Голодомор 1932-1933 років в Україні: Документи і матеріали /
Упоряд.: Р. Я. Пиріг; НАН України, Інститут історії України. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 1128 с.

ББК 63.3(4УКР)615-4
Г61

ISBN 966-518-350-8 (Серія)
ISBN 978-966-518-419-5 (Том 2)

© Р. Я. Пиріг, упорядкування, 2007
© О. Я. Остапов, художнє оформлення, 2007
© Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007

У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціо-гуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. Подано документи Політбюро ЦК ВКП(б) і Політбюро ЦК КП(б)У, РНК СРСР і РНК УСРР, місцевих партійних та радянських органів, установ ДПУ, суду, прокуратури, міліції; листування Й. Сталіна, Л. Кагановича, В. Молотова, С. Косіора, В. Чубаря та інших; численні звернення селян - листи, заяви, скарги, прохання. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голоду. Вміщено також матеріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміграції, міжнародної громадськості.
Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.

На початок