Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД /
Упор.: В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та ін. - К.: ВД "Стилос". 2007. - 604 с.

ББК 63.3(4УКР)622
Р 65

ISBN 978-966-8518-75-1

© В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін, О. Стасюк, Ю. Шаповал, упорядкування, 2007
© Видавничий дім "Стилос", видання, 2007

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки - Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ століття - Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метоюприховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

На початок
На початок