Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


січень || лютий || березень || квітень || травень || червень || липень || серпень || вересень || жовтень || листопад || грудень

на початок розділу


Не раніше
травня 1933 р.
Лист Харківському обкому КП/б/У та Харківського облвиконкому про незадовільну організацію продовольчої допомоги дітям та зростання кількості безпритульних дітей на Харківщині Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 118
Травень 1933 р. Директивний лист Павлоградського райкому КП(б)У Дніпропетровської області про недоліки у розподілі продовольчої допомоги Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №584.
Травень 1933 р. Звернення місцевих працівників с Олександрівка Перша до Балаклійського райвиконкому на Харківщині з приводу надання продовольчої допомоги у зв'язку з опуханням від голоду людей Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №585.
Травень 1933 р. Стаття англійського журналіста Мелкома Маггеріджа "Війна Совєтів проти селян" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №586.
Травень 1933 р. Звернення місцевих працівників с. Олександрівна Перша до Балаклійського райвиконкому на Харківщині про продовольчу допомогу в зв'язку з опуханням від голоду людей в колгоспі "Соціалістичні лани" Колективізація і голод на Україні...
Док. №381.
Травень 1933 р. Заява колгоспника І.Кички до голови сільськогосподарської артілі хутора Малого Заруднянської сільради Роменського району Чернігівської області про допомогу продуктами харчування його пухлій з голоду сім'ї або виключення з артілі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 119
Травень 1933 р. Директивний лист Павлоградського райкому КП(б)У Дніпропетровської області про недоліки у розподілі продовольчої допомоги Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №229.
Травень 1933 р. Статистичні відомості Смілянської районної інспектури народногосподарського обліку про смертність у районі Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №48.
4 травня 1933 р. Лист жителя с.Нечаївка Черкаського району П.Г.Куліш районній робітничо-селянській інспекції про виселення його з хати та голодування родини Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №44.
6 травня 1933 р. Постанова ЦК КП(б)У про боротьбу з дитячою безпритульністю Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №221.
6 травня 1933 р. Постанова ЦК КП(б)У про боротьбу з дитячою безпритульністю Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №24.
6 травня 1933 р. Постанова ЦК КП(б)У про боротьбу з дитячою безпритульністю Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №564.
8 травня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про сівбу в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №565.
8 травня -
17 червня 1933 р.
Зведені відомості про заяви правлінь артілей, сільрад, комун до Балаклійського райвиконкому Харківської області про надання продовольчої допомоги голодуючим Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №566.
8 травня -
17 червня 1933 р.
Зведені відомості про заяви правлінь артілей, сільрад, комун до Балаклійського райвиконкому Харківської обл. про надання продовольчої допомоги голодуючим Колективізація і голод на Україні...
Док. №385.
9 травня 1933 р. Наказ Державного політичного управління УСРР № 208 про незаконні дії Чернігівської обласної інспекції резервів ДПУ УСРР.
Факсиміле документу: арк. 48
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 48.
10 травня 1933 р. Витяг з протоколу засідання Президії Старобільського РВК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №91.
10 травня 1932 р. Заява секретаря осередку ЛКСМУ Приходька та секретаря сільради Прокопенка с.Кашпури Роменського району Харківської області до Політбюро ЦК КП/б/У про зловживання та перекручування під час хлібозаготівлі по Кашпурівській сільраді Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 15
11 травня 1933 р. Повідомлення начальника міліції Балаклійського р-ну Харківської обл. про збільшення дитячої безпритульності в умовах масового голоду Колективізація і голод на Україні...
Док. №377.
13 травня 1933 р. З публікації Старобільської газети "Степова комуна" "Сівбу ранніх закінчили" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №132.
11 травня 1933 р. Повідомлення начальника міліції Балаклійського району Харківської області про збільшення дитячої безпритульності Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №567.
14 травня 1933 р. Витяг із доповідної записки Харківського міського відділу охорони здоров'я про становище хворих та виснажених від голоду дітей Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №568.
14 травня 1933 р. З доповідної записки Харківського міського відділу охорони здоров'я про становище хворих та виснажених від голоду дітей Колективізація і голод на Україні...
Док. №378.
14 травня 1933 р. З листа батьків червоноармійця А.С.Міщенка сину про свавілля колгоспного активу с.Руська Поляна Черкаського району та факти людоїдства Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №45.
15 травня 1932 р. З протоколу засідання бюро Тростянецького райкому КП/б/У Харківської області про незадовільний стан харчування учнів Тростянецького агротехнікуму Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 16
Не раніше
15 травня 1933 р.
Відомість про охоплення продовольчими труднощами окремих районів Вінницької області за станом на 15 травня 1933 р. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №222.
Не раніше
15 травня 1933 р.
Дані про охоплення голодом районів Вінницької області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №569.
16 травня 1933 р. Лист командира 14-го Акмолинського полку військ ОДПУ до голови Лебединської міської ради та голови РСІ про надання негайної допомоги голодуючій сім'ї черво-ноармійця В.Мариці в м.Лебедин Харківської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 120
17 травня 1933 р. З протоколу засідання президії Шульгинської сільради Старобільського р-ну. Донецької обл. про розкуркулення й висилку за межі України середняка Ф. М. Волошина Колективізація і голод на Україні...
Док. №379.
17 травня 1933 р. Доповідна записка обласної оздоровчої комісії про стан продовольчих труднощів у Вінницькій області Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №223.
17 травня 1933 р. Доповідна записка Вінницької обласної оздоровчої комісії про голод, смертність та людоїдство в районах області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №570.
17 травня 1933 р. Витяг із протоколу засідання президії Шульгинської сільради Старобільського району Донецької області з приводу розкуркулення й висилки за межі України середняка Ф. Волошина Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №571.
18 травня 1933 р. Донесення таємного інформатора з Харкова до Посольства Німеччини про голод в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №572.
18 травня 1933 р. Заява секретаря Хуторянської сільради Черкаського району А. Я. Коби до районної робітничо-селянської інспекції про голодування його родини Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №46.
19 травня 1933 р. Лист від Ф. Мащенка братові Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №92.
20 травня 1933 р. Листівка із закликом проти радянської влади, хлібозаготівель, комсомолу, які сприяли голодомору Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №47.
20 травня 1933 р. Постанова президії Роменського райвиконкому про утворення районного харчового фонду для допомоги пухлим від голоду колгоспникам Роменського району Чер-нігівської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 121
23 травня 1933 р. З наказу Державного політичного управління УСРР № 230 про перебудову роботи на селі.
Факсиміле документу: арк. 49; 50; 51; 52
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 49-52.
24 травня 1933 р. Заява правління артілі "Заповіт Леніна" до Балаклійського райвиконкому на Харківщині про відпуск просяного лушпиння для голодуючих колгоспників Колективізація і голод на Україні...
Док. №380.
25 травня 1933 р. Доповідна записка завідуючого сільськогосподарським відділом Вінницького обкому партії секретарю обкому КП(б)У В. І. Чернявському про необхідність продовольчої допомоги Бершадському району Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №224.
26 травня 1933 р. Донесення таємного інформатора з Києва про голод серед німецького населення Волині Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №573.
23 травня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про відпуск борошна Дніпропетровській області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №574.
24 травня 1933 р. Заява правління артілі "Заповіт Леніна" до Балаклійського райвиконкому на Харківщині про відпуск просяного лушпиння для голодуючих колгоспників Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №575.
25 травня 1933 р. Доповідна записка завідувача сільськогосподарського відділу Вінницького обкому партії секретареві обкому КП(б)У В. Чернявському про необхідність продовольчої допомоги Бершадському району Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №576.
27 травня 1933 р. Лист інструктора політвідділу 45-ї стрілецької Волинської дивізії до голови Лебе-динського райвиконкому, голови РСІ, голови сільськогосподарської артілі "Змагання" с.Малий Вистороп Лебединського району Харківської області про надання негайної продовольчої допомоги сім'ї червоноармійця Н.Є.Коваленка в с.Малий Вистороп Лебединського району Харківської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 122
27 травня 1933 р. Постанова бюро Улянівського райкому КП/б/У про заборону видачі авансів хлібом колгоспникам до виконання хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 123
27 травня 1933 р. Лист помічника командира 23-го артполку до голови Лебединського райвиконкому про надання негайної продовольчої допомоги голодуючій родині червоноармійця В.О.Калити з с.Бишкінь Лебединського району Харківської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 124
28 травня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про продовольчу позику україні Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №225.
28 травня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про продовольчу позику Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №577.
29 травня 1933 р. Лист С. Косіора та В. Чубаря до Й. Сталіна про необхідність виділення додаткової продовольчої позики окремим областям України Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №578.
29 травня 1933 р. Постанова РНК СРСР про продовольчу позику Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №579.
29 травня 1933 р. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У у зв'язку з постановою ЦК ВКП(б) про авансування колгоспників області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №580.
29 травня 1933 р. Лист секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора та голови Раднаркому УСРР В. Я. Чубаря секретарю ЦК ВКП(б) Й. В. Сталіну про необхідність виділення додаткової продовольчої позики окремим областям УСРР Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №226.
29 травня 1933 р. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У у зв'язку з постановою ЦК ВКП(б) про авансування колгоспників області Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №227.
30 травня 1933 р. Лист Харківського облвиконкому ЦК КП(б)У про заходи щодо боротьби з дитячою безпритульністю та подання допомоги голодуючим Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №228.
30 травня 1933 р. Лист Харківського облвиконкому до ЦК КП(б)У про заходи, спрямовані на боротьбу з дитячою безпритульністю Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №581.
30 травня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про продовольчу позику Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №582.
31 травня 1933 р. Витяг із доповідної записки "Голод і українська ситуація" консула Італії в Харкові до міністерства закордонних справ Італії Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №583.
31 травня 1933 р. Акт, складений членом Ярмолинської сільради Роменського району Чернігівської області М.І.Костюком, про незаконне присвоєння Й.С.Матвієнком реквізованого у селянина Ф.Ф.Федорця печеного хліба Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 125
На початок