Колективізація і голод на Україні: 1929-1933. Збірник матеріалів і документів /
АН України. Інститут історії України та ін.: Упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; Відп. ред.: Кульчицький С. В. - Київ: Наукова думка, 1992. - 736 с. - Додатки: 643-733 с.

ББК 633(2Ук)714
К60

ISBN 5-12-003210-9

© Інститут історії партії при ЦК Компартії України - філіал Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 1990

У збірнику документів висвітлюються процеси, що відбувалися в українському селі в ході здійснення насильницькими методами суцільної колективізації і призвели до голодомору 1932-1933 р.
Для істориків, викладачів і студентів вузів, краєзнавців, всіх, хто цікавиться історією народу України.


Зі змісту

Передмова

Документи і матеріали

1929

1930

1931

1932

1933

Додатки

Примітки

Список скорочень

На початок
На початок