Рад. Україна, невід'ємна складова частина великого СРСР,
більшовицькими темпами перетворюється на
зразкову квітучу країну

(З доповіді голови Ради Народніх Комісарів т. В. Я. ЧУБАРЯ
про контрольні числа народногосподарського пляну УСРР на 1934 р. на сесії
Всеукраїнського Центральнного Виконавчого Комітету в грудні 1933 р.)

(Продовження)

В. Чубарь, 1933-й рік: "Рад. Україна […] більшовицькими темпами перетворюється на зразкову квітучу країну"
Публ. за: "Робітниця" (Вінніпег, Канада). – 1934. – Ч. 4: 15 лютого. – С. 8–11.


ПРАВИЛЬНА ПОЛІТИКА ПАРТІЇ Й УРЯДУ
ЗАБЕЗПЕЧИЛА НОВІ ПЕРЕМОГИ

У нас, в Радянському Союзі, стають до ладу нові велетні соціялістичної індустрії, опановують свою виробничу потужність, перевищують її. Взяти такі велетні, як московський автозавод їм. Сталіна, горківський автозавод ім. Молотова, ярославський завод, наш харківський тракторний завод, заводи Дніпрокомбінату й т. інш. Вони тепер, в 1933 році, майже опанували свою потужність й не лише опанували, а зуміли удосконалити свою продукцію, поліпшити її якість, дати нові зразки, й, змагаючись поміж собою в підготовці до XVII з'їзду ВКП(б), випускають нові машини кращої якості, машини, що відповідають мирним потребам. Став до ладу челябінський тракторний завод, стала до ладу перша черга Краматорського машинобудівного заводу, стають до ладу Уралмашбуд, Луганський паровозобудівний і цілий ряд великих заводів, великих підприємств.

Поряд з зростанням соціялістичної індустрії в Союзі в цілому, за цей рік сталося велике зрушення в сільському господарстві. Сільське господарство, що стало великим, машинізованим, сільське господарство, що стало колективізованим, зросло в цьому році до такого рівня, що тепер, у грудні місяці, всі області, всі республіки виконали свої державні зобов'язання по хлібопоставках. Цей факт, великий факт перемоги в боротьбі комуністичної партії за зміцнення колгоспного ладу, за переможний рух колективізації є наслідок небувалого ентузіязму мільйонних мас, - є наслідок правильної політики партії й радянської влади щодо зміцнення колгоспного господарства, щодо озброєння його машинами, щодо впровадження революційної законності, щодо застосування нових методів виконання державних зобов'язань. Я маю на увазі закон про хлібопоставки, закон про обов'язкову поставку м'яса й ін. Всі ці закони, що підбивають політику партії й радянської влади у зміцненні колгоспоного ладу, допомогли в цьому році колгоспним масам упоратися краще, ніж якого б то не було попереднього року з своїми завданнями, допомогли не лише своєчасно виконати зобово'язання, а й значно поліпшити й піднести на вищий рівень свій добробут і тим самим утворити міцну підвалину для дальшого, переможного руху за успішне вивершення програми першого року другої п'ятирічки та за розгортання боротьби за виконання пляну наступного року другої п'ятирічки.

Союз Радянських Соціялістичних Республік в цілому, всупереч усім наклепницьким галасам наших ворогів, всупереч намаганням відверто загальмувати наш переможний рух- уперед, Союз Радянських Соціялістичних Республік у 1933 році домігся великих перемог на всіх ділянках господарського будівництва, на всіх ділянках культурного будівництва.

УСПІХИ УСРР - УСПІХИ ЦІЛОГО СОЮЗУ РСР

Радянська Україна в цій більшовицькій боротьбі за здійснення програми першого року другої п'ятирічки теж має великі досягнення, великі зрушення. Коли ми візьмемо ті завдання, що стояли перед нашою промисловістю, подивимося, як їх розв'язано на Радянській Україні, то побачимо, що вони були рівними з темпами всього Союзу.

Виробництво електроенергії в межах Радянської України складало 140 з лишком процентів в порівнанні з тим же періодом з 11 місяців 1932 року. Кам'яновугільна промисловість українського Донбасу дала більше вугілля майже на 13%, в порівнанні з попереднім періодом, а в жовтні і листопаді в порівнанні з цими ж місяцями 1932 року вона дала вугілля на 26,2% більше. На сьогодні багато шахт вже виконали на 100% плян 1933 року.

На основі ухвал партії І уряду про вугільний Донбас перебудовано роботу, мобілізовано маси навколо цих завдань, навколо цих проблем і це забезпечило дальше зростання видобутку вугілля.

Те ж саме ми маємо по чорній металургії. За листопад добуто залізної руди на 34% більше, ніж в листопаді минулого року, за 11 місяців - на 12% більше, ніж відповідного періоду минулого року. Рівень, якого досягла чорна металургія України, наближається до планових завдань, а окремі періоди чорна металургія України перевиконували плянові завдання з витопу чавуну.

Рівень, на якому зараз працює вся чорна металургія України (чавун, сталь та вальцювання), перевищує рівень минулого року на 12-13%, те ж саме ми бачимо в галузі загального машинобудування, теж спостерігається в хемічній промисловості.

Скрізь, на всіх ділянках, у всіх провідних галузях нашої промисловості ми маємо досягнення, що промовляють за успішне виконання плянових завдань. І дійсно, коли з кварталу в квартал порівняти зростання випуску промислової продукції, взяти, наприклад, вугільну продукцію, то бачимо, що коли в першому кварталі 1933 р. добовий видобуток вугілля становив 116.000 тонн, то вже в жовтні - 130.000 тонн, а в листопаді - 134.000 тонн.

Це все було забезпечено, дякуючи тому, що за допомогою ЦК ВКП(б) і Союзного уряду, і наш вугільний Донбас перетворився в новий механізований Донбас. І коли на початку 1933 року доводилося відзначати недостатнє використання машин, недостатнє навантаження машин, то вже сьогодні ми можемо констатувати, що механізований видобуток набагато зріс, що питома вага механічого видобутку теж щомісяця зростає, що використання зарубних машин за 9 місяців сягало вже 76% проти тих 50-55%, про які доводилося говорити на попередній сесії. Коофіцієнт використання наявних зарубних сягає пересічно 76%, але по окремих трестах, по окремих шахтах сягає 82-84%. Це вже процент, який промовляє про успішне усвідомлення масами робітників-гірників гасла тов. Сталіна про опанування техніки про правильне використання машин.

Поряд з важкою промисловістю зростала І легка промисловість. Пенькоджутова галузь, текстильна промисловість в порівнанні з попереднім роком дала за 11 місяців більше продукції на 6-7%, а в окремі місяці - на 11%, на 12%. В цілому перевищили випуск продукції попереднього року.

УКРАЇНА ПОДОЛАЛА ВІДСТАВАННЯ СВОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В сільському господарстві України ми, товариші, домоглися великих успіхів. Основним вирішальним успіхом, як це сформульовано в постанові листопадового пленуму ЦК і ЦКК, є те, що "Україна вийшла з прориву 1931-32 р., подолала відставання свого сільського господарства і утворила міцний фундамент для перетворення всіх колгоспів на більшовицькі, всіх колгоспників на заможних".

Над здійсненням цього гасла вождя партії тов. Сталіна,-гасла про перетворення всіх колгоспів на більшовицькі, - всіх колгоспників на заможних, працювали партія, радянська влада, працювали І боролися під проводом партії колгоспні маси за допомогою пролетаріяту міста. Помилки і недоліки в роботі попередніх років - 1931-1932, були використані клясовим ворогом. Соціялістичне будівництво на Україні проходило в умовах загостреної класової боротьби, ворог чинив шалений опір нашому наступові. Капіталістичні недобитки в нашій країні живилися імперіялістами, фашистами з-за кордону.

Але, перемагаючи, розбиваючи цей опір куркульських, петлюрівських, націоналістичних елементів, ми домоглися в цьому, 1933 році, далі зміцнити колгоспи, піднести добробут колгоспників, завдати нищівних ударів класовому ворогові і домогтися великих успіхів в організаційно-господарському зміцненні колгоспів, за піднесення соціалістичного сільського господарства.

Ми у своїй боротьбі пам'ятали постанову січневого пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б), де було сказано: "успішність соціялістичного наступу неминуче викликає в нових формах загострення класової боротьби в окремих районах і на окремих ділянках соціялістичного будівництва. Посилення, що є останнім часом, спроб клясового ворога у деяких районах СРСР пролізти до керівництва колгоспами та радгоспами І дезорганізувати там роботу шляхом шкідництва в колгоспах та радгоспах й організації саботажу завдань держави - зайвий раз говорить про те, що революційна пильність і готовість розтрощити клясового ворога повинні бути основним заповітом комуніста і головною передумовою для дальшого просування вперед". (Резолюція січневого пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б) на доповіді т.т. Сталіна, Молотова і Куйбишева).

Пам'ятаючи це, діставши велику допомогу від союзного уряду, як матеріальну, так і допомогу людьми, радянська Україна, всупереч всім наклепницьким балачкам ворогів про визискування Радянської України, всупереч всім наклепницьким балачкам імперіялістів, що підбурювали декого тут в межах Радянської України на підривну шкідницьку роботу, всупереч всьому цьому радянська Україна вийшла з великими перемогами, передстроково виконала державні завдання по хлібопоставці, насіння засипано майже по цілій Україні, за винятком Донбаса, який теж закінчує засипку ближчими днями, засипані насінні, страхові фонди, і залишається велика кількість хліба для натуральних видач на трудодні.

Пересічно в цьому році в 4-5, а в окремих випадках 19-10 разів більше припадає на трудодень хліба, ніж у попередні роки. По ряду обстежених колгоспів (близько 200) по 7 клг. на трудодень І вище припадає майже на половину всіх всіх колгоспів (47%), коли ж взяти всі ті колгоспи, де трудодень важить 6-7 клг. і вище, що їх буде 70%,' більше двох третин. Ця картина типова і для всієї України. Безперечний факт, що понад половина колгоспів України видаватимуть колгоспникам понад 5- б клг. на трудодень. Це сталося в наслідок упертої боротьби за зміцнення трудової дисципліни в колгоспах, за знищення впливу куркульських, шкідницьких, петлюрівських, націоналістичних елементів, що були зацікавлені в підриві колгоспного добробуту і намагалися знесилити колгоспний рух. (Пояснення: скорочення клг - значить кілограм - ред.).

Колгоспний рух переміг. На Україні колективізовано понад 73% господарств, колгоспи охопили понад 85% орної землі. Колгосний рух переміг тому, що єдиний вірний шлях єдина правильна політика на знищення злиднів, це --політика більшовицької партії колективізації сільського господарства. Колгоспи, перетворюючись на більшовицькі, міцніють, і колгоспники стають заможними.

Міць колгоспів не лише в тому, що виконується державні зобов'язання по хлібу. В цьому році на Україні озимину посіяли раніше на 15 днів. В цьому році якість обробітку землі, якість посіву, якість насіння набагато краща, ніж була в попередні роки. В цьому році на 34,5% більш піднято зябі, ніж в минулому році. В цьому, 1933 році, майже цілком виконано глибоку оранку під буряк. Все це показує, що основна кількість колгоспів міцно стала на ноги, що всі спроби куркульських, петлюрівських, націоналістичних елементів підірвати колгоспний рух, колгоспний добробут, розбито вщент. Лише на окремих невеликих ділянках, в окремих колгоспах, там де й досі діє вплив куркульських елементів, там розхлябаність, там ще є труднощі, які треба в найближчий час побороти. Є й у цьому році такі колгоспники, що працювали несумлінно, що працювали кепсько, що мали мало трудоднів. Але ми маємо тисячі фактів, тисячі прикладів, коли колгоспи в цілому, колгоспники-ударники, передовики одержували по 500-600. а то й тисячу пудів хліба на вироблені ними трудодні. Міць колгоспів, що зростає знизу, під проводом партії, завдячуючи наполегливій роботі політвідділів МТС, міць колгоспів, що грунтується на здоровій свідомій трудовій дисципліні, на боротьбі передовиків, на базі допомоги великого машинного озброєння, яке дає колгоспному господарству пролетарська держава.

За цей 1933 рік на Україну завезено 15 тис. тракторів, близько 5 тис. автомашин, біля 2700 комбайнів, 3600 складних молотарок І ще багато Іншого приладдя для того, щоб колгоспам дати до рук індустріяльну зброю, для того, щоб боротьбу колгоспів за соціалістичний врожай, за своєчасне виконання державних обов'язків, за підвищення добробуту колгоспників, повести більшовицькими темпами.

Поряд з цим зростало за цей рік поголів'я худоби і в радгоспах і в товарових фермах. Але треба тут прямо сказати, що в сільському господарстві в цьому, 1933 році ми, маючи великі перемоги, великі успіхи, маємо ще низку відсталих ділянок. Такою ділянкою є тваринництво, де втрати були дуже великі й де боротьба за розвиток соціялістичного тваринництва ще не набула тієї наполегливості, тієї більшовицької впертості, яка вже виявилася і яка вже дала наслідки в інших галузях сільського господарства.

Сільське господарство Радянської України цього, 1933 року, піднесено на вищий рівень, ніж було в попередні роки, й це дає нам змогу поставити нові завдання в галузі скотарства, висунути нову програму на 1934 рік.

ПОЛІПШУЄМО КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРУДЯЩИХ

І в інших галузях нашого соціялістичного будівництва за цей рік ми маємо великі зрушення, великі перемоги. В боротьбі за поліпшення побутових умов колгоспних мас, проведена велика робота. В нашому комунальному господарстві за цей, 1933 рік, проведена робота в ряді міст по будівництву трамваїв, лазень, на прокладці каналізації, у спорудженні водогонів, заведено автобуси й т. інш. ЦІ досягнення для нас, для країни, що від старого ладу, в наслідок руйнації імперіялістичної війни та інтервенції одержала зруйноване відстале комунальне господарство, мають велике значення, як раз в тому розумінні, що робітнича кляса успішно впоравшись з основними завданнями, з розвитком соціялістичної індустрії, ліквідує відставання в комунальному господарстві, утворює ті умови, що потрібні робітникам нашого соціялістичного господарства. І те, що проклали в чотирьох містах трамвай, і те, що побудована каналізація в 6-7 містах, те, що поширено водогони, поширено електрику, поліпшено санітарні умови, є запорука тому, що капіталовкладання в комунальне господарство та наша увага до нього забезпечать далі зростання наших пролетарських міст, перебудують їх на новий лад, перетворять їх на дійсно соціалістичні міста, що відповідають рівню соціялістичного господарства в цілому.

Ці завдання особливо гостро стають на 1934 рік І в наших плянах намічається значне збільшення капіталовкладань в комунальне господарство. Поруч з цими пляновими капіталовкладеннями розгортається самодіяльність місцевих організацій щодо впорядкування, культурного оформлення міст, запровадження санітарних заходів, оздоровлення й т. інш. Тут ми маємо великі зрушення в Донбасі, особливо в ГорлІвці, і ми певні, що боротьба за здорові побутові умови, за оздоровлення та впорядкування наших міст дасть добрі наслідки. Міста повинні дати добрі приклади та передати свій досвід передовим колгоспам, передовим селам, що перебудовують свої побутові умови, спираючись на ту матеріальну базу, яку утворено в цьому, 1933 р., і яка буде утворена в боротьбі за здійснення програми 1934 року.

Поруч з великими досягненнями, з великими перемогами в галузі промисловості, в галузі сільського господарства, культурного будівництва, ми не можемо затушковувати, не можемо приховувати й тих недоліків, які мали місце і в цьому році, які свідчать про відставання окремих дільниць, які промовляють про загрозу знецінення наших досягнень.

На початок