Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів /
Кер. кол. упоряд. р. Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - 605 с.

ББК 63.3(2Ук)71
Г61

ISBN 5-319-00827-9

© Інститут історії партії при ЦК Компартії України - філіал Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 1990

Збірник присвячений одній з найбільш драматичних і закритих сторінок історії українського народу - голодові 1932-1933 рр. Вперше обнародувані унікальні, щойно розсекречені архівні матеріали, які відбивають справжні причини, хронологічний перебіг та наслідки трагедії.
У статтях вчених висвітлюються соціально-економічні та моральні аспекти здійснення в республіці сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, яка стала безпосередньо причиною продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду.
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.


Перевідна таблиця шифрів документів, що їх було змінено в результаті пересистематизації справ
після виходу у світ данного видання


Зі змісту

"Про голод 1932-1933 років на Україні та публікацію пов'язаних з ним архівних матеріалів"
Постанова ЦК Компартії України. 26 січня 1990 р.

Сказати правду

1932-1933: ОЧИМА ІСТОРИКІВ

Діброва С. С. Сталінська колективізація: погляд крізь час

Панчук М. І. Злочин Сталіна та його оточення

Кульчицький С. В. Трагічна статистика голоду

Савельєв В. Л. Трагедія українського народу у висвітленні зарубіжної історіографії

1932-1933: МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

1932 рік

1933 рік


Список скорочень

На початок
На початок