Володимир Сергійчук
Як нас морили голодом. Вид. 3-е, доповнене /
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства. - К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. - 392 с.

ББК 63.3(4 Укр.)
C33

ISBN 966-2911-07-3

© Володимир Сергійчук, 2006
© Леонід Демчишин, художнє оформлення, 2006
© ПП Сергійчук М. І., 2006

На основі невідомиї до недавнього часу документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в ХХ ст. через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою.
Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається про голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років. Крім того, наводяться документи про спробу комуністичного режиму приховати перед світом правду про голод в Україні і розповідається про зусилля українців у діаспорі, які домагалися визнати цю трагедію геноцидом нашого народу і добилися цього від найвідоміших правників західного світу.
Видання розраховане на всіх, хто хоче знати правду про ці страшні сторінки української історії.


ЗМІСТ

Україна годувала хлібом світ

Голод 1921-1923 років

Голод 1932-1933 років

Голод 1946-1947 років

Москва боялася правди про голод

Через усвідомлення власною совістю

Іменний покажчик

Географічний покажчик

На початок
На початок