Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


січень || лютий || березень || квітень || травень || червень || липень || серпень || вересень || жовтень || листопад || грудень

на початок розділу


Серпень 1932 р. Кореспонденція рейдової бригади газет "Радянська нива" та "Радянське село" про бюрократизм та тяганину при розгляді заяв селян Колективізація і голод на Україні...
Док. №290.
1 серпня 1932 р. Копія спеціального донесення Дніпропетровської обласної міліції обкому КП(б)У про випадки людоїдства в с. Софіївка Бердянського району. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №88.
1 серпня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про збирання врожаю і хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №204.
1 серпня 1932 р. Спеціальне донесення Дніпропетровської обласної міліції обкому КП(б)У про випадок людоїдства в с Софіївка Бердянського району Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №205.
2 серпня 1932 р. Витяг із листа Л. Кагановича до Й. Сталіна про становище у сільському господарстві Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №206.
2 серпня 1932 р. Довідка Наркомзему УСРР за матеріалами місцевої преси про втрати врожаю й невихід колгоспників на жнива під час голодування Колективізація і голод на Україні...
Док. №276.
3 серпня 1932 р. Телеграма ЦК ВКП(б) Центральному комітету КП(б)У про затвердження наркоматом землеробства СРСР завдань для України з озимої сівби та зяблевої оранки Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №7.
3 серпня 1932 р. Телеграма ЦК ВКП(б) Центральному Комітету КП(б)У про затвердження Наркоматом землеробства СРСР завдань для України з озимої сівби та зяблевої оранки. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №89.
3 серпня 1932 р. З протоколу засідання правління сільськогосподарської артілі "Червона армія" с.Гарбарі Лебединського району Харківської області про нереальність плану хлібозаготівлі на 1932 р Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 26
3 серпня 1932 р. Витяг із протоколу засідання РНК СРСР Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №207.
3 серпня 1932 р. Телеграма ЦК ВКП(б) до ЦК КП(б)У про затвердження Наркоматом землеробства СРСР завдань для УСРР з озимої сівби та оранки на зяб Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №208.
7 серпня 1932 р. Директивний лист Дніпропетровського обкому КП(б)У до сільських райкомів партії про заходи з посилення хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №209.
7 серпня 1932 р. Постанова ЦВК і РНК СРСР "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації й зміцнення громадської (соціалістичної) власності" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №210.
7 серпня 1932 р. Обов'язкова постанова Буринського райвиконкому Харківської області "Про поря-док регулювання помелу зерна на млинах" Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 27
7 серпня 1932 р. Директивний лист Дніпропетровського обкому КП(б)У сільським райкомам партії про заходи по посиленню хлібозаготівель. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №90.
7 серпня 1932 р. З постанови ЦВК і РНК СРСР про застосування розстрілу та 10-річного ув'язнення за розкрадання колгоспного майна Колективізація і голод на Україні...
Док. №277.
7 серпня 1932 р. Акт обстеження місцевими організаціями Томашпільського р-ну на Вінниччині господарств жителів с. Кислицького, виключених з колгоспу проти їх волі Колективізація і голод на Україні...
Док. №278.
8 серпня 1932 р. Лист колгоспника про занепад колгоспів й загрозу голодної смерті у селах Лебединського р-ну на Харківщині Колективізація і голод на Україні...
Док. №279.
9 серпня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по боротьбі з спекуляцією хлібом. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №91.
9 серпня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по боротьбі із спекуляцією хлібом Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №26.
9 серпня 1932 р. З протоколу засідання бюро Середино-Будського райкому КП/б/У про незадовіль-ний стан постачання харчовими ресурсами керівного складу Середино-Будського району Київської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 28
9 серпня 1932 р. Лист Конотопського відділу державної торгівлі Київському обласному відділу пос-тачання про незадовільне постачання продуктами харчування дитячих установ та інвалідних будинків Конотопського району Київської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 29
9 серпня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по боротьбі з спекуляцією хлібом Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №8.
9 серпня 1932 р . Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи щодо боротьби зі спекуляцією хлібом Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №211.
9 серпня 1932 р . Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи щодо боротьби із спекуляцією хлібом Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №10.
10 серпня 1932 р. Лист інспектора Роменської комісії охорони материнства і дитинства до Чернігівського облздороввідділу про недостатність фінансування на утримання Роменського дитячого будинку та збільшення кількості підкидьків Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 30
10 серпня 1932 р. Інформація начальника Конотопського районного відділення ДПУ секретарю Ко-нотопського райкому КП/б/У, голові Конотопського райвиконкому, голові районної КК РСІ про рішення мешканців сел Шаповалівка, Бондарі, Бочечки, хут.Капітанівка Жовтневої сільради Конотопського району Київської області не приймати план хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 31
11 серпня 1932 р. Сталин - Кагановичу 11 августа 1932 г. Сталин и Каганович. Переписка...
Док. №. 248
11 серпня 1932 р. Витяг із листа Й. Сталіна до Л. Кагановича про становище в УСРР та необхідність зміни керівництва республіки Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №212.
12 серпня 1932 р. Сталин - Кагановичу 12 августа 1932 г. Сталин и Каганович. Переписка...
Док. №. 251
12 серпня 1932 р. Лист секретаря Буринського райкому КП/б/У Чернігівської області до секретарів партосередків, уповноважених райкомів, фракцій райвиконкому про розбазарювання хліба через видачу на трудодні в колгоспі "Червоний партизан" с.Миколаївка Буринського району Харківської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 32
13 серпня 1932 р. Постанова народного слідчого Пирятинського р-ну на Харківщині про віддання до суду колгоспного активіста Г. Т. Полонського за вбивство розкуркуленого селянина М. С. Хліпенка Колективізація і голод на Україні...
Док. №280.
14 серпня 1932 р. Протокол об'єднаного пленуму Новоайдарського РПК та РАЙ КК Донецької області Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №32.
15 серпня 1932 р. Витяг з листа Одеського Обласного Комітету Комуністичної Партії більшовиків України до всіх партійних комітетів та партійних колективів про перебіг збирання урожаю та хлібозаготівель Голодомор в Україні: Одеська область...
Док. №40.
15 серпня 1932 р. Постанова Наркомюсту УСРР про заборону продажу колгоспникам лишків хліба до виконання плану хлібозаготівель Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №27.
15 серпня 1932 р. Постанова Наркомюсту УСРР про заборону продажу колгоспникам лишків хліба до виконання плану хлібозаготівель Колективізація і голод на Україні...
Док. №282.
15 серпня 1932 р. Постанова Наркомюсту УСРР про заборону продажу колгоспниками хліба до виконання плану хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №213.
16 серпня 1932 р. Витяг із листа Л. Кагановича до Й. Сталіна щодо оцінки становища та кадрових змін в УСРР Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №214.
16 серпня 1932 р. Сталин - Кагановичу 16 августа 1932 г. Сталин и Каганович. Переписка...
Док. №. 261
16 серпня 1932 р. Каганович - Сталину 16 августа [1932 г.] Сталин и Каганович. Переписка...
Док. №. 263
17 серпня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про війська на Україні" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №215.
17-19 серпня 1932 р. 3 постанови Комітету по заготівлях сільськогосподарських продуктів при Раді Праці і Оборони СРСР щодо відвантаження з УСРР насіння озимої пшениці для Грузинської РСР Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №9.
18 серпня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при Раді Праці та Оборони СРСР М. Чернова повноваженному Комітету по УСРР М. Степанському з вимогою негайного відвантаження 1450 тонн насіннєвої пшениці до Грузії Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №10.
18 серпня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №216.
19 серпня 1932 р. Лист Й. Сталіна до Л. Кагановича про зменшення плану хлібозаготівель в УСРР Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №217.
19 серпня 1932 р. Протест артемівського дільничного прокурора Донецької області на незаконні постанови про переселення селян Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №218.
19 серпня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО М. Чернова про відвантаження з України зерна на експорт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №219.
19 серпня 1932 р. Сталин - Кагановичу 19 августа 1932 г. Сталин и Каганович. Переписка...
Док. №. 268
19 серпня 1932 р. Каганович - Сталину 19 августа [1932 г.] Сталин и Каганович. Переписка...
Док. №. 272
19 серпня 1932 р. Скарга селянина Д. А. Матвеенка з с. Малинівки на Харківщині до ВУЦВКу про розпродаж його господарства за невиконання хлібозаготівлі Колективізація і голод на Україні...
Док. №283.
19 серпня 1932 р. Протест прокурора Артемівської дільниці (Донбас) на незаконні постанови про переселення селян через організацію виселків для розкуркулених Колективізація і голод на Україні...
Док. №284.
Не раніше
20 серпня 1932 р.
Доповідна записка уповноважених райкому КП/б/У В.Горбачова, Ф.Кобзаря та сек-ретаря партійного осередку с.Шаповалівка Конотопського району Київської області Кузнецова до Конотопського райкому КП/б/У про негативне відношення селян до хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 33
20 серпня 1932 р. Заява правління артілі ім. ХТЗ Чугуївського р-ну на Харківщині до ВУЦВКу про непосильний план хлібозаготівлі Колективізація і голод на Україні...
Док. №285.
20 серпня 1932 р. З інформаційного листа секретаря Середино-Будського райкому КП/б/У Каменець-кого до Київського обкому КП/б/У про протидію прийняттю планів хлібозаготівлі в селах Середино-Будського району Київської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 34
20 серпня 1932 р . Телеграма ЦК ВКП(б) і РНК СРСР до ЦК КП(б)У та РНК УСРР про незадовільні темпи хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №220.
21 серпня 1932 р. Наказ ДПУ УСРР про впорядкування викликів до ДПУ та вербувальної роботи Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №221.
22 серпня 1932 р. Постанова Укрколгоспцентру про заборону видавати хліб у громадському харчуванні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №222.
22 серпня 1932 р. Постанова Укрколгоспцентру про заборону видавати хліб в громадському харчуванні Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №11.
22 серпня 1932 р. Постанова бюро Вінницького обкому КП(б)У про стан хлібозаготівель у Летичівському районі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №223.
22 серпня 1932 р. Постанова Укрколгоспцентру про заборону видавати хліб в громадському харчуванні. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №92.
22 серпня 1932 р. Постанова Укрколгоспцентру про заборону видавати хліб в громадському харчуванні. Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №11.
22 серпня 1932 р. Постанова бюро Вінницького обкому КП(б)У про стан хлібозаготівель у Летичівському районі. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №93.
23 серпня 1932 р. Телеграма посла Італії в Москві до міністра закордонних справ Італії про облави на жебраків та безпритульних дітей Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №224.
24 серпня 1932 р. Лист Л. Кагановича та В. Куйбишева до Й. Сталіна та В. Молотова про зменшення плану хлібозаготівель в УСРР Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №225.
24 серпня 1932 р. Скарга правління артілі ім. Петровського Фрунзівського р-ну на Одещині до ВУЦВК про непосильний план хлібозаготівель Колективізація і голод на Україні...
Док. №286.
25 серпня 1932 р. Витяги з заяв колгоспників про вихід з колгоспів, які надійшли до приймальної Голови ВУЦВК Г. І. Петровського. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №94.
25 серпня 1932 р. Витяги із заяв селян про вихід з колгоспів, які надійшли до приймальні голови ВУЦВК Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №226.
26 серпня 1932 р. Повідомлення Вінницької обласної прокуратури до ВУЦВК про результати розслідування розкуркулень у с Бісівочки Ляхівецького району Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №227.
26 серпня 1932 р. Повідомлення Вінницької обласної прокуратури ВУЦВКу про наслідки розслідування розкуркулень в суцільно колективізованому с. Бісівочки Ляхівецького р-ну Колективізація і голод на Україні...
Док. №287.
27 серпня 1932 р. Постанова Верховного суду УСРР про звільнення з-під варти селянина Г. Й. Калінчука, як несправедливо засудженого Колективізація і голод на Україні...
Док. №288.
27 серпня 1932 р. Телеграма заступника Голови Ради Праці і Оборони В. В. Куйбишева в ЦК КП(б)У про необхідність прискорення відгрузки зерна з України на експорт. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №95.
27 серпня 1932 р. Постанова Верховного суду УСРР про звільнення з-під варти селянина Г. Калінчука Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №228.
27 серпня 1932 р. Телеграма заступника голови Ради праці і оборони СРСР В. Куйбишева до ЦК КП(б)У про необхідність прискорення відвантаження зерна з України на експорт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №229.
28 серпня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про план хлібозаготівель в УСРР Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №230.
27 серпня 1932 р. Телеграма заступника голови Ради праці і оборони В.В. Куйбишева в ЦК КП(б)У про необхідність прискорення відвантаження зерна з України на експорт Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №33.
28 серпня 1932 р. Лист Й. Сталіна до Л. Кагановича про чистку Донецької обласної парторганізацїі та склад керівних кадрів Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №231.
29 серпня 1932 р. Спеціальне повідомлення обласного управління міліції Одеському облвиконкому про виявлення підпільної хлібопекарні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №232.
31 серпня 1932 р. Витяг із протоколу засідання бюро скарг Зінов'євської міськради з приводу поновлення в правах колгоспниці О. Зборовської та повернення їй незаконно конфіскованого майна Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №233.
31 серпня 1932 р. Постанова бюро Луганського міськкому КП(б)У про неприпустимість витрачання хліба на громадське харчування колгоспників Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №234.
31 серпня 1932 р. З протоколу засідання бюро скарг Зінов'ївської міськради про поновлення в правах і повернення незаконно конфіскованого майна колгоспниці О. Зборовській з с. Лелеківка Колективізація і голод на Україні...
Док. №289.
31 серпня 1932 р. Постанова бюро Луганського міськкому КП(б)У про недопустимість витрачання хліба на громадське харчування в їдальнях колхозів Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №34.
31 серпня 1932 р. Постанова бюро Луганського міськкому КП(б)У про неприпустимість витрачання хліба на громадське харчування в їдальнях колгоспів. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №96.
На початок