как преподанный для нашего села план - нереальный" (председатель] сельсовета, член партии КУЦЕНКО).

Октябрь 1932 г.

МАРКОВСКИЙ РАЙОН. В с. Бондаревке председатель] сельсовета СУДНИК и секретарь партячейки ГРЕКОВ все время ведут разговоры о нереальности плана и проявляют тенденции о том, чтобы этот вопрос ставить перед вышестоящими организациями.

КРАСНОЛУЧСКИЙ РАЙОН. "Разве это секрет, что кулаки -это те люди, что кормили всю советскую власть хлебом. Вы посмотрите, как кулаки хорошо работают". (Уполномоченный РПК по Хрустальской артели, член партии КУЗЬМИНСКИЙ, в разговоре с колхозниками).

КАДИЕВСКИЙ РАЙОН. "План мы не выполним, работать никто не хочет, колхозники на работу выходят плохо". (Кандидат партии ПРИЧИНА, уполномоченный от правления артели "Сельинтерн" по хлебозаготовкам, служил в белой армии).

Ноябрь 1932 г.

РОВЕНЕЦКИЙ РАЙОН. "Нужно прямо сказать, что дело хлебозаготовок - ни к черту. Сами видят, что хлеба нет, но хоть умри, а хлеб давай", (уполномоченный РПК по Козобеловскому сельсовету СЕРЫЙ).

СВАТОВСКИЙ РАЙОН. В с. Мостках, в артели "ОКДВА" уполномоченный РПК категорически приказал председателю артели не вывозить хлеб, мотивируя тем, что хлеба в артели для вывоза нет.

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 25 (1951 р.), спр. 3, арк. 3-68.

Опубліковано:
Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. - К.: ВД "Стилос", 2007. - №2. -С. 193, 238-241, 244-245, 263.


№49
З постанови бюро Троїцького РПК
про хід виконання річного плану хлібозаготівлі

23 литопада 1932 р.

Шляхом опиту

...

1. Зобов'язати фр. РВК по радянській лінії прохати Облвиконком за саботаж у виконанні пляна хлібозаготівлі про занесення на чорну дошку і застосування натуральних штрафів (в розмірі 15-ти місячної норми м'ясозаготівлі) та повністю припинення кооперативної і колгоспної торгівлі в таких колгоспах:

а) арт. "Вільний Степ" Н-Преображеної С-р
б) -//- "Сталіна" Бабічівської С-р
в) -//- "Будьоного" Сиротинської С-р

Одноразово фр. РВК зняти з артілі Бабічівської Сільради назву Сталіна, як не виправдавши почесної назви ім'я Сталіна перед партією та організувати у вище наведених колгоспах вичещення куркульського елементу, а нач. ДПУ тов. Сарафанову із'ять контрреволюційний елемент та організаторів зриву хлібозаготівлі з цих артілів.

...

Секретар РПК /Тарасенко/

Державний архів Луганської області, ф. П-234, оп. 1, спр. 694, арк.143, 145, 146.


№50
З протоколу № 49/71
бюро Старобільського РПК

23 листопада 1932р.

...

5. Под личную ответственность секретарей партячеек, председателей сельсоветов и колхозов воспретить расходование зерна на какие бы то ни было нужды в колхозах неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок, - дать немедленно директиву но линии Земотдела и МТС.

6. В колхозах совершенно неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовки: Байдовка, Лиман, 1 В-Покровка немедленно поставить вопрос перед колхозниками о возврате незаконно розданного хлеба и обратить его на выполнение плана, у членов правления указанных колхозов, административно-служебного персонала немедленно предложить возвратить незаконно полученный хлеб. Правление колхоза привлечь к уголовной ответственности за растрату, незаконную выдачу хлеба после предупреждения.

Секретарь РПК /Чиркин/

Державний архів Луганської області, ф.П-28,оп. 1, спр. 1982, арк. 121-123.


№51
Протокол № 12/46 засідання
Президії Старобільського райвиконкому

23 листопада 1932 р.

ПРИСУТНІ: Коденко, Чиркін, Загорайко, Баштовий, Мірошниченко, Благодаров, Шерман, Луганська, Кошевой

Головує - Коденко Секретар - Мирошниченко

СЛУХАЛИ: Рішення Раднаркому України про заходи посилення хлібозаготівель /допов. т. Коденко/.

УХВАЛИЛИ: Рішення Раднаркому України "Про заходи посилення хлібозаготівель" прийняти до неухильного виконання.

Для практичного здійснення цієї постанови негайно провести слідуючи міроприємства:

1. Зобов'язати сільради безсуперечно подавати щоденно письмову інформацію РВК про пророблену роботу за день в забезпечення 100% виконання пляна хлібозаготівлі у встановлені строки.

2. Відмітити, що по ряду сіл: Байдівка, Шульгинка, Чмирівка, Підгорівка та Титарівка преступне відношення радянських організацій до виконання пляну хлібозаготівлі по одноосібному сектору.

Для закінчення виконання пляна по одноосібному сектору у відсталих селах призначити спеціально уповноважених Райвиконкому: Шульгинка - Муромець, Байдівка - Новічков, Чмирівка - Ляшенко, Підгорівка - Самков, Титарівка - Вербицький, Лима - Бережний. Зобов'язати указаних товаришів закінчити безсуперечно виконання плану по одноосібникам до 1-го грудня 32 року.

3. Голову Байдівської сільради Неню за бездіяльність і не прийняття мір до злісних контрактантів з роботи зняти і справу передати до РСІ. Доручити прокуратурі прискорити розгляд справи про притягнення до суворої відповідальності членів управи і бувшого голову Управи - Деркача Байдівського колгоспу "Перемога" за розтрату хліба.

4. Під особисту відповідальність голів сільрад І колгоспів заборонити витрачання зерна на які б то не було потреби в колгоспах незадовільно виконавших пляни хлібозаготівлі.

5. В колгоспах зовсім незадовільно виконавших план хлібозаготівлі Байдівка "Перемога", Лима "Черв. Плугатар", І-В-Покрів-ка Петровського, негайно поставити питання перед колгоспниками про повернення незаконно розданого хліба і повернути його до виконання пляну. Членам управи цих колгоспів, адміністративно-службовому персоналу запропонувати негайно здати незаконно одержаний хліб. Управі Лиманського колгоспу "Черв. Плугатар" притягти до суворої відповідальності за розтрату і незаконну видачу хліба після заборони.

6. Провести негайно зняття хліба у колгоспників Байдівського к-пу "Перемога", які брали участь в розкраданні колгоспного хліба при молотьбі і збиранні. Запропонувати сільрадам виявити у себе подібні явища і сповістити РВК 26 листопаду для прийняття мір.

7. В колгоспах, що чинять опір виконанню пляна хлібозаготівлі Байдівка "Перемога", Лиман "Черв. Плугатар" врожай садибних посівів колгоспників зарахувати як аванс на трудодні, лишки виданого колгоспникам хліба запропонувати колгоспникам здати для виконання пяна хлібозаготівлі.

8. Прохати Облвиконком дозволити накласти м'ясний штраф на Байдівський колгосп "Перемога" в розмірі 15-ти місячного плану, запропонувати Байдівськін сільраді на одноосібників - злісних нездатчнків хліба за контрактаційним договорам накласти штрафи в розмірі 15-ти місячного пляна м'ясозаготівлі.

9. Запропонувати Райземвідділу та сільрадам закінчити перевірку полови та соломи до 1-го грудня, перевіювання відходів закінчити до 28 листопаду.

10. Вказати на бездіяльність уповноважених Заготзерно при МТС - Кравченко та при Заготзерно - Миколаенку запропонувати забезпечити виконання плану до 1-го грудня.

11. Доручити Райземвідділу й дирекції МТС на протязі декади переглянути склад рахівничих робітників колгоспів і замінити тих, одо незадовільно виконують роботу.

12. Райземвідділу і дирекції МТС провірити правильність надходження і прибуткування хліба, в разі виявлення зловживання винних негайно притягти до відповідальності.

13. Заборонити сільрадам примінятн репресивні заходи до сімей червоноармійців без окремого на це дозволу РВК.

14. Запропонувати сільрадам негайно скликати позачергові Пленуми сільрад з участю радянського кооперативного та колгоспного активу для проробки постанови РНК та РВК про посилення хлібозаготівель.

15. Прохати редакцію газети "Степова Комуна" посилити висвітлення питань боротьби за хліб, особливо передових колгоспів та одноосібників, що виконали свої зобов'язання перед державою.

Голова Президії РВК /Коденко/

Секретар /Мирошниченко/

Державний архів Луганської області, ф. Р-1202, оп. І, спр. 20, арк. 72-72 зв.


№52
Витяг з протоколу №15
засідання бюро Верхньо-Теплянського РПК

26 листопада 1932 р.

...

СЛУШАЛИ § 3О: Ход выполнения плана хлебозаготовок (Зинченко)

ПОСТАНОВИЛИ § 30: Признать, что несмотря на имеющиеся сдвиги в хлебозаготовках по отдельным советам (Райгородка, Болотное, Михайловна, Бахмутовка, Благовещенка), что явилось следствием того, что парторганизации указанных сел по большевистски перестроили свою работу и работу сельских организаций на участке хлебозаготовок, в большинстве сел района кулацкое сопротивление хлебозаготовкам до сих пор еще не сломлено (В-Теп-лая, Камышное, Б-Черниговка, Кр.Октябрь и др.), что ставит под прямую угрозу выполнение плана хлебозаготовок (на 25/Х1 месячный план выполнен на 46% и годовой на 59%), а также срывать дело организационно-хозяйственного укрепления колхозов.

Для обеспечения полного выполнения плана хлебозаготовок к 15 декабря и очистки парторганизации и руководства сел и колхозов, позорно отстающих и срывающих выполнение плана хлебозаготовок от лиц, неспособных по большевистски организовать и проводить хлебозаготовку, предавших интересы партии и рабочего класса, бюро постановляет:

1. Председателя Войтовского колхоза Понежу за саботаж хлебозаготовок и разбазаривание колхозного хлеба исключить из кандидатов в члены КЩб)У.

Секретаря опорной парт-ячейки Черниговского с/совета Михайлова за саботаж хлебозаготовок и пьянство исключить из членов КП(б)У, Долженко, уполномоченного РПК по Черниговскому совету, отозвать с села как не оправдавшего доверия партии.

Председателя Камышанского с/совета Попова и председателя колхоза того же совета Пархоменко за саботаж хлебозаготовки и пьянство исключить из партии и привлечь к судебной ответственности.

Председателя колхоза Заветы Ильича Камышанского с/совета Нечаева за саботаж хлебозаготовок, укрывательство хлеба и пьянство исключить из кандидатов в члены КП(б)У и привлечь к судебной ответственности.

Председателя Н-Ольховского колхоза Иванова и завхоза указанного колхоза Ерохина за разбазаривание колхозного хлеба, плохой, с большими потерями, обмолот хлеба и сопротивление хлебозаготовкам, исключить из членов КП(б)У и привлечь к судебной ответственности.

2. Поручить ГПУ срочно провести следствие по колхозу им. Сталина Кр-Октябрьского совета и привлечь виновных в саботаже хлебозаготовок и разбазаривании хлеба к судебной ответственности, а также поручить ГПУ произвести арест бывшего председателя В-Теплянского колхоза Зинченка, в 2-3 дня закончить следствие по делу руководящих работников указанного колхоза и судить их по закону от 7 августа.

3. Снять с Кр-Октябрьского колхоза название имени вождя партии тов. СТАЛИНА, так как указанный колхоз, оказывая кулацкое сопротивление хлебозаготовкам, не оправдал присвоенного ему названия.

...

Секретарь РПК /Зинченко/

Державний архів Луганської області, ф,П-207, оп. І, спр. 719, арк. 45,46, 49.


№53
З резолюції по доповіді фракції РВК
про виконання плану хлібозаготівлі по Марківському району

1 грудня 1932 р.

...

Ще недосить розгорнена боротьба проти Куркульського опору в колгоспах. Недостатньо розгорнена орг. масс та робота серед контрактантів по виконанні своїх зобов'язань перед державою. Недосить застосовуються репресивні міри до злісних невиконува-чів контрактаційних умов, в наслідок чого виявилась массова крадіжка хліба, повернення хлібної валки серед путі, затримка обмолоту, приміри: с. Кам'янка, Тернівка, І Марківка, Бондарівка, цілковитий саботаж по виконанню плану хлібозаготівлі одноосібними господарствами: І Марківка, II Марківка, Сичівка, Кам'янка, Тишківка.

...

Секретар РПК /підпис/

Державний архів Луганської області, ф. П-46, оп. 1, спр. 1099, арк. 14, 17.


№54
З протоколу засідання
Новопсковського РПК

2 грудня 1932 р.

...

7. За злістний опір в виконанні пляну хлібозаготівлі колгоспами "3намя Труда" Дем'янівської с/р виконано річний плян на 59% і припинили вивіз хліба, не дивлячись на ряд попереджень, бюро РПК ухвалює: Керівника, голову правління колгоспу, члена партії т. Сап'яна з партії виключити, пропонувати фракції РВК в 3-денннй термін розпустити правління і віддати до суду, як саботуючих виконання пляну хлібозаготівлі, суд провести терміново, як показовий, з применениям репресивних заходів, як до зриваючих і саботуючих виконання пляну хлібозаготівлі, з висилкою за межі України. Провести чистку колгоспу від куркульсько-чуждих елементів і вислати їх за межі України, поставити перед облпарткомом питання про занесення данного колгоспу на чорну дошку і зняття посівматеріалу в хлібозаготівлю, для посилення керівництва данного колгоспу фракції РВК підшукати кандидатуру на голову колгоспу, маючи на увазі, що в Дем'янівській с/р три колгоспи, з них два виконали річні пляни хлібозаготівлі, за винятком колгоспу "Знамя Труда", за слабое керівництво парт-масовою роботою серед колгоспників секретарю Дем'янівського п/о т. Яки-менку винести сувору догану з попередженням всіх комунистів, що коли в 5 денний термін не буде зламу в виконанні пляну хлібозаготівлі по колгоспу "Знамя Труда" РПК буде змушений вжити репресивних заходів до всіх комуністів Дем'янівського п/о.

...

Секретар РПК /Повстяний/

Державний архів Луганської області, ф. П-6, оп. 1, спр. 20, арк. 106, 107.


№55
Постанова бюро Троїцького райкому КП(б)У
про виконання плану хлібозаготівель по радгоспах

5 грудня 1932 р.

Відмітити, що не дивлячись на досить чіткі постанови ЦК КП(б)У, обкому та бюро РПК про виконання пляна хлібозаготівель по радгоспах в встановлений строк, останні з боку директорів зернорадгоспів "Сватово" та "Тополі" не виконуються, особливо директором Сватівського радгоспу.

На 5/ХІІ-32 р. виконано радгоспом "Сватово" 42%, радгоспом "Тополі" 57%.

1. Такий стан виконання пляна хлібозаготівлі є ніщо інше, як правоопортуністична практика і прямий саботаж у виконанні партійних директив.

2. Бюро РПК безоговорочно вимагає персонально від директорів Тоцького, Шкурата та секретарів п[артійних] організацій] забезпечити виконання наданого пляна хлібозаготівлі у встановлений строк... Одночасно попереджує, що коли не буде забезпечено виконання в строк пляна хлібозаготівлі, бюро РПК змушене буде стати на шлях притягнення до партійної відповідальности на основі постанови ЦК КП(б)У від 18/ХІ-1932 року.

3. Зобов'язати персонально секретарів партійних] організацій] та директорів радгоспів ТОЦЬКОГО та ШКУРАТА щоденно інформувати бюро РПК, щоб дати змогу інформувати обком.

Секретар РПК Тарасенко

Державний архів Луганської області, ф.П-234,оп. 1, спр.694, арк. 175.


№56
Супровідний лист голови ДПУ УСРР С. Реденса генеральному секретарю ЦК КП(б)У
С. Косіору з інформаційним зведенням про боротьбу із "саботажем хлібозаготівель" у колгоспах

8 грудня 1932 р.

т. Косиору

Направляю сводку материалов по делам о саботаже хлебозаготовок, разбазаривании и расхищении хлеба в колхозах.

С. Реденс

Додаток

3 оперативного бюлетеня ДПУ УСРР про справи,
пов'язані з викриттям антиколгоспних угруповань та хлібозаготівлями

6 грудня 1932 р.

Совершенно секретно

СВАТОВСКИЙ РАЙОН

Дело о хищении хлеба группой кулаков.

В с. Мостки группа кулаков в количестве о человек систематически занимались хищением хлеба крупными партиями (от 100 до 200 пудов). Похищенный хлеб кулаки сбывали на частном рынке. Группа также вела систематическую агитацию среди колхозников против выполнения плана хлебозаготовок.

Выездная сессия Облсуда 2-х участников группировки приговорила к расстрелу, а остальных - к разным срокам наказания.

Дело о хищении хлеба в артели "КОММУНАР".

Бухгалтер, счетовод и кладовщик артели "Коммунар" скрыли от учета несколько сот пудов хлеба. Договорившись с амбарщиками, они несколько раз ночью набирали хлеб в амбарах и возили его продавать на рынок.

Выездная сессия Облсуда, рассмотрев это дело, приговорила бухгалтера ПЕТРЕНКО, счетовода и кладовщика к 8 годам лишения свободы.

БЕЛОВОДСКИЙ РАЙОН

Дело о сокрытии и разбазаривании хлеба в колхозе "Волна революции]".

В с. Шуликовка, в колхозе "Волна революции", группа в составе:

1. Председатель колхоза,
2. Председатель сельсовета,
3. Трех членов правления,
4. Завхоза,
5. Счетовода - систематически расхищали и разбазаривали хлеб.

Руководители колхоза не заприходовали 840 пудов зерна и приблизительно такое же количество разбазарили.

Участники группировки приговорены к лишению свободы сроком от 2 до 3 лет каждый.

Дело о сокрытии хлеба в колхозах им. ВОРОШИЛОВА и "ДОНБАСС"

В с. Селидовке арестованы:

1. СТАЖЕННИК, предправления колхоза им. Ворошилова.
2. АБРАМОВ, член правления колхоза им. Ворошилова.
3. РОДИН, кладовщик.
4. КОЛЕСНИК, бригадир.

Эта группа не заприходовала 220 цнт хлеба и разбазарила 122 цнт муки.

Дело следствием закончено и направлено в Суд.

После ареста выполнение плана хлебозаготовок поднялось с 67% до 90%.

В артели "Донбасс" председатель правления, счетовод систематически разбазаривали хлеб и саботировали выполнение плана. Эти лица скрыли от учета 2166 пудов зерна.

Областной Суд, рассмотрев дело, приговорил председателя правления к высшей мере наказания, а счетовода - к 5 годам лишения свободы.

Дело о саботаже хлебозаготовок группой предколхозов.

В Галициновском сельсовете 9.Х1 шесть председателей правлений колхозов на заседании президиума сельсовета заявили о нереальности преподанных им планов хлебозаготовок и отказались от выполнения их.

Следствием установлено, что колхозы, где указанные председатели работали, имели все возможности для выполнения плана хлебозаготовок, и что руководители их организовались для противодействия выполнению его.

Председатель артели им. ШЕВЧЕНКО в своих показаниях заявил: "МЫ ВЫВЕЗЛИ НЕМНОГО ХЛЕБА, А ЗАТЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ СГОВАРИВАЛИСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИОСТАНОВИТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ХЛЕБОМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕБЯ, ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ ПРЕЗИДИУМА СЕЛЬСОВЕТА 9.ХI. МЫ ВСЕ СГОВОРИЛИСЬ НА ПРЕЗИДИУМЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА, ЗАЯВИВ О ЕГО НЕРЕАЛЬНОСТИ. ТАК МЫ И ПОСТУПИЛИ."

После ареста и осуждения председателя колхоза ВОРОНЧУКА выполнение плана хлебозаготовок с 24% поднялось до 84%.

Председатель ГПУ УССР С. Реденс

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 25 (1951 р.). спр. 3. арк. 111-151.

Опубліковано:
Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. - К.: ВД "Стилос", 2007, - №33. -С. 430, 459, 460, 461.


№57
Витяг з протоколу засідання бюро
Старобільського РПК

13 грудня 1932 р.

2. СЛУХАЛИ: Про хід уборки врожаю
/доп. тов. МТС - Хрісти, РКГС -т. Грузін, РВК - т. Недіденко/

Бюро вважає за неприпустиме безгосподарне відношення та невміння організувати та забезпечити основні ланки роботи як засобами виробництва, так і матеріалами, а також і міроприемствами попереджуючими безгосподарність (горюче - на 20%, відсутність граблів, незакінчення ремонту двигунів, незабезпечення запасними частинами, неорганізованість найважлівішої справи громадського харучання в колгоспах, неналагоджена правильна видача авансів в колгоспах, неналагоджена справа з оперативним обліком, несвоєчасна надсилка відомостей про виконання виробничих завдань, косовиця, скирдування, сінеуборка, лущовка, чисті пари, моб. коштів й інше, не забезпечуються максимальні норми виробітку, не ведеться боротьба з явно приуменшиними нормами, не розгорнута боротьба з уже маючимися випадками крадіжки хліба ріжними методами - підпольні ручні млини крадіжка снопів у полі, обрізання колосків, обминання колосків під час в'язання в кармани - ладунки).

...

Державний архів Луганської області, ф. П-28, оп. 1, спр. 45, арк. 162.


№58
Зі спецповідомлення Транспортного відділу ДПУ УСРР
про антипартійні й антирадянські прояви партійців на транспорті

13 грудня 1932 р.

Совершенно секретно

Отмечается ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ антипартийных и антисоветских проявлений со стороны членов и кандидатов партии.

Характер этих проявлений находит отражение в следующих фактах:

ПОПАСНЯНСКИЙ РАЙОН

Стрелочник ст[анции] Попасная СТОРОЖЕВ [партиец] по поводу взятого с него сельхозналога заявлял:

- Берите с меня последнюю рубашку и кормите бюрократов центра. Вы задались целью построить социализм на костях рабочих.

Он же по вопросу коллективизации говорит:

- Украина пухнет с голоду. Куда смотрят правители? Колхозы нужно разогнать, так как тех, кто трудится, разогнали, а остались лодыри. Можете выгнать меня из партии. Я отдам хоть сейчас свой партбилет.

Заместитель начальника Дистанции ст[анции] Сватово БОШКО, партиец, положительно отнесся к разрыву торгового договора с Англией:

- Разрыв с Англией нам на руку, так как ни одна тонна пшеницы может остаться у нас. Капиталисты тракторами разрушили свое хозяйство, а мы, дураки, тоже погнались за машинами и тоже угробили свое хозяйство.

ЛУГАНСКИЙ РАЙОН

Зав[едующий] пекарней ТПО в Луганске ПОНОМАРЕВ о политике партии на селе говорит в следующих словах:

- Село погибает. По селу прошла чума.

ПОНОМАРЕВ подозревается в авторстве а[нтн] с[оветской] листовки, обнаруженной в ноябре с.г. на воротах пекарни ТПО.

Упомянутые выше выражения ПОНОМАРЕВА фигурируют и в тексте листовки. ПОНОМАРЕВ живет во дворе пекарни, имеет связь с селом. Ведется следствие.

Начальник ТО ГПУ УССР Друскис

Расчет рассылки:

Экз. № 1 - Зам[естителю] Пред[седателя] ОГПУ т. БАЛИЦКОМУ
-"- № 2 - Пред[седателю] ГПУ УССР т. РЕДЕНС
-"- № 3 - Зам[естителю] Пред[седателя] ГПУ УССР т. КАРЛСОН
-"- № 4 - Нач[альнику] OO ОГПУ т. ЛЕПЛЕВСКОМУ
-"- № 5 - ТООГПУ Москва т. ПРОХОРОВУ
-"- № 6 - в дел[о] ТО [ГПУ УССР]


На першому аркуші резолюція червоним олівцем: "Тов. Хатаевич. Посылаю взятую мною у Реденса сводку, говорящую о засоренности наших парторганизаций, особенно очевидно на транспорте. Нужно обсудить меры реагирования на подобные выступления. Надо прямо и немедленно исключать за отдельные выступления. Интересно проверить несколько фактов, как реагировали в ячейках и районах на эти выступления. 25/ХII-1932 г." Підпис нерозбірливий.

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 25 (1951 р.), спр. 2, арк. 1-13 зв.

Опубліковано:
Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933років в Україні в документах ГПУ-НКВД, - К.: ВД "Стилос",2007. - № 3. -С. 264, 282-284.


№59
Витяг з протоколу № 24
засідання бюро Кадієвського міськпарткому

18-19 грудня 1932 р.

Наложение репрессий на ряд руководителей, в особенности партийных, оказавшихся в кулацком плену, переродившихся и превратившихся в изменников делу партии и советской власти (Ханин, Бринза, Тимофеев и др.), занесение на черную доску колхозов: Комиссаровки, Степановки, Калиново, Михайловки и Попасную абсолютно недостаточно разъяснены среди колхозников и единоличников. Мероприятия Горсовета, кооперации, суда, прокуратуры, банка, печати, местных партийных, советских организаций на селе оказались распыленными и не дали еще должного результата.

§ 2 О Муке тов. Леонов

В связи с сокращением отпуска муки для 2-го списка по неугольным Рабкоопам в размере 76,6 тонн, вместо выданных в ноябре месяце 173,7 тонн, в целях обеспечения полностью снабжения хлебом первого и особого списка - признать необходимым:

1) Уменьшить норму рабочих 2-го списка с 700 гр. до 400 грамм, служащим до 250 грамм, иждивенцам рабочих и служащих 200 грамм.

4) Снять со снабжения кустарей.

5) Снять со снабжения всех приехавших в Донбасс инвалидов с других районов страны и которые не являются инвалидами местного производства, для проведения этой работы образовать 4 комиссии для каждого Горпо, в комисси ввести представителя Страх, кассы, Председателя Горпо, Председателя соответствующего Пос. совета (он же председатель комиссии). Срок работы комиссии 5 дней.

Инвалидов, приехавших с других мест и являющихся родственниками: отец, мать, сестра - членами семьи рабочих в районе, снабжаются как иждивенцы.

С возобновлением работы комиссии снять со снабжения инвалидов и брать на снабжение только по предложение комиссии по перерегистрации. Этот пункт относится ко всем прочим организациям, которые должны браться на снабжение с санкцией районной комиссии по пересмотру контингента.

Секретарь ГПК /Рубченко/

Державний архів Луганської області, ф. П-185, оп. 1, спр. 1083, арк. 134-135, 138, 166.


№60
Протокол засідання
Президії Старобільського РВК

19 грудня 1932 р.

ПРИСУТНІ: Коденко, Мирошниченко, Загорайко, Чиркин, Кошевой, Луганська, Макаревич, Костін, Радіонов Головує - Коденко, Секретар - Мирошниченко

Шляхом опиту

СЛУХАЛИ: Про стан хлібозаготівлі по Байдівській с/раді по колгоспу "Перемога" та повернення незаконно розданого - розкраденого хліба /доп. Коденко/

УХВАЛИЛИ: Констатувати, що колгосп "Перемога" и колгоспники с. Байдівки продовжують ще й дальше саботувати та робити опір, не виконуючи пляна хлібозаготівлі и не повертаючи незаконно розданого та розкраденого хліба - запропонувати с/раді та Правлінню колгоспу прийняти рішучі заходи до осіб, що злісно ухиляються від виконання контрактації з садибних посівів та незаконно розданого й розкраденого хліба. Прохати Облвиконком дозволити накласти штраф в розмірі 15 місячного плану м'ясозаготівлі на всіх колгоспників Байдівського колгоспу "Перемогав за явний опір в хлібозаготівлі.

Відмітити, що частина одноосібників с Байдівка також роблять опір в виконанні пляну хлібозаготівлі не здаючи належного з них по контрактації хліба, чим зривають виконання пляну по одноосібному сектору в установлений термін.

Запропонувати с/раді негайно представити Райвиконкому список господарств, що злісно уклоняються від виконання контрактаційних зобов'язань для виселення за межі району й області.

Зобов'язати Кущ-заготзерна негайно вислати своїх робітників для стягнення повністю контрактаційних зобов'язань не пізніше 25 грудня ц.р.

Голова Президії РВК /Коденко/

Секретар РВК /Мирошниченко/

Державний архів Луганської області, ф.Р-1202, оп. І, спр. 20, арк. 67, 70.


№61
Постанова бюро Луганського міськкому КП(б)У
про заходи щодо посилення хлібозаготівель

23 грудня 1932 р.

Признать ход выполнения хлебозаготовок позорно неудовлетворительным. На 23/ХІІ вместо окончания хлебозаготовок план выполнен только на 74%, причем за последние дни ряд сел совершенно приостановили хлебозаготовки, в результате чего дневное поступление хлеба на ссыппункты снизилось до 45 цент, в сутки.

Причинами такого неудовлетворительного выполнения хлебозаготовок, как уже неоднократно было указано постановлениями ЦК, облпаркома и горпаркома, являются: продолжающееся потворствование со стороны ряда партячеек и уполномоченных сел: Ореховки, Раевки, Георгиевки, Успенки, Суходола, Первозванов-ки, Самсоновки, Каменки и Ново-Анновки, обнаглевшим кулацким саботажникам хлебозаготовок, неумение со стороны уполномоченных и партячеек развернуть массовую работу и, опираясь на колхозный актив, организовать переобмолот, наладить сбор неправильно розданного хлеба, изъятие раскраденного хлеба, использовать судебные репрессии в отношении кулацких элементов и злостных саботажников для усиления темпов хлебозаготовок.

Для немедленного поднятия темпов хлебозаготовок и действительного обеспечения выполнения плана хлебозаготовок горпар-ком постановляет:

1. Предложить комфракции горсовета, партячейкам и уполномоченным ГПК форсировать переобмолот и перевеивание хлеба к 30/ХИ, установив сроки для каждого колхоза.

2. Командировать дополнительно в вышеперечисленные села бригады под руководством членов бюро ГПК, членов президиума К[онтрольной]К[омиссии] и горсовета.

Агитмассотделу в 24 часа пересмотреть состав всех уполномоченных.

Тех уполномоченных, которые не сумели по-большевистски реализовать ранее данные указания бюро ГПК, отозвать, представить материал секретариату на предмет привлечения их к партийной ответственности.

3. Поскольку основной центр хлебозаготовок переносится на индивидуальную заготовку, на организацию возврата излишне полученных авансов, изъятия раскраденного и расхищенного хлеба, предложить всем уполномоченным и партячейкам произвести расстановку членов и кандидатов партии по бригадам, провести по всем колхозам и бригадам собрания колхозников, разъяснив необходимость полного выполнения плана и последнего постановления ЦК партии и облпаркома по хлебозаготовкам, использовав в области массовой работы и по сбору хлеба как основную опору колхозный актив, проработав с ними методы и задачи работы.

4. Обязать всех уполномоченных ГПК под их персональную ответственность совместно с пред[седателями] сельсоветов и секретарями партячеек организовать просмотр социального состава колхозников, и, в первую очередь, руководящего состава - членов правлений, кладовщиков, бригадиров, завхозов и счетоводов на предмет очищения колхозов от всех кулацких элементов, злостных симулянтов и рвачей. Эту работу закончить к 1/1-33 г. Списки, намеченных к вычищению из колхозов, предварительно обсудить на колхозном активе, приложив к спискам протоколы собраний колхозного актива и представив таковые горсовету не позднее 2/1-33 г.

Обязать фр[акции] горсовета в 24-х часовый срок со времени получения списков рассмотреть и утвердить списки намеченных к вычищению из колхозов.

5. Предложить нач[альникам] ГПУ, милиции и прокуратуре к 30/ХП разработать мероприятия по очистке района и города от всех кулацких элементов, согласовав эти мероприятия с соответствующими областными организациями.

6. Просить партколлегию КК в кратчайший срок выехать в Ореховку для проверки работы парторганизации.

7. Обязать фр[акции] горсовета и Соцзембанк в кратчайший срок закончить подготовительные работы по взысканию задолженности по ссудам с бывших единоличников и с колхозов, использовавших не по назначению государственные ссуды.

8. Предложить орготделу укрепить руководящий партсостав следующих ячеек: Ореховской, Суходольской, Каменской и Давыдо-Никольской.

9. Предложить всем заводоуправлениям и рабкоопам снять со снабжения семьи колхозников, поступивших на заводы осенью 32 года, и пересмотреть состав иждивенцев рабочих, живущих на селе, имея в виду снятие со снабжения семей тех рабочих, которые имели посевы или же получали хлеб в колхозе по трудодням.

10. Предложить милиции немедленно изолировать всех осужденных по делам хлебозаготовок.

Одновременно предложить прокуратуре и милиции ускорить расследование по делам хлебозаготовок согласно срокам, установленным областной прокуратурой.

11. Отмечая добросовестное выполнение немецкими национальными колхозами плана хлебозаготовок, предложить горсовету немедленно поставить вопрос перед облисполкомом о выделении товарных фондов для этих колхозов.

12. Предложить "Луганской правде" и агитмассовому отделу ГПК организовать от колхозников немецких национальных артелей обращение к отстающим колхозам и в частности отстающим немецким колхозам Ровенецкого района.

13. Предложить ЗПК и завкомам Луганскстроя, заводов "ОР", № 60 и "Артема" послать крепкие рабочие бригады для хлебозаготовок в следующие села: Елизаветовку, Большую и Малую Вергунки, Лутугинскому и Коксобензольному заводам - в Успенку, Ольховку и Георгиевку.

14. Предложить фр[акциям] Горсовета дать не позже 28/ХП указания всем сельсоветам и правлениям колхозов об обобществлении лошадей, находящихся в индивидуальном пользовании и у колхозников.

Державний архів Луганської області, ф. /7-5, оп. 1, спр. 79, арк. 250-251.


№62
Витяг з протоколу № 25 засідання бюро
Кадієвського міськпарткому КП(б)У

27 грудня 1932 р.

Опубликовать следующее постановление:

1) Снять с работы и исключить из партии Ягарева - секретаря Желтянской партячейки, как человека неоправдавшего доверия партии, посланного в счет "40", дискредитировавшего себя как мобилизованного на укрепление сельпартячейки из Горактива. За непроведение директив ЦК, Обкома, Горпаркома по хлебозаготовкам (выполнение 59%), по переобмолоту, организации борьбы с кулацким влиянием, с утайками, возвратом украденного и т.д.

2) Исключить из партии и арестовать как злостного саботажника в хлебозаготовках Коваленко (пред. колхоза 13-летия Октября) и выслать на Север наравне с кулаками.

3) Арестовать и выслать на Север наравне с кулаками Бутко, кандидата партии - секретаря и Зам. пред. сельсовета с. Скелевого за контрреволюционный саботаж хлебозаготовок и дискредитацию плана среди единоличников.

4) За скрытие утаенного хлеба (35 пудов) и пособничество утайщикам Рязанцева, Уполномоченного по заготовкам в с. Троицком, из партии исключить.

5) Снять т. Московского с работы чл. бригады в с. Троицком за допущенное искривление, как неоправдавшего доверие партии.

6) За недопустимо пассивное отношение ко всем мероприятиям по хлебозаготовкам, невыполнение директивы ГПК о борьбе с потерями, об охране конского поголовья, ухода за ним, за допущение практики безнаказанного истребления скота в колхозе и т. п. т. Логвиненко с работы секретаря ячейки снять, дело передать в КК.

7) Объявить строгий выговор директору Попаснянской МТС т. Олейникову с предупреждением, что если он в ближайшее время не обеспечит должным руководством хлебозаготовки, не ликвидирует неверие в план хлебозаготовок, не обеспечит борьбы за его выполнение на деле, а не на словах, и не обеспечит оперативного руководства, из партии исключить.

Объявить выговор т. Шевченко (директору Хорошанской МТС) за отсутствие должного руководства хлебозаготовками, за полный самотек в руководстве и потребовать от обеих МТС и всех колхозов, руководимых МТС, всех партийных организаций безоговорочного выполнения плана.

8) Объявить выговор секретарю партячейки т. Поплавскому (шахты "Парком") за совершенно недопустимое отношение к работе по хлебозаготовкам в подшефной деревне Николаевке, выразившейся в пустопарадной шумихе и т. п. вместо серьезной партийно-массовой агитации.

9) За совершенно недопустимое искривление массовой работы и совершенно ненужную мобилизацию женщин - домохозяек с завода в село без заботы о них объявить выговор бюро ячейки Алмазного завода.

10) Снять с работы суда Пред. суда Славяносербск Сидорова, как исключенного КК из партии, прокуратуре выполнить предыдущее постановление ГПК

16/19. Заявление тов. Бойко, уполномоченного Горпарткома в селе Кременском о том, что в селе произведены массовые обыски колхозников.

Поручить тов. Розенбергу проверить, у кого в действительности были произведены обыски, на каком основании, какие результаты и по чьему поручению.

Секретарь Горпарткома /Рубченко/

Державний архів Луганської області, ф.П-185, оп. 1, спр. 1083, арк. 167, 170, 171, 183, 186.


№63
Витяг з протоколу № 27 засідання бюро
Кадієвського міськпарткому КП(б)У

31 грудня 1932 р.

§ 40 ПРОТОКОЛ КК РКИ ОТ 4 ноября 1932 г.

Согласиться. Колиниченко (секретарь партячейки), исключенного из партии за сознательный саботаж в хлебозаготовках, выслать на Север наравне с кулаками.

§ 41 ПРОТОКОЛ КК РКИ № 16

Тимофеева за антисоветскую агитацию и сознательный саботаж в хлебозаготовках, исключенного из партии ячейкой, утвержденного КК, выслать на Север наравне с кулаками.

§ 42 ПРОТОКОЛ № 15 КК РКИ

Согласиться. Михайленко за саботирование хлебозаготовок, перерождение, превращение его в кулацкого агента, выслать на Север; Колесникова, социально опасного элемента, исключенного из партии, Задорожного, Сикалова, Пономаренко, Турченко, Брынза, Скосоренко, Мериуца, выслать на Север наравне с кулаками.

Секретарь Горпарткома /Рубченко/

Державний архів Луганської області, ф. П-185, оп. 1, спр. 1083, арк. 190, 196, 197.


№64
Витяг з протоколу № 57 засідання бюро
Старобільського РПК

2 січня 1933 р.

УХВАЛИЛИ: ...Підтвердити директиву, дану на місця секретарем РПК від 29/ХІІ-32 р., бюро ще раз зобов'язує фр. РВК, дирекцію МТС, всіх уповноважених РПК і секретарів партосередків забезпечити виконання пляну хлібозаготівлі в установлений термін і підкреслює особо звернути увагу на відстаючі колгоспи, ліквідувати всякі фонди, в тому числі й так звані "посівні", обернувши їх в плян хлібозаготовок.

Секретар РПК /Чіркін/

Державний архів Луганської області, ф. П-28, оп. 1, спр. 1983, арк. 1, 4.


№65
Постанова про практичні заходи з посилення хлібозаготівлі
та закінчення річного плану
(Прийнято бюро Луганського міськкому КП(б)У)

3 січня 1933 р.

Несмотря на категорические директивы ЦК КП(б)У, ЦК ВКП(б), Донецкого Обкома и ряда практических указании Бюро Горкома на то, что "Выполнение плана хлебозаготовок - первоочередная задача колхозов, совхозов, МТС и единоличников" (из реш. ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У). Особо указывает всем парторганизациям Украины на то, что полное выполнение плана хлебозаготовок колхозниками МТС является их новой обязанностью перед партией и рабочим классом, первоочередной задачей, которой должно быть подчинено выполнение всех других задач в колхозах и в том числе задач по выполнению разного рода колхозных натуральных фондов семенного, фуражного, продовольственного и других (из решения ЦК КП(б)У).

Это важнейшая политическая задача поставленная ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У и Донецким Обкомом в деле выполнения плана хлебозаготовок возлагает исключительную политическую ответственность и требует напряжения всех сил партийной организации, решительной перестройки политико-массовой и организационной работы, беспощадного разгрома саботажа в хлебозаготовках, организованного кулачеством, поскольку окончание плана хлебозаготовок в установленный Донецким Обкомом срок, нашей партийной организацией не только не выполнено, но допущено позорное снижение темпов поступления хлеба.

Несмотря на ряд заверений со стороны уполномоченных и секретарей партийных ячеек: Успенки, Петровки № 2, Ивановки, Кружиловки, Николаевки, Шелкового Протока, Каменки, Первозвановки, Бело-Скелеватой, Суходола, Ново-Анновки, Белой и Георгиевки, Бюро Горкома отмечает, что эти организации не только не добились необходимого перелома, но позорно, оппортунистически снизили темпы за шестую пятидневку декабря, что иначе нельзя рассматривать, как по существу прекращение хлебозаготовок, а следовательно невыполнение директив партии, в угоду кулацким оппортунистическим рваческим элементам. В результате явно безответственного отношения к выполнению директив партии по этим сельским советам за шестую пятидневку декабря заготовлено 36 тонн, вместо необходимых для полного выполнения годового плана хлебозаготовок 1693 тонны.

Бюро Горкома требует от всех уполномоченных, секретарей партячеек, председателей колхозов, председателей сельских советов и особенно директоров МТС, чтобы вся практическая работа ближайшего периода, до окончания выполнения годового плава, была подчинена исключительно выполнению директив партии по хлебозаготовкам.

Для выполнения годового плана хлебозаготовок к 15 1-33 года и в связи с этим достижения необходимых большевистских темпов по выполнению плана хлебозаготовок вообще и в особенности по пшенице, ржи и подсолнуху. Бюро Горкома постановляет:

1. Предупредить всех уполномоченных, секретарей партячеек, председателей колхозов, председателей сельсоветов и директоров МТС, что Бюро Горкома не может терпеть явно оппортунистического отношения к выполнению важнейших директив партии по хлебозаготовкам, терпимого отношения к саботажу хлебозаготовок, организованного кулачеством, проявлению оппортунистической размагниченности и будет принимать к уполномоченным и секретарям партийных ячеек, а также руководителям советов, колхозов и директорам МТС самые суровые меры не только партийного, но и судебного характера.

2. За непроявление большевистской настойчивости в борьбе за выполнение плана хлебозаготовок, допущение мизерно-позорных темпов, бездельничание и отсиживание, предупредить уполномоченных Горкома и секретарей партячеек Николаевского, Сухо-дольского, Успенского сельсоветов о том, что если и впредь будет продолжаться такое отношение к директивам партии Бюро Горкома привлечет их к самой суровой партийной ответственности.

3. Для окончания плана хлебозаготовок и заготовки 3.300 тонн считает необходимым провести следующие мероприятия:

а) Предложить уполномоченным Горкома и секретарям партячеек закончить план хлебозаготовок по 9-ти колхозам, выполнившим на 1/1-33 года более 80% годового плана - к 8 января (список № 1 этих колхозов прилагается).

б) Сосредоточить все лучшие силы по работе хлебозаготовок в 16-ти отстающих колхозах, в которых должно быть заготовлено 2796 тонн или 85% оставшегося годового плана (список № 2 этих колхозов прилагается). Поручить Агитмассовому отделу командировать в эти колхозы основные кадры руководящего партактива.

Предупредить уполномоченных и секретарей партячеек этих колхозов о том, что выполнение годового плана хлебозаготовок по району целиком и полностью зависит от выполнения плана этими отстающими колхозами.

4. За проявление саботажа и совершенно неудовлетворительное выполнение плана хлебозаготовок провести на основе директивы ЦК и Обкома такие мероприятия:

а) Предложить комфракции Горсовета, директорам МТС, уполномоченным Горкома, секретарям партячеек, председателям советов и колхозов в пятидневный срок вывести посевные фонды в 13-ти колхозах (список № 3 этих колхозов прилагается).

б) Вывести 50% посевных фондов в 6-ти колхозах, выполнивших годовой план от 60 до 70% (список № 4 этих колхозов прилагается).

в) Предложить комфракции Горсовета, директорам МТС, председателям сельсоветов организовать вывозку хлеба на ссыппункты из этих колхозов путем: мобилизации тягловой силы колхозов, единоличников и мобилизации необходимого количества автомашин из города.

г) Обязать уполномоченных и секретарей партячеек широко разъяснить среди остальных колхозов, а также колхозникам, что если не будет достигнуто решительного перелома в выполнении годового плана хлебозаготовок, тогда и в этих колхозах будут вывезены посевные фонды в счет выполнения плана хлебозаготовок.

д) Предложить уполномоченным, секретарям ячеек и комфракции Горсовета широко разъяснить колхозникам тех колхозов, где вывозятся посевные фонды, что это не освобождает их от посева, а наоборот требует действительной мобилизации всех сил на выполнение плана хлебозаготовок, а после выполнения плана хлебозаготовок на заготовку посевного материала.

5. Указать комфракции Горсовета и комфракции Оргбюро Райсоюза на недопустимость безответственного отношения к реализации директив партии о товароснабжении колхозов, выполнивших годовой план хлебозаготовок (список № 5 этих колхозов прилагается). Просить президиум ГорКК в 2-х дневный срок проверить товароснабжение 23 колхозов, выполнивших годовой план (возбуждено ли ходатайство перед Облисполкомом, отпущены ли товары, качество ассортимента, использование отпускаемых фондов по прямому назначению). Итоги проверки поручить заслушать секретариату.

Ввиду выполнения годового плана хлебозаготовок в этих 23-х колхозах, предложить секретарям партячеек, уполномоченным Горкома, предсоветов и колхозов сосредоточить все внимание на заготовку посевных и страховых фондов, а затем фуражных фондов с тем, чтобы к 10/1-33 г. эти фонды полностью были засыпаны в этих колхозах. Поручить т. Ажиппо проверить выполнение настоящего пункта.

6. Отметить, что Агитмасс Горкома и редакция газеты "Луг. Правда" недостаточно ведут контроль о занесении колхозов, выполнивших годовой план хлебозаготовок на красную доску, организованную редакцией газеты "Социалистический Донбасс*, поручить т.т. Стеценко и Бурову немедленно эти недочеты исправить.

7. Для выполнения директивы ЦК КП(б)У и Совнаркома, обязать секретарей партячеек, уполномоченных комфракции Горсовета провести следующие мероприятия:

а) Широко оповестить через сельсоветы, колхозы, колхозников и трудящихся единоличников, что те из них, которые добровольно сдадут государству ранее расхищенный и скрытый от учета хлеб, не будут подвергаться репрессиям, а в отношении колхозов, колхозников и единоличников, упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб, будут применяться строжайшие меры взыскания, предусмотренные постановлением ЦИКа и Совнаркома СССР от 7/VIII-32 г. "Об охране имущества государственных предприятий, в колхозах и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности".

б) Для разъяснения этого постановления немедленно провести пленумы советов и совещания колхозного актива. После пленумов советов и совещании колхозного актива провести общие собрания по каждому колхозу в отдельности и отдельно собрания трудящихся единоличников.

в) На пленумах советов, совещаниях колхозного актива, собраниях колхозников и трудящихся единоличников обсудить вопрос о выполнении колхозами и единоличниками годового плана хлебозаготовок и разъяснить необходимость сдачи расхищенного и скрытого от учета хлеба и о тех суровых мерах взыскания, которые будут применяться в отношении упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб.

г) Обязать редакцию газеты "Луг. Правда", выездные редакции, как газеты "Луг. Правда", так и *Соц. Донбасс" широко осветить опыт тех сел и колхозов, где благодаря хорошо проведенной разъяснительной работе удалось добиться массовой добровольной сдачи колхозниками и трудящимися единоличниками скрытого от учета расхищенного хлеба.

8. Отметить, что суд, милиция и органы прокуратуры недостаточно ведут борьбу с кулацкими элементами, саботирующими выполнение плана хлебозаготовок и ведущих разлагательную работу, как среди колхозников, так и среди единоличников, предложить прокурору т. Главному, нач. Гормилиции тов. Круглову и пред. суда т. Кучерову усилить репрессивные меры в отношении этих элементов.

Одновременно с этим предложить уполномоченным, секретарям партячеек, пред. колхозов и пред. сельсоветов форсировать выполнение директив партии по чистке колхозов от кулацких и классово-чуждых элементов.

Считать недопустимым, что вычищенные кулацкие элементы из колхозов продолжают оставаться в этих сельских советах, ведут разлагательную работу, поручить нач. ГПУ т. Райхштейну и прокурору тов. Главному провести соответствующие мероприятия об очистке, как колхозов, так и сельсоветов от кулацких элементов.

9. В связи с тем, что организованные кулацкие поселки во время раскулачивания находятся преимущественно рядом с колхозами, а поэтому кулацкие элементы, естественно, связаны с колхозниками и трудящимися единоличниками, ведут среди них разлагательскую работу и что, благодаря примитивно организованному надзору, часть кулаков их этих поселков разбежались и проникли в производство, просить Облпартком, Облисполком дать соответствующие директивы о ликвидации этих поселков и высылки кулацких элементов за пределы района.

Поручить т. Полянскому, Райхштейну и Главному от имени Горкома составить по этому вопросу соответствующую докладную записку.

10. В связи с выявленными фактами, когда отдельные "коммунисты", связанные с кулачеством, а также коммунисты, саботирующие выполнение плана хлебозаготовок, в некоторых партийных ячейках недостаточно решительно привлекаются к партийной ответственности, а дела на этих коммунистов от ячейки до ГорКК проходят чрезвычайно медленно, просить президиум ГорКК провести следующие мероприятия:

а) "Коммунистов", связанных с кулачеством и злостно саботирующих выполнение плана хлебозаготовок, как правило, не только исключать из партии, но и применять к ним государственные меры {отдача под суд, высылка).

б) Командировать выездную тройку Партколлегии для разбора дел, связанных с хлебозаготовками, на месте.

в) Решения ГорКК в отношении "коммунистов", исключенных из партии за связь с кулацкими элементами и саботирующих выполнение плана хлебозаготовок, публиковать в печати.

11. Отмечая неудовлетворительное выполнение плана хлебозаготовок, большие потери при уборке урожая, разбазаривание и воровство колхозного хлеба в Давыдо-Никольском, Суходольском и Ново-Анновском сельсоветах, поручить комиссии в составе т.т. Ро-маничева, Главного и Стародумова детально проверить работу партячеек, колхозов и сельсоветов указанных сел, с точки зрения выяснения причин создавшегося положения и виновников, допустивших это. Итоги проверки заслушать на Бюро Горкома 13/1-33 г.

12. В связи с тем, что в ряде сельских советов не полностью учтены посевы единоличников, а также многие колхозники имели свои собственные, не обобществленные посевы, кроме приусадебных земель еще на арендованной земле, достигающие иногда крупных размеров от 1 до 2-х га, и так как эти посевы, как правило, не были охвачены контрактацией и выпали из хлебозаготовок, предложить комфракции Горсовета, партячейкам и уполномоченным выяснить все такие необобществленные посевы колхозников, а также единоличников и распространить на них контрактационные обязательства по хлебозаготовкам в счет выполнения районного плана.

13. Обратить особое внимание уполномоченных Горкома и секретарей партячеек на то, что проведение репрессивных мероприятий даст необходимые положительные результаты в выполнении плана хлебозаготовок только в том случае, если действительно будет развернута массово-политическая работа. Поэтому Бюро Горкома требует решительного усиления постановки массовой политической работы среди колхозников и единоличников, для чего необходимо расставить партийные силы для работы на кутках, в десятихатках, используя клубы, широко привлекая силы комсомольской организации и культурные силы села.

14. Констатируя неудовлетворительное состояние учета в конторе Заготзерно и на пунктах (разница в данных колхозов и Заготзерно и т.д.) предложить комфракции Горсовета и РКИ организовать проверку состояния учета в конторе Заготзерно и ссыпунктах.

г. Луганск

Державний архів Луганської області, ф. П-5, оп. 1, спр. 136, арк. 10-14.


№66
Протокол № 1 засідання президії
Старобільського райвиконкому

5 січня 1933 р.

ПРИСУТНІ: Коденко, Чіркін, Загорайко, Мирошниченко

Головує Коденко

Секретар Мирошниченко

СЛУХАЛИ: Про стан виконання пляну хлібозаготівлі по колгоспу "Перемога" та одноосібному сектору Байдівської с/р. /Коденко/

УХВАЛИЛИ: 1. Констатувати що виконання пляну хлібозаготівлі по колгоспу "Перемога" та одноосібному сектору Байдівської с/р знаходиться під зривом його виконання (виконано на 1/1-33 р. колгоспом 51,5%, одноосібн. 34,3%). Колгосп "Перемога" колгоспники та одноосібники сл. Байдівки ще й дальше продовжують саботаж та роблять опір у виконанні пляну хлібозаготівлі, неповертаючи незаконно забраного та розкраденого хліба, ухиляючи від виконання контрактаційних зобов'язань з садібних посівів, ховаючи хліб в ями та замазуючи в печі аби не здати Державі.

2. Не дивлячись на переведену масово-роз'яснювальну роботу поруч із застосуванням репресій як за злісний саботаж у виконанні пляну хлібозаготівлі, а саме заборона продажу краму, віддання до суду управи колгоспу та голови с/ради, засудження 16 колгоспників за крадіжку хліба, 40 безспірних стягнень хліба у контрактантів, притягнення 23 господарств до суду, накладення на 25 господарств штрафу, накладення м'ясного штрафу в розмірі 15 місячного пляну так в цілому на колгосп як не колгоспників і окремих одноосібників, ці репресії з'являються так для колгоспу як для колгоспників і одноосібників недостатніми, а тому просять Облвиконком занести колгосп "Перемога" Байдівської с/ради, а також і село Байдівку на чорну дошку.

Голова /Коденко/

Секретар /Мирошниченко/

Державний архів Луганської області, ф. Р1202, оп. 1, спр. 20, арк. 19,20.


№67
Витяг з протоколу № 11 засідання секретаріату
Кадієвського міськкому КП(б)У

21 січня 1933 р.

Информация тов. Ольшанского о плакате вывешенном в Алмази. магазине № 22

1) Отметить политическую близорукость тов. Щеглова в вопросе выполнения постановления ГПК по снижению норм хлеба для второго списка и кустарей, выразившуюся в том, что Щеглов отделался простои формальной бумажкой по магазинам, не созвал зав. магазин., не проинструктировал их.

Просить КК разобрать вопрос по чьей инициативе, на основании чего и кем был написан этот плакат (прилагается) "Согласно постановления вышестоящих партийных организаций с 24/ХІІ-32 года снижается выдача норм хлеба второму списку и снимаются вовсе со снабжения: кустари, портные, сапожники, парикмахеры и другие".

2) Поручить РКИ проверить наличие плакатов и содержание и по какому поводу написаны по торгово-кооперативной сети, а также разобрать порядок дальнейшего издания всяких плакатов, объявлений и т.д.

За секретаря Горкома
Я. Мокин

Державний архів Луганської області, ф. П-185, оп. 1, спр. 1091, арк. 25,31.33.


№68
З доповідної записки про результати перевірки бригадою Донецького обкому КП(6)У
випадків голодування по Верхньо-Теплянському і Новоайдарському районах

Лютий-березень 1933 р.

І. Верхне-Теплянскнй район

Наиболее пораженными в части необеспеченности колхозников средствами питания являются два села в районе: Большая Чер-ниговка, имеющая 3 артели и 1 коммуну, насчитывающих вместе 644 двора с 2575 чел. населения и 305 [дворов] единоличников с 2014 чел. населения. Село Красный Октябрь, имеющее 6 колхозов, насчитывающих вместе 631 двор с 3154 чел. населения и 155 дворов единоличников.

В этих селах имеют место случаи хронического недоедания, имеет место значительно повышенная смертность населения, главным образом за счет стариков и детей.

За январь-февраль в Большой Черниговке имело место 37 смертных случаев, по селу Красный Октябрь с 25.11 по 5.III было до 7 смертных случаев. Однако есть много случаев незарегистрированных. Установить точно причины смертных случаев не представляется возможным, т.к. их записывают со слов заявителей.

По Большой Черниговке установлено по данным ГПУ, секретарей партячеек, предколхозов - далеко неполными - 157 случаев хронического недоедания, переходящего в стадию прямого голодания, по селу Красный Октябрь - также далеко не полным - 249 семейств хронически недоедающих. Здесь есть проверенные смертные случаи от голодания. В семье колхозника-бедняка Сидорова Бориса умер он сам и двое детей, а третий не установлено - родился ли мертвый или умер после, а мать сохранила его в хате. В семье бедняка Нечаева Ефима - умер он сам и его невестка.

Бригадой по Большой Черниговке проверены на выборку 8 семейств и по селу Красный Октябрь - 19. Во время проверки установлено, что основными продуктами питания по ряду семейств Большой Черниговки служат семена магары, выданные по 5-6 кгр. на семью правлением колхоза, вместе со столченными черенками кукурузных початков с стеблями кукурузы и подсолнуха и отваренной половой. В семьях, где положение сравнительно лучше, есть кукуруза с примешиванием толченых стеблей кукурузы и подсолнуха. В тех семьях, где отелились коровы, питаются кроме всего - водой с молоком. Семья бедняка-колхозника, больного туберкулезом Долженко Алексея несколько поддержалась благодаря отелу коровы, хотя последствия прямого голодания в форме отеков еще не исчезли.

По семьям кохозников села Красный Октябрь, находящимся в бедственном положении, во всех почти хатах ели конопляное семя, выданное по 3-7 кгр. на семью. Пекут лепешки из истолченных просеянных бурьянов - лебеды, чемерики, половы, стеблей кукурузы и подсолнуха, черенков кукурузы. В семье Иванова Макара в печурке смалили конские ноги на холодец. В отдельных семьях, находящихся в лучших условиях, есть гарбузы кормовые и кормовой буряк в небольшом количестве. Кое-где есть капуста, выданная колхозами по 3-6 кгр. на семью. Едят кочерыжки с капусты, покупают кофе, фруктовый чай, съедая сухим. Хлеба ни в одной проверяемой семье не обнаружено.

Переходя к оценке физического состояния колхозников и единоличников, следует сказать, что большинство на них являют признаки истощения на почве недостаточного питания от стадии похудания до начальных стадий отечной болезни. В отдельных случаях уже наступившие отеки исчезали под влиянием улучшения пищи (отелилась корова). Эти расстройства глубоко поражали старческие и детские организмы и смертные случаи в этом районе приходятся, главным образом, на эти возрасты. Питание за счет суррогатов способствует появлению катаров желудочно-кишечного тракта, клинически выражающихся в спазматических болях, упорных запорах и вздутии живота. Редко встречаются заболевания, сопровождающиеся повышением температуры, связанные по-видимому, тоже с кишечной интоксикацией.

Санитарное состояние указанных сел крайне неудовлетворительное, антисанитарно содержится территория самих сельсоветов, что характеризует работу сансекций.

Совершенно не проявляет себя в работе Красный Крест.

В обследованных селах Большая Черниговка и Красный Октябрь медицинская организация представлена амбулаторией, находящейся в селе Черниговке и обслуживающей, кроме упомянутых сел, и село Верхнюю Богдановку. Общее число обслуживаемого населения достигает более 12.000 чел. В наличном штате амбулатории один лекпом, положено же 2 врача и 4 лекпома. По заявлению лекпома, другие села, кроме Большой Черниговки, обращаются редко за помощью. Ему тоже редко приходится выезжать за отсутствием транспорта. Обеспеченность самого лекпома недостаточна. Он получает 12 кгр. муки на себя и 6 кгр. на всех иждивенцев, сколько бы их ни было, других продуктов нет совсем. В таком тяжелом положении находятся и все учителя.

Особенно в тяжелых условиях ~ исключительного истощения - находятся дети. Школы по селу Красный Октябрь не занимаются, в Большой Черниговке очень упала посещаемость.

Всего только по 7 колхозам, насчитывающим 920 дворов и 4656 чел. населения, имеется детей до 5 лет 820 и от 5 до 12 лет -807, или 34,9% ко всему составу населения. Однако, несмотря на большое число детей, в Большой Черниговке ясель совсем нет, а в селе Красный Октябрь хотя и организовали, но не обеспечили продуктами. В момент проверки состояния яслей - 5 марта - в них было на 27 детей только один пуд картофеля и никаких больше продуктов. Обслуживающий персонал этих яслей состоит из колхозниц, мало подготовленных к своей работе. Матери, несмотря на тяжелое положение в семье, забирали в этот день назад своих детей (3 случая). Завтраки в школе не организованы, только 5 марта зав[едующий]села Красный Октябрь получил наряд на 1 тонну картофеля, 0,5 тонны капусты для детских завтраков. Школы отапливаются плохо.

Секретари партячеек села Большая Черниговка до приема бригады совсем не занимались вопросом учета и проверки фактов голодания, зав[едующий] агитмассовой работы РПК т. Гончаренко заявил, что это не дело секретаря ячейки, пусть занимается ГПУ. Плохо, а все же лучше учет поставлен по селу Красный Октябрь.

Правления артелей организовали выдачу работающим колхозникам по 200 грамм капусты пли магары, или отходов, особенно конюхам, чтобы не сорвать подготовку к севу. В колхозе им. Ленина для конюхов организованы завтраки, однако текучесть среди них очень велика: от артели "Труд" только 4 конюха работают больше месяца, 15% лошадей в результате плохого ухода никуда не годны. Для поддержки семей колхозников по селу Чер-ниговка выдавали семена магары, по селу Красный Октябрь -капусту, конопляное семя, отходы и буряки. В результате - настроение бодрое, несмотря на тяжелое положение ряда семейств. Вопросами оказания помощи единоличникам никто не занимается.

Состояние лошадей по всем колхозам среднее. Большой процент слабых, т.к. конюхи очень слабые, а дежурят бессменно на конюшне. По всем 9 колхозам из 486 лошадей 92 слабых и 10 больных. Кроме этого, есть 169 волов с упитанностью ниже средней.

Причины такого тяжелого состояния в колхозах - это плохая организация работы в прошлом году и имевшее место 19 и 22 июля 1932 г. градобитие, уничтожившее по Большой Черниговке 1907 га и по селу Красный Октябрь 2348 га колхозных посевов. Этот град выбил и подавляющее большинство индивидуальных огородов колхозников и единоличников.

При хорошей организации труда колхозы до градобития с 4 .VII - когда начали косовицу - до 19.VII, за 15 дней имели полную возможность скосить рожь, пшеницу и ячмень, к тому времени уже созревшие и впоследствии выбитые градом. В селе Красный Октябрь в самый разгар косовицы начали разукрупнять колхоз-гигант "Стучи машина", труддисциплина еще больше упала, уборку задержали. Кроме того, много повредили посевы бурьяны, а то, что осталось, в значительной степени разворовали, против чего почти не велось никакой борьбы.

Несмотря на то, что в артели "Октябрьская Революция" градобитие колхозных посевов почти не затронуло, семей колхозников, попавших в бедственное положение, в этой артели не меньше, чем по остальным артелям. Очень низкий учтенный сбор урожая привел к тому, что в распределение вошло такое количество зерновых, которое не могло, как видно из приводимой таблицы, полностью обеспечить ряд семей колхозников.

Распределение урожая по трудодням в колхозах
с. Большая Черниговка и с. Красный Октябрь

Артели Всего населения в них Всего трудоспособных Всего трудодней Выдано натурой Выдано в среднем на 1 трудодень (гр.) Ср.число трудодней на 1 трудоспособного
"Труд"
"Красный Партизан"
"Коммуна Ленина"
"Октябрьская Революция"
"Стучи машина"
"Заря новой жизни"
"Пламя Октября"
"Сталина"
842
933
311
589
1254
399
719
249
372
406
161
318
689
225
340
124
73808
63327
32102
53166
112658
43334
51796
16639
923.14 ц
865.33 ц
343.56 ц
684.78 ц
1182.06 ц
433.34 ц
831.49 ц
242.41 ц
1006
1365
1070
1288
1049
1000
1165
1475
199
156
199
167
163
192
152
134

Однако распределение [не везде] реализовано правильно по трудодням, о чем говорят следующие данные по артели "Стучи машина":

  Всего трудодней на семью Получено натурой в кгр. Приходится на 1 трудодень грамм
Карлов Н.И.
Головинский Н.М.
Нечаев П.Т.
Якунин С.П.
Михайлов И.С.
Чуроина Н.К.
Нечаев Ф.Ф.
Брежнев К.А.
Юрьев К.И.
716
675
610
606
489
225
170
88
64
692
650
623
554
736
305
386
402
147
966
962
1021
914
1505
1255
2269
4568
2297

Такое распределение больше всего ударило по многосемейным активистам-колхозникам, бывшим беднякам и середнякам, кто не воровал колхозный хлеб. В тяжелое положение попали и плохо работающие в колхозе колхозники с малым числом трудодней.

Районными организациями до приема бригады областного комитета партии, по существу, ничего не делалось за исключением выявления случаев голодания силами райуполномоченного ГПУ. Лишь во время работы бригады договорились об организации помощи колхозам со стороны района и о развертывании децзаготовок овощей по району, поскольку в колхозах для выдачи семьям колхозников почти не осталось продуктов: в артели "Стучи машина" почти ничего нет, в *Коммуне Ленина" есть всего 4 центнера проса, 8 пудов мяса на питание полевых бригад, 10 центнеров проса, 21,94 центнера кукурузы, 15 ведер капусты, 3 пуда жиров, 5 центнеров картофеля, 9 центнеров магары; в артели "Октябрьская Революция" имеется ржи 68 кгр, проса 8,27 центнера, конопли 12 центнеров, отходов 3,38 ц., капусты 30 пудов, картофеля 26 центи.; в артели "Красный Партизан" имеется проса 9 центы., пшена 3,5 цент., отходов 40 пуд., муки 35 пуд., капусты 40 пуд. и мяса 6 пудов. Артели "Стучи машина" совхоз "Индустрия" не отдал 200 цент, отходов, причитающихся по договору за обработку полей, погноив их в поле.

Своими силами район не сможет ликвидировать случаи голодания в трех больших селах: Большой Черниговке, Красный Октябрь и Верхней Богдановне. Необходима помощь, особенно в части организации детских яслей, детских площадок не менее, как на 500-600 детей, организации детских завтраков по школам и помощи в организации питания бригад работающих колхозников с поддержкой их семей.

II. Ново-Айдарский район

Положение в Ново-Айдарском районе значительно тяжелее, чем в Верхне-Теплянском. Однако, учет и проверка фактов голодания не были организованы, почему действительные размеры голодания по колхозам не учтены. В наиболее тяжелом положении находятся три села, охватывающих всю черноземную часть района, - Колядовка, Алексеевка и Дмитровка. Колхозы этих сел в прошлом году, имели 40,1% всех колхозных посевов и 34,1% всех колхозных дворов в районе.

По предварительным данным установлено и проверено в селе Колядовка 69 случаев голодания, по Алексеевне 50 и по Дмитровке 29. Это объясняется тем, что секретари партячеек и предсельсо-ветов вопросом учета и проверки до приезда бригады, по существу, не занимались.

Бригадой проверено: по Клядовке 15 семейств, по Алексеевне 7 и по Дмитровке 21. По Колядовке имеют место массовые смертные случаи на почве голода.

В семье колхозника Шевченко Мартына умерло 5 чел., осталось 3; в семье Ляшенко Тимофея 3 чел, в семье Соловей Пантелея 2-е захоронены, 3-й труп лежал на лавке в хате; в семье Галич Романа умерло 2 человека. 7 марта обнаружено 2 трупа в семье бедняка-колхозника Бондаря Евменя, остался один мальчик. Колхозник Харьковский обнаружил труп бедняка Недбая в его хате, жившего одиночкой. С 1 января по 9 марта 1933 года зарегистрировано и выявлено 83 смертных случая, за последние 10 дней 19 чел. Однако точных данных нет, т.к. о смертных случаях не заявляют. Трупы лежат по нескольку дней в хате, никто не хочет рыть ямы. Хоронят в погребах, сараях. Член партии Ткаченко своего отца зарыл в хате.

Правления артелей и сельсовет не организовали похорон трупов, поручив это дело бригадирам, которые в свою очередь ничего не делают.

Во время проверки обнаружено, что в семьях голодающих никаких намеков на продукты нет: едят льняную и пшеничную полову, истолченную с бурьянами и черенками кукурузных початков. В тех семьях, где случаев голодания нет, есть овощи, буряк и другие продукты, двери в хатах этих семей всегда на запоре, коровы, кролики, птицы находятся в хате. Но таких дворов небольшое число.

В большинстве голодают бедняцкие семьи.

В отдельных случаях едят кошек и собак: когда уполномоченный РПК Митин зашел к колхознику Пачкуну Пимену (живет одиночкой, жена бросила, имеет 100 трудодней), то он половину ободранной кошки варил, а другую мыл. Член партии Шевченко застрелил во дворе собаку, его сосед Рыбалко Иван взял эту собаку и съел. В квартире красноармейца Погребенко Филиппа, демобилизованного этой осенью, предсельсовета обнаружил собачьи шкуры и кости.

По Алексеевне всего установлено смертных случаев 33, из них зарегистрировано только 21. Сколько в действительности смертных случаев, никто не знает. В семье красного партизана колхозника Михайлика Арсена все дети умерли, в момент проверки в квартире лежало два детских трупа. Хата была наполнена смрадом жженной шерсти, отец и мать у печки грызли черенки с кукурузы. На вопрос, что они палят, сказали, что съели соседскую кошку. В других хатах питаются чемерикой, половой. В семьях лучше обеспеченных есть кормовой буряк.

По Дмитровке смертных случаев всего за январь 5, за февраль 7 и за 9 дней марта 3. Причины не установлены, но положение проверяемых семей очень тяжелое. Продуктов питання нет, работающим колхозникам дают отходы по 200 грамм, в которых процентов 10 зерна, остальное - земля, бурьяны и другие суррогаты, из этих истолченных отходов детям пекут лепешки. Толкут и отваривают полову и кукурузные стебли, кое где есть кормовой буряк.

Степень поражения от недостаточного питания в этом районе значительно выше, чем в Верхне-Теплянском. Здесь очень много выраженных случаев отечной болезни, много смертных случаев (5 случаев в день обследования в Колядовке), есть отдельные семьи, где детское население почти все вымерло.

Угрожающе стоит вопрос об элементарной санитарии в связи с тем, что трупы хоронятся с задержкой, часто в клунях, сараях и сенях квартир.

Медико-санитарное состояние этого района не лучше Верхне-Теплянского. Обследованные села обеспечены единственным лек-помом, находящимся в селе Колядовка. В этом же селе при амбулатории имеется небольшой приемный покой на 6 коек, но с 15.11 он не работает за отсутствием продуктов для питания больных.

В наиболее тяжелом состоянии находятся дети. По Колядовке насчитывается всего 1021 чел. детей по колхозам, или 40,2% к населению; по Алексеевне 623 чел., по Дмитровке 986 чел. (до 5 лет -237, с 5 до 8 лет - 374 и от 8 до 12 лет - 375 чел.), или 42,2%. В Колядовке имеется оборудование для яслей на 100 детей, но яслей нет. Резко сократилась посещаемось школ: по Алексеевне она составляет не более 40%, в Колядовке и того меньше. Завтраков в школах нет. Необходимо открытие яслей и детских площадок минимум на 800 детей с одновременной организацией завтраков по всем школам.

Сельские организации сёл Колядовки и Алексеевки не приняли своевременно мер к прекращению массовых случаев голодания. В Колядовке имелись для этого все возможности, в момент проверки бригады у них было: до 1000 пуд. кормового буряка, предназначенного для свиней, 4 тонны капусты, 80 цент. отходов для конюхов, 400 цент. льняного семени, из которых 100 цент. нужно сдать государству, 40 цент. оставить на семена, а 260 цент. можно было использовать. Но предсельсовета тов. Чуйкин и секретарь партячейки тов. Лазоренко (бывш[ый] заворготделом РПК) после того, как правление колхоза посадили на 10 лет за разбазаривание хлеба, решили, что оказание помощи голодающим колхозникам тоже разбазаривание хлеба и ничего не делали. В с. Алексеевка секретарь партячейки Кровякин организовал поддержку коммунистам, не организовав одновременно помощи беспартийным колхозникам. В с. Дмитровке секретарь партячейки т. Поддубный иначе подошел к этому вопросу, организуя поддержку колхозников со стороны колхозов, чем и объясняется меньшее число смертных случаев по Дмитровке, хотя число голодающих семей в этом селе не меньшее, чем в первых двух.

Основная причина тяжелого положения колхозов этих сел -это плохая организация хозяйствования. В этих селах были созданы 3 гиганта-колхоза со всеми вытекающими отсюда последствиями. От стихийных бедствий по району погибло всего 2200 га (по данным РайЗУ), однако учтенный сбор хлебов, из-за широко развитого хищения, плохой обработки и уборки очень мал.

Низкий уровень учтенного урожая, что остался после хищений и потерь, предопределил и малое количество хлеба, вошедшее в распределение по трудодням: их при распределении очень плохо придерживались.

  Всего трудодней на семью Получено натурой в кгр. Приходится на 1 трудодень грамм
Село Колядовка:  
Гладких Корней
Доброскок С.
Бурим Гордей
Кононей Фадей
Бондарь Петр
852
749
695
440
380
793
722
746
443
552
931
964
1073
1066
1453
Село Алексеевка:  
Бурин Филипп
Талонов Федор
Коваль Павел
682
551
323
735
626
406
1077
1116
1257

В колхозах организована поддержка конюхов, но очень слабая. Конюхи дежурят бессменно, что резко отрицается на состоянии тягловой силы, лошадей почти не чистят. Лошади к колхозникам не прикреплены.

Настроение в ряде семей подавленное, но все колхозники хотят лучше работать, чем раньше. Выходят на работу до последнего истощения.

РПК не обеспечил своевременного принятия мер к ликвидации случаев голодания. В данное время уже организуется учет и проверка всех случаев голодания со стороны секретарей парторганизаций. Намечено развертывание децзаготовок овощей в районе. Начата работа по организации помощи за счет имеющихся ресурсов. Возможности децзаготовок в Ново-Айдарском районе значительно меньше, чем по Верхне-Теплянскому, и без помощи областных организаций тут не смогут обеспечить проведения посевной кампании.

Необходимо в самом срочном порядке развернуть сеть яслей и детских площадок с учетом нуждаемости сел, с максимальным охватом детского населения - обеспечив всем необходимым. Принять меры к открытию всех школ по этим селам, добившись улучшения медицинского и педагогического персонала за счет большей внимательности к их нуждам со стороны РИКов. Одновременно принять меры к подготовке общественного питания для полевых бригад на весенний сев.

Бригада орготдела обкома КП(б)У
Позняков
Свидлер

Державний архів Донецької області, ф.П-326, оп. І.спр. 130, арк. 51-63.


№69
Постанова
Ворошиловського міськпостачу

4 лютого 1933 р.

За невыполнение распоряжений со стороны конторы Донмол-прома немедленно приступить к молокозаготовке на основании постановления СНК и ЦК ВКП(б) от 19/ХП-32.

Обязательства на сдачу молока колхозами, колхозниками и единоличниками не доведены, чем сорван январский план молокозаготовки.

Управляющему конторой Донмолпрома тов. Котикову и заместителю тов. Квасникову объявить строгий выговор, предупредив, [что] в случае, [если] к 10/11-33 не закончат работу по вручению обязательств, [не будут] иметь точного учета поступления и расхода молока, не усилят заготовку молока, дело будет передано следственным органам как за срыв рабочего снабжения. Предложить Донмолпрому производить отпуск молока в первую очередь диетстоловым, консультациям, больницам, санаториям, яслям.

Зав. міськпостачу
Підпис

Державний архів Луганської області, ф. Р-343, оп. 1, спр. 94, арк. 16.


№70
З довідки про хід підготовчих робіт
до весняної кампанії по районах Старобільського округу

8 лютого 1933 р.

...

Меловской район

...

Зав.сектором учета РЗО Шермер Николай, член партии, говорил: "Колхозы оставлены без семян, правительство заведомо нереальными планами угробило нас. Коссиор человек слабохарактерный, он согласился с теми планами, которые были преподнесены политбюро. Колхозы не могут засеять той площади, которая намечена планом. Для лошадей корма нет, а дальше еще хуже будет с лошадьми, мы будем сеять сто с лишним дней и результатов с этого ждать нельзя. План хлебозаготовок по последнему постановлению правительства мы не выполним и сельское хозяйство придет к окончательному упадку, кто-то виноват, а терпят колхозники, семян не заготовим и не посеем, а за это всех нас сошлют на Соловки".

"Украина на протяжении всего революционного времени и по сей час несет тяжесть революции, а россияне за их счет живут, это объясняется тем, что Коссиор и другие украинские главки боятся Москвы и в этом головотяпят".

...

Рубежанский район

...

В колхозе им. "Коссиора" правление - конскому поголовью уделяет мало внимания, у лошадей появилась чесотка. 2 января, по пути в Кабанье, лошадь будучи не подкована, оскользнулась, упала и разбила себе грудь. Колхозники дорезали ее и мясо разобрали по домам.

...

В колхозе "Незаможник" 24/1 от истощения пала лошадь, после снятия шкуры мясо в течение нескольких минут было разобрано членами колхоза. Колхозник Щеняцкий Григорий, бедняк, взял около двух пудов конины, заявляя, что берет для собак, впоследствии сознался, что кроме бурака для еды у него ничего нет и конину взял для употребления в пищу.

...

Ново-Псковский район

...

Учитель Бондаренко Т.Т. в присутствии учителей, касаясь вопроса подготовки к весеннему севу, заявляет: "Наше правительство, как видно, решило угробить сельское хозяйство, что это за работа и какой может быть урожай, если в некоторых колхозах нет ни фунта семян. Колхозники едят бураки и гарбузы, а лошади сухую солому. Система сельского хозяйства подрывается основательно".

Член партии, Пом.Директора, Зав.участком Осиновской МТС, в своем письме на имя партотдела газеты "Коммунист" пишет: "Особенно скверное дело обстоит с лошадьми, они сейчас в самом скверном состоянии - никуда не годятся, так как нечем кормить, нет зернофуража. На чем будем работать, тракторов у нас мало и людей на весну не останется, разбегутся во все стороны, сделали 75000 трудодней, а остались совсем голодные; такому бы колхозу только жить, а он разваливается. Встает такой вопрос и его ставят колхозники, неужели для того делали революцию, чтобы всем хуже жилось теперь, чем при капитализме".

...

Державний архів Луганської області, ф. П-4, оп. 1, спр. 631, арк.4-6, 11, 12.


№71
Витяг з протоколу № 10 засідання Президії
Донецького обласного виконавчого комітету Рад Робітничо-Селянськнх
та Червоноармійських депутатів

13 лютого 1933 р.

№6

Опитом

СЛУХАЛИ: Про занесення на чорну дошку колгоспів "Червона Україна", "Борець за правду" та "Червоне поле" (28.ХП-1932 р.)

УХВАЛИЛИ: За опір виконанню плану хлібозаготівель та злісний саботаж, Донецький Облвиконком Постановлює:

1. Занести на чорну дошку такі колгоспи: комуну "Червоне поле" Маріюпільської М/Ради Рубіжанського р-ну, колгосп "Червона Україна" Орловської с/ради Рубіжанського р-ну, колгосп "Борець за правду" - Хацапетівської с/ради Рнківського р-ну та вжити до цих колгоспів таких заходів:

а) Припинити кооперативну та державну торгівлю з цими колгоспами та окремими колгоспниками.

б) Зовсім заборонити колгоспну торгівлю як для цих колгоспів, так і для окремих колгоспників.

в) Припинити кредитування, провести дотермінове стягнення кредитів та фінансових зобов'язань.

г) Перевірити та очистити всі колгоспи від контрреволюційних елементів-організаторів зриву хлібозаготівель.

Доручити РВК та МР телеграфно сповістити Облвиконком про здійснення цих заходів, а також кожні 3 дні інформувати про хід хлібозаготівель в цих колгоспах.

Голова Облвиконкому
(ЧУВИРІН)

№42

Опитом

СЛУХАЛИ: Про оштрафування колгоспу ім. Молотова, Н. Та-расівської с/р Ровенецького р-ну 15-ти місячним планом хлібозаготівель (4/ІІ-1933 року).

УХВАЛИЛИ: За відвертий саботаж у виконанні наданого від держави плану хлібозаготівель, дозволити Ровенецькому РВК оштрафувати колгосп ім. "Молотова" Н.Тарасівської с/ради 15-тн місячним планом м'ясозаготівель, не знімаючи з нього зобов'язань по виконанню хлібозаготівель.

Заст. Голови Обл.ВК
(ЛІФШИЦЬ)

...

№65

Опитом

СЛУХАЛИ: Про занесення на чорну дошку села Третьяково, Біловодського РВК.

УХВАЛИЛИ: Затвердити постанову Біловодського РВК про занесення на чорну дошку села Третьяково, за злісний опір у виконанні планів хлібозаготівлі (заготівельний план виконано на 48,1%).

Заст. Голови Облвиконкому
(ЛІФШИЦЬ)

Державний архів Луганської області, ф. Р-693, оп. І, спр.223, арк.51. 56, 63 зв.. 64, 75.


№72
Витяг з протоколу № 5 засідання бюро
Новопсковського райпарткому

14 лютого 1933 р.

СЛУХАЛИ: Про масову крадіжку зернохліба в Радгоспі "Червоне Руно" Білолуцького району мешканцями села Рудово Ново-Псковського району (лист Обкому від 9/ІІ-33 року)

...

6. Доручити райпрокуратурі негайно розібрати цю справу на селі в показовому порядку.

7. Цю постанову оголосити в райгазеті "ЛК".

Секретар РПК /Повстяний/

Державний архів Луганської області, ф.П-6,оп. 1, спр. 50, арк. 23,24.


№73
Витяг з протоколу № 72 засідання бюро
Старобільського РПК

2 березня 1933 р.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию т. Машкова о состоянии радгоспе им. Шевченко принять к сведению.

Отметить, что создавшемуся катастрофическому положению совхоза, доведшему до падежа скота в размере: пало - 57, прирезано - 163, всего - 220, явилось непринятие решительных мер со стороны дирекции радгоспа, парт. профорганизаций, в связи с сильными заносами снега не обеспечено скота кормами, водопоем их, снабжение рабочих продуктами питания, спецодеждой.

...

Секретарь РИК /Чиркин/

Державний архів Луганської області, ф.П-28, оп.1, спр. 1983, арк. 40, 42.


№74
Витяг з протоколу № 73 засідання бюро
Старобільського РПК

5 березня 1933 р.

СЛУШАЛИ: Об организации помощи колхозам /т. Чиркин/ ПОСТАНОВИЛИ: Предложить фракции Райисполкома немедленно разработать практические мероприятия оказания помощи колхозам Проезжанского, Лиманского, Байдовского, Шульгин-ского, Покровчанских и Камянского с/советов, ответственность за выполнение этого возложить на т. Баштового, обязав его немедленно произвести перемол отпущенных по наряду у Облснаба 2632 кг зерна и в суточный срок выдать.

Поручить фракции Райисполкома поставить вопрос перед соответствующими организациями, исходя из напряженного состояния отдельной части колхозов об отпуске для Старобельского р-на минимум 8 тонн зерна, составление докладной записки по этому вопросу поручить рабочей части фракции РИК.

...

Секретарь РПК /Чиркин/

Державний архів Луганської області, ф. П-28, оп. 1, спр. 1983, арк. 43, 46.


№75
Витяг з протоколу засідання президії
Старобільського райвиконкому

5 березня 1933 р.

ПРИСУТНІ: Коденко, Баштовой, Грузін, Кошевой, Макаре-вич, Хрістіч, Мирошниченко, Бровкін, Рибалка

Головує Коденко

Секретар Мирошниченко

...

3. СЛУХАЛИ: Протокол № 5 засідання президії Пісчанської с/радн з 29/1-33 року про застосування репресій за злісне невиконання контрактації хліба та м'яса. /Мирошниченко/

3. УХВАЛИЛИ: Постанову президії с/р про застосування репресій до злісних контрактантів, а саме:

БЕСЕДА Ілля Семенович. За не здачу м'яса штраф у розмірі 15-ти місячного пляна м'ясозаготівлі, або 40 кілограм та 400 кр. грішми ЗАТВЕРДИТИ.
НЕНЯ Павло Костянтинович. Зняти з роботи інкубаційної станції як спекулянта коньми, запропонував Райфінвідділу обложити прибутковим податком.
БЕСЕДА Олександра Іванівна. Штраф по суду 400 крб. негайно стягнути на загальних підставах.
ЦИГАНКОВА Харит. Олександр. Штраф за не здачу хліба 600 крб. ЗАТВЕРДИТИ
ГРИГОРЕНКО Семен. За злісну не здачу хліба - штраф 700 крб. ЗАТВЕРДИТИ
КУЛІШ Інга Олександрівна. Штраф в сумі 300 крб. за не здачу хліба ЗАТВЕРДИТИ
БЕЗУГЛИЙ Семен. По скільки сім'я червоноармійця, син якого з 1917 року знаходиться в лавах червоної армії І зараз займає посаду комполка - постанову с/ради про накладання штрафу відмінити, запропонував с/раді добитися виконання контрактації добровільним порядком.

4. СЛУХАЛИ: Постанову Криничанської с/радн про виключення з колгоспу як кулаків: ЧЕРНУХУ Василя Микитовича, ЧЕРНУХУ Дениса Микитовича та СВИРИДОВУ Олександру Петровну /Мирошниченко/

4. УХВАЛИЛИ: Постанову Криничанської с/ради ЗАТВЕРДИТИ.

5. СЛУХАЛИ: Постанову Шпотішської с/ради № 3 про застосування репресій за злісну не здачу контрактації, а саме:

5. УХВАЛИЛИ: ШПОТА Олександра Даниловна. Штраф в сумі 300 крб. за злісну не здачу хліба утайку посіву - ЗАТВЕРДИТИ, позбавив права користування польовою та садибною землею, вислати за межі України як господарство заможне завжди вороже ставилось до виконання державних обов'язків, мало тісний зв'язок з куркулями та перетримувало їх, занімалось крадіжкою та приховуванням колгоспного хліба.

ШПОТА Яків Кондратьевич. Постанову с/ради про виключення з колгоспу - ЗАТВЕРДИТИ, як заможне господарство, маючи як до так і після революції батраків, завжди вороже ставилось до виконання державних обов'язків, переводив розкладнецьку роботу серед колгоспників, вислати за межі України.

СЕРЕДЮК Яким Архипович і ЧИПКАЛЕНКО Олексій. Постанову с/р про виключення з колгоспу ЗАТВЕРДИТИ, запропонував с/раді довести плян весняного посіву на 1933 рік.

ЧИПКАЛЕНКО Андрій Евтеєвич. Постанову с/ради про виключення з колгоспу як сина полицая і кулака, який провадив розкладницьку роботу серед колгоспників - ЗАТВЕРДИТИ та вислати за межі України.

6. СЛУХАЛИ: Постанову ІІ-В-Покрівської с/ради про застосування репресивних заходів за невиконання пляна м'ясозаготівлі.

6. УХВАЛИЛИ: РИСУХИН Петро Іванович. За невиконання зобов'язань по м'ясу - штраф 110 крб. ЗАТВЕРДИТИ.

ЖЕВАГА Григорій Семенович. За невиконання зобов'язань по м'ясу штраф в сумі 150 крб. ЗАТВЕРДИТИ.

КАТАСОНОВ Іван Іванович і КАТАСОНОВ Андрій Іванович -Постанову с/ради та колгоспу про виключення з колгоспу ЗАТВЕРДИТИ.

7. СЛУХАЛИ: Постанову Бондарівської с/ради та колгоспу про виключення з колгоспу як кулацькій елемент КРАВЦОВА Грицька Арсентьевича та ІЛЬЧЕНКА Семена Єгоровича.

7. УХВАЛИЛИ: ЗАТВЕРДИТИ, запропонував с/ради негайно довести плян весняної компанії.

...

Голова /Коденко/

Секретар /Мирошниченко/

Державний архів Луганської області, ф. Р 1202, оп. 1, спр.20, арк. 22-25.


№76
Інформація в ЦК КП(б)У про випадки голодування в сільських районах Донбасу
і надання їм продовольчої допомоги

9 березня 1933 р.

№177
т. КОСИОРУ
Совершенно секретно

В дополнение к прежней нашей информации посылаю Вам сводку ГПУ о случаях голодания. Мы крепко установили по линии горпарткомов обязательную проверку каждого факта, кроме того, мы ежедневно из своих средств отпускаем продовольствие сельским районам. Но это крайне недостаточно.

Хотя и сводки всегда преувеличивают количество голодающих (однако нами это установлено специальной проверкой райпарткомов) - эти факты последнее время заметно увеличиваются. Мы уже поставили перед Вами вопрос об оказании сельским районам Донбасса продпомощи.

Настоятельно повторно просим ЦК из фонда продссуды выделить Донбассу 50.000 пудов [продовольственной помощи].

Если мы продпомощь Старобелыцине [...] сейчас не завезем, дальше будет весьма трудно.

Учтите, что нам приходится помогать также и совхозам.

Секретарь обкома КП(б)У
Саркисi

Державний архів Донецької області, ф.П-326, оп. 1,спр. 130, арк. 19-21.


№77
Довідка Донецького обласного відділу ДПУ Донецькому обкому КП(б)У
про посилення продовольчих труднощів у ряді районів області
та смертності населення на ґрунті голодування*

9 березня 1933 р.

По материалам райаппаратов ГПУ, полученным нами за последнюю декаду, видно, что в ряде районов области продовольственные затруднения местами принимают угрожающие формы и размеры.

В отдельных селах наряду с поголовным голоданием колхозников отмечается и увеличивающаяся смертность.

За период с 27 февраля по 9 марта с.г. включительно по 21 району области зарегистрировано 1008 голодающих семей. [...] В 648 из них голодающих членов семьи установлено 2569 человек. Из них членов и кандидатов партии 11 человек.

Из общего количества голодающих к единоличным семьям относится 12 семей с количеством членов семьи в них - 61 человек. В отдельности по районам** указанное количество голодающих разбивается следующим образом:


п/п
Район Колич. голодающих семей с установл. количеством чл. семьи В них голод. членов семей К-во семей с неустан. числом чл. семьи Примечание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Верхнетеплянский
Новопсковский
Старобельский
Новоайдарский
Беловодский
Троицкий
Красный Луч
Луганский
Меловской
Ровенецкий
Рубежанский
291
190
53
12
12
10
8
3
6
-
5
1335
570
140
62
58
39
37
23
17
-
22
-
2
19
72
33
15
2
45
6
2
-
 
Одиночек 39 человек. Поражено фактами голодания 66 сельсоветов, в них колхозов - 70.

В Новопсковском районе в с. Шапарском был зарегистрирован факт людоедства. Колхозница X. со своей 16-летней дочерью зарезала свою 11-летнюю внучку.

За период с 1 февраля по 9 марта с. г. включительно на почве голода по 12 районам области умерло 245 человек, из них: детей (по не совсем точному учету) 76 человек. Из них к семьям единоличников относится 20 детей.

По районам число умерших распределяется так:

Районы Общее число умерших Из них детей К семьям единолич. относятся
Новопсковский
Беловодский
Рубежанский
Меловской
Троицкий
Старобельский
Новоайдарский
Теплянский
111
32
26
13
8
45
8
2
38
10
2
9
7
7
3
-
5
-
2
-
7
3
3
-

Попутно с приведенными фактами действительного голодания в отдельных районах за последнюю декаду отмечено 11 фактов симуляции голода.

Заместитель начальника Донецкого областного отдела ГПУ
Соколов

Державний архів Донецької області, ф.П-326,оп. 1,спр. 130, арк. 19-21.


* Того ж дня секретар Донецького обкому партії С.Саркісон направив копію довідки до ЦК КП(б)У і водночас порушив питання про виділення Донбасу 50 тис. пудів хліба. Документ друкується нижче.

** В таблиці подані райони, які з часом увійшли до складу Луганської області.


№78
Доповідна записка Міловського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У
про продовольчі труднощі у районі та заходи надання допомоги населенню

10 березня 1933 р.

Настоящим информирую Вас по вопросу создавшихся продовольственных трудностей в нашем районе.

В конце февраля и начале марта продовольственные трудности в части колхозов района значительно усугубились. В районе по этим колхозам на почве недоедания и полного истощения есть случаи смерти, которых за последние три декады зарегистрировано до 40; семей, которые находятся в тяжелом состоянии, большинство, из них на почве истощения, опухшие, нуждающиеся в срочной помощи, в районе есть до 200. Большинство из смертельных случаев припадают на возраст стариков и детей, причем часть из этих смертельных случаев была связана с заболеванием корью и другими болезнями, которые усугубились недоеданием, после чего наступила смерть. По данным проверки работниками ГПУ установлено, что все эти семейства из бедняков и середняков-колхозников, есть отдельные семьи из сельских активистов-партийцев. Среди них имеется незначительная часть лодырей, остальные -имели от 100 до 250 трудодней, но многие из них многосемейные, где мало трудоспособных.

Нужно отметить, что при первом появлении этих случаев местными организациями не было проявлено надлежащей инициативы для их ликвидации, и лишь после принятия решительных мер удалось добиться организации оказания некоторой помощи на местах, хотя положение в этих колхозах не позволяет изыскать хлебных ресурсов, кроме таких продуктов, как буряк, капуста и кое-где незначительное количество картофеля.

С получением помощи из области, которой с последним нарядом мы получили 36 ц, нам удалось оказать помощь наиболее находящимся в тяжелом положении семьям, добавив к полученному хлебу 50-60% также суррогатов, картофеля, буряка и жмыха. Полученная помощь на протяжении марта месяца нам окажет значительную поддержку. Кроме всего этого, мы принимаем все меры к изысканию местных ресурсов для оказания помощи.

9 марта в конце пленума РПК мною на закрытой части секретарей и уполномоченных был дан ряд указаний для принятия мер по этому вопросу на местах.

За последнее время на почве продовольственных трудностей отмечено ряд случаев в некоторых колхозах невыхода на работу, особенно со стороны конюхов и других рабочих.

Все эти факты, особенно сейчас заметно, активно используются контрреволюционным элементом для срыва подготовки к весне.

Учитывая все последствия этих вопросов, мы приняли все меры к проведению массово-организационной и практической работы по линии партийных ячеек и органов ГПУ для облегчения и ликвидации создавшихся продовольственных трудностей.

В дальнейшем для проведения весенней посевкампании я все же просил бы оказать нашему району возможную продовольственную помощь.

Секретарь райкома КП(б)У
Стражев

Державний архів Донецької області, ф. П-326, оп. І, спр. 1 ЗО, арк. 22.


№79
Повідомлення ДПУ УСРР Центральному комітету КП(б)У
про тяжкий продовольчий стан та заходи допомоги голодуючому населенню
в с. Шапарське Новопсковського району

14 березня 1933 р.

В с. Шапарском Новопсковского района из 230 хозяйств (212 колхозных и 18 единоличных) совершенно не имеет продуктов питания и голодает 190 хозяйств, которые употребляют в пищу мясо кошек и собак, разные отбросы и падаль.

Среди голодающих насчитывается 570 человек опухших и больных. За время с 1 января по 20 февраля умерло от голода 74 человека, в том числе 38 детей. Из числа умерших 5 человек единоличников, остальные колхозники, выработавшие от 200 до 700 трудодней, получившие в свое время по 550 г хлеба за трудодень.

Правление колхоза на неоднократные просьбы колхозников об оказании помощи в этом отказывало, несмотря на наличие 170 ц. зерновых отходов.

Райисполкомом оказана продпомощь в количестве 1 т. зерна. Правлению артели предложено немедленно перемолоть 50 ц. отходов и снабдить печеным хлебом в первую очередь особенно нуждающиеся семьи колхозников.

Зам. председателя ГПУ УССР
Леплевский

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6274, арк. 181.

Опубліковано:
Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - № 186. - С. 439.


№80
Доповідна записка Новопсковського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У
про продовольчі труднощі в селах і колгоспах району
та надання допомоги населенню

16 березня 1933 р.

К ранее посланной докладной записке о продовольственных затруднениях в отдельных селах и колхозах района дополнительно сообщаю. Несмотря на ряд принятых мер со стороны райорганизаций по оказанию продовольственной помощи голодающим колхозникам из местных ресурсов и полученных с области 8,8 т. хлеба, в районе по селам имеются случаи голодания. Членами бюро [райкома], работниками ГПУ и самим лично на сегодняшний день установлено факты голодания, опухания и смертности от голода по следующим сельсоветам: Шапарск, Лизино, Целуйково, Лубянка, Булавиновка, Заводянка, Рибянцево, Конопляновка, Паньковка, 2-я Белокуракино, Макартетино, Заиковка, Караван-Солодкий, Новороссошь, Писаревка и Курячевка. Из имеющихся 34 сельсоветов в 18 имеются такие факты. В одних селах в меньших размерах, в других в больших, как-то:

В селе 2-й Белокуракино нуждается в срочной продовольственной помощи 502 человека, из них: колхозников 205 человек, единоличников 297 человек, многие из них лежат уже опухшие от голода. Умерло за январь, февраль и половину марта 94 человека - колхозников 38 человек, единоличников 40 человек и кулаков 15 человек. Голодные колхозники и единоличники употребляют в пищу павших лошадей, кошек, собак, старую кожу. В этом селе у единоличницы, беднячки М., муж которой исчез неизвестно куда месяц тому назад, за период февраля м-ца умерло двое детей, из которых два трупа было съедено матерью и 20-летней дочкой, третьего 16-ти-летнего сына зарезали под 15 марта с целью употребления в пищу.

На место для расследования выехал начальник райотдела ГПУ т. Еременко, для проведения соответствующей работы - председатель РИК т. Роенко.

В селе Курячевка от голода лежит 40 человек, умерло в марте 12 человек.

В селе Лизнно с 22 февраля по 10 марта 1933 г. умерло 63 человека. Установлено, что мрут не только от голода, но и от употребления в пищу разных суррогатов, отходов, которые имеют большой процент засоренности семян разных трав, а также от простуды. Умирают в большинстве старики 50 лет и выше, дети, в меньшей степени подростки и средних лет. Из всех проверенных фактов голодания колхозников и единоличников в большинстве: лодыри, симулянты, имеющие мало трудодней в колхозе и не обрабатывающие своих огородов, ездившие на заработки в Донбасс, совхозы, а на зиму возвратившиеся на село, но есть и хорошие колхозники, как-то: колхозник Пономаренко Андрей, бедняк, семьи имеет 5 человек, выработал 492 трудодня, получил 6 ц. хлеба, сейчас выявлено, что вся семья голодает. Есть случаи проведения инсценировки голодания, В селе 2-м Белокуракино: единоличница Рудяшкина притворилась, что она голодает, и у нее нашли яму, где было 2 ц[ентнера] ржи и кукурузы. Замечается бездушное отношение населения и даже отдельных сельских руководителей как к голодающим, так и умершим. В с. Куря-чевке 8 человек умерших лежало несколько дней. В с. Писаревке 12 человек несколько дней лежали, а затем захоронили в одну яму.

Нами сейчас приняты все меры к недопущению таковых явлений. Кроме использования отходов и овощей в колхозе с райцентра выдали нуждающим колхозам 350 пудов муки из пшенных отходов, 350 пудов муки. Из полученных 8,8 т. хлеба, 18,1 т. картофеля, 5,6 т. буряков и т.д. организовали общественное питание бригадам. В колхозах и наиболее пораженных селах (Шапарское, Лизино, Целуйково) организовано горячие завтраки при школах, в менее пораженных селах выдают колхозникам помощь на руки, помощь оказываем тем, кто действительно нуждается, после тщательной проверки. Помощь, какую оказываем, имеет положительные результаты, в Шапарском, Лизино, Целуйково, Солодково положение гораздо улучшилось. Сейчас также в тех селах, где имеются массовые голодания, организуем общественное питание в колхозах по бригадам, в незначительном количестве помощь выдаем на руки.

Секретарь Новопсковского РПК
Повстяный

Державний архів Донецької області, ф. П-326, оп. 1, спр 130, арк. 28,29.


№81
Витяг з доповідної записки уповноваженого РПК Мельмана
секретарю РПК Повстяному

27 березня 1933 р.

Тепер щодо самих колгоспників: мається багато пухлих на бригади з 10 по 26 березня померло 5 чоловік. Оскільки можем, допомагаєм тільки ударникам, колгоспникам даємо піддержку. Но симулянтам, ледарям, хоча І маються випадки що є пухлі, допомагать ми їм не можем, оскільки у них немає трудоднів в колгоспі.

Державний архів Луганської області, ф. П-267,оп. І. спр. 81. арк. 8, 9 зв.


№82
Повідомлення Рубежанського райкому КП(б)У Донецькому обкому партії
про випадки голодування у районі та заходи продовольчої
допомоги населенню

29 березня 1933 р.

По данным ГПУ, информации секретарей партячеек и по данным уполномоченных РПК, случаи голодовок имеют место, особенно в таких сельсоветах: Чабановка, Мариновка, Н[ижняя] Покровка, Боровеньки, Епифановка и Н[овая] Астрахань.

Эти сельсоветы объединяют 14 колхозов. Большинство сельсоветов были нами различными способами и методами проверены. Примерно по последним данным в этих сельсоветах голодают 50 семей, что же касается остальных, пока такой остроты не ощущается, за исключением отдельных лиц.

В наиболее пораженные села мы из местных средств отпустили 10 т продуктов питания и, кроме того, разных овощей 10 т.

Всем секретарям партячеек и председателям сельсоветов была вручена для прочтения строжайшая директива о принятии срочных мер на месте по оказанию помощи в каждом отдельном случае за счет мобилизации внутренних ресурсов.

В связи с началом раннего сева дали директиву ввести выдачу горячей пищи колхозникам на работах.

Секретарь РПК Варшавский

Державний архів Донецької області, ф.П-326,оп. 1,спр. 130, арк. 35.


№83
Заява від шофера С. Протасова до політвідділу
з проханням про надання допомоги

31 березня 1933 р.

Цим прошу товаріщ політотдела, будь ласка, допоможіте хотя ви нашему горю, скажіте пожалуйста, для чіво наша дірекція нас так моріть голодом і наші все, як робочком, бухгалтер, вот напрімер у міня із 17/Ш-ЗЗ нет есть совершено нічіво, кроме буряка І я просіл у ніх допомоги в харчуванні, они не дають, вот напрімер молока: я прошу у ніх - оні не дают, а другім робочім, как кузнеци, всю зіму бралі і січас, я не імею дома своїх коров, а я сроду не імею і нет на міня нікакого даже не обращают вніманія, хотя давалі б проса, бо я вже два раза біл пухлий і потом одного імею пацана І тот помірает, пухнет, вот почему в тов. Букаренко і Следьки деті едят хлеб? Разве в меня не такой мальчик або і сам я? Цим прошу допомогти мне, бо я вже далі не можу работать, у міня нет сіл, в чем росписуюся.

Протасов

Державний архів Луганської області, ф. П-267, оп. І, спр. 1047, арк. 6, 6 зв.


№84
Доповідна записка Новопсковського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У
про факти вживання в їжу трупів померлих
та заходи щодо подолання голоду

5 квітня 1933р.

20 марта с.г. в селе Булавиновке умер единоличник Круподера Свнридон Николаевич, 46-ти лет. Жена его Мария Ивановна 23 марта, на почве голода, порубала труп на части и сложила в бочку с целью употребления в пищу, причем обнаружили это 25 марта, и руки от трупп уже были приготовлены для пищи и по признакам частично съедены. Председателю сельсовета Овчаренку Круподера Мария сообщила о смерти мужа 20 марта и просила помощи закопать его, но последний помощи не оказал и только 2.3 марта послал секретаря сельсовета проверить, закопала ли она труп. и последний обнаружил, что труп порубленный.

Круподера Свиридов - единоличник, бедняк, в 1932 году дома сельским хозяйством не занимался, был в ЦЧО и только зимой вернулся в село. Председатель сельсовета за халатное отношение привлекается к ответственности. Село Булавнновка находится в тяжелом продовольственном затруднении. Колхоз выполнил план хлебозаготовки на 83,2%, колхозники получили на трудодень 1,2 кг, из них 46% пошло на общественное питание, единоличники почти не сеяли, большинство из них ходили на заработки в Донбасс и ЦЧО.

Районом была отпущена продовольственная помощь 30 пудов житной муки, бураков 100 пудов, картофеля 25 пудов, разных отходов 30 пудов. В школе для детей организованы горячие завтраки. организуем на бригадах общественное питание для более нуждающихся колхозников.

При проверке по отдельным селам района голодающих обнаружено ряд симулянтов, упорно скрывающих зерно, как-то: в селе Алексеевке кулак Нещерет Трохим умер от голода, и у последнего нашли яму с кукурузой, большинство которой погнило. В селе Ма-картетино у Поповой Елены муж умер с голода, дети лежат пухлые, а у неё 25 марта найдено 7 пудов кукурузы, 12 кг гороху, 10 кг подсолнуха и т.д. В том же селе у единоличника Стрельцова Семена Мироновича, который заявлял, что голодает, обнаружено 8 пудов ржи, 3.5 пудов кукурузы. У колхозницы Юрченковой, которая заявляла на собрании, что она пухнет от голода, 24 марта обнаружено 8 пудов ржи и т.д.

Секретарь РПК Повстяный

Державний архів Донецької області, ф. II 320. оп. 1. спр. 130, арк. 38.


№85
Інформаційна записка
керівнику бригади обкому КП(б)У тов. Воробйову

11 квітня 1933 р.

...

НАСТРОЕНИЯ МАСС И СЛУЧАИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГОЛОДОВОК В ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛАХ

Настроение среди основной части колхозников мы имеем такое, что люди ждут скорей бы ехать в поле и приступать к работе, хлебные обязательства колхозами и индивидуальными хозяйствами на 10/ІV вручены на 100%, правда имели случай, когда 3 индивидуальных хозяйства отказались от получения хлебных обязательств, одно хозяйство в Кисловке, второе хозяйство в Аношкино и третье хозяйство в Цыгановке, после чего последним была вручены хлебные обязательства на основе обязательного закона. Кроме того, со стороны отдельных колхозников и единоличных хозяйств лодырей имеем заявления такие, что если государство даст хлеба тогда мы будем сеять. Одновременно мы имеем место в районе в отдельных селах факты проявления голодовок со стороны отдельных колхозников и единоличных хозяйст. распространение случаев голодовки особенно мы имеем в таких селах: Богородицкое. Козарик, Ильинка и в меньшей мере проявление фактов голодовки в селах: Аношкино, Тарасовка, Н-Никоноровка. Свистуновка, реагируя на проявление фактов голодовки после соответствующей проверки районными организациями согласно полученных разнарядок роздано муки голодающим хозяйствам 8948 кг. кроме того. сельскими организациями было роздано значительную часть бурака, картофеля. Следует отметить, что на сегодня в отдельных колхозах Ильинка "Шевченко", Козарик - "Оборона страны", Богородицкое - "Нольшевик* имеется необходимость в помощи отдельным колхозникам, в случае не оказания помощи мукой или другими продуктами будем иметь место невыхождаемости отдельными колхозниками на работу во время половых работ. Кроме того мы имеем распространение случаев собакоедства и мяса павших лошадей, например: в селе Ильинка колхозник Промекий Кость имеющуюся у него собаку зарезал и съел, Токарев и Елисеев единоличники середняки поели имеющихся у себя собак, кроме того занимались ловлею чужих собак для еды, с. Аношкино голодающие хозяйства разобрали мясо павшей лошади для еды. Кроме того, имеем случаи с 8/ІV на 9/ IV кулак села Маньковки Ляшенко Михаил проданный за невыполнение плана хлебозаготовок заманил к себе мальчика 10 лет сына члена коммуны "Червоний Шлях" Морозова, которого зарезал, часть мяса сварил для употребления, после чего Ляшенко скрылся с женой. Соответствующими организациями принимаются меры к розыску кулака Ляшенко. Проявление фактов голодовки кулаки используют для агитации и сами демонстрируют озверелые формы кулацкой борьбы, например, с. Аношкино кулак Лемзяков Денис помер от недоедания в то время, как у него обнаружено 7 пудов пшеницы и 8 пудов проса, Григориев Кузьма вычищенный из колхоза, ходил по селу и занимался попрошайничеством, у которого обнаружено 10 пуд. ржи. Аналогичные формы классовой борьбы имеем в ряде других сел: Покровск, Тарасовка, Н-Красная.

Исходя из вышеизложенного Партийный комитет сейчас все свое внимание сконцентрировал на продолжении сбора недостающего посевматериала и подготовку разворота массового сева, вследствие чего мобилизован весь районный актив и разослан в колхозы. Кроме того присланные 9/ІV обкомом КП(б)У 15 чел. посланы непосредственно в бригады и колхозы.

СЕКРЕТАРЬ ТРОИЦКОГО РАЙПАРКОМА
/подпись/ ЯЧЕНИН

Державний архів Луганської області, ф. П-4, оп. 1, спр. 634, арк. 16,17.


№86
Витяг з протоколу № 34 засідання бюро
Верхньотеплянського РПК

13 квітня 1933 р.

5. За злостный саботаж немедленно 10 единоличных хозяйств лишить земельных наделов, включая усадьбы, и выслать их из пределов района в отдаленные местности Севера. Просить областные организации утвердить это решение.

6. Предупредить всех единоличников, не приступивших еще к севу, что если они и дальше будут продолжать саботаж, то к ним будут применены меры воздействия в соответствии с решениями партии и правительства, с лишением земельных наделов и высылкой в отдаленные местности, при бесспорном взыскании причитающегося количества по обязательной поставке государству хлеба.

7. За полное отсутствие массового сева, за потерю классовой бдительности, за прямое способствование кулацкому саботажу снять с работы и исключить из рядов КП(б)У секретаря Ст-Айдар-ской партячейки Шерстюка и председателя Болотенского с/совета Панарина. Последнего немедленно арестовать и привлечь к судебной ответственности.

Просить Луганский горком КП(б)У и КК немедленно исключить из партии и привлечь к судебной ответственности Смирнова, присланного Луганским горкомом КП(б)У на помощь району и работавшего уполномоченным РПК по Болотенскому с/с, как проявившего прямое предательство и дезертировавшего с села без ведома организации.

8. Арестовать и привлечь к судебной ответственности полевода колхоза "8-я пятилетка" Болотенского с/с Левченко, допустившего явно вредительский посев, производя высев по 80 кгр на га.

9. Объявить строгий выговор с предупреждением за необеспечение массового сева по колхозам, за игнорирование единоличников, за слабую борьбу с кулацким саботажем секретарям Кр-Октябрьской ячейки Радтонову, Петровской № 2 Аникиенко, Александровской Чебанову и председателям В-Ольховского с/с Несмиянову и В-Герасимовского Золотареву.

Секретарь РПК /Чиркин/

Державний архів Луганської області, ф. П-207, оп. 1,спр. 722, арк. 42-45.


№87
Повідомлення Політсектору Донецького обласного земельного відділу
Донецькому обкому КП(б)У про продовольчі труднощі,
смертельні випадки та людоїдство

19 квітня 1933 р.

По полученным политсводкам начальников политотделов МТС наблюдаются по ряду районов из-за отсутствия продовольственных фондов смертные случаи и людоедства, характерными из них являются:

По Белокуракинской МТС, политсводка от 6 апреля: по колхозам "Карла Маркса", "Коминтерн", "Червоный хлебороб", "Нове життя", "Сталина", "Червоный прапор" остронуждающихся по неточным подсчетам 2452 человека. В этих колхозах за январь-март месяц от недоедания умерло 578 человек, из которых 218 детей, 182 стариков, 189 трудоспособных.

Отмечены случаи людоедства, характеризующиеся следующими фактами: колхозник Бабенко Лука 28 марта у умершего брата отрезал голову, руки и ноги, выбросил в реку, а остальное употребил в пищу.

Хрипунова Ирина задушила свою внучку 9 лет и с внутренностей готовила пищу. Хрипунов Антон от умершей сестры 8 лет вытащил внутренности и употребил в пищу, и ряд других случаев.

По Старобельской МТС: в колхозах села Песчаное на почве отсутствия продовольствия умерло 54 человека, Шульгинка - 96.

По Осиновской МТС: в колхозах с. Писаревка - 18 человек, Булавиновка - 30 человек. Со стороны местных и районных организаций оказывается недостаточная помощь. Имеются случаи невыхода на работу. Имеются опасения, что непринятие мер может отразиться на посевкампании.

Ставя Вас об этом в известность, прошу дать соответствующие указания.

Начальник политсектора облземотдела Кудрявцев

Секретарь Толмачева

Державний архів Донецької області, ф. П-326, оп. 1, спр. 130, арк.47.


№88
З протоколу засідання правління колгоспу ім. Балнцького
Христовської сільради Слов'яносербського району

20 квітня 1933 р.

Повістка денна: 1. Про видачу хліба колгоспникам.

Ухвалили: видачу хліба в печеному виді прекратить на квітень місяць. На 10 днів видать мукою кращим колгоспникам, заборонити видачу симулянтам та нововступившим членам в колгосп. Видать муку з такого розрахунку: на робітника-рільника 400 гр. муки на день, робітнику господарчих робіт 300 гр., старим та хворим 250 грам, школьникам 300 гр., дітям для ясель впровадить ви-печку хліба, установив норму 200 гр. на день, трактористам видавать хлебом по 800 грам.

Державний архів Луганської області, ф.Р-259,оп. 1,спр. 162, арк. 79.


№89
Доповідна записка уповноважених Косарева і Панченка
секретареві Новопсковського РПК

27 квітня 1933 р.

Мы, работающие в селе Тишковка, ставим вас в известность о том, что в настоящее время у нас нет денег и в коллективе продуктов, которые необходимы для существования, нету кроме той муки, которую мы получили из РВК по 8 килограмм, которая была в виде лепешек потому что ее везли во время дождя, поэтому мы просим в первую очередь выдать нам денег и продуктов, по возможности тех, которые у вас в закрытом парке, консервы, сахар, потому что работать в таких условиях нельзя, поэтому, не нарушая всякой дисциплины, мы доводим к сведению вас, на что просим ответа.

Державний архів Луганської області, ф. П-267, оп. 1, спр. 70, арк. 39.


№90
Інформаційний лист
про хід весняної сівби до Новопсковського РПК

27 квітня 1933 р.

...

Економічний стан з харчуванням скверний. Серед колхозних дворів на 50% на сьогодні відсутнє всяке харчування, навіть у тих дворах, що в минулому році працювали сумлінно; ресурсів в колгоспах для видачі харчепродуктів немає нічого; усього мається кукурудзяна крупа 4 ц., яка видається виключно на польові роботи. Расход по всім бригадам в 1 день 20 кило, що вистачить на 12,15 днів з розрахунку 200 гр на 1 чоловіка. Харчування школи дітей припиняється за відсутністю продуктів, так і для дитясел, де мається дитвори 50 дітей. Останні дні виявляється, що на роботі у полі є колгоспники пухлі по 2, 3 чоловіка на бригаді. Смертність людності за час з 1/ IV по 26/ IV 33 р. Чоло-віків 20 осіб, жінок 11 осіб; з них більшість до 10 років 17 осіб; 40 до 50 років 6 осіб. Відвідування школи учнями на 30%.

Секретар п/о /підпис/

27/1V 33 р.

Державний архів Луганської області, ф. П-267, оп. 1, спр. 93, арк. 2 зв.


№91
Витяг з протоколу засідання
Президії Старобільського РВК

10 травня 1933 р.

СЛУХАЛИ: Про саботаж сівби по Половинчанській сільраді арт. Шевченко, де в керуючих органах приправився куркуль і правління колгоспу примиренські ставилось до цього. Не організувало втягнення в роботу по посіву 80 корів колгоспників, систематично порушувало агроправила, припускаючи неякісну оранку дисковими плугами пірійних земель, яка сприяє розведенню сорняків та пониженню врожайності.

УХВАЛИЛИ: За саботаж сівби та невтягнення 80 корів у роботу сівби та порушення агроправил, оранку дисковими плугами перійних земель, що сприяло пониженню врожайності та розведенню сорняків, що було спрямовано на затримку сіва та зриву врожаю голову колгоспе ім. Шевченка Половинчанської сільради Горобця, зав. участком МТС та агронома Рибянцева з роботи зняти як за саботаж сіву і порушення агроправил. Справу передати слідчим органам для негайного притягнення до суворої відповідальності. Негайно заарештувати, запропонувати судово-слідчим органам в трьохденний термін заслухати справу в показковому порядкові.

Секретар /підпис/

Державний архів Луганської області, ф. Р-1202, оп. 1, спр.20, арк. 26.


№92
Лист від Ф. Мащенка братові

19 травня 1933 р.

Копия

Я тоби брат Сергей сообщаю, що я 8.5.33 г. получил вид тебе листа, за який я очень благодарю. Ну теперь я тоби повідомляю о том, що ти своїм письмом мене питав де снаходиться брат Павло: брат Павло знаходиться в нас в артілі рахівником. Тепер Микола в сілі Коноплянці піонер вожатим.

Тепер я тобі пропишу свої новості, які в нас есть, в нас новості такі: за 2 місяця вмерло не меньше як 200 душ колгоспників, тому що в нас великий голод. От нашей самой бригаді вмерли особи такі:

1. Тарануха Н.К., 2. Тарануха В.М., 3. Мащенко СР., 4. Пантелеев И.М., 5. Бондар Т.В., 6. Тарануха О.В., 7. Тарануха Я.М. Оце ті люди, які вже померли, я не включаю сюди жінок та дітей, бо коли всіх писати, то зошита не хвате. Тепер я тобі пропишу як живемо ми. Ми живемо тоже скверно, бо и внас їсти нічого, як доживемо до врожаю, то велике щастя буде, а то не над[...]ны, вже наша сімья пухне з голоду, вот через що я тобі письма і неписав. В Олені ноги вже пухлі, а Свомка так як проживе день, так хорошо, а то і він весь пухлий. Ну писать тобі за матір та за себе вже і не приходиться, бо тобі вже відомо яке наше положення. Я б тобі написав би що лучше так коли тобі Микола написав листа щоб ти склопотав для матері красноармейский паек, то ти прислав своїм письмо и виговор Іосипу закотив що він тобі так написав, ну я тобі прописав все.

Подпись
Ф.Мащенко

Державний архів Луганської області, ф. П-6, оп. 1,спр. 62, арк. 66.


№93
Телеграма Старобільської бригади обкому секретарю
Новопсковського райкому та голові райвиконкому

2 червня 1933 р.

...

4. Вашему району отпускается продссуда размере 22000 пуд. Примите меры немедленом получении этих ресурсов. Продссуду использовать целей общественного питания работающих сева колхозных тракторных бригадах работающих прополки колосовых пропашных культур обеспечение детских ясел помощь голодающим, колхозникам, единоличникам. Расходование продссуди производите расчетом обеспечения кроме указанных целей так же паровой сено-уборочной кампании.

Как отпуска продссуды больше не будет.

...

Иванов

Державний архів Луганської області, ф. П-6, оп. 1, спр. 50, арк. 109-110.


№94
З постанови бюро Новопсковського РПК
про дитячу безпритульність у районі

6 червня 1933 р.

В зв'язку з збільшевшуюся кількістю безпритульних дітей в районі внаслідок тяжкого продовольчого стану в районі. Доручити фракції РВК виявити кількість безпритульних дітей в районі та поставити на черговому засіданні бюро, накреслив конкретні міроприємства щодо ліквідації дитячої безпритульності в районі.

Секретар РПК /Коровченко/

Державний архів Луганської області, ф. /7-6, ол. 1, спр. 50, арк. 144.


№95
Витяг з протоколу № 16 засідання секретаріату
Кадієвського міськкому КП(6)У

11 червня 1933 р.

§ 5. Об оказании прод. помощи остро нуждающимся колхозникам

Считать возможным оказание прод. помощи остро нуждающимся колхозникам за счет неиспользованных посевных фондов ОРС и ЗРК. Исполнение возложить на т.т. Соловьева и Гальчанского.

Зам. секретаря Кадиевского Горкома КП(б)У
/Я. Мокин/

Державний архів Луганської області, ф.П-185, оп. 1, спр. 1091, арк, 87-90.


№96
Витяг з доповідної записки секретаря Золотянського
партосередку Кулика секретареві РПК Коровченку

23 червня 1933 р.

Між іншим хочу сказати, що до травня місяця не було нічого катастрофічного, але перші десять днів травня померло 33 чол, чому я звичайно був стурбований і говорив про це т. Макєєву, який забрав відомості і пообіцяв повідомити про це вас.

Велика смертність почалася з того часу, що я вказав. І всього померло з 1/1 по 23/VI 491 ч. людності.

Про те, щоб організувати харчові пункти, або давати систематичну допомогу у нас не було ніякої змоги, бо в нас продуктів харчування ледве хватало для тих колгоспників, що працювали на сівбі та ратних роботах в колгоспі.

...

Державний архів Луганської області, ф.П-267, оп. 1, спр. 78, арк. 15.


№ 97
3 постанови бюро Луганського міськкому КП(б)У
про зменшення врожайності по колгоспах, радгоспах і ВРП району

9 липня 1933 р.

Бюро Горкома отмечает наличие в ряде колхозов, совхозов и ОРСов попыток со стороны отдельных руководителей значительно приуменьшить данные о видах на урожай. Подобные факты стали возможны только в условиях притупления революционной бдительности у ряда партячеек и отсутствия с их стороны строгого большевистского контроля над работой колхозного и совхозного аппарата и аппаратов ОРСов. Только прямым попустительством со стороны партийных организаций колхозов, совхозов и ОРСов, обманщикам государства и явным жуликам, пытающимся скрыть от государства тысячи центнеров хлеба, можно пояснить факты кулацких мошеннических махинаций в сводках об урожайности посевов ряда колхозов, совхозов и ОРСов района.

В результате проверки ряда колхозов и совхозов специальной комиссией установлено:

1. В арт. "Красный Октябрь" Беловского сельсовета были сознательно приуменьшены виды на урожай: ржи вместо 11 цент. -5 цент., озимой пшеницы - вместо 12 ц. - б ц, и яровой пшеницы вместо 8-6 цент.

2. По коммунне "Ворошилова" Веселотарасовского сельсовета была показана преуменьшенная урожайность: вместо 13 ц, - 5 цент. ржи, пшеницы озимой вместо 13-3 1/2 цент., пшеницы яровой вместо 13-4 цент. и овса - вместо 8 '/2 - 3 цент.

3. По арт. "Ленинские Дни" Александровского сельсовета была показана преуменьшенная урожайность: ржи вместо 13 - 10 цент., озимой пшеницы вместо 15-7 цент,, пшеницы яровой вместо 18 - 9 цент. и овса вместо 15 - 10 цент.

4. По арт. "Нейс Лебен" .Шмндтовского сельсовета была показана преуменьшенная урожайность: ржи вместо 11-5 цент., озимой пшеницы вместо 8 - 5,4 цент,, по ячменю вместо 10 - 6 цент., по кукурузе вместо 10-5 цент.

5. По колх. К-Либкнехта Шмидтовского сельсовета - были показаны преуменьшенные данные об урожайности: по ржи вместо 12 - 5,6 цент., по озимой пшенице вместо 12-7 цент, по ячменю вместо 10 - 6,3 цент., по овсу вместо 8-5 цент., по просу вместо 6-2 центнера.

6. По х-ву арт. "Червоний Шкіряник" руководство артели преуменьшило урожайность по данным на 1/VІІ в сравнении с 15/ VI по яровой пшенице с 11 до 10 цент.

7. Руководители Успенского ГорПО умышленно "стабилизировали" виды на урожайность, давая одинаковые данные, как на 15/VІ, так и на 1/VІІ и значительно преуменьшили их по сравнению с фактическими. Так по ржи все время считают 2 центнера, по озимой пшенице - 5 цент., по овсу - 6 цент., по ячменю -6 цент., по просу - 4 и по кукурузе 4 цент.

8. Дирекции МТС и Горземотдел, вместо систематической проверки данных, поступающих от колхозов о видах на урожай и разоблачении обманщиков государства, старающихся под прикрытием ложных данных об урожайности, создать резервы для разворовывания колхозного и совхозного урожая, систематически штампуют эти данные, способствуя этим самым мошенникам и ворам. Так по артели "Червоний Жовтень" Бкловского сельсовета, коммуне Ворошилова Весело-Тарасовского сельсовета, "Ленинские Дни" Александровского сельсовета, "П'ятирічка" Тарасов-ского сельсовета МТС и ГорЗО каждый раз подтверждали данные колхозов о видах на урожай, не проверив их на месте.

Бюро Горпаркома постановляет:

1. Председателя арт. "Нейс Лебен" Шмидтовского сельсовета тов. Куна за сознательное преуменьшение данных о видах на урожай и за мошенничество снять с работы и отдать под суд,

2. Председатели колхозов: "Красный Октябрь" Беловскогос/с -Кравцов, "Ленинские Дни" Александровского сельсовета - Конюшенко, "П'ятирічки" Весело-Тарасовского сельсовета - Гавриков, коммуны Ворошилова Весело-Тарасовского сельсовета - Охрешин за сознательное преуменьшение показателей урожайности заслуживают исключения из партии и отдачи под суд, однако учитывая, что эти товарищи признали свои ошибки и своевременно исправили данные об урожайности - вынести им строгий выговор с предупреждением.

Предупредить указанных товарищей, что если они в своей практической работе на деле не загладят свою вину образцовой подготовкой к уборке урожая и сдаче хлеба государству - они будут исключены из партии и преданы суду.

3. Секретарям партячеек колхозов: "Красный Октябрь" т. Третьякову, коммуны Ворошилова - Захарову, парторгам колхозов "Ленинские Дни" - Полякову "П'ятирічка" - т. Подкопаеву, "Нейс Лебен" тов.Шнейдеру, не установившим строгого контроля над работой колхозного аппарата - вынести выговор. Просить комиссию по чистке партии при проверке работы этих товарищей обратите внимание на то, как мобилизовали они бдительность парторганизаций этих колхозов на борьбу за сохранение социалистической собственности.

4. Председателю артели "Червоний Шкіряник" т. Довбышу за явное преуменьшение урожайности по яровой пшенице - объявить строгий выговор.

Предложить партячейке Кожсоюза установить систематический контроль за данными об урожайности, даваемыми артел. Кожсоюза.

5. Поручить Земт. Главному немедленно проверить правильность данных о видах на урожай по хозяйствам Успенского ГорПО и завода № 12 и в случае преуменьшения - виновных немедленно привлечь к строгой ответственности.

В связи с низкими данными урожайности, поручить фракции Горсовета организовать детальную проверку состояния посева и урожайности совхозу Дзержинского.

Обратить внимание фракции Горсовета на то, что эта важнейшая работа выпала из поля зрения работы горсовета.

Поручить фракции Горсовета в связи с рядом выявленных дел по уменьшению урожайности произвести немедленно проверку определения урожайности по всем колхозам района.

На следующем заседании Бюро заслушать информацию Горсовета о реализации этого решения и проверки видов на урожаи по колхозам и совхозам на 15/VII.

6. В последний раз предупредить зав. ГорЗО и директоров МТС: Луганской o Охтина, Новосветловской - Жабко. Волнухинской - Руденко, что если они не установят строгую проверку даваемых колхозами, совхозами и ОРСами данных о видах на урожайность и повторят штампование этих данных, Бюро Горкома привлечет их к строгой партийной ответственности.

7. Предложить прокурору т. Главному в 3-х дневный срок закончить следствие по делу о преуменьшении урожайности исключенных за это из партии председателя Новосветловской арт. "Нове життя" Васильченко и председателя Беловской арт. "Червоний Жовтень" Кравцова, организовав по этому делу судебный процесс на месте.

8. Предложить редакции "Луганская Правда" широко освещать ход этих процессов в прессе.

Бюро Горкома предлагает всем партячейкам при наименьшей попытке кого бы то ни было обмануть государство путем дачи неправильных сведений об урожайности, виновных привлекать к строжайшей партийной и судебной ответственности.

Настоящее постановление опубликовать в печати.

г. Луганск

Державний архів Луганської області, ф.П-5,оп. 1,спр. 137, арк. 114-116.


№98
З постанови бюро Луганського міськкому КП(б)У
про хід збирання, обмолоту та хлібопостачания

27 липня 1933 р.

Бюро Горкома постановляет:

2. Обязать пред. колхозов, директоров МТС и совхозов, а также руководителей пригородных хозяйств решительно улучшить организацию труда, обратив особое внимание на безусловное выполнение нормы выработки каждой бригадой, машиной и отдельным работником, обеспечив 100% выхождаемость, ликвидировав прогулы, создать постоянство полевой бригады, не допуская никаких перемен, прикрепив к каждой сельхозмашине определенное количество рабочих и колхозников, не допуская выходных и праздничных дней. Всю работу по уборке урожая проводить от зари до зари, при этом начало работ должно быть с 3-4 часов утра. Безусловно, ликвидировать уход с поля в село, а организовать, как правило, табора в поле. Персональную ответственность за организацию таборов в поле несут директора МТС, пред. колхозов, директора совхозов и руководители ОРСов.

Предложить секретарям партячеек и парторганизаторам лиц, не организовавших табора в поле, привлечь к партийной ответственности как саботажников и срывщиков уборки социалистического урожая.

14. В связи с явно неудовлетворительным качеством уборки в ряде колхозов, совхозов и ОРСов (плохая работа зерноуловителей, плохое вязание, плохое складывание в стога, неподгребание, не выкашивание углов, не скашивание поваленного хлеба и т. д.), бюро Горкома постановляет:

а) За вредительскую уборку 61 га ржи председателя артели "Буденного" т. Прыль и полевода Кошка исключить из рядов партии и привлечь к судебной ответственности.

б) За вредительскую уборку 80 га ржи полевода колхоза "Ильича" Суходольского совета тов. Данько исключить из партии и привлечь к судебной ответственности.

в) Бригадира бригады колхоза "Буденного" Николаевского совета т. Ткаченко за вредительскую уборку 19-ти га ржи снять с работы и отдать под суд.

г) Председателю артели "Балицкого" Христовского совета тов. Удовиченко объявить выговор. Предупредить колхозников артели "Балицкого", как передового колхоза, о недопустимости ухудшения трудовой дисциплины, что ведет к порче урожая.

д) Председателя колхоза им. Сталина Каменского совета тов. Николаенко за грубое извращение директив партии, выразившееся в превышении отчислений хлеба на внутри-колхозные нужды (из намолоченных 430 кг отчислил 130 кг. или 30,2%, вместо установленных для колхоза 10% от фактически намолоченного хлеба) с работы снять, исключить из партии и привлечь к судебной ответственности.

15. Принять к сведению заявление тов. Суркова, что им приняты меры по ликвидации отмеченных безобразий на участке № 2. Предложить директору завода "ОР" тов. Суркову установить суровый контроль и систематическую проверку работы Зав. участком № 2 Кондратенко и агронома Ступивцева, а также предупредить их, что если они немедленно не ликвидируют отмеченные безобразия и не организуют уборку в соответствии с директивами партии и правительства, они будут сняты с работы и привлечены к уголовной ответственности.

Одновременно с этим предложить ЗПК завода "ОР" привлечь к партийной ответственности секретаря ячейки и уполномоченного ЗПК, работавших на участке № 2.

17. Поручить прокурору, суду и ГКК усилить репрессивные мероприятия к лицам, явно саботирующим выполнение директив партии о качестве уборки урожая, борьбы с потерями и затягивающим хлебосдачу.

г. Луганск

Державний архів Луганської області, ф. П-5,оп. 1, спр. 138. арк. 15-19.


№99
Витяг з протоколу №25 засідання бюро
Білолуцького РПК

28 липня 1933 р.

§ 3. СЛУШАЛИ:
О тов. ПУХЕ /Роговский, Кока - уполномоченный ЦК КП/б/У/ ПОСТАНОВИЛИ:

1) За дезертирство из села Коченово, куда был командирован в качестве уполномоченного РПК, антипартийную агитацию -o политика партии в отношении села не верна, а в результате этого и довели колхозы до такого состояния, что в них голодают", отказ от работы в колхозе (2,5 дня отдыхал по прибытию туда), самовольный отъезд из района - из партии исключить, сообщить отделу кадров Обкома и Краматорскому РПК.

...

Секретарь РПК /Роговский/

Державний архів Луганської області, ф. П188, оп. 1. спр.331, арк. 24.


№100
Витяг з протоколу № 26 засідання бюро
Білолуцького РПК та президії РКК РСІ

12 серпня 1933 р.

§ 1 СЛУХАЛИ: Про хід збирання та хлібоздачі по колгоспу "Червоний Степ" УХВАЛИЛИ: Незважаючи на неодноразові попередження з боку РПК голови к/госпу Тарабановського - косовиця, молотьба та хлібоздача по к/госпу ганебно провалені (скошено 45%, зв'язано 50%. виконання річного плана хлібоздачі - 4,9%, облік хліба заплутано робиться на замітках/ й частину не заприбутковано, скрито від держави справжній урожай, показано 2,3 цент. з га). громадське харчування колгоспників не організовано, затримано видачу натуравансу колгоспникам в применшених розмірах. Колгосп засмічено куркульськими елементами.

БЮРО РПК ТА ПРЕЗИДІЯ РКК РСІ УХВАЛЮЮТЬ: 1. Як прихованого ворога радянської влади й колгоспного будівництва, що обманним шляхом проліз до лав партії, скривши своє соціяльне походження - куркуль, й використував партквиток для прикриття організованного ним, вкупі з куркульськими елементами, що пролізли до колгоспу, контрреволюційного саботажу, Тарабановського (голова к/госпу) з голови колгоспу зняти, з партії виключити, віддати до суду.

...

Секретар РПК /Роговський/

Голова РКК РСІ /Радько/

Державний архів Луганської області, ф.П-188, оп.1, спр. 331, арк. 25.


№101
З постанови бюро Білолуцького РПК

14 серпня 1933 р.

...

БЮРО РПК УХВАЛЮЄ:

1. За незабезпечення виконання денних завдань по молотьбі та зрив хлібоздачі, авансування в применшених розмірах колгоспників та витрати хліба на громадське харчування, незадовільну організацію харчування на полі, що призводило до послаблення трудової дисципліни в колгоспі, - голову колгоспу Шупіка з роботи зняти, з партії виключити та віддати до суду.

...

Секретар РПК /Роговський/

Державний архів Луганської області, ф.П-188, оп. 1, спр. 331, арк. 26.


№102
Спецзведення секретарю Донецького обкому КП(б)У
про самосуд та знущання над колгоспниками Лісовенка та ін.
(на території В.Теплянського р-ну)

21 серпня 1933 р.

Серия "К"
т. Саркису
Здесь

4. VIII с.г. на основании полученных агентурных сведений стало известно, что в июне месяце с.года активом села Нижне-Минченок В.Теплянского района, как-то: пред.с/совета Василь-ченко, секретарь партячейки Межинский, пред. колхоза Бережной, завхоз колхоза Кулеш, бригадир Жидков и кучер Боровской избили колхозника

Лисовенко Ивана на почве подозрения последнего в совершении кражи при следующих обстоятельствах:

Между 15-16 июня с. г. у гр. с. Н. Минченок Лисовенко неизвестными была совершена кража продуктов, в которой потерпевший заподозрил своего брата Лисовенко Ивана, 21 год, колхозника, работающего в колхозе "Земледелец" плотником, о чем заявил председателю с/совета Васильченко.

Последний о случившемся поставил в известность секретаря партячейки Межинского, пред.колхоза Бережного и завхоза Кулеша и по предварительному уговору выехали на колхозную пасеку с целью допроса подозреваемого Лисовенко Ивана, где в то время последний изготовлял рамки для ульев.

Прибыв на пасеку к Лисовенко подошли пред. колхоза Бережной и завхоз Кулеш, последние начали опрашивать Лисовенко о якобы совершенных им кражах и на ответ последнего, что он никаких краж не совершал, Бережной и Кулеш начали избивать Лисовенко кулаками и ногами, в это время подошли секретарь партячейки Межинский и пред. с/с Васильченко, последние так же принимали участие в избиении, причем Межинский избивал Лисовенко захваченным по дороге диким камнем весом около 2-х кг.

Спустя некоторое время Межинский отвел Лисовенко от группы избивавших и, раздев донага, угрожал убить, вымогая от Лисовенко признания о совершенных кражах, но получив отрицательный ответ, повалил Лисовенко и начал качать по "колючкам", после чего указанная группа лиц уселась в линейку, предложив кучеру Боровскому сесть на лошадь и гнать Лисовенко вслед за линейкой.

Вследствие того, что Лисовенко гнали "по колючкам", последний, изнемогая от боли, остановился, схватив лошадь под уздцы, что заметил Межинский и, соскочив с линейки, начал избивать Лисовенко кнутом, чем рассек последнему руку и ухо.

После избиений указанная группа повела Лисовенко по 4-м бригадам колхоза, работающим на уборке урожая и, избивая Лисовенко, заставляли последнего кричать "Я - вор" и т. д., а секретарь партячейки Межинский открывал "летучие митинги", указывая на Лисовенко как на "врага народа", чем отрывал работающих колхозников от уборочной работы.

В одной из бригад работала бывш. жена Лисовенко, которую Межинский, как тоже подозреваемую, поставил рядом с задержанным Лисовенко, каковой так же был нанесен ряд ударов.

В момент проведения Межинским "митинга" подросток колхозник Тютюнник Иван, 15 лет, совершил кражу куска хлеба, последний так же был выведен и поставлен рядом с Лисовенковыми и подвергнут избиению, после чего все 3 задержанных были оставлены на ночь в сельсовете, но, находясь без охраны, ночью разошлись по домам.

На утро Лисовенко снова был задержан и подвергнут избиению, после чего, предупредив последнего никому не говорить о случившемся, освободили и Лисовенко, боясь исключения из колхоза, никуда не заявлял до вызова его в Управление Р.К. Милиции.

Расследование закончено и дело направлено Нарследу В. Теплянского района.

По данному делу задержаны и содержатся под стражей:

1. Секретарь партячейки Межинский
2. Пред.колхоза Бережной
3. Завхоз колхоза Кулеш
4. Кучер колхоза Боровской

В отношении пред.сельсовета Васильченко, как убывшего с территории данного района, дело на последнего выделено в отдельное производство.

Все задержанные в совершении самосуда и издевательствах признались и постановлением В. Теплянского Райпаркома от 6.VІІІ-с.г из рядов партии исключены.

Нами даны указания Начальнику Опергруппы Р.К. Милиции Дон. Области, находящемуся в с. В. Теплом, а так же и Начальнику Р.К. Милиции В. Теплянского района о принятии мер к задержанию бывш. пред. с/совета Васильченко и проведении показательного процесса над задержанными по месту самосуда в с. Нижний-Минченок, В.Теплянского района.

Зам. Нач. Р. К. Милиции Дон. Области /Кузьменко/

Вр. Нач. Оперода /Коган/

РСФСР Луганская обл. Сватовский р-н,
п/с Борок-Лутошкино Кругловский с/сов.
Ермаховский р-н колхоз "Великий Перелом"
Иваново-Промышленная обл. с. Круглая
с. Борок-Лутошкино Вехов Павел Кузьмич
Смирнову Федору Андреевичу

Державний архів Луганської області, ф.П-207, оп. І.спр. 722, арк. 98-99.


№103
Зі стенографічного звіту
спеціальної наради начальників політвідділів Старобільщини

3О серпня 1933 р.

...

Перед началом уборки мы имели тенденции кулацкого порядка, которые принимали угрожающий характер с точки зрения стрижки колосков.

Это явление мы имели по целому ряду колхозов; главным образом стригли дети. В отом отношении мы провели следующие мероприятия: целый ряд таких стригунов мы осудили, некоторых условно, некоторых не условно, 2-х кулачек засудили; мы выпустили специальную листовку, посвященную мероприятиям на сохранение нашего социалистического урожая.

...

Державний архів Луганської області, ф. П-4, оп. 1, спр. 625, арк. 1-4.


№104
Поштотелеграма секретареві Новопсковського райпарткому
про посилення опору антидержавним настроям у районі

17 листопада 1933р.

Совершенно секретно
В.срочно

Перенесение некоторой части зернопоставки на следующий год по отдельным колхозам Вашего района вызвало демобилизацию районного руководства. Вместо решительного отпора проявлениям мелкобуржуазных кулацких настроений Вы фактически стали на путь сдерживания хлебосдачи и преступных разговоров о дополнительных льготах.

Обязываем Вас немедленно покончить этими враждебными настроениями которые наверняка погубят дело хлебопоставок.

По сводке на 25 сентября будем судить насколько Вы разгромили саботаж, ликвидировали антигосударственные кулацкие настроения районе.

Ежедневно телеграфируйте Обкому Облисполкому ходе хлебосдачи осеннем севе. Ознакомьте шифровкой членов Бюро Нач-политотделов.

САРКИС
ИВАНОВ

Державний архів Луганської області, ф. II- 6, оп. 1, спр. 53, арк. 29.


№105
Лист П. К. Вєхова до Ф.А. Смирнова

ЗДРАВСТВУЙТЕ Федор Андреевич

Пишу я Вам и всему Вашему семейству свой сердечный привет и все лучшее пожелания, а также шлет Вам всем привет моя семья, извещаем Вас, что мы живы и здоровы, приехали сюда благополучно, квартиру нам дали хорошую, дом крытый черепицей, а сзади приделали для корма крытый железом. Встретили нас хорошо и украинцы рады, что мы приехали. Нам на каждое хозяйство выдали по 3 цент. муки, мы делим по едокам, так нам достанется больше, в нашем колхозе "Великий Перелом" условия колхозников тяжелые, на трудодень досталось 1 кгр. 100 гр. Народ голодает, и в прошлом году поумирали с голода, причины этого дела здесь жили наполовину не только что кулаки, но и буржуи, и крестьяне тоже имели по 2-3 лошади, а колхозами приготовились, оставили по одной худенькой лошади и сразу начались недосевы и вредительство. В 1930 г. было восстание против советской власти, и в 1932 г. председатель сжег 2 скирды хлеба, за что был расстрелян, но теперь задание правительства - восстановить такие колхозы, для того мы сюда и приехали, земля здесь хорошая и дело поправить можно скоро, и жить будет здесь хорошо.

Затем до свидания, жду Вашего ответа и пишите о своем положении подробно, о чем я сокрушаюсь.

Известный Вам Вехов Павел Кузьмич

Державний архів Луганської області, ф. П-4, оп. 1,спр.642, арк. 9.


№106
Довідки уповноважених з проведення обшуків і конфіскації майна
у мешканців сіл Ворошиловського району Луганського округу

1933 р.

У куркуля Надуда з села Ящикове під час обшуку виявлено і відібрано:

5. Зерна 10 пуд[ів] - пшениці
6. Борошна 12 пуд[ів] 10 ф[унтів]
7. Сухарів 11 пуд[ів]
8. Сало свиняче 3 пуд[и]
9. Смальцю 2 пуд[н]
10. Масло коров'яче 1 пуд
11. Свиняче м'ясо 2 п[уди] 10 ф[унтів]
12. Цукор грудков[ий] 1 ? пуд[а]
13. Картопля 40 пуд[ів]
14. Полотна 40 метрів
15. Мануфактури 50 метрів
16. Обаполів із шахт 50 штук
17. Четвертина горілки
18. Коняка з бричкою

Уповноважений Загорний

У куркулів Волги Микити та його сина Волги Лаврентія з села Юр'ївка відібрано:

1. Рушниця мисливська з набоями, без права носіння
2. Жита 6 пудів
3. Кукурудзи 12 пудів
4. Соняшнику 4 пуди
5. Взуття нового 18 пар
6. Ковдр 15 штук
7. Простирадл 22 штуки
8. Скатертин 3О штук
9. Сала (зіпсованого) 7 кілограмів
10. Сала свинячого - ящик
11. Сиру 1 барило
12. Масла вершкового 15 кілограмів
13. Взуття поношеного 60 пар
14. Борошна 1 мішок
15. Костюмів 13 штук
16. Пальто 9 штук
17. Мануфактури 4 штуки

Уповноважений Хайновський

Державний архів Донецької області, ф. П-326, оп. 1, спр. 128, арк. 26.


Від редакції: Кількість відібраного може попервах ввести читача в оману: мали, мовляв, обшукувані всього з чималим гаком. Зважимо, однак, на те, що селянські родини були тоді, як правило, багатодітними, налічували до десяти, а часто й більше їдців. Отож і продуктів потребували чимало. Запасалися ними від урожаю до урожаю. З покоління у покоління передавалося у таких сім'ях прагнення ощадливо ставитися до всього нажитого. Одяг і взуття від старших дітей передавались братам і сестрам, які підростали. Заздалегідь дбали про посаг для майбутніх наречених, запасалися всіляким крамом на "чорний день".
Відбирали у розкуркулюваних усе, як то кажуть, дочиста. Шукали продукти не лише в коморах, погребах, на горищах, а й у горщиках і навіть... у валянках. Окрім їстівного та одягу, відбирали посуд, ложки, виделки...


№107
Звернення політрука батареї Захарова
до секретаря Новопсковського РПК

Товарищ секретарь!

...

Я посылаю в своем письме письма кр-ца моей батареи Максима Татарченко из села Заайдаровка Осиновского района. Это письмо пишет ему брат его из колхоза, где он работает полеводом 1 -ой сотни. По содержанию письма видно, что там не третья большевистская весна, а как будто бы и на первую не похоже, вроде 21-го года. Красноармеец, получивший это письмо до призыва в армию работал в Шахтинском районе шахтером-забойщиком около 4 лет. Он говорит, что брат писал ему еще осенью, что урожай в колхозе был плохой, а хлебозаготовкой последний хлеб забрали и корма скоту, а теперь колхозники голодают, и лошади не работают, так как кормить нечем. Так вот если это на самом деле так было, то не говорит ли это за то, что люди, выполнявшие эту работу, проводили не линию партии по организационно-хозяйствен. укреп. колхозов, а проводили контррев. работу с целью развалить, опорочить линию партии по колхозному строительству.

Когда провожу занятия с бойцами по колхозному строительству, так этот боец заявляет: "Та яке там укрепление, як вони с голоду розбигаются".

Я писал секретарю ячейки села Заайдаровки по содержанию других писем о том, что люди мрут с голоду, разбегаются с села и т. д., но то письмо писал не брат, а товарищ кр-ца, а это пишет брат, работающий полеводом.

...

Политрук батареи Захаров

Державний архів Луганської області, ф. П- 267, оп. І, спр. 73, арк.20,20 зв.


№108
Матеріал про стан революційної законності

...

Материалами обследования ряда С/советов прокуратурой были выявлены факты значительных нарушений директив о порядке авансирования колхозников, многочисленные факты администрирования колхозами со стороны работников С/совета (прием и исключение из членов колхоза, аресты председателей колхозов Ивановский С/совет, распоряжение транспортом фондами колхозов - Ореховский С/совет, нарушение прав в области штрафной политики штрафы на 25, 100 р. - В.Горовский и Шелково-протоц-кий С/совет незаконное отобрание имущества и т. д.)

Ореховский С/совет незаконного раскулачил семью красноармейца и несмотря на постановление Горсовета упорно не возвращал семье неправильно отобранного имущества.

В том же Ореховском С/С имели место факты продажи середняцких хозяйств за невыполнение хлебозаготовок и неуплату налога, при чем сумма проданного имущества на неуплату налогов вопреки закону в 6-10 раз превышает сумму задолженности.

...

Председатель Гор КК-РКИ /Новиков/

Державний архів Луганської області, ф. П-33, оп. 1, спр. 18, арк. 239, 241, 245.


№109
Матеріали бригад з перевірки готовності колгоспів Новопсковського району
до III більшовицької сівби

Потрібно на посів пшениці 877 цент., а правління ліче в наявності 352 цент., із фактичної перевірки та обміну 3-го сорту збільшено на ЗО цент., тобто наявність 382 цент., ячменю правління ліче 106 цент., а на посів треба 109 цент. що мається в наявності.

Недостача посів, матеріалу сталася тому, що правління колгоспу 77 цент. 14 кіл. передало зверх трудоднів, крім того ліче балансом 120 цент. 90 кіл. не доданих по трудоднях за 31 рік.

Правління колгоспу крім того, що передало зверх трудоднів за рахунок посівного матеріалу, за січень і лютий місяць з посів матеріалу роздало на харчи пшениці 88 цент. 29 кіл. та ячменю 39 цент. 9 кіл., крім того правління заявляє про те, що колгоспники голодні і їдуть в Вороніжську губерню за хлібом.

У правління Рогівського колгоспу "Нове Життя" маються споживацькі куркульські настрої, яким треба покласти край, про забезпечення посівматеріалу правління не турбується.

/Кудряшова/

Державний архів Луганської області, ф.П-6, оп.І. спр. 27, арк. 44.


№ 110
Постанова об'єднаного пленуму Новоайдарського райпарткому
та РАЙ КК РСІ від 14/VІІІ про хід збиральної, скиртувальної
та хлібозаготівельної кампаній 1932 року

ВІДМІТИТИ:

а). Косовиця зернових культур на обох секторах в районі в основному закінчена (по колгоспах - скошено 99% й одноосібному сектору та радгоспу 100%). але скирдування та молотьба хліба проходе повільними темпами, внаслідок чого на цей час в районі заскирдовано лише: по колгоспному сектору 24% та по одноосібному сектору 51% загально скошеної площі хліба. Особливо по скирдуванню недозволенно відстають села: - Н.Гайдар / Н.Г.Миколаєвка. Безгиново, Михайлюки та Дмитрівка, що свідчить за відсутність збоку партосередків цих сіл та фракцій РКС і МТС оперативного керівництва скиртуванням.

б). Плян парової компанії виконано на 130%, але лущиння стерні проходе надзвичайно незадовільно (план лущиння виконано лише на 9%), що є загрозливим в частині підготовки до осінньої сівби.

в). Пленум відмічає, що боротьба Із втратами хліба при збиранні врожаю проводиться недостатньо, особливо на участку Зернорадгоспе "Індустрія" та колгоспах сіл: Михайлюки, Олексіївна, Бауергейм, та артілі ім, "Косіора" И. Гайдар - "наслідок чого маються великі втрати хліба, особливо по радгоспу.

г). Робота по виконанню пляна хлібозаготівлі розгорнута далеко недостатньо, внаслідок чого й річне завдання хлібозаготівлі виконано по стану на 15/VІІІ ц.р. на 1,2%.

ОБ'ЄДНАНИЙ ПЛЕНУМ РПК та РАЙ КК ПОСТАНОВЛЯЄ:

1) Встановити остаточний термін закінчення скиртування культур в районі 20/VІІІ ц.р.

Категорично зобов'язати всі осередки та фракції РВК, РКС, МТС широко розгорнути політико масову роботу на підставі рішень III Всеукраїнської та І Донецької партконференцій, скиртування в цей срок закінчити повністю, забезпечивши водночас й якісне її переведення.

Зобов'язати всі парт осередки та фракції РКС й МТС на скиртування використати увесь яловий скот, доводячи щоденні конкретні завдання по скиртуванню до кожної бригади.

2) Відмічаючи невиконання окремими селами та колгоспами завдань максимального посилення боротьби із втратами врожаю особливо на участку Зернорадгоспу, Пленум категорично зобов'язує всі парт осередки та фракції РВК, РКС й МТС й Зав. участку зернорадгоспу т. Калікіна - негайно, в обов'язковому порядку організувати на всіх ланках згрібання колосся на скошеній площині та обов'язкове загрібання й огрібання гарб при скиртуванні.

Зобов'язати Зав. участку зернорадгоспу згрібання колосся та скиртування хліба закінчити до 20/УІІІ ц.р., а молотьбу та відвантаження його до пристанційних пунктів закінчити до 25 серпня ц.р.

3). Враховуючи наявність значних втрат врожаю на участку Зернорадгоспу, доручити Бюро РПК негайно утворити спеціальну комісію, ввівши до її складу й представника радгоспу та встановити фактичний стан втрат зерна та винних за втрати притягнути до відповідальності.

За нетактичний виступ та поведінку на Пленумі РПК Зав. участка Зернорадгоспу т. Калікіна, що безпідставно звинувачував голову РВКа в переведенні куркульської політики відносно боротьби із втратами врожаю, справу передати в Ран КК.

За бездіяльність в збиранні врожаю, а особливо сіна по сільгоспартілі ім. "Косіора" та п'янство збоку членів Управи колгоспу, що призвело до загибелі значної частини скошеного сіна, справу передати судово-слідчим органам для притягнення до відповідальності.

За нерозпорядність та відсутність належного керівництва в артілі ім. "XVII Партконференции що призвело до загибелі частини скошпного сіна, зовсім незадовільне переведення боротьби із втратами врожаю та навмисне затримання відвантаження хліба для виконання плану хлібозаготівлі, керівництво сільгоспартілі замінити.

4) Зобов'язати фракцію РВК, РКС і МТС та партосередки, форсуючи скиртування врожаю, максимально розгорнути у районі масову молотьбу хліба, з тим, аби на протязі серпня місяця молотьбу в районі закінчити.

Відмічаючи тенденції окремих колгоспів забезпечити молотьбу хліба в першу чергу на власні потреби, а потім для хлібозаготівлі, запропонувати партосередкам забезпечити обмолот врожаю для виконання Серпневого пляну хлібозаготівлі, не порушуючи постанов ЦК ВКП(б) та КП (б) У про видачу хліба колгоспникам більше 10-15% фактично намолоченого хліба, що має місце в окремих колгоспах.

5) Зобов'язати фракцію РВК та Судово-слідчі органи посилити організацію охорони колгоспних токів, скошеного хліба в полі та і взагалі всього колгоспного майна як від крадіжок, так і пожеж, відповідно до постанови ЦБК та РНК від 9/VІІІ ц.р.

В однораз зобов'язати управи колгоспів та С/Ради закріпити в усіх колгоспах для охорони хліба постійних сторожів із класово-витриманих кращих колгоспників-ударників, поклавши на них відповідальність за цілковиту охорону колгоспного майна, широко проробити серед колгоспників та бідняків і середняків-одноосібників.

6) Готування до осінньої посівкомпанії; утворення посівфондів, ремонтування с/госп. реманенту, складання виробничих програм, завоз горючих і мастивних матеріалів та закріплення за кожною колгоспною бригадою виробничих ділянок, як для осінньої сівби, так і зяблювання, лущиння повністю закінчити до 20 VIII ц.р., забезпечивши розгорнення сівби в установлений термін, тобто 20 VIII ц.р.

В одночас, на основі постанови III Всеукраїнської партконференції, забезпечити в час готування й переведення осінньої сівби повне виконання вимоги агрономічних заходів, як одного з чинників піднесення врожаю.

Зобов'язати фракцію МТС, РКС та всі управи колгоспів на переведення осінньої сівби та зяблювання й лущиностерні, повністю використати тракторний парк, забезпечивши будь що, повне виконання пляну лущиння стерні, зяблювання та осінньої сівби, широко застосувавши методу соцзмагання, ударництва та примію-вання поміж колгоспами, бригадами та село з селом.

7) Відмічаючи незадовільне розгорнення роботи по виконанню серпневого пляну хлібозаготівлі, що ставить під загрозу його виконання в строк та недостатній натиск на куркуля і його агентуру особливо по селах: Н.Айдар, Н.Г.Миколаєвка, що свідчить виконання твердих завдань хлібозаготівлі по селах від 18 до 40%. Пленум РІК та Рай КК зобов'язує всі партосередки та фракції РВК, РКС і МТС та Рай Заготзерно на підставі постанови III Всеукраїнської та І Донецької партконференцій широко розгорнути більшовицьку партійно масову роботу серед колгоспників та бідняків і середняків одноосібників, рішуче провести боротьбу з куркульством та його агентурою, що намагається приховати хліб, максимально провести роботу по відвантаженню зерна в хлібозаготівлю до пристанційних пунктів з колгоспів, утворюючи (там. де ще не утворено) постійні конвеірні бригади для відвантаження хліба.

Відмічаючи незначне виконання куркульсько заможньою частиною села твердих завдань хлібозаготівлі по селах Н.Гайдар. через правоопортуністине ставлення з боку голови С \ Ради т. Бардакова та Секретаря парт осередку тов. Шопіна до виконання в строк цих завдань, запропонувати фракції РВК та Судово-слідчим органам негайно куркульсько-заможні господарства по селу Н. Гайдар, що приховали від держави хліб, притягти до суворої відповідальності.

Одноразово запропонувати фракції РВК вжити відповідних заходів до сіл, що й до цього часу не виконали повністю твердих завдань в куркульсько-заможних господарствах села по хлібозаготівлі, притягаючи останніх до права, як за зрив хлібозаготівлі та потурання куркульству, перевіривши водночас, особливо по селах: Смолянинове, Царівка, Н.Г.Мнколаєвка та Н. Гайдар засів площі по куркульсько заможній частині села на предмет до виявлення господарств, що ім слід довести тверді завдання.

8) Зобов'язати партосередки та С/Ради піднести роботу сільських комісій сприяння хлібозаготівлям, негайно перевіривши їх здібність виконувати завдання хлібозаготівель, й невнправдуючнх себе на роботі віднести із складу комісій, в одночас поповнити їх витриманими колгоспниками - ударниками, які б цілком забезпечили більшовицьке переведення хлібозаготівельної компанії. Звернути особливу увагу партосередків та С\Рад на посилення роботи по хлібозаготівлі середньоосібного сектору.

9) Запропонувати фракції РВК, РКС і МТС перевірити по всіх колгоспах та селах фактично посіяну та скошену площу засіву з метою виявлення затаювань. Одноразово перевірити та налагодити стан обліку обмолочуваного хлібу.

10) Доручити бюро РПК, колгоспи та села, що в строк та терміново виконають свої завдання по хлібозаготівлі і в першу чергу Серпневий плян - преміювати. Фракції РВК та Райзаготзерно утворити на протязі 5-ти днів спеціально преміальний фонд.

11) Запропонувати фракції РСС забезпечити рівне виконання плану завозу пром.краму шир-вжитку в III кварталі, своєчасно посовуючи його без будь-яких затримок до села. Зобов'язати партосередки взяти під свій контроль реалізацію краму за його призначенням.

12) Щоб забезпечити безперебійне фінансування хлібозаготівель та враховуючи неприпустиме відставання нашого району у виконанні пляну моб. коштів III кварталу, пленум РПК та Рай К.К. категорично вимагає від партосередків та фракцій РВК негайно піднести роботу по мобілізації коштів, забезпечивши виконання квартального пляну в Серпні найменше 60%.

13) Об'єднаний Пленум РПК та Рай КК доручає Бюро РПК та Президію Рай КК повести рішучу боротьбу з проявами правого опортунізму, лівими заскоками та примиренством серед парторга-нізацій, даючи рішучу відсіч всім тим, хто буде намагатися загальмувати успішне виконання плану й забезпечити повне й дотермінове його виконання.


Державний архів Луганської області, ф. II-53, оп. 1, апр. 777, арк. 3-4 .зв.


№111
Резолюція на доповідь тов. Повстяного про стан харчових ускладнень
по окремих сільрадах та колгоспах


Бюро РПКА відмічає, що в ряді сел та колгоспів (Шапарське, Лизівка, Целуйково, 2-га Білокуракино, Луб'янка, Заводянка і др.) окремі колгоспники дійсно знаходяться в тяжкому харчовому ускладненні, завдяки нечуткого відношення, несвоєчасної допомоги збоку колгоспів та керівників села. Бюро відмічає необхідним:

1. Запропонувати членам бюро та уповноваженим РПКА під особисту їх відповідальність самим перевірити кожен випадок голодування колгоспників й одноосібників, й лише за встановленими дійсно підтвердженими фактами голодування, оказувати продуктову допомогу, в обмежений кількості з місцевих продовольчих ресурсів села, колгоспа й кооперації, не припускаючи ментів опухання від голоду, кожен виявлений і установлений випадок повідомляти РПКА.

5. Райснабу наявне зерно з районного резерву негайно перемолоти на борошно і згідно розподілу розіслати до вказаних сельрад. виділив два цент. соняшникового масла для продовольчої допомоги перелічених вище сел, а також дозволити цим колгоспам за дозвілом Райпостача провести забій дефективної худоби (там. де вона мається) для харчування колгоспників.

О. П. Секретарь РПК Повстяний

Державний архів Луганської області, ф. 11-6. оп. І. спр. -508. арк. 66.


№112
Резолюція на доповідь про підсумки виконання плану
мобілізації коштів III кварталу, план на IV квартал


План мобілізації коштів 3-го кварталу по стану на 1 жовтня ц.р. в районах виконано на 74,2% (план - 488450 карб., виконано - 362400 карб.)

Обов'язкові платежі виконано на 78,4%
Держпозика 4-го Завершального року 5 на 90,4%
Добровільні платежі на 68,3%
По споживчий кооперації виконано 47%
По колгоспній системі 73%

Пленум відмічає не задовільне ганебне виконання плану мобілізації коштів 3-го кварталу по селах: Олексіївка - 42%, Смолянинове - 56,8%, Н-Тайдар - 59%, Н-Т-Миколаєвка - 57,5%, Дмитрівка- 64,1%, Денижниково-63,1%, Михайлю[к] - 64,8%, Райспожспілка - 47%, які через правоопортуністичну бездіяльність партосередків та Сільрад цих сіл і керівництво Райспожспіл-ки загальмують повне виконання районного пляну мобілізації коштів 3-го кварталу.

ПЛЕНУМ РПК ПОСТАНОВЛЯЄ:

1) За правоопортуністичне ставлення до виконання плану мобілізації коштів 3-го кварталу Фракції Райспожспілки - оголосити догану, а секретарям партосередків сіл: Олексіївка, Смолянинове, Н-Гайдар, Н-Г-Миколаєвка, Дмитрівка, Денижниково - попередити, що вразі ними не буде забезпечено сто відсоткове виконання плану мобілізації коштів IV кварталу збоку Райпаркому до них буде вжито найсуворіших заходів парт-судового порядку.

План мобілізації коштів на IV квартал по району в розмірі 829880 карб. затвердити.

2) Зобов'язати фракцію РВКа та всіх райорганізацій і партосередки негайно зазначений план довести до кожного села, колгоспа та платника, широко проробивши його на парт комсомольських зборах. Пленумах Сільрад, зборах колгоспників та бідняків і середняків одноосібників.

3) Запропонувати всім партосередкам та комфракціям райорганізацій широко розгортаючи серед колгоспників та бідняків і середняків одноосібників політично масову роботу, забезпечити виконання плану мобілізації коштів так:

а) першу декаду жовтня виконати - 15%
б) другу декаду жовтня виконати - 20%
в) третю декаду жовтня виконати - 20%
г) в листопаді місяця виконати - 30%
д) в грудні місяці виконати - 15%

звернувши особливу увагу на виконання завдань мобілізації коштів по добровільних платежах.

Комфракції Райвиконкому на протязі доби довести до кожного села й колгоспу конкретні завдання виконання плану по 5-ден-кам в одночас встановивши суворий контроль збоку Райфінвідділу над їх виконанням.

4) Запропонувати всім партосередкам та РФВ обов'язкові платежі з куркульської заможньої частини села стягти повністю на протязі до 20/Х ц.р. вживаючи до останніх заходи адміністративно-судового порядку.

5) Фракції Райвиконкому на протязі до 10/Х перевірити по всіх селах району якість доведення плану мобілізації коштів IV кварталу до платників і обговорення його серед останніх, а Бюро РПК не пізніше на своєму засіданні заслухати доповіді Фракції Райвиконкому про виконання цього плану.

6) Відмічаючи відсутність в ряді сел району оподаткованих в [ек...]ному с-госп податку та іншими обов'язковими платежами, що сталося внаслідок примиренського ставлення до оподаткування куркульств з боку тов. Васількова.

Запропонувати фракції РВКа до 10/Х ц.р. перевірити по всіх селах району вірність оподаткування експортним порядком, звернувши максимальну увагу на додаткове виявлення куркульської заможньої частини села для оподаткування в експортному порядку. Рай КК перевірити виконання цього ...

7) Відмічаючії недостатнє керівництво Рай ФВ переведення самооподаткування людності на культ потреби села внаслідок чого й до часу в деяких селах: Н-Гпйдар, на загальних зборах колгоспників одноосібників самооподаткування не проведено.

Запропонувати фракції РВКа та партосередки в 3-х денний термін накреслити конкретного пляна використання коштів самооподаткування кожному селу окремо та перевірити виконання накреслених [мироприємств], 14/Х ц.р. весь зазначений матеріал подати на розгляд Бюро Райпаркома.

Доручити партосередкам й фракції РВК підсумки використання коштів самооподаткування минулого року та план мироприємств цього року широко обговорити серед колгоспників та бідняків і середняків одноосібників, мобілізуючи їх увагу на успішне виконання самооподаткування та здійснення накреслених мироприємств за рахунок самооподаткування.

Запропонувати партосередкам та фракції РВКа в тих селах, де ще цього часу самооподаткування не проведено на загальних зборах негайно зробити.

8) План крамообігу по лінії Райспожспілки в III кварталі невиконано, або план 459000 карб. виконано на 88% в однораз Райспожспілка має незадовільну швидкість крамообігу. Липень - 1,5%, серпень- 6,1, вересень- 5,1, а в середньому за квартал маємо 4,3 рази.

Відмічаючи невиконання квартального плану крамообігу та незадовільну швидкість крамообертання Пленум Райпаркому пропонує фракції РСС забезпечити в IV кварталі швидкість крамо-обертаємості, повне виконання плану крамообігу, своєчасне просунення ширпотребу до села та 100*%. виконання плану мобілізації коштів й кас.плану не припускаючи не в якому разі витрат готівки поза Держбанком, що мало місце в III кварталі.

9) Відмічаючи недостатність втягнення в роботу по виконанню фінплану фінансової секції Сіль Рад та фін актив села з одного боку та недостатність організації в більшості сіл парт колгоспного активу з другого боку. Пленум РПК категорично зобов'язує всі партосередки та фракцію РВКа максимально втягнути в виконання фінплану IV кварталу фінансові секції Сіль Рад організувавши навколо них місцевий фін актив села, воднораз домогтися того, щоб комуністи та колгоспно-фінансовий актив перший сплатив всі фінансові зобов'язання перед державою.

10) Щоб забезпечити успішне виконання фінплану пленум Райпаркому зобов'язує всі партосередки, сільради та управи колгоспів широко розгорнути метод соц-змагання та [вдарництва] поміж селами, колгоспами, фін секціями та фін активом села.

Райгазеті систематично висвітлювати перебіг мобілізації коштів на сторінках газети.

Державний архів Луганської області, ф. П-53, оп. 1, спр. 777, арк. 14,15.


№113
Резолюція на директиву облпарткому
про розкрадання посівного матеріалу в колгоспах

...

За невиконання рішення бюро доручити РКК перевірити і притягнути до партвідповідальності як керівників сільських організацій так і уповноважених РПК сел: Закітне, Донцівка, Дем'янівка і др. Доручити прокурору негайно перевірити факти розкрадання по Заводянському і Рогівському колгоспах і виявлених виновників розкрадання притягти до відповідальності.

...

Державний архів Луганської області, ф.П-6.оп. 1, спр. 50, арк. 71, 72.


№114
Інформація
уповноваженого Новопсковського РПК

Як ми дійшли зламу в хлібозаготівлях по артілі "Воля"
(Власівка)

Коли мене відрядили уповноваженим РПК в артіль "Воля" Власівської сільради, я насамперед поцікавився настріем самого правління в справі хлібозаготівель. Запитавши у голови артілі Шевченка про стан хлібоздавання, я одержав таку відповідь:

- Справа погана, немає чим виконувати, вивезли увесь хліб, яким тільки виконали 86% річного пляну, а ще треба вивезти 400 центнерів.

Одержавши таку відповідь, я відразу зрозумів, що тут не все горазд, що тут є куркульський саботаж хлібозаготівель, я поставив перед правлінням ще одне питання: "Чи багато хліба у вас розкрадено і чи є незаконно виданий хліб?"

На це питання мені Шевченко так відповідав:

- Незаконно розданий хліб у нас був, але його вже повернули, а розкраденого хліба у нас немає, бо крадіжок не було (?)

Я відразу ж скликав збори колгоспників побригадно і на цих зборах опрацював докладно постанову Раднаркому про посилення хлібозаготівель, та організацію червоних валок на честь 15 роковини Жовтневої Революції. Усю роботу на зборах довелося провадити мені самому, бо управа артілі на чолі з головою були німими свідками, від них я жодної підтримки не одержав. Коли я став провадити на зборах роботу по виявленню незаконно одержаного та розкраденого хліба, управа артілі тут же на зборах намагалася переконати мене у тому, що розкраденого хліба немає, а колгоспники підбурені управою почали й собі співати куркульських пісень, про те, що ніхто, мовляв, не крав тощо.

Другого дня після цих зборів розпочали переобмолот соломи та перевіювання полови, а я розгорнув масову роботу серед колгоспного активу, за виявлення розкраденого та незаконно одержаного хліба. Провадив я роботу в бригаді, говорив і переконував окремих колгоспників-ударників, розмовляв з жінками, а правління артілі знов замість допомоги мені настирливо, але даремно, доводило, що хліба "ніде немає".

Я не заспокоювався. Щодня й щогодини я провадив масову роботу серед колгоспників, шукав кінця, щоб можна було розплутати куркульське павутиння, в якому засмоктано колгоспний хліб.

Після одних таких зборів, які я провадив з активом, до мене підійшла колгоспниця - біднячка Самотиш і відверто заявила:

- Я Вас гарно зрозуміла, я усвідомила, що я скоїла злочин перед державою. У мене є 1 центнер накраденого хліба - заберіть його.

Але й вона відверта не до кінця. Пізніше, коли ми перевірили з колгоспним активом її наявність хліба, то виявили яму, де було закопано ще 3 центнери краденого хліба. Слідом за Самотиш до мене підходили другий, третій, четвертий колгоспники й заявляли, що у них є по 40 кгр., пів центнера та більше накраденого хліба.

Коли вже нами було виявлено чимало краденого хліба внаслідок впертої переконливої масової роботи, колгоспний актив став все дужче й дужче втягатися в хлібозаготівлю. Пізніше, за допомогою колгоспного активу, ми виявили, що міцний середняк, бригадир Жолудь, теж крав хліб. Бригада активістів знайшла у нього в ямі декілька центнерів хліба та 2 пуди сала. Ворога народу -Жолудя, ми негайно зняли з роботи й віддали до суду. Боротьбу за хліб ми не припинили і спираючись на колгоспний актив, щодня посилювали темпи хлібоздавання, щодня виявляючи нові й нові куркульські сховища з хлібом. Ми виявили на сьогодні 60 центнерів краденого хліба, що становить 6% до загального пляну, а на цьому ми роботу не закінчили. Я впевнено заявляю, що річний плян хлібозаготівель по артілі "Воля" ми виконаємо до 26 грудня.

Товариші, хліб є, його цілком вистачить для виконання плянів. Не вірте, коли кажуть, що хліба немає, хліба багато розкрадено й поховано, його треба виявити, як це зробили ми. Спираючись на колгоспний актив, трощіть куркульський саботаж хлібозаготівель, виконуйте план хлібозаготівель - свій обов'язок перед робітничою клясою й Червоною Армією.

Шостак

Державний архів Луганської області, ф. П-6, оп. І, спр. 53, арк. 2-3.


№115
З публікації
Марківської районної газети "Більшовицький штурм"

2 березня 1932 р.

У Білика знайдено прихований хліб

Білик С. - індівідуальний господар 1 Марківки, щодня ходив у сільраду та скіглив, що в нього не лише на посів, а йїсти нема чого.

Актив колгоспників знаючи тенденцію одноосібників, цьому не вірив і пішов зробити перевірку "бідному" Білику. В наслідок перевірки в нього знайшли захований у снігу 16 п. зерна.

Цей факт зайвий раз викриває обличчя куркульства, яке підбурює одноосібників ховати хліб, чим самим хоче зірвати не тільки хлібозаготівлю по одноосібному сектору, який ще не виконав плану, а зірвати утворення посівних фондів до III більшовицької сівби.

Мамот

// Більшовицький штурм. - 1932. - 2 березня. -С.І.


№116
З публікації
Луганської газети "Луганська Правда"

14 липня 1932 р.

Крадіїв хліба - до революційного права

Нині спостерігається низка випадків крадіжки хліба з копиць, обмолоту його на полу. Є випадки стрижки колосу з копиць. Крадуть, головно, не колгоспники, але є випадки, що й де хто з несвідомих колгоспників простягає нишком руку до колгоспного добра, піддавшись на агітацію клясового ворога.

Наприклад, Шевченкова Ганна Петрівна (не колгоспниця) принесла додому декілька копиць жита і почала його в хаті молотити. До її хати випадково зайшов голова колгоспу Троценко разом з польоводом Хворостяненком. Шевченкова вже встигла намолотити більше 16 клгр зерна. Але голова правління не тільки не вжив заходів до того, щоб найсуворіше було покарано цю крадійку колгоспного хліба, а навіть намолоченого хліба не відібрав.

Хуліган Шапуренко (ще минулого року вийшов з колгоспу), так цей просто з дробовиком та виточеним ножем на очах колгоспників бере хліб з колгоспних копиць, погрожуючи колгоспникам своєю розправою.

Коли це було, щоб на хуліганів, на крадіїв, що не хочуть працювати, а шматують колгоспне добро, не було революційної управи?

Чого опортуністи з міськміліції досі не вживуть, не дивлячись на сигнали "Луганської Правди" репресивних заходів до клясово-ворожих недобитків, що розперізалися своїми хуліганськими бешкетами та крадіжками в Новоганнівці?

Колгоспники Новоганнівки на своїх зборах з обуренням відмічали примиренське байдуже ставлення наших район. карних органів і Новосвітлівської міліції до цих ворожих недобитків. Раз на завжди треба покласти край цим витівкам клясового ворога. Колгоспники вимагають покарати ворогів врожаю. Органи міліції зобов'язані вимогу колгоспників будь що виконати до революційного права закликати хуліганів, що тероризують відданих колгоспників, й заважають їм успішно зібрати врожай.

Але в втратах, що завдається від потраву винуваті передусім сільські керівники та правління колгоспів. Наприклад, що означає така добродійність, з боку правління, віддало без всякого зашкодування забрані на колгоспних покосах 10 липня коней індивідуалам Єгорові Руденку та Федорові Руденку, що по ночах випутували їх в копицях і випасали?! Правління не дбає досі про охорону врожаю. Сторожі на полі ніякої немає, а її потребно негайно було організувати з першого дня жнивів.

// Луганська Правда. - 1932, - 14 липня. - С. 3.


№117
З публікації
Краснолуцької міської газети "Червоний ударник"

Про похід піонерів та школярів за збирання колосків

Постанова президії міськбюра ДКО

Оголосити протягом 10 днів з 3.VІІІ по 13. VІІІ-32 р. похід піонерів та школярів за збирання колосків.

Запропонувати всім ватажків загонів та баз Ю.П. негайно мобілізувати всю піонерську організацію, розгорнувши широку мосово-роз'яснювальну роботу по доведенню постанов партії про збирання врожаю, на боротьбу з утратами урожаю.

Запропонувати ватажкам виробничих загонів забезпечити конкретну допомогу підшефним піонерзагонам на селі по піонерському походу за врожай.

Вся робота повинна проходити на засадах соціалістичного змагання між окремими ланками, загонами та базами.

Встановлені три премії.

1. Кращій ланці - екскурсія до Криму.
2. Кращому загону - 200 крб.
3. Кращій базі - 300 крб.
Зобов'язати ватажків загонів кожного дня інформувати МБ ДКО про перебіг походу.

Голова міськбюра ДКО
М. Гинце

// Червоний ударник. - 1932. - 4 серпня. - С. 2.


№118
З публікації
Біловодської газети "Червоний колгоспник"

6 жовтня 1932 р.

Набути більшовицьких темпів у сівбі

Головне завдання в справі підвищення врожаю - виконати плян сівби на строк.

Біловодщина строки сівби, визначені ЦК КП(б)У - до жовтня, не виконала. На 3 жовтня засіяно тільки 29 відс., до пляну: радгоспи - 60,2 відс., одноосібні господарства - 24,8 та колгоспи - 24,4.

Замість вести перед у сівбі - колгоспи ганебно відстають. У Да-нилівці, наприклад, одноосібні господарства плян сівби виконали на 50 відс., а колгоспи тільки на 19,7.

Дозволити такого ганебного відставання колгоспів у сівбі ані як неможна. Отже, поки ще година терпить, мусимо напружити всі зусилля, щоб найближчими днями пляна сівби виконати цілком.

Щоб впоратися із сівбою на строк, визначений РВК, треба щоденно засівати 1985 га. 27 вересень засіяно 483 га, 28-го - 808 га, 29-го - 681 га, а 1 жовтня посіяно тільки 389 га.

Замість наростання темпів сівби, мають місце недозволені стрибки, зменшення щоденного засіву.

Причини такого ганебного стану із сівбою, бюро РПК зазначило у своїй постанові з 24 вересня: відсутність більшовицької боротьби, добротливість, бездіяльність партосередків, сільрад та колгоспів.

Директиви про використання 80 відс. тяглової сили та 50 відс. Корів на сівбі на місцях не виконали. Тільки 50 відс. тяглової сили на сівбі, а 1 жовтня було 22,5 відс. корів використовують тільки на 8 - 10 відс.

Просто злочинно-шкідницького характеру набувають такі факти, як в артілі "Леніна", що маючи 27 відс. виконання пляну, 1 жовтня цілий день простояло 6 пар волів і 5 коней, а 2 жовтня простояли 5 тракторів через брак мастива.

Треба за всяку ціну домогтися використання 90 відс. механічної 80 відс. тяглової сили і 50 відс. корів на сівбі. Треба правильно використовувати тяглову силу й землі. Зокрема треба негайно використати землі з під просапних. Цього й досі недо- оцінюють: ще не зібрано соняшника та кукурудзи на 7311 га.

Навіть проса ще не вбрано 12,7 відс. А це найкращі попередники під озимий клин.

Біловодщнна мас можливості плян сівби виконати на строк. Адже, артіль "Яковлева", без особливого напруження виконує щоденне завдання.

Кожний колгосп, кожна бригада повинні так поставити роботу, щоб виконувати щоденне завдання із сівби. Вивчати хід сівби, причини недовиконання, усувати ці гальма, домагатися наростання темпів сівби.

Нещадної відсічі опортуністам і скигліям. Підняти всіх колгоспників на сівбу, зокрема колгоспниць. Організувати соцзмаган-ня поміж бригад. Преміювати кращих ударників. Чіткий облік пралі, масово-політична робота у бригаді, щоденні оперативні плани сівби. їхне обговорення бригадою і робота виробничих нарад -такі шляхи, що забезпечуть виконання пляна сівби на строки.

// Червоний колгоспник. - 1932. - 6 жовтня. - С. 1.


№ 119
З публікації
Марківської районної газети "Більшовицький штурм"

8 жовтня 1932 р.

Суворо покарати куркульню, що гноїть хліб у ямах

В багатьох селах району парторганізації, комсомол і сільради примеренськи ставляться до куркуля, про це свідчить багато фактів, яг;то: тверді завдання по хлібоздачі, що їх мусила куркульня виконати до 1-го вересня ще на 5 жовтня здали лише на 37%. Осінньої сівби, куркулями, ще й не розпочалось. Користуючись з того що на нього не натискують як це слід, а навпаки вірять його куркульському скигленню, куркуль приховує хліб від пролетарської держави.

Ось доказ цьому куркульському опіру в хлібозаготівлях: в Бондарі вській с-ряді куркуля Білошапки С.С., 4 жовтня знайдено захованого у ямі хліба 60 пуд. пшениці, що лежить захованою біля 4-х років.

Такі випадки непоодинокі в районі й партосередкам, с-р потрібно, щодо цього, вділити найпільнішу увагу на викриття куркульських перехованок хліба й жорстоко покарати злочинці в-куркулів.

Розгорнути масову політичну роботу серед індивідуальників в такий спосіб, щоб мобілізувати їх увагу на негайне вивершення хлібозаготівлі, на боротьбу проти куркуля, що всіляко намагається перешкодити, загальмувати виконання державних планів.

Туркот

// Більшовицький штурм. - 1932. - 8 жовтня. - С. 1.


№120
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

18 жовтня 1932 р.

Спекулянтів Кудрявцеву та Галагана засуджено

Громадянка Кудрявцева з села Чмирівка в минулих роках спекулювала продуктами, а потім в цьому році вона скуповувала різні харчові продукти і спекулювала ними на базарі. Зокрема вона розвинула свою "діяльність" торгівлі на Чмнрівці скуповувала хліб у одноосібників і продавала його на базарі. Так само як і Кудрявцева, Галаган Іван Андр. теж з села Чмирівки скуповував хліб і продавав на базарі. В останнє його спіймано коли він накупивши хліба і продавав хлібинами на базарі. В минулому цей Галаган мав свою кондитерське виробництво.

Крім цього Кудрявцева та Галаган вели шалену агітацію серед колгоспників та одноосібників проте щоб вони не продавали хліба державі, а продавали на приватному ринку.

Нарсуд Стнробільщини, що цими днями розглядав їх справу їх засудив:

Кудрявцеву на 8 років позбавлення волі з відбуттям кари у далеких місцевостях Радянського Союзу.

Галагана засуджено на 10 років позбавлення волі з відбуттям кари в далеких місцевостях Радянського Союзу і після відбуття карії позбавлення виборчих прав на 5 років.

// Степова комуна. - 1932. - 18 жовтня. - С. 2.


№ 121
З публікації
Біловодської газети "Червоний колгоспник"

20 жовтня 1932 р.

Сівбу закінчили, переключаймося на оранку зябу

15 жовтня, Н-Деркульськнй конерадгосп закінчив осінню сівбу. Посіяли 1310 га пшениці та 186 га жита.

Плян сівби виконали на 100 відс. Тепер переключилися на оранку зябу.

Директор К. Р. Гнідий

Секретар Партосередку Сейгуш

Робітком Нестеренко

// Червоний колгоспник. - 1932. - 20 жовтня. - С. 1.


№122
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

31 жовтня 1932 р.

Байдівських розкрадників колгоспного хліба покарано

Читач про беззаборонне розкрадання колгоспного хліба в артілі "Перемога" Байдівської сільради обізнаний прочитавши газету "С. К." від 23 жовтня.

27-го жовтня над розкрадниками колгоспного хліба відбувся суд на місці в селі Байдівка.

Розкрадників колгоспного хліба, як ворогів народу народний суд засудив:

Болото Т. О. і Кулачно П. Т. на три роки позбавлення волі, Кулачку У. А. на 10 років позбавлення волі, Геєнкову Н. Н. - 10 років, Хамчич Г. 1. - 10 років; Хамчич К. І. - 10 років; Шовкепляс У.П. -10 років.

// Степова комуна. - 1932. - 31 жовтня. - С. 2.


№123
З публікації
Біловодської газети "Червоний колгоспник"

18 листопада 1932 р.

Передові у хлібозаготівлі

Артіль "1 травня" (Гармашівка) річний плян хлібозаготівлі виконала на 15 листопада на 121 відс, артіль "Червоний Яр" (Гни-дівка) на 120 відс., "Петровського" №3 (Йовсуг) 112,5 відс., "Полум'я Жовтня" (Йовсуг) - 103, "Паризька комуна" (Вовкода-вово) - 102,9, комуна "Безвірник" (Н-Лимарівка) - 100, комуна "Ворошілова" (Данилівна) - 10, комуна "Квітка першої п'ятирічки" (Баранівка) - 97,9, "Шевченка" (Йовсуг) - 96,6, "Авангард" (Лимарівна) - 100, "Червоний Жовтень" (Литвинівка) - 90,8, артіль "Яковлева" (II Біловодська) - 82 відс.

// Червоний колгоспник. - 1932. - 18 листопада. - С. 1.


№124
З публікації
Краснолуцької міської газети "Червоний ударник"

27 листопада 1932 р.

Нещадної кари ворогам народу

"Громадська власність священна й недоторкана". Хто посягає на цю власність, той має бути суворо покараний.

Пролетарський суд, що стоїть на сторожі революційної законності, мусить нещадно карати тих, хто розкрадає колгоспне майно.

Нещодавно відбувся суд, який розглянув справу про крадіжки - в колгоспі "Культура" Краснокутської сільради.

Громадянин Можайський украв у колгоспі два мішки кукурудзи. Суд за це присудив позбавити волі Можайського терміном на три роки.

Ось Грабеньков І.Ф. - розкуркуленні, Кузнецов П.С. - розкуркулений, брати якого утекли з білими за кордон. Черніков син спекулянта великим рогатим скотом, шкодили колгоспові, крали колгоспу кукурудзу в першій Криштальській артілі, зривали виконання плану хлібозаготівель, всі вони дістали позбавлення волі терміном на шість років кожного, та поправку у правах, після відбуття кари, на три роки кожного. На нашу думку, до цих ворогів народу треба застосувати більшу кару.

Не можна допускати будь якого намагання розкрадати колгоспне майно, особливо від куркульських елементів. Суд мусить нещадно карати тих, хто своїми ворожими діями завдає шкоди колгоспові і державі.

П. Б.

// Червоний ударник. - 1932. - 27 листопада. - С. 3.


№125
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

11 грудня 1932 р.

Шкідників громадського майна покарано

"За погане скиртування та припущення гноєння і розкрадання хліба на ланах, за скиртування мокрого хліба, що призводить до псування хліба в скиртах покласти цілковиту відповідальність на правління колгоспу та бригадирів аж до відання до суду, як за псування й шкідництва громадського майна". Таку постанову видано ВУЦКом в розвиток постанови ЦВК СРСР про охорону соціалістичної власності.

Управа артілі ім. Сталіна Титарівської сільради не боролась за здійснення настановлень партії та уряду про боротьбу з втратами, а навпаки розкладала колгосп, спрямовувала на розкрадання колгоспного майна, протиставила партії та уряду в проводимих на селі кампаніях хлібозаготівлі, осінньої сівби та організаційно-господарського зміцнення колгоспу.

Колишній голова Титарівської сільради Сергієнко, секретар партосередку Соболь, член управи колгоспу Гончаров, завгосп і організатор праці куркуль Забирко, що в минулому мав у селі Бутово куркульське господарство: вітряного млина, кінну молотарку, найману працю, голова артілі Стукало та бригадири Коля-дінцев, Сергієнко Сидір, Сергієнко Кирило своїм керівництвом не тільки не боролися з втратами у збиральну кампанію, а навпаки свою роботу скерували на те, щоб врожай на полі не був зібраний, у наслідок чого колгосп має збитків до 40 тис. крб.

Член управи Гончаров, замість того, щоб приймати заходи, дав розпорядження не збирати кукурудзи, а приорювати и в полі.

Куркуль Забирко, що проліз завгоспом колгоспу, роскладав колгосп, спрямовував колгоспників на розкрадання колгоспного хліба, проти виконання пляну хлібозаготівлі, він же й організатор розкрадання в колгоспі хліба, організував колгоспників проти голови колгоспу - наймита Стукала.

Керівництво села Титарівни розклалось, загубили класову чуйність, наслідком чого в колгоспі грубо викривлено політику партії. Біднота та ударники колгоспу були в загоні. Так бувший наймит, колишній голова колгоспу, Стукало ігнорувався всілякими засобами іншими членами управи та куркульським зухвальством. Трудоодиниці в колгоспникам записувались невірно. Та навіть дійшло до того, що в колгоспників, ударників у кого було вироблено багато трудоднів, зменшували і нараховували ледарям. Трудоодиниці писались скілько кому забажалось, а найбільш тру-доодиниць записано членам управи. Тут в середньому кожен член управи виробив по 342 трудоодиниці, тоді, як кращі ударники колгоспу мають по 200 трудоодиниць.

Викривлення лінії партії в організаційно-господарському зміцненні колгоспу в селі Титарівці, судово-слідчими органами викрити по дописах, що їх було вміщено в газеті "Степова Комуна" та окремих заявах колгоспників-ударників.

Виїзна сесія народного суду, що розглядала справу був. керівництва колгоспу та села Титарівки, 6 грудня, з'ясувавши всі обставини справи, характер та ступінь соціяльної небезпеки скояного злочину, засудила: кол. завгоспа Забирку Олександра, куркуля-розкрадника - до вищої міри соціяльного захисту - до розстрілу, члена управи Гончарова та голову сільради Сергієнка до позбавлення волі на 10 років з поразкою в правах. Бригадирів за бездіяльність Колядінцева, Сергієнка Кирила, Сергієнка Сидора до позбавлення волі на 1 ? роки кожного. Колишнього секретаря партосередку Соболя до примусової праці на 9 місяців умовно.

Безсонов

// Степова комуна. - 1932. -11 грудня. - С. 1.


№126
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

16 грудня 1932 р.

За розкрадання державного майна до розстрілу

"...Громадська власність - це основа радянського ладу, вона священна і недоторкана ...застосувати... за розкрадання... вищу кару соціального захисту - розстрілу...". Так зазначено в постанові уряду СРСР від 7 серпня 1932 року.

На Старобільському олійзаводі тривало розкрадання олії клясово ворожим елементом, що проліз на завод.

9 грудня виїзна сесія Доноблсуду розглянула в м. Старобільському кримінальну справу по звинуваченню куркуля Д'яконова Гордія Павловича, висланого до Старобільська, Полтавським нарсудом за невиконання та зрив хлібозаготівлі. Д'яконов, працюючи на олійзаводі візником, систематично крав олію та спекулював нею на приватному ринку. В останній час ним украдено 80 кіл (5 пуд) олії, яку 19 жовтня намагався продати їдальні робкоопу за 1360 крб.

Виїзна сесія, врахувавши його соціяльний злочин, засудила до вищої міри соцзахисту - розстрілу з конфіскацією всього майна.

Робітники олійзаводу вирок сесії схвалюють.

Робітники олійзаводу за проводом заводських організацій повинні посилити класову цільність, перевірити свої лави так, щоб жодного клясово-ворожого елементу на залишилось на заводі.

// Степова комуна. - 1932. - 16 грудня. - С. 1.


№127
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

28 грудня 1932 р.

За кражу і спекуляцію хліба - примуспраці 5 років

Виїзна сесія нарсуду розглянула кримінальну справу, по звинуваченню громадян села Лиман Гончарової Федори, Гончарової Насті та Дидусева Якова, які систематично займались крадіжками хліба в колгоспі.

На судовому процесі сами звинувачені розповіли про те, що вони крали в колгоспі хліб та спекулювали ним на базарі. Гончарова Ф. та Дидусев в колгоспі не робили і трудоднів у них мало, хліба неодержували, але вони замісць цього крали в колгоспі хліб та підмовляли других колгоспників на розкрадання хліба. Гончарова Настя в колгоспі жодного трудодня немає. При обшуку у Гончарової виявлено 2 мішки жита, 2 мішки кукурудзи та 16 кг проса, з яких 2 мішки жита було закопано у хаті під пічкою.

Суд, урахувавши звинувачених суспільно-небезпечними та на основі постанови ЦВК від 7 серпня та РНК від 22 серпня, засудив Гончарову Н. до позбавлення волі на 5 років з поразкою в правах, Гончарову Ф. до позбавлення волі на 3 роки та Дидусева на півтора роки.

// Степова Комуна. - 1932. - 28 грудня. - С. 2.


№ 128
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

28 грудня 1932 р.

Розкрадників хліба - куркулів покарано

В газеті "Степова Комуна" від 21 грудня було вміщено дописа про крадіжку колгоспного хліба Олефійцевою Г., Сердюковою Г. та Сердюковою М. Факти про крадіжку хліба ствердились. Колгоспники артілі Петровського звертались до судово-слідчих органів про притягнення цих розкрадників хліба до судової відповідальності, як ворогів народу, цими днями суд розглядав справу про крадіжку хліба цією куркульською трійкою. Судовим слідством встановлено, що Сер-дюкова М., Сердюкова Г, та Олефійцева Г. не біднячки, як це встановлено попереднім слідством міліції, яка не хоче виявляти соціяльний стан розкрадників, їх справа зареєструвати готове, а куркульські доньки. Ці куркулі пролізли в колгосп з метою розвалювати колгосп і нічогісінько в колгоспі не робили, а лише крали хліб та колгоспне майно. Чоловік Олефійцевої Ганни, Оле-фійців Степан проліз колгоспним табельщиком, допомогаючи куркульській зграї розкрадати хліб та колгоспне майно.

Суд, ураховуючи соціальну небезпеку злочинців та хлопотан-ня колгоспників засудив: Олефійцева Степана до позбавлення волі на 8 років з поразкою в правах після відбуття позбавлення волі на З роки, Олефійцеву Ганну, Сердюкову Маньку та Сердюкову Ганну до позбавлення волі кожну на 8 років з висилкою за межі України після відбуття соціяльного захисту на 5 років та поразки в правах на 3 роки. Позбавлення волі відбувати в таборах в далеких місцевостях країни.

Проти керівників сільради судом порушено кримінальне переслідування за прикривання куркулів та видачу судово-слідчим органам невірних звірок.

Суд проходив за великою присутності колгоспників, які на загальних зборах після винесення вироку шкідникам, вирока одноголосно схвалили та дали зобов'язання рішуче викривати куркулів і очищати свої лави від них.

Ю. К.

// Степова комуна.- 1932.- 28 грудня. -С. 1.


№129
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

3 січня 1933 р.

Шкідників колгоспного господарства - до розстрілу

Керівництво колгоспу ім. Буденого Покрівської сільради, на чолі голови управи Шерстюк Іван, син колишнього торговця, члена управи він же зав. скотарством Шерстюк Іван Данилович, член управи Спиредоненко Михайло, комірник колгоспу, Дисятничен-ко, члена управи - скарбник Черкасова Ничипера, член управи-зав.птахофермою Колісниченкова провадили в артілі шкідницьку куркульську роботу по розвалу колгоспу, розбазарюючи майно та хліб і чинили шалений опір виконанню плану хлібозаготівель.

Розглядаючи цю справу суд встановив, що в час їхнього "керівництва" останні провадили відверту шкідницьку роботу спрямовану на зрив хлібозаготівлі.

Унаслідок їхнього куркульського керування господарством колгоспу, трудова дисципліна була доведена майже нанівець, у наслідок чого план весняної сівби недосіяно на 120 гектар. Пропо-лочна кампанія була проведена погано, у наслідок чого врожай у колгоспі дав зниження аж до 80 клгр. з гектара. Збирання врожаю провадилось з шкідницькою метою, що призвело до втрат 20 відсотків валового збору. Хліб в колгоспі майже беззаборонно розкрадався, боротьби з розкрадання хліба не провадилось, а навпаки потурали розкраданню. Крадений хліб продавався на базарі. Хліб розбазарювався, видавався безконтрольно.

Тут, у супереч директивам партії й уряду, щодо видачи авансу 15 від. до обмолоченого, роздано понад норми 230 цент. Хліб від держави утаювався в так званих "відходах", з яких було начищено 121 центнер. Куркульська зграя, крім зриву хлібозаготівлі, невиконанням якого підривалась міць колгоспу, провадила роботу по знищенню коня та худоби колгоспу. Тут за рік загинуло, в наслідок знеосібки у догляді за кіньми, 106 шт. коней, 4 шт. невідомо куди зникли; поросят загинуло 41 шт., телят загинуло 24 шт., корів 2 шт.

Обласний суд, врахувавши соціальну небезпеку вчиненого злочину кожним окремим звинуваченим та соціальної небезпеки кожного окремо злочинця та його стан, згідно постанови ЦВК та Раднаркому СРСР від 7-го серпня 1932 року про охорону державної власності, засудив: Шерстюка Івана Андрійовича - до розстрілу, Шерстюка Івана Даниловича, Десятниченка Ониська, Спире-доненка Михайла до позбавлення волі в далеких місцевостях союзу терміном на десять років кожного з конфіскацією всього майна, Черкасова Ничипера до примусової праці терміном на один рік, Колеснікову Софію до примусової праці на один рік умовно.

Колгоспники з напруженою увагою вислухали процес судового слідства і вироку суду схвалили.

Сільські організації, колгоспники артілі ім. Буденого у відповідь на більшовицьке рішення суду над шкідниками колгоспу, зривниками виконання плану хлібозаготівель, цієї могутньої підойми зміцнення колгоспів, повинні відповісти негайною ліквідацією прориву в хлібоздаванні - так по колгоспу, як і по одноосібному сектору, і цим самим нанести найжорстокіший руйнацький вдар по класовому ворогу-куркулю, що підриває міць колгоспу.

// Степова комуна. - 1933. - 3 січня. - С. 1.


№130
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

16 січня 1933 р.

Добровільно повертаю накрадений хліб

Я, колгоспниця артілі ім. Петровського Шпотинської сільради Шпота Христя Іванівна, під час збиральної кампанії, косовиці та молотьби, через свою малосвідомість та неосвіченість, з своїм чоловіком Шпотою Яковом крали в своєму колгоспі хліб.

Хліб в колгоспі ми крали так: обминали колоски і потім носили кишенями додому. Таким чином у двох накрали в колгоспі 3 1/2 пуди.

Зрозумівши те, що я зробила великий проступок перед чесними колгоспниками-ударниками і, що це є тільки з руки куркулю.

я добровільно повертаю накрадений мною хліб колгоспу в рахунок хлібозаготівлі і закликаю наслідувати мого приклада всіх, останніх колгоспників. А таких колгоспників, що крали в колгоспі хліб у нас багато.

Христя Шпота

// Степова комуна. - 1933. - 16 січня. - С. 4.


№131
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

11 квітня 1933 р.

Знайдено пшеницю, що захована ще у 1929 року

9-го квітня в с Чмирівці бригадою колгоспного активу в складі: Верховала Т., Григоренка Н. та Пономаренка викрили в розкуркуленого Григоренка Ілька в землі ЗО пудів пшениці, що була ним закопана в землю 1929 року.

Викрита пшениця вся пригодна для харчування. Її буде обмінено на засівну.

Бригада, що викрила куркульську похованку, одержала нагороду - 15 відсотків натурою по 18 кіл пшениці.

Ця бригада й надалі продовжує викривати куркульські поховання.

Велічко

// Степова комуна. - 1933. -11 квітня. - С. 2.


№132
З публікації
Старобільської газети "Степова комуна"

13 травня 1933 р.

Сівбу ранніх закінчили
Райпарткомові - тов .Шулькевічу, Райвиконкомові - тов. Сердюку,
Райпрофраді - тов. Кузьміну, Редакції "Степова Комуна"

РАПОРТ

Розгорнувши соціалістичне змагання та вдарництво в бригадах, на основі рішень ЦК про роботу колгоспних осередків "Зоря" і "Вперед", колгоспники вперто боролись за ущільнені строки сівби й гарну якість роботи. Настановлення т. Сталіна в його доповідях "Про роботу на селі" та виступ на з'їзді колгоспників-удар-ників були в роботі по сівбі в нашому колгоспі програмою дій.

Кожний день і час ми пам'ятали про відозву з'їзду колгоспників-ударників, що мати гарний врожай залежить від нас самих.

Ми розбили куркульські нашіптування про так звану "мокру погоду" і сіяли, не зважаючи ні на що.

За проводом партії Леніна ми перемогли - 9 травня увечері закінчили сівбу ранніх культур. Замість плянових 99 га засіяли 100 га.

Перевищили план сівби пшениці. Замість 61 га засіяла 65,63 га. Почали сіяти пшеницею зустрічних ще 8 га.

Перемогу вирішили живі люди - наші ударники: Бригадир нашої бригади Гончаров Гордій, колгоспники - Крамарев Ів., Заготський, Дубовий П., бригадир другої бригади - Волошин С., колгоспники - Дубовий Є., Дубовий К., Черниченко С, Дубовий Ів.

Ударники-колгоспники Заготський А., Крамарев М., Дубовий Г., Дубовий М. сіяли своїми власними коровами.

Увесь посів комісія прийняла й визнала високу якість роботи. Переключаємось на сівбу пізніх культур.

Секретар партосередку Ружа

Голови сільради Черниченко

Голова колгоспу Заготський

// Степова комуна. - 1933. - 13 травня. С. 1.


№133
З публікації
Старобільської окружної газеті "Під прапором Леніна"

12 червня 1933 р.

За зрив пляна сівби
Баюна виключено з лав партії

Постанова розширеного бюро РПК за участю представника обкому КП(б)У т. Воробйова від 11-VІ:

Бюро РПК констатує, що темпи сівби за останній п'ятиденник ставлять під загрозу виконання пляна сівби до 15-VІ.

Щоб забезпечити безумовне закінчення сівби на строк, бюро ухвалює:

1. Прийняти до неухильного керівництва і виконання телеграфне розпорядження Облзасівтрійки про заходи, що забезпечують виконання пляна. Опрацювати ці вказівки на партійних і загальних колгоспних, бригадних зборах в колгоспах, що ще не закінчили сівбу.

2. Беручи на увагу, що колгоспи "Н[ове] життя" Великоцької сільради і ім. Петровського Зориківської сільради не забезпечують виконання пляну сівби, вважати за можливе засів частини земель цих колгоспів передовими колгоспами, що вже виконали плян.

3. В зв'язку з цим частину засівного матеріялу з колгоспів "Н[ове] життя" та ім. Петровського передати для висіву таким колгоспам: "Комунару" - 150 ц., "Марті" - 150 ц., "Шлях Леніна" - 100 ц., "Перше Травня" - 100 ц., "Серп і Молот" - 30 ц. Разом - 530 ц.

4. Вказати тов. Шевцову про незадовільне оперативне керівництво райземвідділу засівкампанією. Попередити, що в разі, коли він не посилить керівництва сівбою, прополкою, підняттям парів, до нього будуть вжиті відповідні заходи.

5. За те, що не дивлячись на низку вказівок і попереджень від бюро РПК і президії РКК, партосередок колгоспу *Н[ове] життя" не організував відсічі куркульському саботажу весняної сівби, не використав надану державою велику насіннєву, продовольчу й фуражну допомогу, надану допомогу тракторною тягловою силою (16 тракторів) - на мобілізацію колгоспників на успішне вирішення сівби, чим поставив під явну загрозу виконання пляну (плян виконано на 49 відс), в той же час було припущено явно шкідницький посів, - секретаря партосередка т. Баюна з лав партії виключити.

Останній раз попередити голову колгоспу "Нове життя" т. Мелюченка, що коли він протягом двох днів не забезпечить рішучого переламу, що забезпечував би закінчення сівби на строк (15 червня), буде поставлено питання про його перебування у лавах партії.

6. Щоб забезпечити різкий перелам у сівбі, т. Шевцову виїхати в колгосп "Нове життя".

7. Прийняти до уваги заяву нач[альника] політвідділу т. Єв-сеєва про те, що він виїздить на 2-3 дні в колгосп "Нове життя", де працює 16 тракторів МТС, поза смугою останньої, щоб допомогти парторганізації швидше закінчити сівбу.

8. Тов. Смірнову виїхати в Зориківку і Новомикільське.

9. Відрядити т. Малікова до комун "КІМ" і "Нова Спілка", а т. Грицака до колгоспу ім. Леніна.

10. Щоб підняти боєздатність партосередка колгоспу "Н[ове] життя" - рекомендувати секретарем осередка т. Писарева.

11. Доручити т. Мощенко організувати виїзні редакції в колгоспах "Н[ове] життя" та ім. Петровського.

Бюро РПК

Державний архів Луганської області, ф. П-56,оп. 1. спр. 1161, арк. 33.

На початок
На початок