Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр. Збірник документів та матеріалів /
Обласна редколегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" (голова І. С. Гамрецький, заступники голови В. П. Лациба, С. С. Нешик та ін.)
Автори-упорядники: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв, М. П. Кравченко, В. П. Лациба, І. П. Мельничук, В. І. Петренко.
Вінницька облдержадміністрація; Вінницька облрада; Інститут історії України НАН України; Вінницька обласна редколегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією. Вінницька область"; Державрхів Вінницької області; Вінницька філія Центру досліджень історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському держуніверситеті. - Вінниця: ДП "ДКФ", 2007. - 704 с.

ББК 63.3(4УКР-48)62
Г61
УДК 94(477.43/44)

ISBN 978-966-7151-87-4

© Вінницька обласна редколегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією. Вінницька область", 2007
© ДП "Державна картографічна фабрика", 2007

У книзі публікуються нові архівні документи та матеріали, що розкривають трагічні сторінки історії Поділля - голод 20-х - 40-х рр. ХХ століття та голодомор 1932-1933 рр. Більшість документів уперше вводиться до наукового обігу. Вони беззаперечно свідчать, що головною причиною голоду та голодомору була політика керівництва СРСР, яке вилучало більшість сільськогосподарської продукції з регіону. У 1932-1933 рр. такі дії лідерів країни набули рис геноциду українського народу. Збірник документів та матеріалів розрахований на усіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок