Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


січень || лютий || березень || квітень || травень || червень || липень || серпень || вересень || жовтень || листопад || грудень

на початок розділу


Червень 1933 р. Статистичні відомості Смілянської районної інспектури народногосподарського обліку про смертність у районі Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №50.
1 червня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про відпуск муки Дніпропетровській області Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №230.
1 червня 1933 р. Постанова ЦК КП(б)У про надання продовольчої допомоги безпритульним дітям Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №231.
1 червня 1933 р. Лист Всеукраїнської комісії по боротьбі з безпритульністю установам Харкова і області про асигнування додаткових коштів для госпіталізації хворих і виснажених від голоду людей Колективізація і голод на Україні...
Док. №382.
1 червня 1933 р. Постанова ЦК КП(б)У про надання продовольчої допомоги безпритульним дітям Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №587.
1 червня 1933 р. Наказ ДПУ УСРР "Про надання всілякого сприяння у справі проведення Всеукраїнською радою ДСТ "Динамо" естафети "Навколо України"" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №588.
1 червня 1933 р. Лист Всеукраїнської комісії по боротьбі з безпритульністю до установ Харкова й області про виділення додаткових коштів для госпіталізації хворих і виснажених голодом дітей Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №589.
2 червня 1933 р. Лист Лебединського райземвідділу до всіх сільрад та колгоспів Лебединського району Харківської області про позбавлення присадибних ділянок колгоспників за саботаж роботи в колгоспі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 126
2 червня 1933 р. Телеграма Старобільської бригади обкому секретарю Новопсковського райкому та голові райвиконкому Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №93.
3 червня 1933 р. Доповідна записка Наркомату охорони здоров'я УСРР ЦК КП(б)У про стан здоров'я населення Київської області у зв'язку з продовольчими труднощами Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №232.
3 червня 1933 р. Доповідна записка Наркомату охорони здоров'я УСРР до ЦК КП(б)У про стан здоров'я населення Київської області у зв'язку з голодом Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №590.
3-4 червня 1933 р. З протоколу Білоцерківського райвиконкому Київської обл. про продовольчу допомогу голодуючим селянам Колективізація і голод на Україні...
Док. №383.
4 червня 1933 р. Заява колгоспника І.П.Кузьменка до правління сільськогосподарської артілі "Біль-шовицька перемога" с.Заруддя Роменського району Чернігівської області про надан-ня борошна його сім'ї, яка пухне від голоду Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 127
5 червня 1933 р. З протоколу засідання Політбюро ЦК КП/б/У "Про заходи по боротьбі з дитячою безпритульністю" Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 128
5 червня 1933 р. Заява колгоспника Т.І.Надточія до правління сільськогосподарської артілі хутора Малого Заруднянської сільради Роменського району Чернігівської області про на-дання борошна його голодуючий сім'ї Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 129
5 червня 1933 р. Особистий лист начальника Харківського обласного відділу ДПУ голові ДПУ УСРР про продовольче становище у області Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №233.
5 червня 1933 р. Особистий лист начальника Харківського обласного відділу ДПУ до голови ДПУ УСРР про продовольче становище в області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №591.
6 червня 1933 р. 3 постанови бюро Новопсковського РПК про дитячу безпритульність у районі Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №94.
8 червня 1933 р. З інформації секретаря Улянівського райкому КП/б/У воєнкому Охтирського 68-го Червонопрапорного полку про збільшення кількості випадків смерті через недої-дання та випадок людоїдства в с.Марківка Улянівського району Харківської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 130
10 червня 1933 р. Довідка Харківського обласного відділу ДПУ про виявлені випадки трупоїдства і людоїдства Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №592.
11 червня 1933 р. Політлист партбюро колгоспу "Червона зірка" Летичівського району Вінницької області до райкому КП(б)У про становище в сільгоспартілі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №593.
11 червня 1933 р. Витяг з протоколу № 16 засідання секретаріату Кадієвського міськкому КП(б)У Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №95.
11 червня 1933 р. Лист військового комісара склада №29 с.Балаклея до воєнного прокурора Ук-раїнського воєнного округа, секретаря Охтирського райвиконкому КП/б/У, голови Охтирського райвиконкому про надання негайної допомоги голодуючим сім'ям червоноармійців в сс.Грінченки, Довжик, Олешня Охтирського району Харківської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 131
12 червня 1933 р. З публікації Старобільської окружної газети "Під прапором Леніна" "За зрив пляна сівби Баюна виключено з лав партії" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №133.
13 червня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про продовольчу позику Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №594.
13 червня 1933 р. Постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР "Про хлібофуражний баланс до нового врожаю" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №595.
14 червня 1933 р. Витяг з інформаційного зведення Наркомзему УСРР про організацію громадського харчування для голодуючих колгоспників Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №596.
14 червня 1933 р. Постанова Чернігівського обкому КП(б)У про стан хлібопостачання в області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №597.
14 червня 1933 р. Оглядова записка політсектору МТС Київської області про голод, смертність та антирадянські настрої серед колгоспників Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №598.
14 червня 1933 р. Постанова бюро Чернігівського обкому КП(б)У про стан з постачанням хліба в області Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №234.
14 червня 1933 р. З інформаційного зведення Наркомзему УСРР про організацію громадського харчування для голодуючих колгоспників Колективізація і голод на Україні...
Док. №384.
19 червня 1933 р. Кримінальний вирок виїзної сесії судового засідання народного суду Талалаївського району про засудження групи селян с.Ярошівка Талалаївського району Чернігівської області за вбивство М.А.Черненко, яка вкрала відро картоплі для голодуючих братів і сестер Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 132
20 червня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про залучення військовослужбовців до збирання врожаю в УСРР Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №599.
21 червня 1933 р. Телеграма ЦК ВКП(б) і РНК СРСР до ЦК КП(б)У і РНК УСРР про обов'язкове виконання плану річних зернопоставок колгоспами та одноосібниками України Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №600.
21 червня 1933 р. Телеграма ЦК ВКП(б) і Раднаркому СРСР ЦК КП(б)У і Раднаркому УСРР про обов'язкове виконання плану річних зернопоставок колгоспами та одноосібниками України Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №235.
22 червня 1933 р. Витяг із доповідної записки "Голод" консула Італії в Харкові до Міністерства закордонних справ Італії Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №601.
23 червня 1933 р. Витяг з доповідної записки секретаря Золотянського партосередку Кулика секретареві РПК Коровченку Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №96.
Не раніше
23 червня 1933 р.
Відповідь голови Лебединської районної контрольної комісії РСІ військовому проку-рору м.Харкова на скаргу червоноармійця В.О.Калити про ненадання його родині в с.Бишкінь Лебединського району Харківської області харчової допомоги Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 133
24 червня 1933 р. Інформація Полонського райкому КП(б)У Вінницької області про становище в районі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №602.
25 червня 1933 р. З протоколу засідання бюро Середино-Будського райкому КП/б/У Чернігівської області про розподіл продовольчої допомоги колгоспам Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 134
25 червня 1933 р. Лист колгоспника П. Ф. Дрозда з Чернігівщини до газети "Колгоспне село" про негативні наслідки прискореної колективізації при створенні колгоспів-гігантів Колективізація і голод на Україні...
Док. №386.
26 червня 1933 р. Директива ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР про порядок відрахування намолочених зернових культур на внутрішні потреби колгоспів Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №236.
26 червня 1933 р. Із заяви червоноармійця К. Дедика Черкаській районній робітничо-селянській інспекції про байдуже ставлення районного, сільського та колгоспного керівництва с. Талдики до тяжкого становища його родини Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №49.
26 червня 1933 р. Телеграма ЦК ВКП(б) і Раднаркому СРСР Центральному комітету КП(б)У та Раднаркому УСРР про порядок повернення продовольчої, насіннєвої та фуражної позики колгоспами та одноосібниками України Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №237.
26 червня 1933 р. Директива ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про порядок відрахування намолочених зернових культур на внутрішні потреби колгоспів Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №603.
26 червня 1933 р. Директивний лист ЦК КП(б)У до обкомів і райкомів партії, політвідділів МТС і радгоспів про неприпустимість применшення даних про стан хлібів і види на врожай Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №604.
26 червня 1933 р. Телеграма ЦК ВКП(б) і РНК СРСР до ЦК КП(б)У та РНК УСРР про порядок повернення продовольчої, насіннєвої та фуражної позики колгоспами та одноосібниками України Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №605.
27 червня 1933 р. Лист інспектора Лебединської інспектури охорони здоров'я Курси до завідуючого дитячим будинком №1 м. Лебедин Лебединського району Харківської області про зняття з хлібного постачання робітників дитячого будинку Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 135
Не раніше
28 червня 1933 р.
Лист секретаря ЦК КП/б/У С.Косіора секретарям райкомів КП/б/У про заборону публікувати цифри виконання плану хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 136
На початок