Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

1. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

  перелік >>>
 1. З допиту трубчовського сина боярського Я. Булатова про початок "у всій Польщі і Литві" "різні за віру" між українцями і поляками; про збір у Верхніх Запорогах 40 тис. козаків і виступ їх проти Польщі.
 2. Універсал волинського воєводи князя А. Сангушка від 6 червня 1648 р. до шляхти Волинського воєводства про початок козацької війни та загрозу турецького вторгнення з наказом формувати загони та збиратися у табір під Луцьком.
 3. Відписка гінця царя Олексія Михайловича в Річ Посполиту дяка Г. Кунакова в Посольський приказ про переговори гетьмана Б. Хмельницького з послами короля Владислава IV київським митрополитом Сильвестром Косовим, брацлавським воєводою А. Киселем і київським воєводою Я. Тишкевичем восени 1648 р. в Києві і висунення першим вимоги ліквідувати унію і надати Україні автономії.
 4. Перелік козацької старшини Війська Запорозького із статейного списку
  посла царя Олексія Михайловича до гетьмана Б. Хмельницького.
 5. Протестація від імені литовського канцлера С. Радзивілла про незаконність рішення сеймика Волинського воєводства від 14 травня 1649 р. щодо стягнення 4-кратного подимного податку із спустошеного у 1648 р. воєводства.
 6. Лист короля Яна-Казимира від 23 липня 1649 р. про надання київському підкоморію Ю. Немиричу посади полковника посполитого рушення Київського воєводства.
 7. Наказ послу царя Олексія Михайловича до Б. Хмельницького дяку Г. Унковському про необхідність домогтися підтримки Б. Хмельницького в справі обрання царя Олексія Михайловича польським королем і повідомлення гетьману про можливість прийняття Війська Запорозького в російське підданство без порушення "вічного докончания з Річчю Посполитою".
 8. Лист гетьмана Б. Хмельницького вольновському воєводі Ф. Арсеньєву про підписання угоди з кримським ханом про ненапад на російські землі.
 9. Відписка гінця царя Олексія Михайловича в Річ посполиту Г. Кунакова про оточення запорозькими козаками і військом кримського хана Мустафи-Аги польських ратних людей на чолі з королем Яном-Казимиром під Збаражем, сепаратні переговори Яна-Казимира з кримським ханом і укладення Зборівського договору 19 серпня 1649 р., з викладенням статей Зборівського договору.
 10. Наказна пам'ять думному дяку М. Волошенінову про викладення на переговорах з великим послом Речі Посполитої С. Вітовським у Москві позиції уряду царя Олексія Михайловича на підтримку виступів козацтва.
 11. Відписка путивських воєвод князів Ф. Хілкова і П. Протасьєва до Розрядного приказу про бажання 500 українців переселитися в межі Росії.
 12. Універсал короля Яна-Казимира від 9 червня 1652 р. з Варшави до шляхти Волинського воєводства про збір посполитого рушення після поразки польського війська під Батогом.
 13. Статейний список російського посольства на чолі з В. Бутурліним про урочисту зустріч послів населенням України, про Переяславську Раду, умови прийняття присяги населенням українських міст і сіл.
 14. Універсал коронного великого гетьмана С. Потоцького та коронного польного гетьмана С. Лянцкоронського від 16 грудня 1655 р.до шляхти Волинського воєводства з викладом складних обставин, в яких опинилася Річ Посполита, та про організацію війська для боротьби проти об'єднаних шведських, московських і козацьких сил.
 15. Універсал до шляхти Волинського воєводства з повідомленнями про виступ проти Речі Посполитої трансільванського князя Ю. Ракоці та скликання в зв'язку з цим посполитаго рушення коронного великого гетьмана С. Потоцького від 9 лютого.
  перелік >>>
На початок
На початок